Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Λεωνίδας Παπαστεργίου Προϊστάμενος Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2  Εθνικός Φορέας Υποτροφιών  Αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία  Ιδρύθηκε το 1951 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) … με στόχο την παροχή δυνατότητας σε νέους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά μόνο στο εξωτερικό και αργότερα και στη χώρα μας, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο της πατρίδας μας.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 3  Master, PhD (Ελλάδα, Εξωτερικό)  LLP (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius…)  ERASMUS +  Προπτυχιακές Σπουδές ( Βραβεία )  Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς (ESA, CERN, MOY, ΕΟΧ, ACA, ΕΠΙΦ, ΕΟΧ, …)  Κληροδοτήματα  … ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) Σήμερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 4  Βραβεία (Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα)  Κινητικότητα (στην Ελλάδα και το Εξωτερικό)  Degree mobility  Credit mobility  Πρακτική άσκηση – Εργασιακή εμπειρία ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) Υποτροφίες

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 5 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης (2011-2013)  Μεταπτυχιακές Σπουδές 1ου Κύκλου στην Ελλάδα  Μεταπτυχιακές Σπουδές 1ου Κύκλου στο Εξωτερικό  Μεταπτυχιακές Σπουδές 2ου Κύκλου στο Εξωτερικό

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 6 Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 7 Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης Ετήσια προκήρυξη (Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, προθεσμίες, όροι συμμετοχής, κριτήρια αξιολόγησης, επιλογή, οικονομικές παροχές κτλ) www.iky.gr

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 8 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Έλληνες πολίτες ή με πολίτες άλλου κράτος (γνώση ελληνικής)  Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ & Βεβαίωση αποδοχής.  μία ξένη γλώσσα (πιστοποιητικό Β2).  Δεν είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ ή PhD)  Δεν έχουν ήδη λάβει υποτροφία από το ΙΚΥ για τον ίδιο ή ανώτερο επιδιωκόμενο τίτλο σπουδών

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:  Έως 36 μήνες για μεταπτυχιακό 2 ου κύκλου (διδακτορικό)  Έως 18 μήνες για μεταπτυχιακό 1 ου κύκλου * Το αργότερο έως 15/6/2015 Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Υπότροφοι ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  Έξοδα πρώτης εγκατάστασης 700 €  Τροφεία 870 € / μήνα  Επιπλέον ποσό για ειδικές κατηγορίες (150 - 200 € / μήνα)  Πανεπιστημιακά δίδακτρα max. 5.000 € ετησίως (8.000 €)  Κολεγιακά δίδακτρα max. 2.000 € ετησίως  Εργαστηριακά δαπάνες max. 2.500 €  Ασφάλιση (αν απαιτείται) max. 2.500 €  Δημοσίευσης διατριβής 150 €

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: Υπότροφοι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  Τροφεία 450 € / μήνα  Επιπλέον ποσό για ειδικές κατηγορίες (150-200 € / μήνα)  Πανεπιστημιακά δίδακτρα max. 3.000 € ετησίως ( 8.000 €)  Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό max. 1.500 €  Δημοσίευση διπλωματικής εργασίας 150 €

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 12 Υποβολή αιτήσεων:  Καταληκτική ημερομηνία  Ηλεκτρονική (on-line) υποβολή Υποτροφίες ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης 1.Ανθρωπιστικές, Πολιτισμικές, Εικαστικές Επιστήμες, Επιστήμες εκπαίδευσης 2.Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες 3.Βιολογικές & Ιατρικές Επιστήμες 4.Γεωτεχνικές, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες & Επιστήμες Διαστήματος 5.Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία 6.Επιστήμες Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 13 Ηλεκτρονική (on-line) υποβολή 1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση  Στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, ΑΦΜ …  Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα)  Συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (βεβαίωση αποδοχής ή εγγραφής)  Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 2.Πτυχίο με τον τελικό βαθμό 3.Βραβεία, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια (posters κτλ) 4. Βιογραφικό σημείωμα (Europass) 5. …

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 14 Αξιολόγηση – Κριτήρια επιλογής 1.Βαθμός πτυχίου ( x 2 ) 2.Βαθμός 2oυ – 3oυ πτυχίου ( x 0,5 ) 3.Ξένες γλώσσες (max 3 x 3) 4.Επιστημονικές δημοσιεύσεις (max 3 x 3) 5.Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) (max 3 x 2) 6.Αιτιολογημένη δήλωση ενδιαφέροντος (0 – 11) A.λόγοι επιλογής του ΜΠΣ (0−4 μόρια) B.στόχοι μετά την περάτωσή του προγράμματος (0−7 μόρια) ---------------------------------

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 15 ΕΠΙΛΟΓΗ Πίνακες επιλεγέντων ανά επιστημονική περιοχή και πρόγραμμα βάσει σειράς κατάταξης (φθίνουσα σειρά βαθμολογίας) ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ • Δικαιολογητικά έναρξης (εγγραφή, στρατολογία κτλ.) • Σύμβαση χορήγησης υποτροφίας • Χρηματοδότηση • Παρακολούθηση

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 16 Παρακολούθηση – Έλεγχος  6-μηνιαίες εκθέσεις προόδου  Άλλα έγγραφα (βεβαιώσεις εγγραφής/καταβολής διδάκτρων κτλ)  Τελική έκθεση - Παραδοτέα  Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου  Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας Σε αντίθετη περίπτωση ο υπότροφος επιστρέφει στο ΙΚΥ το συνολικό ποσό της υποτροφίας εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 17 Ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεση σας για ερωτήσεις, διευκρινίσεις, σχόλια… Λεωνίδας Παπαστεργίου Προϊστάμενος Τμήματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού Τηλ. +30 210 3726344 E-Mail: lpapas@IKY.grlpapas@IKY.gr ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) www.iky.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ----- Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 30/10/2013ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google