Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κλαδική Πολιτική και Πολιτική Ανταγωνισμού 17

3 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κλαδική πολιτική και πολιτική ανταγωνισμού  Πολιτική ανταγωνισμού - επιδιώκει τη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας μέσω της προώθησης ή της προστασίας του ανταγωνισμού.  Κλαδική πολιτική - επιδιώκει να αντισταθμίσει τις εξωτερικές επιδράσεις που επηρεάζουν τις παραγωγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

4 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Κλαδική πολιτική  Εφευρέσεις και το σύστημα ευρεσιτεχνίας - σκοπός είναι η παροχή κατάλληλων κινήτρων για την ενθάρρυνση των εφευρέσεων χωρίς ταυτόχρονα να εκτοπίζεται για πάντα ο ανταγωνισμός.  Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) - το κοινωνικό ποσοστό απόδοσης επενδυτικών προγραμμάτων που ενέχουν κίνδυνο ίσως να υπερβαίνει το αντίστοιχο ιδιωτικό.  Δυναμική μεταβολή - μεταχείριση των ανερχόμενων και των παρακμαζόντων κλάδων.

5 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το πλεόνασμα του καταναλωτή D Q P Ποσότητα Τιμή A E Με όλους τους καταναλωτές να πληρώνουν την τιμή P για το αγαθό, το τρίγωνο APE είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του οφέλους που αποκομίζουν οι καταναλωτές και της τιμής που πρέπει να πληρώσουν. Έστω η καμπύλη ζήτησης D με την τιμή να βρίσκεται στο P και τη ζητούμενη ποσότητα στο Q. Το P αντιπροσωπεύει την αξία που αποδίδει στο αγαθό ο οριακός καταναλωτής. Άρα η καμπύλη ζήτησης D μπορεί να θεωρηθεί ως η καμπύλη του οριακού κοινωνικού οφέλους.

6 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το πλεόνασμα του παραγωγού  Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους. - όπως παρουσιάζεται με το γαλάζιο τετράγωνο. D LAC = LMC Ποσότητα Τιμή Q P

7 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου: σύγκριση τον τέλειου ανταγωνισμού με το μονοπώλιο  Για απλοποίηση, ας υποθέσουμε έναν κλάδο με οριζόντια καμπύλη μακροχρόνιου μέσου και οριακού κόστους.  Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, το προϊόν του κλάδου στη μακροχρόνια ισορροπία θα ήταν Qc και η τιμή Pc.  Το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με την επιφάνεια του πράσινου τριγώνου. D LAC = LMC QcQc PcPc Ποσότητα Τιμή

8 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου: σύγκριση τον τέλειου ανταγωνισμού με το μονοπώλιο  Αν ο κλάδος καταληφθεί από έναν μονοπωλητή, η μεγιστοποίηση κερδών θα επιτευχθεί σε επίπεδο προϊόντος Qm με τιμή Pm.  Το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με την επιφάνεια του, μικρότερου τώρα, πράσινου τριγώνου.  Ο μονοπωλητής αποκομίζει πλεόνασμα του παραγωγού (κέρδος) ίσο με το γαλάζιο τετράγωνο.  Το κόκκινο τρίγωνο δείχνει την απώλεια ευημερίας – το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου. D LAC = LMC QcQc PcPc Ποσότητα Τιμή MR QmQm PmPm

9 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Τέλειος ανταγωνισμός και μονοπώλιο υπό διαφορετικές συνθήκες κόστους  Έστω ότι ο μονοπωλητής αντιμετωπίζει χαμηλότερο κόστος από μια επιχείρηση που λειτουργεί υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού.  Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, η ισορροπία βρίσκεται στο Pc, Qc.  Υπό συνθήκες μονοπωλίου, η ισορροπία βρίσκεται στο Pm, Qm. D Ποσότητα Τιμή LAC = LMC MR PmPm QmQm QcQc PcPc LRSS pc

10 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Συνέπειες ως προς την ευημερία  Συγκρίνοντας τις δύο καταστάσεις, βλέπουμε ότι η απώλεια του πλεονάσματος του καταναλωτή στο μονοπώλιο (το κόκκινο τρίγωνο), πρέπει να εξισορροπιστεί από τα οφέλη λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας (το γαλάζιο τετράγωνο).

11 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Μετρώντας το κόστος του μονοπωλίου  Το μέγεθος του κοινωνικού κόστους του μονοπωλίου είναι δύσκολο κα εκτιμηθεί - εν μέρει εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης - η οποία επηρεάζει το μέγεθος του κόκκινου τριγώνου που δείχνει την απώλεια ευημερίας.  Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν πόρους για να προστατεύσουν τη μονοπωλιακή τους θέση, - που σημαίνει ότι το κόστος θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τον τέλειο ανταγωνισμό. - υπό καθεστώς μονοπωλίου μπορεί επίσης να υπάρχει αναποτελεσματικότητα Χ, αν τα κίνητρα για να είναι μια επιχείρηση αποτελεσματική όσον αφορά στο κόστος της είναι χαμηλότερα απόντος του ανταγωνισμού.

12 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Νόμος για τον ανταγωνισμό στο ΗΒ  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (πρώην Επιτροπή Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων) είναι το σώμα που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της πολιτικής ανταγωνισμού στο ΗΒ.  Μια εταιρεία μπορεί να παραπεμφθεί στην επιτροπή αν προμηθεύει περισσότερο από το 25% της αγοράς ενός αγαθού, - ή όταν υπάρχει σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων.  Η επιτροπή ερευνά αν το μονοπώλιο λειτουργεί ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

13 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο ΗΒ, 1997- 2000 0 50 100 150 200 £δις 1997199819992000 ΗΒ από ΗΒΕξωτερικό από ΗΒΗΒ από εξωτερικό

14 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Συγχωνεύσεις και εξαγορές  Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών.  Οριζόντιες συγχωνεύσεις - συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο στάδιο παραγωγής του ίδιου κλάδου.  Κάθετες συγχωνεύσεις - συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής του ίδιου κλάδου.  Όμιλοι συγχωνεύσεων - αποτελούν μια μέθοδο διαφοροποίησης και εισόδου σε μια νέα δραστηριότητα.

15 © 2007 Εκδόσεις Κριτική Συγχωνεύσεις και εξαγορές (2)  Το αυξανόμενο μέγεθος μπορεί να οδηγήσει σε: - οικονομίες κλίμακας - ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα  Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα.


Κατέβασμα ppt "© 2007 Εκδόσεις Κριτική Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄ David Begg S. Fischer, R. Dornbusch."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google