Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄
David Begg S. Fischer, R. Dornbusch

2 17 Κλαδική Πολιτική και Πολιτική Ανταγωνισμού

3 Κλαδική πολιτική και πολιτική ανταγωνισμού
Πολιτική ανταγωνισμού - επιδιώκει τη βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας μέσω της προώθησης ή της προστασίας του ανταγωνισμού. Κλαδική πολιτική - επιδιώκει να αντισταθμίσει τις εξωτερικές επιδράσεις που επηρεάζουν τις παραγωγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

4 Κλαδική πολιτική Εφευρέσεις και το σύστημα ευρεσιτεχνίας
- σκοπός είναι η παροχή κατάλληλων κινήτρων για την ενθάρρυνση των εφευρέσεων χωρίς ταυτόχρονα να εκτοπίζεται για πάντα ο ανταγωνισμός. Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) - το κοινωνικό ποσοστό απόδοσης επενδυτικών προγραμμάτων που ενέχουν κίνδυνο ίσως να υπερβαίνει το αντίστοιχο ιδιωτικό. Δυναμική μεταβολή - μεταχείριση των ανερχόμενων και των παρακμαζόντων κλάδων.

5 Το πλεόνασμα του καταναλωτή
Έστω η καμπύλη ζήτησης D με την τιμή να βρίσκεται στο P και τη ζητούμενη ποσότητα στο Q. Τιμή A Με όλους τους καταναλωτές να πληρώνουν την τιμή P για το αγαθό, το τρίγωνο APE είναι το πλεόνασμα του καταναλωτή, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του οφέλους που αποκομίζουν οι καταναλωτές και της τιμής που πρέπει να πληρώσουν. Το P αντιπροσωπεύει την αξία που αποδίδει στο αγαθό ο οριακός καταναλωτής. E P D Άρα η καμπύλη ζήτησης D μπορεί να θεωρηθεί ως η καμπύλη του οριακού κοινωνικού οφέλους. Q Ποσότητα

6 Το πλεόνασμα του παραγωγού
Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι η διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους. - όπως παρουσιάζεται με το γαλάζιο τετράγωνο. Τιμή P LAC = LMC D Q Ποσότητα

7 Το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου: σύγκριση τον τέλειου ανταγωνισμού με το μονοπώλιο
Για απλοποίηση, ας υποθέσουμε έναν κλάδο με οριζόντια καμπύλη μακροχρόνιου μέσου και οριακού κόστους. Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, το προϊόν του κλάδου στη μακροχρόνια ισορροπία θα ήταν Qc και η τιμή Pc. Το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με την επιφάνεια του πράσινου τριγώνου. D LAC = LMC Qc Pc Ποσότητα Τιμή

8 Το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου: σύγκριση τον τέλειου ανταγωνισμού με το μονοπώλιο
Αν ο κλάδος καταληφθεί από έναν μονοπωλητή, η μεγιστοποίηση κερδών θα επιτευχθεί σε επίπεδο προϊόντος Qm με τιμή Pm. Το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με την επιφάνεια του, μικρότερου τώρα, πράσινου τριγώνου. Ο μονοπωλητής αποκομίζει πλεόνασμα του παραγωγού (κέρδος) ίσο με το γαλάζιο τετράγωνο. Το κόκκινο τρίγωνο δείχνει την απώλεια ευημερίας – το κοινωνικό κόστος του μονοπωλίου. MR Qm Pm D LAC = LMC Qc Pc Ποσότητα Τιμή

9 Τέλειος ανταγωνισμός και μονοπώλιο υπό διαφορετικές συνθήκες κόστους
Έστω ότι ο μονοπωλητής αντιμετωπίζει χαμηλότερο κόστος από μια επιχείρηση που λειτουργεί υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, η ισορροπία βρίσκεται στο Pc, Qc. Υπό συνθήκες μονοπωλίου, η ισορροπία βρίσκεται στο Pm, Qm. D Ποσότητα Τιμή LAC = LMC MR Pm Qm Qc Pc LRSSpc

10 Συνέπειες ως προς την ευημερία
Συγκρίνοντας τις δύο καταστάσεις, βλέπουμε ότι η απώλεια του πλεονάσματος του καταναλωτή στο μονοπώλιο (το κόκκινο τρίγωνο), πρέπει να εξισορροπιστεί από τα οφέλη λόγω της αυξημένης αποτελεσματικότητας (το γαλάζιο τετράγωνο).

11 Μετρώντας το κόστος του μονοπωλίου
Το μέγεθος του κοινωνικού κόστους του μονοπωλίου είναι δύσκολο κα εκτιμηθεί - εν μέρει εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης - η οποία επηρεάζει το μέγεθος του κόκκινου τριγώνου που δείχνει την απώλεια ευημερίας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν πόρους για να προστατεύσουν τη μονοπωλιακή τους θέση, - που σημαίνει ότι το κόστος θα είναι υψηλότερο σε σχέση με τον τέλειο ανταγωνισμό. - υπό καθεστώς μονοπωλίου μπορεί επίσης να υπάρχει αναποτελεσματικότητα Χ, αν τα κίνητρα για να είναι μια επιχείρηση αποτελεσματική όσον αφορά στο κόστος της είναι χαμηλότερα απόντος του ανταγωνισμού.

12 Νόμος για τον ανταγωνισμό στο ΗΒ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (πρώην Επιτροπή Μονοπωλίων και Συγχωνεύσεων) είναι το σώμα που έχει την ευθύνη της διαχείρισης της πολιτικής ανταγωνισμού στο ΗΒ. Μια εταιρεία μπορεί να παραπεμφθεί στην επιτροπή αν προμηθεύει περισσότερο από το 25% της αγοράς ενός αγαθού, - ή όταν υπάρχει σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων. Η επιτροπή ερευνά αν το μονοπώλιο λειτουργεί ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

13 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο ΗΒ, 1997-2000
50 100 150 200 £δις 1997 1998 1999 2000 ΗΒ από ΗΒ Εξωτερικό από ΗΒ ΗΒ από εξωτερικό

14 Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Οριζόντιες συγχωνεύσεις - συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο στάδιο παραγωγής του ίδιου κλάδου. Κάθετες συγχωνεύσεις - συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής του ίδιου κλάδου. Όμιλοι συγχωνεύσεων - αποτελούν μια μέθοδο διαφοροποίησης και εισόδου σε μια νέα δραστηριότητα.

15 Συγχωνεύσεις και εξαγορές (2)
Το αυξανόμενο μέγεθος μπορεί να οδηγήσει σε: - οικονομίες κλίμακας - ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα.


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Οικονομική ΤΟΜΟΣ Α΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google