Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνάντηση 12η: Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκπαιδευτική έρευνα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνάντηση 12η: Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκπαιδευτική έρευνα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνάντηση 12η: Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκπαιδευτική έρευνα
Τριγωνοποίηση Δεοντολογία της εκπαιδευτικής έρευνας Οι πολιτικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας

2 Η Έννοια της Εγκυρότητας (Validity) και Αξιοπιστίας (Reliability) στην Έρευνα
ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Ο βαθμός επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε το όργανο μέτρησης (αν μετρά αυτό το οποίο πιστεύεται ότι μετρά) π.χ. Αν το τεστ το οποίο μετρά τη δραστηριότητα του μαθητή στην τάξη όπως ισχυρίζεται -Αποτελέσματα χαμηλής εγκυρότητας =ευρήματα χωρίς αντίκρισμα ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Αν τα αποτελέσματα ενός οργάνου μέτρησης είναι τα ίδια ή περίπου τα ίδια σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κάτω από τις ίδιες ερευνητικές συνθήκες -Η πιλοτική έρευνα βοηθά στην αύξηση του βαθμού εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

3 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία: Ερωτηματολόγιο
Η αξιοπιστία δε συνεπάγεται και εγκυρότητα Παράδειγμα: Εγκυρότητα ερωτηματολογίου: Η ιδιότητα του ερωτηματολογίου να μετρά ακριβώς αυτό που ισχυρίζεται ότι μετρά. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου: Η ιδιότητα του ερωτηματολογίου να καταλήγει σε σταθερά αποτελέσματα σε επαναληπτικές μετρήσεις κάτω από τις ίδιες συνθήκες Το ερωτηματολόγιο μπορεί να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και συνοχή (αξιόπιστο), αλλά να μη μετρά το χαρακτηριστικό για το οποίο κατασκευάστηκε.

4 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία: Ερωτηματολόγιο
Φαινομενική (face) Περιεχομένου (content) Κριτηρίου (criterion) Δομής (construct) Αξιοπιστία Έλεγχος-επανέλεγχος (test-retest) Εναλλακτική μορφή (alternative form) Εσωτερική συνάφεια (internal consistency)

5 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία: Πείραμα
Εσωτερική εγκυρότητα: ο βαθμός με τον οποίο ο ερευνητής μπορεί να υποστηρίξει τα όσα δηλώνει για την πραγματική ουσία (τα πραγματικά στατιστικά χαρακτηριστικά, την αληθή φύση της σχέσης των μεταβλητών) των συγκεκριμένων ευρημάτων Εξωτερική εγκυρότητα: ο βαθμός βεβαιότητας με τον οποίο μπορεί να υποστηρίξει ο ερευνητής τα όσα δηλώνει για τη γενικευτική ισχύ των ευρημάτων του σε ευρύτερα σύνολα ομοειδών περιπτώσεων

6 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία: Παρατήρηση
Εσωτερική εγκυρότητα: αν η κρίση του παρατηρητή επηρεαστεί από τη στενή ανάμειξή τους στην ομάδα Εξωτερική εγκυρότητα: μπορεί τα αποτελέσματα της έρευνας να ισχύουν για άλλες καταστάσεις;

7 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία: Συνέντευξη
Προθυμία του συμμετέχοντα να ευχαριστήσει τον ερευνητή (κοινωνική ευαρέσκεια) Δόμηση της συνέντευξης με βάση τις απόψεις του ερευνητή (για τη δομημένη συνέντευξη) Εσφαλμένη αξιολόγηση του περιεχομένου της συνέντευξης (υποβιβασμός ή μεγέθυνση γεγονότων) Αναγκαία η χρήση διαφορετικών τεχνικών δειγματοληψίας (τι συμβαίνει με όσους δεν υποστηρίζουν το θέμα;) Πόσο αντιπροσωπευτικά είναι τα αποτελέσματα;

8 Τριγωνοποίηση Χρονική Τοπική Συνδυασμένα επίπεδα Θεωρητική Ερευνητική
Μεθοδολογική

9 Ηθικά διλήμματα και ‘πολιτικές’ διαστάσεις της εκπαιδευτικής έρευνας
Ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζει ο ερευνητής κατά τη διεξαγωγή μιας εκπαιδευτικής έρευνας Η εκπαιδευτική έρευνα ως ‘πολιτική πράξη’ με την ευρύτερη έννοια του όρου-‘χρήση’ και ‘κατάχρηση’ των ερευνητικών πορισμάτων από τους διάφορους φορείς εξουσίας

10 Ηθικά διλήμματα - Δεοντολογία έρευνας
Μεταχείριση των υποκειμένων με τον ελάχιστο κίνδυνο (δεν πρέπει να κινδυνεύσει η ζωή τους ή η ψυχική τους υγεία) Μεταχείριση των υποκειμένων με τη δική τους συγκατάθεση (εθελοντικά και μετά από πλήρη και σαφή ενημέρωση για τις διαδικασίες, και να μπορούν να αποχωρήσουν όταν το επιθυμούν) Δικαίωμα του ατόμου στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (ελευθερία συμμετοχής, ανωνυμία, πλήρης ενημέρωση πριν και μετά την έρευνα)


Κατέβασμα ppt "Συνάντηση 12η: Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην εκπαιδευτική έρευνα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google