Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

« Καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανεργίας με τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "« Καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανεργίας με τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 « Καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανεργίας με τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2 Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν. Σ. Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Υπάρχουν 3 κατηγορίες Κοιν. Σ. Επ.: 1) Κοιν. Σ. Επ. Ένταξης οι οποίες αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού 2) Κοιν. Σ. Επ. Κοινωνικής Φροντίδας οι οποίες αφορούν στην παραγωγή/παροχή προϊόντων/υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα 3) Κοιν. Σ. Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού οι οποίες αφορούν την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση κ.ά.) 07/05/2014 2 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3 Η Κοινωνική Οικονομία περιλαμβάνει οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς Σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή την κοινωνία, παρά την επιδίωξη κέρδους Έχουν ανεξάρτητη διοίκηση, εφαρμόζουν δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων, και αποδίδουν προτεραιότητα στα άτομα και την εργασία έναντι του κεφαλαίου κατά τη διανομή του εισοδήματος 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 07/05/2014ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4 Φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, που δεν αποβλέπουν στο κέρδος και δεν κυριαρχούνται από τους ανταγωνιστικούς κανόνες της αγοράς, είναι ενδεικτικά: Οι Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΑμΚΕ, ΜΚΟ κ.λπ.) Οι εθελοντικές οργανώσεις Οι συνεταιρισμοί (αγροτικοί, πιστωτικοί, οικοδομικοί κ.λπ.) Οι συλλογικοί φορείς των καταναλωτών Μικτά εταιρικά σχήματα με συμμετοχή φορέων της αυτοδιοίκησης, ινστιτούτων, πανεπιστημίων κ.λπ. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 07/05/2014ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

5 Τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι: Η οργάνωσή τους με επιχειρηματικό πνεύμα Η επιδίωξη οικονομικών και κοινωνικών στόχων ταυτόχρονα Ο υψηλός βαθμός αυτονομίας Ο συμμετοχικός χαρακτήρας Η κινητοποίηση ομάδων και φορέων πολιτών Η επιδίωξή τους να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού Η συμβολή τους σε μια οικονομική ανάπτυξη που ενισχύει την κοινωνική συνοχή Το ελάχιστο επίπεδο αμειβόμενης εργασίας Η περιορισμένης έκτασης διανομή κερδών Το σημαντικό επίπεδο οικονομικού κινδύνου 5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 07/05/2014ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

6 Πλεονεκτήματα ίδρυσης Κοιν. Σ. Επ.: 1. Τα μέλη της Κοιν. Σ. Επ. δεν υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον δεν εργάζονται σε αυτήν 2. Η νέα νομική οντότητα έχει τη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 3. Οι Κοιν. Σ. Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 07/05/2014ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Από το 2012 έχει σχεδιαστεί από το Υπ. Εργασίας ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο αναπτύσσεται σε 11 Δράσεις. Ενδεικτικά Vouchers υποστήριξης των Κοιν. Σ. Επ. με υπηρεσίες τύπου θερμοκοιτίδας Επιχορήγηση των αρχικών επιχειρησιακών σχεδίων των Κοιν. Σ. Επ. για αγορά εταιρικών μεριδίων από εργαζόμενους Επιχορήγηση κεφαλαίου στη βάση των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης Κατάρτιση εργαζομένων σε Κοιν. Σ. Επ. 7 07/05/2014ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


Κατέβασμα ppt "« Καταπολέμηση των διακρίσεων και της ανεργίας με τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ » ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google