Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάντηση 6η: Συνέντευξη Ιάσονας Λαμπριανού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάντηση 6η: Συνέντευξη Ιάσονας Λαμπριανού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάντηση 6η: Συνέντευξη Ιάσονας Λαμπριανού

2 Συνέντευξη Προσωπική επαφή με το συμμετέχοντα με σκοπό τη διερεύνηση, κατανόηση και εις βάθος ανάλυση των απόψεών του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Ως κύριο μέσο συλλογής δεδομένων που έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα της έρευνας (γνώσεις, πληροφόρηση, αξίες, προτιμήσεις, στάσεις, πεποιθήσεις) Για τον έλεγχο υποθέσεων ή την υπόδειξη νέων Σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους

3 Είδη συνέντευξης Δομημένη– εστιασμένη, επικεντρωμένη συνέντευξη: Ο/η ερευνητής/τρια χρησιμοποιεί ένα προκαθορισμένο και τυποποιημένο ‘πρωτόκολλο’ συνέντευξης με συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες υποβάλλει με την ίδια σειρά, χωρίς να αλλοιώνει τη διατύπωση. Ημιδομημένη συνέντευξη Ελεύθερη-μη δομημένη συνέντευξη: Ο/η ερευνητής/τρια δεν έχει αυστηρά προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά στηρίζεται σε ένα γενικό κατάλογο θεμάτων. Η συνέντευξη εξελίσσεται ως ελεύθερη συνομιλία και ανταλλαγή απόψεων-εμπειριών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα. Η ευελιξία και δυναμικότητα της συνέντευξης στηρίζεται άμεσα στην αλληλεπίδραση συνεντευκτή-συνεντευξιαζόμενου. Ατομική – Ομαδική συνέντευξη Ιάσονας Λαμπριανού

4 Βασικά ζητήματα μεθοδολογίας, εγκυρότητας και δεοντολογίας της συνέντευξης: Πριν τη συνέντευξη
Προκαταρκτικές επεξηγήσεις: στόχοι της συνέντευξης, προσφορά πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας Δεοντολογία: εχεμύθεια, προστασία ανωνυμίας, διαπραγμάτευση της χρήσης μαγνητοφώνου, δικαίωμα απόσυρσης από την έρευνα, δικαίωμα πρόσβασης και επέμβασης στο αντίγραφο της συνέντευξης Ιάσονας Λαμπριανού

5 Βασικά ζητήματα μεθοδολογίας, εγκυρότητας και δεοντολογίας της συνέντευξης: Κατά τη συνέντευξη
Άνεση: ιδιαίτερος χώρος, κατάλληλη ώρα και συνθήκες Οικειότητα και σπάσιμο του πάγου Ανοικτές ερωτήσεις: δε ρωτώ ποτέ απευθείας αυτό που θέλω να μάθω Υποβοηθητικές ερωτήσεις-ενθάρρυνση: η ανοχή της σιωπής είναι μια αρκετά αποτελεσματική τεχνική Διευκρινιστικές ερωτήσεις: αποφεύγω να προκαλέσω αμυντικές αντιδράσεις-χρήση προβολικών τεχνικών, αποφυγή καταιγισμού ερωτήσεων, κτλ Οπτική επαφή-προσοχή-ενδιαφέρον Ιάσονας Λαμπριανού

6 Χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη (Ι)
Απομαγνητοφώνηση, καταγραφή λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών Σύνδεση και φαινομενολογική αναγωγή: προσπάθεια κατανόησης του μοναδικού κόσμου του ατόμου με τον έλεγχο των ερμηνειών του ερευνητή Ακρόαση της συνέντευξης για μια συνολική εικόνα Λεπτομερής εξέταση των λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών για την εκμαίευση του μηνύματος του συμμετέχοντα Καταγραφή των σχετικών με την ερευνητική ερώτηση στοιχείων

7 Χρήση των δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη (ΙΙ)
Εξασφάλιση μετρήσεων αξιοπιστίας για τα στοιχεία σχετικής σημασίας: ένας ακόμη ερευνητής κωδικοποιεί τα στοιχεία και γίνεται σύγκριση Αποκλεισμός πλεονασμών και αλληλοεπικαλύψεων Ομαδοποίηση στοιχείων σχετικής σημασίας Καθορισμός θεμάτων που απορρέουν από την ομαδοποίηση Περίληψη κάθε ατομικής συνέντευξης: επιστροφή στην αρχική συνέντευξη και σύνταξη περίληψης με ενσωματωμένα τα θέματα που προέκυψαν από την ανάλυση Επιστροφή στο συμμετέχοντα (προαιρετικά)

8 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνέντευξης
ΠΛΕΟΝΕΚΤΜΑΤΑ Μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης Δυνατότητα για προφορικές και άμεσες διευκρινίσεις Ευέλικτη, ευπροσάρμοστη Εις βάθος διερεύνηση των απόψεων του ερωτώμενου Δυνατότητα διερεύνησης ευαίσθητων θεμάτων ΜΕΙΟΝΕΚΤΜΑΤΑ Απαιτητικός ρόλος του συνεντευκτή Χρονοβόρα η εκπαίδευση των συνεντευκτών Μεγάλη χρονική διάρκεια Μεγάλο κόστος

9 Προβλήματα εγκυρότητας της συνέντευξης
Προθυμία του συμμετέχοντα να ευχαριστήσει τον ερευνητή (κοινωνική ευαρέσκεια) Δόμηση της συνέντευξης με βάση τις απόψεις του ερευνητή (για τη δομημένη συνέντευξη) Εσφαλμένη αξιολόγηση του περιεχομένου της συνέντευξης (υποβιβασμός ή μεγέθυνση γεγονότων) Αναγκαία η χρήση διαφορετικών τεχνικών δειγματοληψίας (τι συμβαίνει με όσους δεν υποστηρίζουν το θέμα;) Πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα αποτελέσματα;


Κατέβασμα ppt "Συνάντηση 6η: Συνέντευξη Ιάσονας Λαμπριανού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google