Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

2 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:
Το μαθητή Το διδακτικό έργο Το εκπαιδευτικό υλικό Το εκπαιδευτικό έργο

3 Τεχνοκρατικό μοντέλο:
Σκοπός να διαπιστωθεί σε ποιον βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που τέθηκαν για αντικείμενο της αξιολόγησης και να δώσει πληροφορίες για λήψη αποφάσεων Κύρια χαρακτηριστικά: η διατύπωση συγκεκριμένων στόχων και η χρήση αντικειμενικών μεθόδων για τη συλλογή δεδομένων

4 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό
Σκοπός να μελετηθούν οι αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ενδυνάμωση των οργανισμών σε θέματα αξιολόγησης ώστε να βελτιώνονται συνεχώς Κύρια χαρακτηριστικά: ευελιξία, χρήση πολλαπλών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από ποικίλες πηγές και η καταγραφή πολλαπλών πραγματικοτήτων.

5 Η αξιολόγηση του μαθητή

6 Ο προσανατολισμός της σχολικής επίδοσης πρέπει να στηρίζεται:
Στην ατομική διαδικασία της μάθησης του μαθητή Στην κοινωνική διάσταση της μάθησης, η οποία προσδιορίζει την παιδαγωγική έννοια της σχολικής επίδοσης Στις βασικές αρχές της ενθάρρυνσης και της ενίσχυσης

7 Στην επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών
Στο να μην είναι βαθμοθηρική Στο να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο κοινωνικών διακρίσεων

8 Η αξιολόγηση της επίδοσης αποσκοπεί:
Στη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων μάθησης Στο σχεδιασμό των επόμενων σταδίων μάθησης Στη διερεύνηση και διαπίστωση της ατομικής και συλλογικής πορείας του μαθητή σε όλα τα επίπεδα που προσφέρονται από το επίπεδο του ΠΣ

9 Η αξιολόγηση της επίδοσης αποσκοπεί:
Στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών Στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του μαθητή και συνολικά στη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.

10 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συνεχής Εξελίξιμη Προσαρμόσιμη και ευέλικτη Ενεργός ρόλος του μαθητή

11 Αρχές της αξιολογικής διαδικασίας
Σύγκριση της επίδοσης του μαθητή με συγκεκριμένα κριτήρια που προκύπτουν από τους μαθησιακούς στόχους Αφορά όχι μόνο το γνωστικό επίπεδο αλλά και την απόκτηση διανοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς τη διαμόρφωση στάσεων και αξιών

12 Αρχές της αξιολογικής διαδικασίας
Αφορά την πρόοδο που επιτυγχάνει σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις του. Στηρίζεται σε ατομικά χαρακτηριστικά, ρυθμό μάθησης, στάδιο της γλωσσικής ανάπτυξης, μαθησιακές ευκαιρίες που παρέχει το περιβάλλον του.

13 Επομένως: Η βασική λειτουργία της αξιολόγησης είναι παιδαγωγική και αποσκοπεί στη διάγνωση των διδακτικών καταστάσεων και στην ανατροφοδότηση Το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να βρίσκεται σε άμεση αντιστοίχιση με τους σκοπούς και το περιεχόμενο της διδασκαλίας για να υπάρχει εγκυρότητα

14 Επομένως: Τα όργανα και τις διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να τα διακρίνει η αντικειμενικότητα, η διακριτικότητα, η αξιοπιστία και η πρακτικότητα Η τελική αξιολόγηση βασίζεται σε διαχρονικές διαδικασίες

15 ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

16 Ατομικό δελτίο περιγραφικής αξιολόγησης

17


Κατέβασμα ppt "Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΑΞΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google