Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄
David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 10 Η Αγορά Εργασίας

3 Μερικές σημαντικές ερωτήσεις
Γιατί ένας κορυφαίος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αμείβεται τόσο καλύτερα από έναν καθηγητή; Γιατί ένας ανειδίκευτος εργάτης στην ΕΕ αμείβεται περισσότερο από έναν ανειδίκευτο εργάτη στην Ινδία; Γιατί οι οικονομίες της αγοράς δεν καταφέρνουν να παρέχουν απασχόληση σε όλους τους πολίτες τους που επιθυμούν να εργαστούν; Γιατί χρησιμοποιούνται διαφορετικές παραγωγικές μέθοδοι σε διαφορετικές χώρες;

4 Η ζήτηση εργασίας Παράγωγη ζήτηση
- η ζήτηση για έναν παραγωγικό συντελεστή προέρχεται από τη ζήτηση για το προϊόν που παράγεται από τον συντελεστή αυτό. Εξισωτική μισθολογική διαφορά - η χρηματική αποζημίωση για τα διαφορετικά μη χρηματικά χαρακτηριστικά της ίδιας δουλειάς σε διαφορετικούς κλάδους, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην έχουν κίνητρο να μετακινηθούν μεταξύ κλάδων.

5 Ζήτηση συντελεστών στη μακροχρόνια περίοδο
Ο βέλτιστος συνδυασμός κεφαλαίου και εργασίας εξαρτάται από τις σχετικές τιμές των συντελεστών αυτών. - αυτό εξηγεί γιατί χρησιμοποιούνται τεχνικές μεγαλύτερης έντασης εργασίας σε χώρες όπου η εργασία είναι σχετικά άφθονη. Η αλλαγή στην τιμή ενός συντελεστή θα επιφέρει τόσο ένα αποτέλεσμα προϊόντος όσο και ένα αποτέλεσμα υποκατάστασης. Μια αύξηση των μισθών οδηγεί σε - υποκατάσταση προς την κατεύθυνση τεχνικών μεγαλύτερης έντασης κεφαλαίου - αλλά και σε χαμηλότερο συνολικό προϊόν.

6 Η ζήτηση εργασίας στη βραχυχρόνια περίοδο
Η αξία του οριακού προϊόντος της εργασίας ισούται με το έσοδο που προέρχεται από την πώληση του προϊόντος που παράγει ένας επιπλέον εργαζόμενος. MVPL Απασχόληση Μισθός, MVPL Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού και με φθίνουσα οριακή παραγωγικότητα, η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν το οριακό κόστος της πρόσληψης ενός επιπλέον εργαζόμενου ισούται με το MVPL. W0

7 Η ζήτηση εργασίας στη βραχυχρόνια περίοδο
...αυτό συμβαίνει στο σημείο Ε όπου ισχύει μισθός=MVPL. Η απασχόληση είναι L*. Κάτω από το L*, η επιπλέον απασχόληση προσθέτει περισσότερα στα έσοδα παρά στα εργατικά κόστη. Πάνω από το L*, συμβαίνει το αντίθετο. Η απόφαση αυτή είναι συμβατή με τη συνθήκη MR=SMC για τη μεγιστοποίηση κερδών στον τέλειο ανταγωνισμό. W0 MVPL Απασχόληση Μισθός, MVPL E L*

8 Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη στην αγορά εργασίας
Μια επιχείρηση μπορεί να έχει ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ δύναμη στην αγορά του προϊόντος της, αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση, έτσι ώστε το οριακό έσοδο που προκύπτει από την επέκταση της παραγωγής να είναι χαμηλότερο από το MVPL. Μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίζει ΜΟΝΟΨΩΝΙΑΚΗ δύναμη στην αγορά συντελεστών της, αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη προσφοράς συντελεστών με θετική κλίση, έτσι ώστε το οριακό κόστος της εργασίας να αυξάνεται καθώς αυξάνεται η απασχόληση.

9 Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (2)
Στον τέλειο ανταγωνισμό, η επιχείρηση θέτει MPVL=W0 και προσλαμβάνει L1 εργαζόμενους. Αντιμετωπίζοντας μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση για το προϊόν της, η επιχείρηση θέτει MRPL=W0 και προσλαμβάνει L3 εργαζόμενους. W0 MVPL L1 Απασχόληση MRPL L3

10 Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (3)
Ένας μονοψωνητής αναγνωρίζει ότι η επιπλέον απασχόληση ανεβάζει τους μισθούς των ήδη απασχολούμενων εργαζόμενων, άρα το MCL δείχνει το οριακό κόστος ενός επιπλέον εργαζόμενου. Αντιμετωπίζοντας μια δεδομένη τιμή για το προϊόν του, ο μονοψωνητής θέτει MCL=MVPL και προσλαμβάνει L2 εργαζόμενους. W0 MVPL L1 Απασχόληση MRPL L3 MCL L2

11 Μονοπωλιακή και μονοψωνιακή δύναμη (4)
Ένας μονοψωνητής που αντιμετωπίζει επίσης μια καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση για το προϊόν του, θέτει το MCL ίσο με το MRPL και προσλαμβάνει L4 εργαζόμενους. Άρα τόσο η μονοπωλιακή όσο και η μονοψωνιακή δύναμη τείνουν να μειώσουν τη ζήτηση εργασίας της επιχείρησης. W0 MVPL L1 Απασχόληση MRPL L3 L4 MCL L2

12 Η προσφορά εργασίας Το ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
- το σύνολο των ατόμων που εργάζονται ή ψάχνουν απασχόληση. Προσφορά εργασίας - για ένα άτομο, η απόφαση για το πόσες ώρες θα προσφερθεί να εργαστεί, εξαρτάται από τον πραγματικό μισθό. - το αν θα προσφερθούν περισσότερες ή λιγότερες ώρες εργασίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο πραγματικού μισθού, εξαρτάται από τις προτιμήσεις του ατόμου σε σχέση με την ανάπαυση και το εισόδημα.

13 Η ατομική καμπύλη προσφοράς εργασίας
Προσφερόμενες ώρες εργασίας Πραγματικός μισθός SS1 Στην καμπύλη προσφοράς εργασίας SS1, μια αύξηση του πραγματικού μισθού οδηγεί σε μεγαλύτερη προσφορά εργασίας. SS2 Ενώ στην SS2, μετά από κάποιο σημείο, ένας υψηλότερος μισθός οδηγεί σε λιγότερες προσφερόμενες ώρες εργασίας. Η καμπύλη κλίνει προς τα πίσω.

14 Συναθροιστική προσφορά εργασίας
Αν θεωρήσουμε το σύνολο της οικονομίας, ή ενός κλάδου,... ...ένας υψηλότερος πραγματικός μισθός οδηγεί και σε ένα υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής. Άρα η καμπύλη προσφοράς εργασίας θα έχει μάλλον θετική κλίση.

15 Ισορροπία στην αγορά εργασίας του κλάδου
Η καμπύλη προσφοράς του κλάδου SLSL έχει θετική κλίση. - υψηλότεροι μισθοί απαιτούνται για να προσελκυσθούν εργαζόμενοι στον κλάδο. Για μια δεδομένη καμπύλη ζήτησης για το προϊόν του κλάδου, η καμπύλη ζήτησης εργασίας του κλάδου έχει αρνητική κλίση. Η ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W0, L0. Ποσότητα εργασίας Μισθός DL SL W0 L0

16 Μεταβολή στη ζήτηση του προϊόντος
Ξεκινώντας από το σημείο ισορροπίας, μια πτώση της ζήτησης για το προϊόν μετατοπίζει και την παράγωγη καμπύλη ζήτησης εργασίας στη θέση D'L. Η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W1, L1. Ποσότητα εργασίας Μισθός DL SL W0 L0 D'L L1 W1

17 Μεταβολή των μισθών σε έναν άλλον κλάδο
Ξεκινώντας και πάλι από το σημείο ισορροπίας, μια αύξηση των μισθών σε έναν άλλον κλάδο προσελκύει εργαζόμενους στον κλάδο αυτό, άρα μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς του κλάδου προς τα αριστερά. Η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται στο σημείο W2, L2. S'L Ποσότητα εργασίας Μισθός DL SL W0 L0 L2 W2

18 Ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές και οικονομική πρόσοδος
- η ελάχιστη πληρωμή που απαιτείται ως κίνητρο απασχόλησης ενός συντελεστή σε μια συγκεκριμένη εργασία. Οικονομική πρόσοδος - η πρόσθετη αμοιβή που λαμβάνει ένας συντελεστής παραγωγής πάνω από τις ελάχιστες αποδοχές που απαιτούνται για να προσφέρει ο συντελεστής τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη χρήση.

19 Ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές και οικονομική πρόσοδος (2)
Στην ισορροπία W0, L0, αν οι εργαζόμενοι αμείβονταν μόνο με τις ελάχιστες απαιτούμενες αποδοχές, ο κλάδος θα έπρεπε να πληρώσει μόνο AEL0 για μισθούς. Αλλά αν όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αμειφθούν με τον υψηλότερο μισθό που απαιτείται για να προσελκυσθεί ο οριακός εργαζόμενος στον κλάδο (W0), τότε οι εργαζόμενοι ως σύνολο θα λάμβαναν οικονομική πρόσοδο ίση με την επιφάνεια 0AEW0. D SS Μισθός E W0 D A A L0 Ποσότητα

20 Ελαχιστοποίηση κόστους
Μια καμπύλη ίσου προϊόντος - δείχνει τους διαφορετικούς ελάχιστους συνδυασμούς εισροών που απαιτούνται για την παραγωγή δεδομένης ποσότητας προϊόντος. Μια γραμμή ίσου κόστους - δείχνει τους διαφορετικούς συνδυασμούς εισροών με το ίδιο συνολικό κόστος, για δεδομένες σχετικές τιμές των συντελεστών παραγωγής. Εργασία I'' K0 L0 I' I E Κεφάλαιο


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google