Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ – 67 και πλέον Δικτυωμένες Επιχειρήσεις  Συντονισμένες κινήσεις για διεκδίκηση των χρηματοδοτήσεων  Καλύτερες τιμές σε Νομική Λογιστική και Ασφαλιστική κάλυψη  Άμεση ενεργοποίηση σε κάθε μελλοντικό πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάθε φύσης.  Καλύτερο συντονισμό δράσεων  Καλύτερο συντονισμό σε επαφές μας σε φορείς δημοτικούς και δημόσιους.  Βοήθεια με συμβούλους στην ανάπτυξη Επενδυτικού Πλάνου για πιθανή χρηματοδότηση.  Δωρεάν συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σας. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση 25/08/2013 Η Κοιν.Σ.Επ. Εκάτη Η Ενημερωτική πύλη Koinsep.org Η Κοιν.Σ.Επ. Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα Διοργάνωσαν την 1 η Πανελλαδική Συγκέντρωση Με 40 και πλέον συμμέτοχες και την ανάδειξη Άτυπου συμβουλευτικού οργάνου. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

4 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ενημέρωση Δικτύου koinsep.org koinsep.org/net koinsep.org/directory koinsep.org/financing koinsep.org/learning ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

5 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

6 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοιν.Σ.Επ και Ευρώπη Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας απασχολεί ήδη περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 6% του συνόλου των εργαζομένων Σαν ορισμός από τον 18 ο αιώνα στην Γαλλία. ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

7 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Τι είναι η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση» Νόμος 4019/2011 αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

8 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιοι μπορούν να είναι μέλη μιας «Κοιν.Σ.Επ» απλοί πολίτες αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιες είναι οι κατηγορίες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων  Ένταξης  Κοινωνικής Φροντίδας  Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

10 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποια η διαδικασία σύστασης αυτών των εταιρειών  5-7 πρόσωπα υπογράφουν το καταστατικό  εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή… (καταστατικό, υπεύθυνες δηλώσεις νόμου 1599/86, αίτηση εγγραφής στο μητρώο) ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

11 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οι πόροι αυτών των επιχειρήσεων  Δωρεές τρίτων  έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της  επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  την Ευρωπαϊκή Ένωση  διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Ο.Τ.Α.  πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  καθώς και κάθε άλλο έσοδο από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

12 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κέρδη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι σε αυτή  5% για το σχηματισμό αποθεματικού  35% διανέμονται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας  το υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

13 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ποιος είναι ο τρόπος φορολόγησής Τόσο το 5% του αποθεματικού όσο και το 60% της ανάπτυξης υπόκεινται σε φορολογία ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

14 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλους εταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

15 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Προβλήματα … Ανενημέρωτος δημόσιος τομέας Διαφορετικές προσεγγίσεις από φορείς Έλλειψη χρηματοδοτικών προγραμμάτων Άγνοια στην διαχείριση των Επιχειρήσεων Κοστολόγηση υπηρεσιών για ανταγωνιστικότητα ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

16 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

17 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org

18 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org Μόνος πας γρηγορότερα. Μαζί πάμε μακρύτερα! Πάνω από 67 Κοιν.Σ.Επ. πάμε μαζί αυτόν τον δρόμο! Έλα και εσύ στην παρέα μας!

19 www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org


Κατέβασμα ppt "Www.koinsep.org η ενημερωτική πύλη για τις δράσεις των Κοιν. Συν. Επιχειρήσεων όλης της Ελλάδας ΔΙΚΤΥΟ – Κοιν.Σ.Επ. www.koinsep.org."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google