Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθησιακά αποτελέσματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η περίπτωση του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Έργο ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθησιακά αποτελέσματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η περίπτωση του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Έργο ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθησιακά αποτελέσματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η περίπτωση του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Έργο ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ

2 Τι είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα; Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί που αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Μεθοδολογικός οδηγός για το ΕΠΠ

3 Εργαλείο σχεδιασμού αναλυτικών προγραμμάτων  Αλλαγή παραδείγματος – φοιτητοκεντρική προσέγγιση  Πιστωτικές μονάδες (ECTS)  Επίπεδο (1-8 για το ΕΠΠ)  Εξετάσεις και κριτήρια αξιολόγησης

4 Χαρακτηριστικά μαθησιακών αποτελεσμάτων:  Εξειδικευμένα  Αντικειμενικά  Επιτεύξιμα, εφικτά  Χρήσιμα  Κατάλληλα  Τυποποιημένα  4 – 8 ανά μάθημα  15 – 20 ανά πρόγραμμα σπουδών

5 Πρακτικές οδηγίες για τη διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων:  Ενεργητικό ρήμα + αντικείμενο ρήματος + συνοπτική περιγραφή  Μόνο ένα ρήμα για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα  Να αποφεύγεται η χρήση πολυσήμαντων ρημάτων  Αποφυγή σύνθετων και μακροσκελών προτάσεων  Πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα  Χρονοδιάγραμμα μαθήματος  Δυνατότητα αξιολόγησης στις εξετάσεις  Πιλοτική δοκιμή

6 Παράδειγμα 1  Εκμάθηση των βασικών δομών στον προγραμματισμό Η/Υ.  των δομών προγραμματισμού σε μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Fortran 90/95/2003 ή C++).  Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με την βοήθεια μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Έμφαση δίνεται στον αλγόριθμο επίλυσης.

7 Παράδειγμα 2 Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα  καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες σε βασικές μουσικές γνώσεις μέσω χρήσης της φωνής και χειρισμού απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων  κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Μουσικής Παιδαγωγικής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία  συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες  εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση ηχοϊστοριών ώστε να αφομοιώσουν βασικές μουσικές γνώσεις στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας  εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

8 Παράδειγμα 3  Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στην ειδική αγωγή  Να μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων  Να εξασκηθούν στη συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με ενήλικες και παιδιά  Να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά  Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων

9 Παράδειγμα 4  To μάθημα εστιάζεται πάνω σε θέματα πολεοδομικού προγραμματισμού-σχεδιασμού, με κύριο άξονα τη σχεδιαστική προσέγγιση που αφορά στην εξυγίανση και αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, ιστορικών κέντρων πόλεων, παραδοσιακών περιοχών ενταγμένων σε αστικά κέντρα.

10 Παράδειγμα 5  Βασικές γνώσεις στατιστικής και πρακτική στατιστικής ανάλυσης.

11 Παράδειγμα 6  Προχωρημένη προσέγγιση στη βιολογία και τη συμπεριφορά των πτηνών. Ανάλυση της σπουδαιότητας των πτηνών ως βιοδεικτών και ανώτερων κρίκων των τροφικών αλυσίδων και κατανόηση των αλληλεπιδράσεων με τον άνθρωπο ως βασική προϋπόθεση για την ορθολογική διαχείριση των πληθυσμών τους.

12 Διατύπωση μαθησιακού αποτελέσματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: ΚΑΝΟΥΝ ΤΙ (πως)

13 Από πού μπορεί να αρχίσει κανείς;  Μετατροπή μαθησιακών στόχων σε μαθησιακά αποτελέσματα  Δημιουργία καταλόγου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτήσουν οι φοιτητές  Επαγγελματικές απαιτήσεις

14 Μαθησιακά αποτελέσματα (ερώτηση)

15 Απογραφικό δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα)

16 Μαθησιακά αποτελέσματα (απαντήσεις)

17 Γενικές ικανότητες (ερώτηση)

18 Γενικές Ικανότητες (απαντήσεις)

19 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ερώτηση)

20 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (απαντήσεις)


Κατέβασμα ppt "Μαθησιακά αποτελέσματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η περίπτωση του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Αϊβαζίδης Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Έργο ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google