Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκέλη 1.1 και 1.2.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας και σχέδια συνεργασίας Κατερίνα Ξεθάλη, EACEA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκέλη 1.1 και 1.2.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας και σχέδια συνεργασίας Κατερίνα Ξεθάλη, EACEA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σκέλη 1.1 και 1.2.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας και σχέδια συνεργασίας Κατερίνα Ξεθάλη, EACEA

2 Σκέλη 1.1 και 1.2.1: περί τίνος πρόκειται; Πολιτιστικοί οργανισμοί οι οποίοι συνεργάζονται σε διασυνοριακό επίπεδο για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες Πολυετή σχέδια συνεργασίας Σχέδια συνεργασίας

3 Σκέλη 1.1 και 1.2.1: σε ποιους τομείς; Πολιτιστική Κληρονομιά Πλαστικές τέχνες Τέχνες του θεάματος Λογοτεχνία, βιβλία και ανάγνωση Αρχιτεκτονική Design, εφαρμοσμένες τέχνες Mutimedia και νέες τεχνολογίες Διατομεακές δράσεις

4 Σκέλη 1.1 και 1.2.1: 2008 σε αριθμούς Πολυετή σχέδια Σκέλος 1.1 Σχέδια συνεργασίας Σκέλος 1.2.1  52 αιτήσεις  16.000.000 €  9 επιλαχούσες δράσεις  92 οργανισμοί  296 αιτήσεις  16.000.000 €  88 επιλαχούσες δράσεις  337 οργανισμοί 12 ελληνικοί οργανισμοί

5 Διαδικασία επιλογής: 3 ειδών κριτήρια ΚριτήριαΑίτηση 1. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Κεφάλαια A & B + Παραρτήματα 2. Κριτήρια ΕπιλογήςΠαραρτήματα 3. Κριτήρια ΕπιδότησηςΚεφάλαια C & F

6 1. Επιλέξιμοι οργανισμοί  Έδρα σε μία από τις «επιλέξιμες χώρες»  Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί: - με νομική οντότητα - με κύρια δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέα Για δήμους- κοινότητες – πανεπιστήμια: Το πολιτιστικό τμήμα – πνευματικό κέντρο

7 1. Επιλεξιμότητα: πότε να καταθέσετε;  Προθεσμία για το 2010: 1 η Οκτωβρίου 2009 Ηλεκτρονική αίτηση  Ημερομηνία έναρξης: 1η Μαϊου 2010

8 1. Επιλεξιμότητα: τι είδους δράσεις; Πολυετή σχέδια Σκέλος 1.1 Σχέδια συνεργασίας Σκέλος 1.2.1  Τουλάχιστον 6 εταίροι  Διάρκεια: 36 με 60 μήνες  Ποσό: 200.000 με 500.000 € το χρόνο  Τουλάχιστον 3 εταίροι  Διάρκεια: μέχρι 24 μήνες  Ποσό: 50.000 με 200.000 € 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού

9 2. Κριτήρια επιλογής Επιχειρησιακή Ικανότητα: - «Έκθεση δραστηριοτήτων» - Βιογραφικά Χρηματοοικονομική Ικανότητα: Ικανότητα να πραγματοποιηθεί το σχέδιο Όλοι οι εταίροι Οι δημόσιοι οργανισμοί εξαιρούνται!

10 3. Κριτήρια χορήγησης επιδότησης Ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες που αποδεικνύουν την ικανότητα των αιτούντων να ικανοποιήσουν τους στόχους του σκέλους Οι αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων βασίζονται σε αυτούς τους δείκτες Εξηγήστε εκτενώς στην αίτησή σας πώς το σχέδιό σας πληροί τους στόχους

11 Κριτήρια χορήγησης με μεγάλη βαρύτητα 1.Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία20% 2.Συνάφεια με τους στόχους του προγράμματος20% 3.Επίπεδο αριστείας των δραστηριοτήτων20% 60% της βαθμολογίας

12 Υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης 1.Ποιότητα της εταιρικής σχέσης10% 2.Προβλεπόμενα Αποτελέσματα των δραστηριοτήτων10% 3.Προβολή της δράσης10% 4.Μακροπρόθεσμο αντίκτυπο – Βιωσιμότητα10% 40% της βαθμολογίας

13 Προϋπολογισμός 3 φόρμες excel: 1. Προβλεπόμενος προϋπολογισμός 2. Περιεχόμενα του προϋπολογισμού 3. Ανάλυση των δραστηριοτήτων NEΟ Προετοιμασία του προϋπολογισμού

14 Προϋπολογισμός – παράδειγμα Φόρμα ‘Ανάλυση των δραστηριοτήτων’ Υποδείξτε τις δαπάνες Προετοιμασία του προϋπολογισμού

15 Φόρμα ‘Προβλεπόμενος προϋπολογισμός’Υποδείξτε τις δαπάνες στα αντίστοιχα κεφάλαια ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιστοποιητικό της τελικής οικονομικής κατάστασης = Υποχρεωτικό! Όριο 15% Δαπάνες τρίτων χωρών Προϋπολογισμός – παράδειγμα

16 Φόρμα ‘Περιεχόμενα του προϋπολογισμού’ Υποδείξτε το είδος των δαπανών σημειώνοντας τα αντίστοιχα κελιά Προϋπολογισμός – παράδειγμα

17 Πώς να προετοιμάσετε την αίτηση: συμβουλές  Η περιγραφή της δράσης πρέπει να είναι καλά γραμμένη  Φροντίστε ώστε ο προϋπολογισμός σας να είναι συναφής με τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραμμα  Οι εργασίες και ο ρόλος των εταίρων πρέπει να παρουσιαστούν με σαφήνεια  Οι απαντήσεις στα κριτήρια χορήγησης πρέπει να είναι σωστές  Προετοιμάστε το σύμφωνο συνεργασίας πριν την ημερομηνία κατάθεσης Επιτυχημένη αίτηση = σαφής και τεκμηριωμένη αίτηση

18 Διαδικασία αξιολόγησης 1. Έλεγχος επιλεξιμότητας 2. Αξιολόγηση κριτηρίων χορήγησης (επιτροπή εμπειρογνωμόνων) 3. Πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης 4. Απόφαση Επιδότησης 5. Ενημέρωση των αιτούντων

19 Ο κύκλος ζωής μίας δράσης 1. Ανάλυση του προϋπολογισμού 2. Υπογραφή της σύμβασης με τον δικαιούχο 3. Προκαταβολή 5. Τελική έκθεση – τελική πληρωμή 4. Ενδιάμεση έκθεση-ενδιάμεση πληρωμή

20 Πληροφορίες: πώς και πού  Οδηγός του Προγράμματος (κεφ. IV)  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: http://eacea.ec.europa.eu/index.html http://eacea.ec.europa.eu/index.html  Επικοινωνήστε με το Πολιτιστικό Σημείο Επαφής (CCP)  Στείλτε e-mail: eacea-p5-multiannualprojects@ec.europa.eu eacea-p5cooperationprojects@ec.europa.eu

21 Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

22 Ηλεκτρονική αίτηση = κατάθεση μέσω διαδικτύου Μορφή Pdf / Adobe Reader Για όλα τα σχέδια συνεργασίας (σκέλη 1.1 - 1.2.1 - 1.3) Δημοσίευση: μέσα Ιουλίου 2009 Τεχνική βοήθεια: Help desk και οδηγός αιτούντα Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

23 Διαλέξτε το σκέλος Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

24 Κόκκινα πεδία = Υποχρεωτικά πεδία Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

25 Δυνατότητα πρόσθεσης… …και ακύρωσης γραμμών Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

26 Γκρι πεδία = Αυτόματα πεδία Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

27 1 Όλα τα υπομνήματα πρέπει να σταλούν με το ταχυδρομείο ΠΡΙΝ από την ημερομηνία κατάθεσης 2 3 Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

28 Επικύρωση αίτησης = Έλεγχος των λαθών!!! Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

29 Τελειώσατε; 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ 3. Αποστολή της εκτυπωμένης αίτησης και υπομνημάτων με το ταχυδρομείο 2. Αναμονή του αριθμού αίτησης Ηλεκτρονική αίτηση ‘Πολιτισμού’

30 ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!


Κατέβασμα ppt "Σκέλη 1.1 και 1.2.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας και σχέδια συνεργασίας Κατερίνα Ξεθάλη, EACEA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google