Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
Ανάλυση Εργασίας: Συγκέντρωση και καταγραφή δραστηριοτήτων, απαιτήσεων, τεχνικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, σύνολο προσόντων και υπευθυνοτήτων. Σχεδιασμός Θέσης: καθορισμός αναγκαίων θέσεων εργασίας και η κατανομή τους σε επίπεδα με σκοπό την εξασφάλιση μέγιστης παραγωγικότητας και ικανοποίησης εργαζομένων Στόχοι: Περιγραφές θέσεων, Ανάλυση ρόλου, Προδιαγραφές, ανάλυση απόδοσης, προδιαγραφές μάθησης ή εκπαίδευσης. Στάδια Ανάλυσης Θέσης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

2 Μέθοδοι Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
Είδος Πληροφοριών Βασικές ασχολίες Ενδιάμεσες ασχολίες Εξειδικευμένες ασχολίες Άλλες ικανότητες, παραγωγή αποτελέσματος, ελευθερία, επαναπληροφόρηση Πηγές Πληροφοριών Παλιότερες αναλύσεις Έγγραφα - διαδικασίες Στελέχη Εργαζόμενοι Παρατηρήσεις εργαζομένων Μέθοδος ανάλυσης θέσης Αφηγηματική περιγραφή Μηχανική προσέγγιση Τεχνική κρίσιμων περιστατικών Λειτουργική ανάλυση εργασίας Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

3 Συλλογή & επεξεργασία δεδομένων
Συνέντευξη Κατάλογος σημείων Ερωτηματολόγια Κλίμακες ποσοστών Παρατήρηση Αυτό-περιγραφή Ημερολόγια και αναφορές Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

4 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Συνέντευξη Οργάνωση ερωτήσεων Εξέταση σε βάθος Αποφυγή αοριστολογίας και υπερβολών Ουσιώδη – Επουσιώδη Ξεκάθαρη δήλωση Όχι καθοδήγηση Ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

5 Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Κατάλογος σημείων Τίτλος θέσης Ξεκάθαρη αναφορά Οργανόγραμμα Σκοπός εργασίας Περιοχές ευθύνης Περιγραφή δραστηριοτήτων εργασίας Αναμενόμενα αποτελέσματα Επιπτώσεις Άλλες πληροφορίες: Σχέση με άλλες εργασίες, ευελιξία καθοκόντων, ανάθεση-επιθεώρηση-έγκριση, εξουσία, επαφές, εξοπλισμός, ταξίδια, κίνδυνοι, αντοχή, προβλήματα, γνώσεις-ικανότητες Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

6 Κλίμακες ποσοστών ή απογραφές Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Ερωτηματολόγια Χρήσιμα για ανάλυση μεγάλου αριθμού θέσεων, εξοικονόμηση χρόνου, καταγραφή ξεκάθαρων πληροφοριών Κλίμακες ποσοστών ή απογραφές Απόδοση βαρύτητας σημασίας σε ένα κατάλογο σημείων με χρήση κλίμακας. Χαρακτηριστικά θέσεων Εισροή επεξεργασία πληροφοριών Πνευματικές διαδικασίες Φυσική προσπάθεια Διαπροσωπικές θέσεις Περιβάλλον εργασίας Άλλα χαρακτηριστικά Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

7 Παράδειγμα κλίμακας ποσοστών
Περιγραφή δραστηριότητας Χρόνος Σημαντικότητα Απασχόληση με αιτήματα για πληροφορίες από το τηλέφωνο 1. Σχεδόν καθόλου χρόνος (λιγότερο από 10%) 1. Εξαιρετικά ασήμαντη 2. Μικρή αναλογία χρόνου (10% - 24%) 2. Πολύ ασήμαντη 3. Λιγότερο από το μισό χρόνο (45%-54%) Όχι πολύ σημαντική 4. Σχεδόν το μισό χρόνο (55%-74%) 4. Αρκετά σημαντική 5. Μεγάλη αναλογία χρόνου (75%-89%) 5. Σημαντική 6. Πολύ μεγάλη αναλογία χρόνου (75%-89%) 6. Πολύ σημαντική 7. Σχεδόν όλο το χρόνο (90% - ) 7. Εξαιρετικά σημαντική Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

8 Αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης θέσης
Μείωση κόστους Χρήση για πολλαπλούς σκοπούς Γενίκευση ανάλυσης Συγκρισιμότητα στοιχείων Αποτελεσματικότητα στοιχείων Ελάχιστη εκπαίδευση Μικρό δείγμα Αξιόπιστα αποτελέσματα Λίγο χρόνο ολοκλήρωσης Μικρό κόστος εφαρμογής Αύξηση απόδοσης ανάλυσης Αποδοτική-αποτελεσματική στον εργαζόμενο Αποφυγή υπερκάλυψης λειτουργιών Αύξηση ικανοτήτων εργαζομένων Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

9 Περιγραφή Θέσης εργασίας
Βασικές πληροφορίες θέσης, σχέσεις, σκοπός, καθήκοντα. Πληροφορίες: Καθολικός σκοπός Περιεχόμενο Ευθύνες Κριτήρια απόδοσης Υπευθυνότητες Οργανωσιακοί παράγοντες Παράγοντες υποκίνησης Παράγοντες ανάπτυξης Περιβαλλοντικοί παράγοντες Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

10 Στόχοι περιγραφής θέσης
Καθορισμός ένταξης θέσης Πληροφορίες για περιγραφή θέσεων Βάση για τη σύμβαση Βάση εκτίμησης παραγόμενου έργου Κρίσιμοι Παράγοντες: Ευελιξία: Λειτουργική, πολλαπλές ικανότητες (έμφαση στα αποτελέσματα) Ομαδική δουλειά: Συνεργασίες των μελών της ομάδας Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

11 Περιεχόμενο Περιγραφής Θέσης
Προσέλκυση & επιλογή Τίτλος θέσης Σκοπός & αντικείμενα θέσης Πρωταρχικές ευθύνες Αξιολόγηση απόδοσης Πληροφορίες: οργανωτική περιγραφή Ανάλυση παραγόντων Παράγοντες αξιολόγησης Φύση εργασίας Εύρος θέσης Εκπαίδευση-Ανάπτυξη Ανάλυση ιδιοτήτων, γνώσεων, ικανοτήτων. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

12 Σύνταξη περιγραφής θέσης
Τίτλος Θέσης εργασίας Αναφέρεται σε … Συνολικός σκοπός Πρωταρχικές αξίες και κύρια καθήκοντα: Προσδιορισμός και δημιουργία λίστας Ανάλυση λίστας Λεκτική ανάπτυξη καθηκόντων λίστας (ρήμα στην ενεργητική φωνή, αντικείμενο ρήματος, σκοπός εργασίας σε όρους απόδοσης) π.χ. Στέλνει μετρητά στον προμηθευτή εγκαίρως για να εξοφληθούν εμπρόθεσμα οι υποχρεώσεις της επιχείρησης Προδιαγραφές Θέσης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

13 Προβλήματα και λάθη στη περιγραφή
Απόκλιση από τη πραγματική θέση Χρήση πολύ εξειδικευμένης γλώσσας Παράλειψη σημαντικών πληροφοριών Παράθεση άχρηστων λεπτομερειών Απαιτήσεις για υπερβολικά προσόντα Ξεπερασμένα στοιχεία Χρήση για άλλους σκοπούς Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google