Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 +. Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) Σκοπός 2 Δομή Υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων Διαχείρηση προγραμμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 +. Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) Σκοπός 2 Δομή Υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων Διαχείρηση προγραμμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 +

2 Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) Σκοπός 2 Δομή Υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων Διαχείρηση προγραμμάτων

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ Υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων στους τομείς: 3 εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ενεργού συμμετοχής των πολιτών νεολαίας οπτικοακουστικών μέσων και πολιτισμού

4 Εκπαίδευση και Πολιτισμός(EAC), Επικοινωνία (COMM), Ανάπτυξη και Συνεργασία - EuropAid ΔΟΜΗ 4 Νομική υπόσταση Προγραμματισμός, αξιολόγηση, χάραξη των πολιτικών

5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ επιλογή των προτάσεων και η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών 5 κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων δημοσιονομική διαχείριση

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ παρακολούθηση των έργων (ενδιάμεσες & τελικές εκθέσεις) επικοινωνία με τους δικαιούχους επιτόπου οικονομικοί έλεγχοι 6

7 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κατευθυντήριες γραμμές Σωστή επιλογή της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 7

8 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Πρώτη εγγραφή και δημιουργία PIC Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης Κοινά πεδία αίτησης 8

9 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Χρονικό περιθώριο προετοιμασίας Προετοιμασία συνδικαιούχων Τεχνικά προβλήματα και επικοινωνία με Help Desk Βρυξελλών 9

10 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ισορροπία προυπολογισμού – πρόγραμμα δραστηριοτήτων 10

11 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η σχέση σας με τον ειδικό εμπειρογνώμονα 11

12 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές αιτήσεις, χαρακτηριστικά σύνταξης 12

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 13 Σχετικότητα με το αντικείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων και πρoστιθέμενη αξία για την Ευρώπη Ποιότητα περιεχομένου και δράσεων Διάδοση των απολογιστικών αποτελεσμάτων του έργου Επίδραση και βιωσιμότητα Σύνθεση ομάδας υπευθύνων

14 14 +


Κατέβασμα ppt "1 +. Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού (EACEA) Σκοπός 2 Δομή Υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων Διαχείρηση προγραμμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google