Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση 2009 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Πολιτισμός 2007-2013» 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση 2009 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Πολιτισμός 2007-2013» 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση 2009 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Πολιτισμός 2007-2013» 1

2  Αποτελεί την ολοκληρωμένη συνέχεια του Προγράμματος « Πολιτισμός 2000»  Στηρίζει την ανάπτυξη του πολιτιστικού χώρου που μοιράζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες, μέσα από την κοινή τους πολιτιστική κληρονομιά και μέσω της δημιουργίας δράσεων συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών φορέων από επιλέξιμες χώρες.  Το όραμα του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της σημασίας της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. 2

3 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Πολιτισμός 2007-2013» Τρεις ειδικοί και απαραίτητοι στόχοι  Προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των πολιτιστικών φορέων και καλλιτεχνών  Προώθηση της διακρατικής διακίνησης έργων τέχνης, πολιτιστικών αγαθών και καλλιτεχνικών προϊόντων  Προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου 3

4 « Πολιτισμός 2007-2013»  Προϋπολογισμός του Προγράμματος από το 2007 μέχρι το 2013: 400.000.000 Ευρώ για όλες τις δράσεις του Προγράμματος  Για το 2009 ο προϋπολογισμός για επιδοτήσεις από το Πρόγραμμα φτάνει τα 70 εκατ. Ευρώ 4

5 « Πολιτισμός 2007-2013» Απευθύνεται σε :  Δημόσιους φορείς ( Πανεπιστήμια, Δήμους, Νομαρχίες, Θέατρα, Μουσεία, Ορχήστρες, Φεστιβάλ, Πολιτιστικά Δίκτυα με οντότητα δημοσίου )  η ιδιωτικούς φορείς με νομική οντότητα : ( Ιδιωτικές σχολές και πανεπιστήμια, θεατρικές σχολές, μουσικές σχολές, εικαστικά εργαστήρια, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κλπ. 5

6 « Πολιτισμός 2007-2013»  Επιλέξιμες χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα 1. Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ( Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν ) 3. Υποψήφιες προς ένταξη στην Ε. Ε. χώρες ( Κροατία, Τουρκία, FYROM, Σερβία ) 6

7 « Πολιτισμός 2007-2013»  Απαραίτητοι κανόνες συμμετοχής 1. Νομική οντότητα δημοσίου - ιδιωτικού δικαίου – όχι φυσικά πρόσωπα - ιδιώτες 2. Λειτουργική και οικονομική δυνατότητα και επάρκεια 3. Ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής 4. Διαφάνεια και δημοσίευση του σχεδίου δράσης 5. Εκμετάλλευση και διάδοση του αποτελέσματος και του προϊόντος του σχεδίου 7

8 « Πολιτισμός 2007-2013»  Δράσεις του Προγράμματος  Σκέλος 1 – Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας  Σκέλος 2 - Στήριξη σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του Πολιτισμού  Σκέλος 3 – Ανάλυση και διάδοση 8

9 Σκέλος 1 – Στήριξη σε πολιτιστικές δράσεις  Σκέλος 1.1 Πολυετή σχέδια συνεργασίας  Σκέλος 1.2.1 Μέτρα Συνεργασίας  Σκέλος 1.2.2. Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης  Σκέλος 1.3. – Ειδικές δράσεις  Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες  Ευρωπαϊκά Βραβεία  Στήριξη σε συνεργασίες με τρίτες χώρες « Πολιτισμός 2007-2013» 9

10  Σκέλος 2 - Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες  Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού με μόνιμες δράσεις Ευρωπαϊκού χαρακτήρα  4 κατηγορίες α ) Πρεσβευτές β ) Δίκτυα προώθησης γ ) Φεστιβάλ δ ) Δομές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισμός  i) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου  ii) Ομάδες πολιτικής ανάλυσης 10

11 « Πολιτισμός 2007-2013»  Σκέλος 3- Ανάλυση και διάδοση  Μελέτες και ανάλυση  Διάδοση πληροφορίας  Στήριξη της μεγιστοποίησης της απήχησης των σχεδίων  Σημεία πληροφόρησης σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  Χρήσιμες συμβουλές και βοήθεια στους αιτούντες  Προώθηση του Προγράμματος - πληροφορίες για άλλα προγράμματα επιδότησης Πολιτιστικά Σημεία Ε π αφής 11

12 Στήριξη σε πολιτιστικές ενέργειες – σκέλος 1.1., 1.2.1 Πολυετή σχέδια Συνεργασίας  Τουλάχιστον 6 φορείς από 6 διαφορετικές χώρες  Διάρκεια 3-5 χρόνια  Επιδότηση 200.000 – 500.000 ετησίως  50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέτρα συνεργασίας  Τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες  Μέγιστη διάρκεια 24 μήνες  Επιδότηση 50.000-200.000 για όλο το σχέδιο  50 % συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12

13 Στήριξη σε πολιτιστικές ενέργειες – λογοτεχνική μετάφραση - σκέλος 1.2.2 Σχέδια λογοτεχνικής μετάφρασης  Απευθύνεται μόνο σε εκδοτικούς οίκους ή συνδέσμους εκδοτών  Μετάφραση λογοτεχνικών έργων ( μυθιστόρημα, θέατρο, ποίηση κλπ.)  Επιδότηση για τη μετάφραση από 1 έως 10 βιβλίων, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν μεταφραστεί στην προτεινομένη γλώσσα  50% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Επιδότηση από 2.000 – 60.000 Ευρώ  Διάρκεια έως 24 μήνες 13

14 Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες – σκέλος 1.3. Ειδικές δράσεις – σκέλος 1.3.  Συνεργασία με τουλάχιστον 3 φορείς από 3 Ευρωπαϊκές χώρες  Συνεργασία με 1 τουλάχιστον φορέα από την 3 η χώρα που ανακοινώνεται επίσημα ως η επιλέξιμη του έτους  Διάρκεια έως 24 μήνες  Επιδότηση του 50% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου  Το 50% των δράσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην 3 η χώρα.  Η 3 η χώρα δεν υποχρεούται να συνεισφέρει οικονομικά στο σχέδιο.  Τα σχέδια θα πρέπει να αντανακλούν Ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια διάσταση 14

15 Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – σκέλος 2 Στήριξη σε λειτουργικές δαπάνες – μόνιμες δράσεις  α ) ετήσια λειτουργική επιδότηση ( κάθε χρόνο έως το 2013)  β ) τριετής χρηματοδότηση - εταιρική σχέση - πλαίσιο ( για τρία χρόνια, 2011- 2013)  Επιδότηση έως 80% του συνολικών επιλέξιμων ετήσιων δαπανών ( με κλιμακούμενη συγχρηματοδότηση ) 15

16 Στήριξη σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο – σκέλος 2  4 κατηγορίες α ) Πρεσβευτές ( πχ. Ευρωπαϊκή Ορχήστρα, Όπερα, ) β ) Δίκτυα προώθησης ( πχ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καλλιτεχνών ) γ ) Φεστιβάλ ( πχ. Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Θεάτρου, Ευρωπαϊκή Μπιεννάλε Τέχνης κλπ.) δ ) Δομές στήριξης πολιτικής που αφορούν την ατζέντα πολιτισμός ( πχ. Διευθύνσεις και τμήματα πολιτιστικών θεμάτων σε Πανεπιστήμια και άλλα μεγάλα ιδρύματα, Πολιτιστικά παρατηρητήρια κλπ.)  i) Πλατφόρμες δομημένου διαλόγου  ii) Ομάδες πολιτικής ανάλυσης 16

17 « Πολιτισμός 2007-2013»  Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος 1. Σύνδεσμος με τα Ευρωπαϊκά Έτη  2008: Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ( Ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελεί επίσης έναν από τους ειδικούς όρους του Προγράμματος )  2009: Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας  2010: Ευρωπαϊκό Έτος καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Σύνδεσμος και με τα επόμενα επίσημα ανακηρυγμένα έτη. 17

18 « Πολιτισμός 2007-2013» 18  Κοινά θέματα για όλα τα σκέλη του Προγράμματος 2. Ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και Ευρωπαϊκά θέματα o Ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων o Οι δράσεις των σχεδίων να είναι ανοιχτές σε διαπολιτισμικές ομάδες και να συμπεριλαμβάνουν την πολιτιστική τους άποψη και κληρονομιά o Οι διακρατικές συνεργασίες πρέπει πάνω απ ’ όλα να είναι διαπολιτισμικές o Τα σχέδια θα πρέπει να προβάλουν την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαιώματα

19 « Πολιτισμός 2007-2013» Συνδυασμός πολιτιστικών τομέων Πολιτιστικοί τομείς 19  Το Πρόγραμμα « Πολιτισμός » έχει διατομεακό χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συνδυάσουν πάνω από έναν πολιτιστικό τομέα στα προτεινόμενα σχέδια  Πολιτιστική Κληρονομιά  Εικαστικά  Παραστατικές τέχνες  Μουσική  Νέες τεχνολογίες  Θέατρο

20 « Πολιτισμός 2007-2013» 20  Εικαστικές Τέχνες Ζωγραφική, Γλυπτική, Video-art, Cyber-art, Φωτογραφία, Βιομηχανικό και εμπορικό σχέδιο, Σχεδιασμός υφάσματος, Αρχιτεκτονική, Γραφικές τέχνες Διακοσμητική, Arts & crafts  Πολιτιστική κληρονομιά Κινητή & ακίνητη κληρονομιά, Άυλη κληρονομιά, Ιστορικά αρχεία & βιβλιοθήκες, Αρχαιολογική κληρονομιά, Ενάλια κληρονομιά, Πολιτιστικά μνημεία, Πολιτιστικοί τόποι   Τέχνες του Θεάματος Θέατρο, Χορός, Μουσική, Όπερα, Λυρικό θέατρο, Θέατρο του δρόμου, Τσίρκο  Λογοτεχνική Μετάφραση Μυθοπλασία ( μυθιστόρημα θέατρο, ποίηση, βιογραφία, συλλογές, ανθολογίες, δοκίμιο, ιστορικό μυθιστόρημα, ιστορικό δοκίμιο, φιλολογικό δοκίμιο

21 Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 21  Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Εκπαίδευση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  Η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις http://ec.europa.eu/culture/calls-for proposals/call98_en.htm  Εκτελεστικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τα Οπτικοακουστικά Μέσα http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

22 « Πολιτισμός 2007-2013» 22  Πολιτιστικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας Ερμού 17 10563 Αθήνα Τηλ. 210 8201501, 210 3230323 Φαξ. 210 3310796 E-mail: ccp.greece@culture.grccp.greece@culture.gr Πληροφορίες : Εύα Καρανικόλα, Μάρθα Μπίσυλα www.ccp.culture.gr

23 « Πολιτισμός 2007-2013» 23 Καλή επιτυχία !!!! Εύα Καρανικόλα Υπουργείο Πολιτισμού Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολιτιστικό Σημείο Επαφής της Ελλάδας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση 2009 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα « Πολιτισμός 2007-2013» 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google