Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρήσεις. Aτομικές Eταιρείες Είδη Εταιρειών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρήσεις. Aτομικές Eταιρείες Είδη Εταιρειών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρήσεις

2 Aτομικές

3 Eταιρείες

4 Είδη Εταιρειών

5 Καρπούζης Γεώργιος &Σια Ο.Ε. Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε) είναι εταιρεία την οποία ιδρύουν τουλάχιστον δύο εταίροι, εισφέροντας όσο κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς να δεσμεύονται για συγκεκριμένο ποσό από τον νόμο. Οι λεπτομέρειες της συνεργασίας τους αναφέρονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λέγεται καταστατικό.

6 Πορτοκάλης Βασίλης & Σια Ε.Ε. Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία που ιδρύεται από δύο η περισσότερα πρόσωπα που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και στην οποία ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις όπως ακριβώς και οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας και αποκαλούνται ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και αποκαλούνται ετερόρρυθμοι εταίροι.εταιρείαεταιρική επωνυμίαομόρρυθμης εταιρείας Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία που ιδρύεται από δύο η περισσότερα πρόσωπα που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και στην οποία ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις όπως ακριβώς και οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρείας και αποκαλούνται ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και αποκαλούνται ετερόρρυθμοι εταίροι.εταιρείαεταιρική επωνυμίαομόρρυθμης εταιρείας

7 Πεπόνια ΑΕ Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της Α.Ε.» κεφαλαιουχική εταιρείαμετοχές Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο της είναι διαιρεμένο σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο της Α.Ε.» κεφαλαιουχική εταιρείαμετοχές

8 Μέτοχοι Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνοντα Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή Διευθυντές Τμημάτων Μέτοχοι Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνοντα Σύμβουλο Γενικό Διευθυντή Διευθυντές Τμημάτων Α.Ε.

9 Φυτός φυτοτεχνική Ε.Π.Ε Στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα. Καθένα από αυτά ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής του μερίδας, που δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Επομένως, στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνδυάζονται πλεονεκτήματα των ομόρρυθμων εταιρειών και ανώνυμων εταιρειών, ενώ δεν αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην ίδρυση της και τη διάλυση της και ούτε απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια σε σχέση με τιςΑνώνυμες.Ανώνυμες Στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα πρόσωπα. Καθένα από αυτά ευθύνεται μόνο μέχρι του ποσού της εταιρικής του μερίδας, που δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι. Επομένως, στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συνδυάζονται πλεονεκτήματα των ομόρρυθμων εταιρειών και ανώνυμων εταιρειών, ενώ δεν αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην ίδρυση της και τη διάλυση της και ούτε απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια σε σχέση με τιςΑνώνυμες.Ανώνυμες

10 οργανόγραμμα Ένα οργανόγραμμα είναι απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση της οργανικής δομής ή των λειτουργιών μιας επιχείρησης ή ενός ιδιωτικού ή δημόσιου οργανισμού. Τα οργανογράμματα διακρίνονται, αναφορικά με τον παράγοντα χρόνο, σε στατικά και δυναμικά. Στατικά είναι αυτά που απεικονίζουν «φωτογραφικά» την οργανωτική διάρθρωση ή τις δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, ενώ δυναμικά είναι εκείνα που δείχνουν τις διαχρονικές εξελίξεις τους.

11 Οργανόγραμμα «Βιβλιόπολις» Γενικός Διευθυντής χχχχχχχχχχχχ Διευθυντής Παραγωγής χχχχχχχχχχχχχ Τεχνικοί α.χχχχχχχχχ β.χχχχχχχχχ Διευθυντής Marketing χχχχχχχχχχχχχχχ Υπάλληλοι α.χχχχχχχχχ β.χχχχχχχχχ γ.χχχχχχχχ Διευθυντής Προσωπικού χχχχχχχχχχχχχχχ Υπάλληλοι α.χχχχχχχχ Διευθυντής Οικονομικών χχχχχχχχχ Υπάλληλοι α.χχχχχχχ β.χχχχχχχ γ.χχχχχχχ Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής χχχχχχχχχχχχ

12 Αρμοδιότητες

13 Γενικός Διευθυντής Διευθύνει την εταιρίας, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της και είναι εκκαθαριστής δαπανών. Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή

14 Διευθυντής Παραγωγής Ο διευθυντής παραγωγής είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής με σκοπό να παραχθούν προϊόντα υψηλής ποιότητας με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είναι δηλαδή υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας ( διαχείριση παραγωγής ).

15 Διευθυντής Προσωπικού Ο διευθυντής προσωπικού αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξετάζει τους υποψήφιους για πρόσληψη στην εταιρία και προτείνει τους καταλληλότερους. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις σε θέσεις εργασίας, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνση τους από την εταιρεία.

16 Διευθυντής Οικονομικών Ο Διευθυντής οικονομικών ελέγχει και συντονίζει οικονομικά την επιχείρηση.

17 Διευθυντής Marketing Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει ο Διευθυντής Marketing είναι πολύ σπουδαίος. Ο διεθνής όρος Marketing περιγράφει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που στοχεύουν στη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά.


Κατέβασμα ppt "Επιχειρήσεις. Aτομικές Eταιρείες Είδη Εταιρειών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google