Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο
Γ. Παπαγεωργίου ΜΕΘΚ 132 Χειμερινό

2 Ιστορία της Δειγματοληψίας
Μη-τυχαία δειγματοληψία Πληθυσμοί και δειγματοληπτικά πλαίσια Είδη δειγμάτων Η δεοντολογία της δειγματοληψίας

3 δείγματοληψία Διαδικασία συλλογής παρατηρήσεων ατόμων, χαρακτηριστικών, στάσεων, κλπ. Απογραφή Δείγμα πιθανοτήτων Δειγματοληπτική μέθοδος→ επιστημονική μέθοδος - εσκεμμένη διαδικασία, αυστηρή και ακριβής.

4 Είδη δειγμάτων- μη τυχαίο
Επιλογή- όχι βάση θεωρίας πιθανοτήτων Χαρακτηριστικό – όχι γενικεύσεις Δείγμα ευκολίας-/ διαθέσιμο- όσα άτομα είναι διαθέσιμα για την έρευνα Σκόπιμο δείγμα/ περιπτώσεις σχετικές με το θέμα που ερευνάται Δείγμα χιονοστιβάδας/ εξέταση κατά στάδια βάσει συστάσεων Δείγμα αναλογίας- γνωστή η σύνθεση, επιλέγεται μια ομάδα επιθυμητή ομάδα

5 Τυχαίο δείγμα Δείγμα πιθανοτήτων – Χρήση σε έρευνες μεγάλης κλίμακας
Αντιπροσωπεύει την ανομοιογένεια του πληθυσμού Όσοι επιλέγονται δεν είναι τυπικά ή αντιπροσωπευτικά μέλη του ευρύτερου πληθυσμού Να είναι αντιπροσωπευτικό- όλα τα μέλη να έχουν την ίδια πιθανότητα επιλογής

6 Ιστορία δειγματοληψίας
Εκλογές 1932 (Landon/Roosvelt)/ literary digest/ G. Gallup Θεωρία της τυχαίας δειγματοληψίας (στηρίζεται στις πιθανές διακυμάνσεις των μελών του πληθυσμού) Δειγματοληπτικό πλαίσιο (κατάλογο πληθυσμού)/ αποκλεισμός προκατάληψης (bias) Το δείγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παραμέτρους ολόκληρου του πληθυσμού, δηλαδή να είναι τυχαίο/ δείγμα πιθανοτήτων

7 Αντιπροσωπευτικά δείγματα
Είναι αντιπροσωπευτικά επειδή αποφεύγονται οι μεροληψίες (bias) Θεωρία πιθανοτήτων επιτρέπει να υπολογίσουμε την πιστότητα ή αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος

8 Πληθυσμός/ Στατιστικό /Παράμετρος
Περιγραφικά/ επαγωγικά Πληθυσμός—θεωρητικό σύνολο στοιχείων ανάλυσης–κοινό χαρακτηριστικό Παράμετρος (θ) – τιμή που υπολογίζεται από τα δεδομένα του πληθυσμού Στατιστικό = τιμή που υπολογίζεται από τα δεδομένα του δείγματος Δειγματοληπτικό πλαίσιο = κατάλογος πληθυσμού/π.χ., γεωγραφική περιοχή/ Για να είναι αντιπροσωπευτικό πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις Αντιπροσωπεύουν μόνο το σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν το δειγματοληπτικό πλαίσιο

9 Δειγματοληπτικές έρευνες
Αναλυτικά εργαλεία κοινωνικής πραγματικότητας Lazarfeld= πολιτική συμπεριφορά (πανελ)/ ιδρυτής του εμπειρικού κέντρου Συσχέτιση μεταβλητών= ανάδειξη αιτιακών συνδέσεων Μεγάλη συμβολή στις τεχνικές

10 Είδη τυχαίων δειγμάτων /γενικεύσεις
Απλή τυχαία δειγματοληψία – αποδίδεται ένας αριθμός σε κάθε μονάδα του πληθυσμού Δημιουργείται ένας σύνολο τυχαίων αριθμών και οι μονάδες που έχουν αυτούς τους αριθμούς επιλέγονται τυχαία για το δείγμα Στάδια 1ο καταγραφή του πληθυσμού, 2ο επιλογή του τυχαίου δείγματος (computer)/ επιλογή αντικατάστασης Θεωρείται η πιο ακριβής

11 Συστηματική δειγματοληψία (από ένα συγκεκριμένο πίνακα υπάρχει ένα μεταξύ διάστημα όπου επιλέγεται ένας αριθμός από την λίστα των αριθμών (δειγματοληπτικό διάστημα, π.χ., κ=10)/ Θεωρείται ακριβής δειγματοληψία

12 Σχήμα 6.11 6-12

13 Κατά στρώματα τυχαία δειγματοληψία
= χωρισμός των μελών του πληθυσμού σε ομοιογενείς υπο-ομάδες (στρώματα) ή κατηγορίες Εξαγωγή τυχαίου δείγματος Αύξηση της αντιπροσω-πευτικότατας του δείγματος / όταν υπάρχουν υπο-ομάδες που δεν καλύπτονται με την τυχαία δειγματοληψία Τροποποίηση της τυχαίας Θεωρείται ακριβής

14 Σχήμα 6.12 6-14

15 πολυσταδιακό 4. Δείγμα κατά δεσμίδες (cluster sample) – /πολυσταδιακό --δειγματοληψία διεξάγεται σε μια ολόκληρη ομάδα ατομικών περιπτώσεων. (λογική= παρ’ ότι τα άτομα αλλάζουν κατοικία οι μονάδες κατοικίας παραμένουν σταθερές– άρα καλή βάση για δείγμα) 1ο –ομαδοποίηση όλων των πανεπ. κατά περιφέρεια Πάρε 2 ή 4 πανεπ. Πάρε 500 φοιτητές/τριες

16 Πολυσταδιακή κατά συστάδες
Αρχικά λαμβάνονται τυχαία δείγματα από φυσικές ομάδες (συστάδες) Μετά τα μέλη κάθε ομάδας/συστάδας υποβάλλονται σε δεύτερη δειγματοληψία Συλλογή – όταν είναι πρακτικά αδύνατη να συλλεγεί η λίστα από ένα πληθυσμό Αποτελεσματική αλλά λιγότερο ακριβής

17 Σχήμα 6.13 6-17

18 Μέγεθος δείγματος Εξαρτάται από: οικονομικούς πόρους
Βαθμός ακρίβειας που επιδιώκεται από τον/την ερευνητή/τρια Δειγματοληπτικό σφάλμα)/ όσο αυξάνεται το δείγμα τόσο μειώνεται το δειγματοληπ. σφάλμα Βαθμός εμπιστοσύνης

19 Περιγραφή δεδομένων Οργάνωση (σχεδιαγράμματα) Συχνότητα
ΑΜΟ, διάμεσος, επικρατούσα τιμή Διασπορά, τυπική απόκλιση


Κατέβασμα ppt "Είδη δειγμάτων Τυχαίο/ μη τυχαίο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google