Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η Αγορά Εργασίας 10

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μερικές σημαντικές ερωτήσεις  Γιατί ένας κορυφαίος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αμείβεται τόσο καλύτερα από έναν καθηγητή;  Γιατί ένας ανειδίκευτος εργάτης στην ΕΕ αμείβεται περισσότερο από έναν ανειδίκευτο εργάτη στην Ινδία;  Γιατί οι οικονομίες της αγοράς δεν καταφέρνουν να παρέχουν απασχόληση σε όλους τους πολίτες τους που επιθυμούν να εργαστούν;  Γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικές παραγωγικές μέθοδοι σε διαφορετικές χώρες;

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ζήτηση εργασίας  Παράγωγη ζήτηση - η ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή προέρχεται από τη ζήτηση για το προϊόν που παράγεται από τον συντελεστή αυτό.  Εξισωτική μισθολογική διαφορά - η χρηματική αποζημίωση για τα διαφορετικά μη χρηματικά χαρακτηριστικά της ίδιας δουλειάς σε διαφορετικούς κλάδους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην έχουν κίνητρο να μετακινηθούν μεταξύ κλάδων.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ζήτηση συντελεστών στη μακροχρόνια περίοδο  Ο βέλτιστος συνδυασμός κεφαλαίου και εργασίας εξαρτάται από τις σχετικές τιμές των συντελεστών αυτών. - αυτό εξηγεί γιατί χρησιμοποιούνται τεχνικές μεγαλύτερης έντασης εργασίας σε χώρες όπου η εργασία είναι σχετικά άφθονη.  Η αλλαγή στην τιμή ενός συντελεστή θα επιφέρει τόσο ένα αποτέλεσμα προϊόντος όσο και ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης.  Μια αύξηση των μισθών οδηγεί σε - υποκατάσταση προς την κατεύθυνση τεχνικών μεγαλύτερης έντασης κεφαλαίου - αλλά και σε χαμηλότερο συνολικό προϊόν.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ζήτηση εργασίας στη βραχυχρόνια περίοδο MVPL Απασχόληση Μισθός, MVPL W0W0 Η αξία του οριακού προϊόντος της εργασίας ισούται με το έσοδο που προέρχεται από την πώληση του προϊόντος που παράγει ένας επιπλέον εργαζόμενος. •Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού και με φθίνουσα οριακή παραγωγικότητα, η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν το οριακό κόστος της πρόσληψης ενός επιπλέον εργαζόμενου ισούται με το MVPL.

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ζήτηση εργασίας στη βραχυχρόνια περίοδο...αυτό συμβαίνει στο σημείο Ε όπου ισχύει μισθός=MVPL. Η απασχόληση είναι L*. Κάτω από το L*, η επιπλέον απασχόληση προσθέτει περισσότερα στα έσοδα παρά στα εργατικά κόστη. Πάνω από το L*, συμβαίνει το αντίθετο. Η απόφαση αυτή είναι συμβατή με τη συνθήκη MR=SMC για τη μεγιστοποίηση κερδών στον τέλειο ανταγωνισμό. W0W0 MVPL Απασχόληση Μισθός, MVPL E L*

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη στην αγορά εργασίας  Μια επιχείρηση μπορεί να έχει ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ δύναμη στην αγορά του προϊόντος της, αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση, έτσι ώστε το οριακό έσοδο που προκύπτει από την επέκταση της παραγωγής να είναι χαμηλότερο από το MVPL.  Μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίζει ΜΟΝΟΨΩΝΙΑΚΗ δύναμη στην αγορά συντελεστών της, αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη προσφοράς συντελεστών με θετική κλίση, έτσι ώστε το οριακό κόστος της εργασίας να αυξάνεται καθώς αυξάνεται η απασχόληση.

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (2)  Στον τέλειο ανταγωνισμό, η επιχείρηση θέτει MPVL=W 0 και προσλαμβάνει L 1 εργαζόμενους.  Αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση για το προϊόν της, η επιχείρηση θέτει MRPL=W 0 και προσλαμβάνει L 3 εργαζόμενους. W0W0 MVPL L1L1 Απασχόληση £ MRPL L3L3

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (3)  Ένας μονοψωνητής αναγνωρίζει ότι η επιπλέον απασχόληση ανεβάζει τους μισθούς των ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, άρα το MCL δείχνει το οριακό κόστος ενός επιπλέον εργαζόμενου.  Αντιμετωπίζοντας μια δεδομένη τιμή για το προϊόν του, ο μονοψωνητής θέτει MCL=MVPL και προσλαμβάνει L 2 εργαζόμενους. W0W0 MVPL L1L1 Απασχόληση £ MRPL L3L3 MCL L2L2

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (4)  Ένας μονοψωνητής που αντιμετωπίζει επίσης μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση για το προϊόν του, θέτει το MCL ίσο με το MRPL και προσλαμβάνει L 4 εργαζόμενους.  Άρα τόσο η μονοπωλιακή όσο και η μονοψωνιακή δύναμη τείνουν να μειώσουν τη ζήτηση εργασίας της επιχείρησης. W0W0 MVPL L1L1 Απασχόληση £ MRPL L3L3 MCL L2L2 L4L4

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η προσφορά εργασίας  Το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - το σύνολο των ατόμων που εργάζονται ή ψάχνουν απασχόληση.  Προσφορά εργασίας - για ένα άτομο, η απόφαση για το πόσες ώρες θα προσφερθεί να εργαστεί, εξαρτάται από τον πραγματικό μισθό. - το αν θα προσφερθούν περισσότερες ή λιγότερες ώρες εργασίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο πραγματικού μισθού, εξαρτάται από τις προτιμήσεις του ατόμου σε σχέση με την ανάπαυση και το εισόδημα.

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Η ατομική καμπύλη προσφοράς εργασίας Προσφερόμενες ώρες εργασίας Πραγματικός μισθός SS 1 Στην καμπύλη προσφοράς εργασίας SS 1, μια αύξηση του πραγματικού μισθού οδηγεί σε μεγαλύτερη προσφορά εργασίας. SS 2 Ενώ στην SS 2, μετά από κάποιο σημείο, ένας υψηλότερος μισθός οδηγεί σε λιγότερες προσφερόμενες ώρες εργασίας. Η καμπύλη κλίνει προς τα πίσω.

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Συναθροιστική προσφορά εργασίας  Αν θεωρήσουμε το σύνολο της οικονομίας, ή ενός κλάδου,... ...ένας υψηλότερος πραγματικός μισθός οδηγεί και σε ένα υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής.  Άρα η καμπύλη προσφοράς εργασίας θα έχει μάλλον θετική κλίση.

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ισορροπία στην αγορά εργασίας του κλάδου  Η καμπύλη προσφοράς του κλάδου S L S L έχει θετική κλίση. - υψηλότεροι μισθοί απαιτούνται για να προσελκυσθούν εργαζόμενοι στον κλάδο.  Για μια δεδομένη καμπύλη ζήτησης για το προϊόν του κλάδου, η καμπύλη ζήτησης εργασίας του κλάδου έχει αρνητική κλίση.  Η ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W 0, L 0. Ποσότητα εργασίας Μισθός DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0

16 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολή στη ζήτηση του προϊόντος  Ξεκινώντας από το σημείο ισορροπίας, μια πτώση της ζήτησης για το προϊόν μετατοπίζει και την παράγωγη καμπύλη ζήτησης εργασίας στη θέση D' L.  Η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W 1, L 1. Ποσότητα εργασίας Μισθός DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0 D' L L1L1 W1W1

17 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μεταβολή των μισθών σε έναν άλλον κλάδο  Ξεκινώντας και πάλι από το σημείο ισορροπίας, μια αύξηση των μισθών σε έναν άλλον κλάδο προσελκύει εργαζόμενους στον κλάδο αυτό, άρα μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς του κλάδου προς τα αριστερά.  Η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W2, L2. Ποσότητα εργασίας Μισθός DLDL DLDL SLSL SLSL W0W0 L0L0 S' L L2L2 W2W2

18 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές και οικονομική πρόσοδος  Ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές - η ελάχιστη πληρωμή που απαιτείται ως κίνητρο απασχόλησης ενός συντελεστή σε μια συγκεκριμένη εργασία.  Οικονομική πρόσοδος - η πρόσθετη αμοιβή που λαμβάνει ένας συντελεστής παραγωγής πάνω από τις ελάχιστες αποδοχές που απαιτούνται για να προσφέρει ο συντελεστής τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη χρήση.

19 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές και οικονομική πρόσοδος (2)  Στην ισορροπία W 0, L 0, αν οι εργαζόμενοι αμείβονταν μόνο με τις ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές, ο κλάδος θα έπρεπε να πληρώσει μόνο AEL 0 για μισθούς.  Αλλά αν όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμειφθούν με τον υψηλότερο μισθό που απαιτείται για να προσελκυσθεί ο οριακός εργαζόμενος στον κλάδο (W 0 ), τότε οι εργαζόμενοι ως σύνολο θα λάμβαναν οικονομική πρόσοδο ίση με την επιφάνεια 0AEW 0. D D SS Μισθός Ποσότητα A W0W0 L0L0 E 0A

20 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Ελαχιστοποίηση κόστους  Μια καμπύλη ίσου προϊόντος - δείχνει τους διαφορετικούς ελάχιστους συνδυασμούς εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή δεδομένης ποσότητας προϊόντος.  Μια γραμμή ίσου κόστους - δείχνει τους διαφορετικούς συνδυασμούς εισροών με το ίδιο συνολικό κόστος, για δεδομένες σχετικές τιμές των συντελεστών παραγωγής. Κεφάλαιο Εργασία I I' I'' K0K0 L0L0 E


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google