Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ) 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ) 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ) 1

2  Η ‘μικροδιδασκαλία’, όπως αυτή εφαρμόζεται κατά κανόνα σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ή εκπαίδευσης ενηλίκων, δεν σχετίζεται με την πραγματική μικροδιδασκαλία, μια και σε αυτά πρόκειται για βιντεοσκόπηση, παρατήρηση και σχολιασμό μιας κανονικής ή περιορισμένης έκτασης διδασκαλίας ή αποσπασμάτων της. 2

3  Μικροδιδασκαλία: τεχνική άσκησης διδακτικών δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς-προβλέπει βιντεολήψη και βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας.  Δεν είναι μηχανιστική διαδικασία, καθώς καλλιεργούνται όχι μόνον κοινωνικές αλλά και δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. 3

4  ασκεί τους εκπαιδευτικούς στην αυτοπαρατηρησία και στον αυτοέλεγχο,  τονώνει την αυτοαντίληψη, ενισχύει το ενδιαφέρον και συμβάλλει στην μείωση του άγχους των υποψήφιων εκπαιδευτικών,  φέρνει σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με την κατασκευή και την χρήση εργαλείων αξιολόγησης και φύλλων παρατήρησης,  εξοικειώνει τους συμμετέχοντες στην άσκηση του ελέγχου και της αξιολόγησης της διδακτικής συμπεριφοράς τους,  μπορεί να αποκτήσει ευρύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. 4

5  Αντιμετωπίζει τη διδασκαλία ως μηχανικό συμβάν,  Η συμπεριφορά μας είναι ευέλικτη και προσαρμόζεται προς τις εκάστοτε συνθήκες,  Ο εκπαιδευτικός αναγκάζεται πολλές φορές να εκδηλώσει μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις στάσεις και πεποιθήσεις του,  Η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού θα δώσει και το στίγμα των ικανοτήτων του,  Καμιά κατάσταση δεν παρουσιάζεται η ίδια και με τον ίδιο τρόπο. 5

6  Ο αριθμός των μελών της ομάδας μικροδιδασκαλίας. Είναι δυνατόν να ασκηθούν όλοι οι φοιτητές;  Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών: με την παρατήρηση και τη συμμετοχή τους στον σχολιασμό των μικροδιδασκαλιών. 6

7  Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού μαθητή,  Θέση ερωτήσεων,  Έναρξη και Λήξη του μαθήματος,  Ενίσχυση του μαθητή. 7

8  Μάθημα επιλογής: στο ενδεικτικό πρόγραμμα προσφέρεται στο γ΄εξάμηνο, ώστε να προηγηθεί τυπικά της ευρύτερης Πρακτικής ΄Ασκησης, η οποία αρχίζει ουσιαστικά κατά το Ε΄εξάμηνο. 8

9  1. Στοχαστική προσέγγιση του ρόλου και της αποστολής του ‘καλού’ εκ/κού (γραπτή διατύπωση απόψεων). Εντοπισμός των πηγών αυτών των απόψεων (θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στην ομάδα).  2. Η ομάδα καταλήγει σε συγκεκριμένες δεξιότητες και μορφές συμπεριφοράς. Καταγραφή. 9

10  3. Άσκηση στην Παρατήρηση και ανάλυση της συμπεριφοράς του εκ/κού αναφορικά με τις συγκεκριμένες δεξιότητες.  4. Θεωρητική ενημέρωση σχετικά με τη διδακτική δεξιότητα, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άσκησης. 10

11  5. Μικροδιδασκαλία από τον συντονιστή (επίδειξη)  6. Πρώτη προσπάθεια: Μικροδιδασκαλία από (υποψήφιο) εκ/κό σε συμφοιτητές - «μαθητές»). Βιντεολήψη.  7.Βιντεοσκόπηση-Παρατήρηση- Σχολιασμός 11

12  8. Δεύτερη προσπάθεια: Μικροδιδασκαλία από τον ίδιο (υποψήφιο) εκ/κό στην ίδια ομάδα «μαθητών»- Βιντεολήψη.  9. Βιντεοσκόπηση-Παρατήρηση- Σχολιασμός  10. Επανάληψη προσπαθειών προς τελειοποίηση της εκτέλεσης. 12

13 o 11. Μικροδιδασκαλία με την άσκηση μιας δέσμης διδακτικών δεξιοτήτων. Προσεγγίζεται σταδιακά η κανονική διδασκαλία. o 12. Οι ασκούμενοι επανέρχονται στις αντιλήψεις για τον ρόλο και την αποστολή τους (αναστοχασμός). Καταγράφουν ερωτήματα-αμφισβητήσεις-μετατόπιση ή αλλαγή των αρχικών αντιλήψεών τους. 13

14  Η σύζευξη των διδακτικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη, καθώς οι ασυντόνιστες δεξιότητες θα πρέπει να ενταχθούν σε γενικότερα πλαίσια και να υπακούσουν σε μιαν ενιαία θεωρία.  Η επανατροφοδότηση και η αναστοχαστική εμπειρία θα πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς.  14

15  Η πορεία της διδασκαλίας χαρακτηρίζεται από αυστηρή δόμηση,  Ενδιαφέρει όχι τόσο η ευελιξία δράσης όσο η πληρότητα θεμελίωσης,  Ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επόπτη επιλέγει δύο θέματα,  Διατύπωση στόχων και διδακτικών στόχων,  Προσδιορίζεται η διδακτική προσέγγιση με βάση το Φύλλο Παρατήρησης. 15

16  Φύλλο Σχεδιασμού,  Φύλλο Παρατήρησης,  (Υπό)δειγμα Σχεδιασμού,  (Υπό)δειγμα Στόχων,  Θέματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μικροδιδασκαλίας,  Πρόγραμμα όλων των μικροδιδασκαλιών του εξαμήνου,  Οδηγίες τεχνικής φύσεως. 16

17 δεν προβλέπεται επανάληψη της διδασκαλίας, εκτελείται δηλαδή άπαξ, η διδασκαλία διαρκεί από λίγα λεπτά μέχρι και 40 λεπτά. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας μορφής εργασίας, μιας μεθοδολογικής προσέγγισης κλπ. συμμετέχει μια μικρή ομάδα ή και όλη η τάξη, δεν επιμερίζεται η διδασκαλία σε επιμέρους δεξιότητες, είναι δηλαδή μια ‘κανονική διδασκαλία’. 17

18 Κανονική διδασκαλία Μικρομαθήματα: άσκηση τεχνικών, στρατηγικών και μορφών διδασκαλίας και εργασίας Μικροδιδασκαλία: άσκηση διδακτικών ικανοτήτων και παιδαγωγικής-διδακτικής συμπεριφοράς Μικροδιδασκαλία: άσκηση δέσμης διδακτικών δεξιοτήτων Μικροδιδασκαλία: άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων 18

19 19


Κατέβασμα ppt "Η ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ) 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google