Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελαστικότητα 4 η Διάλεξη. Στόχοι • Να κατανοήσουμε την έννοια της ελαστικότητας και να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε στις αποφάσεις τιμολόγησης των επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελαστικότητα 4 η Διάλεξη. Στόχοι • Να κατανοήσουμε την έννοια της ελαστικότητας και να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε στις αποφάσεις τιμολόγησης των επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελαστικότητα 4 η Διάλεξη

2 Στόχοι • Να κατανοήσουμε την έννοια της ελαστικότητας και να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε στις αποφάσεις τιμολόγησης των επιχειρήσεων • Να κατανοήσουμε να ότι η ελαστικότητα ορίζεται με βάση την μεταβολή των συνολικών εσόδων • Να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε και να κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ των εννοιών: 1.Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 2.Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα • Να μάθουμε τους παράγοντες που καθορίζουν τα επίπεδα ελαστικότητας της ζήτησης για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες • Να είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε τα κατώτερα από τα ανώτερα αγαθά • Να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις τιμές ελαστικότητας από τα βασικά δεδομένα

3 Εισαγωγή • Νόμος της ζήτησης : Η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση, άρα όταν η τιμή αυξάνεται/μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται/αυξάνεται • Ερώτημα : Πόσο θα μεταβληθεί η ζητούμενη ποσότητα ενός προϊόντος έπειτα από κάποια μεταβολή της τιμής του? • Το ερώτημα έχει μεγάλη αξία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ξέρουν αν μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων τους, χωρίς να ρισκάρουν να χάσουν πολλούς πελάτες

4 Ορισμός της ελαστικότητας • Αναφέρεται στην αντίδραση της ζήτησης ως συνέπεια οποιασδήποτε από τις μεταβολές των μεταβλητών από τις οποίες αυτή (η ζήτηση) εξαρτάται

5 Ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή • Πρόκειται για την αντίδραση της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής του προϊόντος • Συνολικά έσοδα : η πωλούμενη ποσότητα πολλαπλασιασμένη με την τιμή στην οποία πωλήθηκε • Όταν η μείωση της τιμής του προϊόντος οδηγεί σε αύξηση των συνολικών εσόδων, λέμε ότι η ζήτηση είναι ελαστική ως προς την τιμή • Όταν η μείωση της τιμής του προϊόντος οδηγεί σε μείωση των συνολικών εσόδων, λέμε ότι η ζήτηση είναι ανελαστική ως προς την τιμή • Όταν η μείωση της τιμής του προϊόντος δεν οδηγεί σε καμία μεταβολή των συνολικών εσόδων, λέμε ότι η ζήτηση έχει μοναδιαία ελαστικότητα

6

7 Μέτρηση της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή • Μετράται με τον ακόλουθο τύπο: • Υπολογισμός της ελαστικότητας με σύμβολα:

8 Μέτρηση της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή • Αντικείμενο και των 2 τύπων είναι να κάνουν την ελαστικότητα ως προς την τιμή έναν και μόνον αριθμό • Πρόκειται για τον αριθμό που μας λέγει εάν η ζήτηση ως προς την τιμή είναι ελαστική, ανελαστική ή μοναδιαία ελαστική • Όλες οι ελαστικότητες ζήτησης είναι αρνητικοί αριθμοί, αλλά συχνά το αρνητικό πρόσημο αγνοείται

9 Γραφική απεικόνιση της ελαστικότητας ως προς την τιμή

10

11

12 Τέλεια ελαστική ζήτηση

13

14 Τέλεια ανελαστική ζήτηση

15

16 Ελαστική ή ανελαστική-οι προσδιοριστικοί παράγοντες • Όταν ο καταναλωτής έχει επιλογές, η ζήτηση είναι ελαστική • Η επιλογή είναι μεταξύ των υποκατάστατων προϊόντων και ένα προϊόν είναι υποκατάστατο εάν επιτελεί την ίδια ακριβώς λειτουργία με το εν λόγω προϊόν • Όταν ο καταναλωτής έχει ελάχιστες επιλογές θα έχει και ανελαστική ζήτηση • Στην περίπτωση αυτή η επιλογή είναι μεταξύ της αγοράς ενός προϊόντος ή καθόλου προϊόντος (κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανελαστικής ζήτησης)

17 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα • Πρόκειται για την αντίδραση της ζητούμενης ποσότητας στις μεταβολές του εισοδήματος του καταναλωτή • Για να βρούμε ένα μέτρο για τον τρόπο που η μεταβολή του εισοδήματος επηρεάζει τη ζήτηση, όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, εκτός του εισοδήματος, διατηρούνται σταθεροί (ceteris paribus) • Όταν μεταβάλλεται το εισόδημα, χρειάζεται μια νέα καμπύλη ζήτησης που θα δείχνει τη μεταβολή της ως αποτέλεσμα της μεταβολής του εισοδήματος

18 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα • Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα μετράται με τον ακόλουθο τύπο: • Εάν η ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού ως προς το εισόδημα είναι › 0, τότε το αγαθό είναι κανονικό • Εάν η ελαστικότητα της ζήτησης ενός αγαθού ως προς το εισόδημα είναι ‹ 0, τότε το αγαθό είναι κατώτερο

19 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα • Τα κανονικά αγαθά διακρίνονται σε: 1.Ανώτερα αγαθά (πολυτελείας) : όταν η τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι › 1 (η ζήτηση αυξάνεται περισσότερο από 3%) 2.Βασικά αγαθά : όταν η τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς το εισόδημα είναι μεταξύ 0 και 1 (η ζήτηση αυξάνεται λιγότερο από 3%)

20 Ανώτερα –Κατώτερα Αγαθά • Ανώτερα αγαθά : είναι συνήθως αγαθά υψηλής ποιότητας και τιμής, για τα οποία υπάρχουν επαρκή υποκατάστατα χαμηλότερης ποιότητας και τιμής (π.χ αυτοκίνητα BMW και Jaguar) • Κατώτερα αγαθά : είναι συνήθως αγαθά χαμηλής ποιότητας για τα οποία υπάρχουν υποκατάστατα υψηλότερης ποιότητας και τιμής (π.χ τα φθηνότερα κομμάτια κρέατος, το ψωμί και τα δημητριακά)

21 Σπουδαία Παρατήρηση • Κανένα αγαθό δεν είναι ανώτερο ή κατώτερο αυτό καθεαυτό • Τα καταναλωτικά πρότυπα του συνόλου των καταναλωτών είναι αυτά που καθορίζουν αν ένα αγαθό είναι κατώτερο ή ανώτερο • Αν οι συνολικές δαπάνες για ένα αγαθό μειώνονται, όταν το εισόδημα αυξάνει, τότε εξ ορισμού οι καταναλωτές έχουν ορίσει το εν λόγω αγαθό ως κατώτερο • Ισχύει και το αντίστροφο

22 Γραφική απεικόνιση της ελαστικότητας ως προς το εισόδημα

23

24 • Όταν το εισόδημα αυξηθεί, η ελαστικότητα ως προς το εισόδημα μετράται από την οριζόντια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης • Όσο πιο απομακρυσμένη είναι η νέα μετατοπισμένη καμπύλη ζήτησης από την αρχική, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα

25 Σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή • Η σταυροειδής ελαστικότητα μετρά τη μεταβολή της ζήτησης ενός αγαθού ως αποτέλεσμα της μεταβολής της τιμής ενός σχετιζομένου αγαθού • Στη συνάρτηση ζήτησης υπήρχε το σύμβολο P n ….P n -1 που εκπροσωπούσε τις τιμές όλων των άλλων αγαθών • Διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus) και μεταβάλλοντας μόνο τις τιμές των σχετιζομένων αγαθών, μπορούμε να καταλάβουμε αν τα αγαθά αυτά (τα σχετιζόμενα) είναι υποκατάστατα ή συμπληρωματικά

26 Μέτρηση της σταυροειδούς ελαστικότητας • Η μέτρηση της σταυροειδούς ελαστικότητας διαφοροποιείται από τη μέτρηση των προηγούμενων ειδών ελαστικότητας επειδή περιλαμβάνει 2 διαφορετικά αγαθή ήτοι : • Αν ο αριθμός που δίδει ο ανωτέρω τύπος είναι ‹ 0 → τα 2 αγαθά είναι συμπληρωματικά • Αν είναι › 0 → τα 2 αγαθά είναι υποκατάστατα

27 Παράδειγμα 1 • Αύξηση κατά 10% των τιμών των σιδηροδρομικών εισιτηρίων, εκτός περιόδων αιχμής, συνδέεται με μια κατά 18% αύξηση της ζήτησης για ταξίδια με λεωφορεία • Εφαρμόζοντας τον τύπο βλέπουμε ότι η σταυροειδής ελαστικότητα είναι: 18/10=1.8→ θετική → πρόκειται για υποκατάστατες υπηρεσίες • Άρα, μια αύξηση/μείωση της τιμής της μιας υπηρεσίας οδηγεί σε αύξηση/μείωση της ζήτησης της άλλης υπηρεσίας

28 Παράδειγμα 2 • Μια κατά 10% αύξηση στις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων charters, μπορεί να συνδεθεί με μια κατά 4% μείωση της ζήτησης για πακέτα υπερπόντιων ταξιδιών • Η σταυροειδής ελαστικότητα είναι -0,4 → αρνητική → πρόκειται για συμπληρωματικές υπηρεσίες • Άρα, μια αύξηση/μείωση της τιμής της μιας υπηρεσίας → σε μείωση/αύξηση της ζήτησης για την άλλη υπηρεσία


Κατέβασμα ppt "Ελαστικότητα 4 η Διάλεξη. Στόχοι • Να κατανοήσουμε την έννοια της ελαστικότητας και να μάθουμε να την χρησιμοποιούμε στις αποφάσεις τιμολόγησης των επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google