Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο Γ. Παπαγεωργίου ΜΕΘΚ 132 Χειμερινό 2014-15.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο Γ. Παπαγεωργίου ΜΕΘΚ 132 Χειμερινό 2014-15."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο Γ. Παπαγεωργίου ΜΕΘΚ 132 Χειμερινό 2014-15

2  Ιστορία της Δειγματοληψίας  Μη-τυχαία δειγματοληψία  Πληθυσμοί και δειγματοληπτικά πλαίσια  Είδη δειγμάτων  Η δεοντολογία της δειγματοληψίας

3 δείγματοληψία  Διαδικασία συλλογής παρατηρήσεων ατόμων, χαρακτηριστικών, στάσεων, κλπ.  Απογραφή  Δείγμα πιθανοτήτων  Δειγματοληπτική μέθοδος → επιστημονική μέθοδος - εσκεμμένη διαδικασία, αυστηρή και ακριβής.

4 Είδη δειγμάτων- μη τυχαίο  Επιλογή- όχι βάση θεωρίας πιθανοτήτων  Χαρακτηριστικό – όχι γενικεύσεις 1.Δείγμα ευκολίας-/ διαθέσιμο- όσα άτομα είναι διαθέσιμα για την έρευνα 2.Σκόπιμο δείγμα/ περιπτώσεις σχετικές με το θέμα που ερευνάται 3.Δείγμα χιονοστιβάδας/ εξέταση κατά στάδια βάσει συστάσεων 4.Δείγμα αναλογίας- γνωστή η σύνθεση, επιλέγεται μια ομάδα επιθυμητή ομάδα

5 Τυχαίο δείγμα  Δείγμα πιθανοτήτων –  Χρήση σε έρευνες μεγάλης κλίμακας  Αντιπροσωπεύει την ανομοιογένεια του πληθυσμού  Όσοι επιλέγονται δεν είναι τυπικά ή αντιπροσωπευτικά μέλη του ευρύτερου πληθυσμού  Να είναι αντιπροσωπευτικό- όλα τα μέλη να έχουν την ίδια πιθανότητα επιλογής

6 Ιστορία δειγματοληψίας  Εκλογές 1932 (Landon/Roosvelt)/ literary digest/ G. Gallup  Θεωρία της τυχαίας δειγματοληψίας (στηρίζεται στις πιθανές διακυμάνσεις των μελών του πληθυσμού)  Δειγματοληπτικό πλαίσιο (κατάλογο πληθυσμού)/ αποκλεισμός προκατάληψης (bias)  Το δείγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παραμέτρους ολόκληρου του πληθυσμού, δηλαδή να είναι τυχαίο/ δείγμα πιθανοτήτων

7 Αντιπροσωπευτικά δείγματα  Είναι αντιπροσωπευτικά επειδή αποφεύγονται οι μεροληψίες (bias)  Θεωρία πιθανοτήτων επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιστότητα ή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος

8 Πληθυσμός/ Στατιστικό /Παράμετρος  Περιγραφικά/ επαγωγικά  Πληθυσμός—θεωρητικό σύνολο στοιχείων ανάλυσης– κοινό χαρακτηριστικό  Παράμετρος (θ) – τιμή που υπολογίζεται από τα δεδομένα του πληθυσμού  Στατιστικό = τιμή που υπολογίζεται από τα δεδομένα του δείγματος  Δειγματοληπτικό πλαίσιο = κατάλογος πληθυσμού/π.χ., γεωγραφική περιοχή/  Για να είναι αντιπροσωπευτικό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις  Αντιπροσωπεύουν μόνο το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν το δειγματοληπτικό πλαίσιο

9 Δειγματοληπτικές έρευνες  Αναλυτικά εργαλεία κοινωνικής πραγματικότητας  Lazarfeld= πολιτική συμπεριφορά (πανελ)/ ιδρυτής του εμπειρικού κέντρου  Συσχέτιση μεταβλητών= ανάδειξη αιτιακών συνδέσεων  Μεγάλη συμβολή στις τεχνικές

10 Είδη τυχαίων δειγμάτων /γενικεύσεις 1.Απλή τυχαία δειγματοληψία – αποδίδεται ένας αριθμός σε κάθε μονάδα του πληθυσμού 2.Δημιουργείται ένας σύνολο τυχαίων αριθμών και οι μονάδες που έχουν αυτούς τους αριθμούς επιλέγονται τυχαία για το δείγμα 3.Στάδια 4.1 ο καταγραφή του πληθυσμού, 5.2 ο επιλογή του τυχαίου δείγματος (computer)/ 6.επιλογή αντικατάστασης 7.Θεωρείται η πιο ακριβής

11 1.Συστηματική δειγματοληψία (από ένα συγκεκριμένο πίνακα υπάρχει ένα μεταξύ διάστημα όπου επιλέγεται ένας αριθμός από την λίστα των αριθμών 2.(δειγματοληπτικό διάστημα, π.χ., κ=10)/ 3.Θεωρείται ακριβής δειγματοληψία

12 Σχήμα 6.11 6- 12

13 Κατά στρώματα τυχαία δειγματοληψία  = χωρισμός των μελών του πληθυσμού σε ομοιογενείς υπο- ομάδες (στρώματα) ή κατηγορίες  Εξαγωγή τυχαίου δείγματος  Αύξηση της αντιπροσω- πευτικότατας του δείγματος / όταν υπάρχουν υπο-ομάδες που δεν καλύπτονται με την τυχαία δειγματοληψία  Τροποποίηση της τυχαίας  Θεωρείται ακριβής

14 Σχήμα 6.12 6- 14

15 πολυσταδιακό 4. Δείγμα κατά δεσμίδες (cluster sample) – /πολυσταδιακό --δειγματοληψία διεξάγεται σε μια ολόκληρη ομάδα ατομικών περιπτώσεων. (λογική= παρ’ ότι τα άτομα αλλάζουν κατοικία οι μονάδες κατοικίας παραμένουν σταθερές– άρα καλή βάση για δείγμα)  1 ο –ομαδοποίηση όλων των πανεπ. κατά περιφέρεια  Πάρε 2 ή 4 πανεπ.  Πάρε 500 φοιτητές/τριες

16 Πολυσταδιακή κατά συστάδες  Αρχικά λαμβάνονται τυχαία δείγματα από φυσικές ομάδες (συστάδες)  Μετά τα μέλη κάθε ομάδας/συστάδας υποβάλλονται σε δεύτερη δειγματοληψία  Συλλογή – όταν είναι πρακτικά αδύνατη να συλλεγεί η λίστα από ένα πληθυσμό  Αποτελεσματική αλλά λιγότερο ακριβής

17 Σχήμα 6.13 6-17

18 Μέγεθος δείγματος  Εξαρτάται από: 1.οικονομικούς πόρους 2.Βαθμός ακρίβειας που επιδιώκεται από τον/την ερευνητή/τρια 3.Δειγματοληπτικό σφάλμα)/ όσο αυξάνεται το δείγμα τόσο μειώνεται το δειγματοληπ. σφάλμα 4.Βαθμός εμπιστοσύνης

19 Περιγραφή δεδομένων  Οργάνωση (σχεδιαγράμματα)  Συχνότητα  ΑΜΟ, διάμεσος, επικρατούσα τιμή  Διασπορά, τυπική απόκλιση


Κατέβασμα ppt "Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο Γ. Παπαγεωργίου ΜΕΘΚ 132 Χειμερινό 2014-15."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google