Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ι.Π. Μεσολογγίου 01/12/2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ι.Π. Μεσολογγίου 01/12/2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ι.Π. Μεσολογγίου 01/12/2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  Τα Επιμελητήρια είναι σύμβουλοι του κράτους. Είναι ένας θεσμός που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας την δημιουργία δηλαδή επιχειρηματικότητας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Το Επιμελητήριο είναι το σπίτι του επιχειρηματία είναι ο θεσμός στον όποιο μπορεί να ανατρέξει για να πάρει πληροφορίες, συμβουλές, υπηρεσίες που θα τον βοηθήσουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του, της βιώσιμης και υγιής λειτουργιάς του, την ανάπτυξη εξωστρεφών δράσεων.  Μέσα στις Αναπτυξιακές δραστηριότητες του, Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας είναι η Υλοποίηση προγραμμάτων από Ευρωπαϊκες και όχι μόνο κοινοτικές Ενισχύσεις.

3  Τα τελευταία χρόνια ως φορέας έχει υλοποίηση και υλοποιεί παρά πολλά προγράμματα που αφορούν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με το Υπουργείο εργασίας, την Ε.Ε.Δ.Ε. και με πολλούς άλλους φορείς και οργανώσεις.  Ιδιαίτερα συμμετέχοντας σε διαφορές Αναπτυξιακές Συμπράξεις υλοποιεί 4 προγράμματα - 2 ΤΟΠΣΑ ΚΑΙ 2 ΤΟΠΕΚΟ με δράσεις που αφορούν : 1. Την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών. 2. Την ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. 3. Την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 4. Την Δικτύωση των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με την τοπική επιχειρηματικότητα. 5. Την βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφορία των ανέργων και των Ε.Κ.Ο. έτσι ώστε να τους δύνονται ευκαιρίες και δυνατότητες για επιχειρηματικότητα και απασχόληση.

4 To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Εταίρος της Α.Σ. ΑΙΤΩΛΙΑ στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», Διοργανώνει Workshop με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ». Στην εκδήλωση θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να εξηγήσουμε: 1. Την έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας. 2. Τις δυνατότητες του νέου αυτού κοινωνικού αναπτυξιακού εργαλείου. 3. Τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες, ο άνεργοι και η εν δύναμη νέοι επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του.

5 Οι άνεργοι, οι και οι τοπικοί κοινωνία να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή έννοια κοινωνικού επιχειρην και σε συνδυασμό με τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου να αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης νέας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

6 Προγράμματα για Κοιν.Σ.Επ. στην νέα προγραμματική περίοδο 2014 -2020. 3 Βασικά Βήματα. 1. Δωρεάν χρηματοδότηση 50.000 € σε κάθε ενδιαφερόμενη Κοινωνική Επιχείρηση Α.Μ.Ε.Α. για την ίδρυση της, ενώ σύντομα θα αποφασιστεί και η οικονομική στήριξη και των άλλων Κοινωνικών Επιχειρήσεων. 2. Ενεργοποίηση του Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που προβλέπεται από τον νόμο 4019/11 και χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων για την λειτουργία και την ανάπτυξή τους. 3. Δημιουργία Μηχανισμών Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενός Κεντρικού και 13 Περιφερειακών, (ένας σε κάθε Περιφέρεια).

7 Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ολοκληρωμένοι Περιφερειακή Μηχανισμοί, θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο, ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Σκοπός της δημιουργίας Περιφερειακών Υποστηρικτικών Μηχανισμών είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργιάς και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωση της μέσο μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών.

8 Οι μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας ευρείας κλίμακας όπως: Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής. Παροχή Υπηρεσιών Θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, η και συμβουλευτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής η μέρος αυτών κ.λ.π.

9 Επιπρόσθετη Επιδίωξη των Περιφερειακών Μηχανισμών. Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης τοπικών συμφωνιών συνεργασίας (local parts) μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών η ιδιωτικών επιχειρήσεων. Τη δικτύωση των Κοιν.Σ.Επ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τη δημιουργία συστάδων (clustres) κοινωνικών επιχειρήσεων. Την υποστήριξη διακρατικών συνεργασιών με φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας του εξωτερικού. Την υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ERASMUS νέων κοινωνικών επιχειρηματιών.

10 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι Αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική Ιδιότητα. Διοικείται ισότιμα από τα μέλη της. Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους. Το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Εξυπηρετούν κάποιους ειδικούς σκοπούς.

11 Ένταξης, που αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ' ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Κοινωνικής Φροντίδας, που αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Συλλογικού Σκοπού, που αφορούν σε δράσεις που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης, την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) και την ενδυνάμωση και ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής.

12 Για την ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χρειάζονται τουλάχιστον 7 μέλη. Για την ίδρυση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, χρειάζονται τουλάχιστον 5 μέλη. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι τόσο φυσικά, όσο και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών της. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε αυτούς. Εξαίρεση αποτελεί η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.

13 Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή. Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: 5% για σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους εργαζόμενους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

14 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Κατέβασμα ppt "Ι.Π. Μεσολογγίου 01/12/2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google