Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων Βαγής Σαμαθρακής

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 2η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Έννοιες Οργανισμού-Επιχείρησης
Ταξινομήσεις επιχειρήσεων Παρουσίαση Ελληνικών ΜΜΕ

4 ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οργανισμός: Σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για έναν κοινό σκοπό Επιχείρηση: Οργανωμένη προσπάθεια ανθρώπων που αποσκοπεί, με την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Οργανωμένη προσπάθεια μελών Ικανοποίηση των αναγκών των πελατών Κέρδος Επαναλαμβανόμενο κέρδος (εξαρτάται από το βαθμό ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη)

6 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Παραγωγική Διαδικασία Εισροές Εκροές Ανθρώπινο δυναμικό Επιδεξιότητες Γνώση Εκπαίδευση Πληροφορίες Μεθοδολογία Υλικά Ενέργεια Κεφάλαιο Προϊόντα Υπηρεσίες 3 πιθανές καταστάσεις Εισροές > Εκροές (ζημίες) Εισροές = Εκροές (νεκρό σημείο) Εισροές < Εκροές (κέρδη)

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ
Ταξινόμηση των επιχειρήσεων ανάλογα με: το φορέα το σκοπό το μέγεθος το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας τη νομική μορφή

8 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Δημόσιες Ιδιωτικές Μικτές Πολυεθνικές

9 ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ Οικονομικοί Οργανισμοί Κοινωφελούς χαρακτήρα
Οικονομικοί Οργανισμοί Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πολύ Μικρές (έως 10 υπάλληλοι και κύκλο εργασιών έως 2 εκ. €) Μικρές (έως 50 υπάλληλοι και κύκλο εργασιών έως 10 εκ. €) Μεσαίες (έως 250 υπάλληλοι και κύκλο εργασιών έως 50 εκ. €) Μεγάλες (περισσότεροι από 250 υπάλληλοι και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 50 εκ. €) Κριτήρια μεγέθους αριθμός εργαζομένων μέγεθος του κεφαλαίου έσοδα σε απόλυτο αριθμό ή σε μερίδιο αγοράς κέρδος

11 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής ή μεταποιητικές Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής

12 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 1
Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής: (συγκέντρωση και διάθεση αγαθών της φύσης, εξόρυξη διαφόρων ορυκτών), π.χ. γεωργικές κτηνοτροφικές δασοκομικές αλιευτικές μεταλλευτικές

13 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 2
Δευτερογενούς παραγωγής ή μεταποιητικές (βιοτεχνικές & βιομηχανικές), π.χ. ειδών διατροφής και ποτών, καπνού ειδών ένδυσης και υπόδησης ξύλου, φελλού, χάρτου ελαστικών, πλαστικών, χημικών παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα μεταλλουργικές, προϊόντα μετάλλου, μη μεταλλικά ορυκτά μηχανές και συσκευές, μεταφορικά μέσα

14 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 3
Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής Είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού με την παροχή των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής Συχνά οι βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν και εμπορικό τμήμα που ασχολείται με τη διάθεση των προϊόντων τους αποκτώντας έτσι μικτό χαρακτήρα

15 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 4
Επιχειρήσεις υπηρεσιών: τράπεζες ασφαλιστικές εταιρίες πληροφορικής τουριστικές, θεατρικές, κινηματογραφικές

16 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ατομικές Εταιρικές Προσωπικές Ομόρρυθμη Ετερόρρυθμη Συμμετοχική ή αφανής Συμπλοιοκτησία Κεφαλαιουχικές Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) Συλλογικές (π.χ. συνεταιρισμοί)

17 ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) Όλοι οι εταίροι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τη δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρείας. Επιπλέον υπόκεινται σε προσωπική κράτηση όταν βρίσκονται σε αδυναμία να εξοφλήσουν τους πιστωτές τους. Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) Ένας τουλάχιστον εταίρος είναι υπεύθυνος με όλη του την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκειται σε προσωπική κράτηση για τη μη εξόφλησή τους.

18 ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες.

19 ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2
Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), που είναι μετοχικές, κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του. Σε περίπτωση ζημιών ή πτώχευσης είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του.

20 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το είδος της επιχείρησης που ξεκινάς - Μερικά είδη επιχειρήσεων μπορούν μόνο να λειτουργήσουν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχικής επιχείρησης Οι προσδοκίες αυτών με τους οποίους σχεδιάζεις να συνεργαστείς - Πολλοί άνθρωποι των επιχειρήσεων επιθυμούν να συναλλάσσονται με (ΕΠΕ) και είναι δύσπιστοι με άλλες μορφές εταιρειών Η διάθεσή σου να ρισκάρεις – Ιδιαίτερα να ρισκάρεις εκείνα τα κεφάλαια που δεν σκοπεύεις να διαθέσεις για την επιχείρησή σου. Μία ΕΠΕ περιορίζει τους κινδύνους απώλειας των κεφαλαίων σου αν η επιχείρησή σου δεν πετύχει. Πώς επιθυμείς να οργανώσεις τα φορολογικά σου θέματα - Συγκεκριμένα είδη ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης αφορούν μόνο τις ΕΠΕ και τις Ανώνυμες Εταιρείες

21 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Κρατικές Μονοπωλιακές Ανταγωνιστικές Μη κρατικές Μεμονωμένες (οικογενειακές) Μέλη ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων Πολυεθνικές (Coca Cola)

22 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πολλές μικρές οικογενειακές προσανατολισμένες σε παραδοσιακού τύπου προϊόντα & αγορές Αλλά διαδικασία εκσυγχρονισμού ορατή

23 ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΜΕ 98% μικρές επιχειρήσεις (έως 10 απασχολούμενοι)
95% με κύκλο εργασιών έως 500 χιλ. € 90% προσωπικές, ομόρρυθμες & ετερόρρυθμες, 5% ΑΕ και ΕΠΕ 35% επιχειρήσεων & 67% συνολικού τζίρου στην Αττική 18% επιχειρήσεων & 11% συνολικού τζίρου στην Κεντρική Μακεδονία 35% εμπόριο, 13% διαχείριση ακίνητης περιουσίας, 12% ξενοδοχεία και εστιατόρια, 12% κατασκευές, 11% βιομηχανία, 3% πρωτογενής τομέας Άνδρες οι περισσότεροι νέοι επιχειρηματίες και κυρίως των ηλικιακών ομάδων και 45-54 Πηγή: ΕΣΥΕ 2002

24

25

26

27

28

29 ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

30

31 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-25 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΜΜΕ
Κριτήριο Θέση Αυτοαπασχόληση η Μερίδιο νέων επιχειρήσεων στο σύνολο η Καθαρός ρυθμός «γέννησης» επιχειρήσεων 8η Ρυθμός «γέννησης» επιχειρήσεων η Καινοτομία η Ποσοστό κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου η Πηγή: Μελέτη του World Competitiveness Center, Yearbook 2006

32 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μεγάλη συμβολή σε κλάδους σχετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας: τροφίμων – ποτών – καπνού, χαρτιού και προϊόντων χαρτιού, ιατρικών οργάνων και οργάνων ακριβείας Ακολουθούν οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμασίας, εκτυπώσεων – εκδόσεων, προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη, μη μεταλλικών ορυκτών Ανάγκη προσανατολισμού προς κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας Ανάγκη αναβάθμισης της προστιθέμενης αξίας που προέρχεται από «παραδοσιακούς» κλάδους

33 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΜΕ
Φορολογικά – κοινωνικές / ασφαλιστικές επιβαρύνσεις Διοικητικές δυσκολίες και γραφειοκρατία Αντίξοο χρηματοδοτικό περιβάλλον για μικρές επιχειρήσεις – δυσκολία ανεύρεσης κεφαλαίου εκκίνησης Δυσκολίες αντιμετώπισης ανταγωνισμού εντός ΕΕ και διεθνώς Προβλήματα χωρικού σχεδιασμού – περιφερειακών διαφορών Φόβος προοπτικής επιχειρηματικής αποτυχίας Ελλείψεις στις γνώσεις περί επιχειρηματικότητας Έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων Δυσκολίες μετεξέλιξης των «οικογενειακών» επιχειρήσεων

34 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ Σταθερή Δυσκίνητη Εστίαση στο Έργο Προσανατολισμός Άτομο Μονιμότητα Αποφάσεις στους Μάνατζερς Έμφαση στους Κανόνες Έμφαση στις Διαταγές Ωράριο 9 µε 5 Ιεραρχικές Σχέσεις ΝΕΑ Δυναμική Ευέλικτη Εστίαση στις Ικανότητες Προσανατολισμός Ομάδα Προσωρινότητα Συμμετοχή των Εργαζομένων Έμφαση στον Πελάτη Έμφαση στην Συμμετοχή Χωρίς ωράριο Δίκτυα Σχέσεων

35 ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Το μέγεθος της επιχείρησης παίζει ρόλο Οι συνεργασίες
Η εστίαση σε υπηρεσίες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών παρέχει ευκαιρίες Το παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας της ΜΜΕ απαιτεί μετασχηματισμό σε σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και διοίκησης– μεταστροφή επιχειρηματικής κουλτούρας Η επένδυση σε νέο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι απαραίτητη

36 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κυριότερο είδος οικονομικού οργανισμού είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια Το μάνατζμεντ μπορεί να ασκηθεί σε οργανισμούς γενικά, σε οικονομικούς οργανισμούς, σε επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και μεγάλες, εγχώριου και διεθνούς προσανατολισμού.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google