Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)

2 ΙΔΡΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΦΕΚ ΑΕ ΕΠΕ Νο14821/29.12.2010) Καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών ως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία OTA» και διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.»

3 ΙΔΡΥΣΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. λειτουργεί ως κοινή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3852/2010 («ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ») Ως αμιγώς εμπορική εταιρεία υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών»

4 ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ – 99% ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – 1%

5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ 78.000€ Με την εισφορά της Καθαρής Θέσης της μετατρεπόμενης αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ (Δ.Ε.Α.Δ.Β)» ποσού 76.574,82 € Με την καταβολή μετρητών ποσού 645,18 € από το Δήμο Βύρωνα Με την καταβολή μετρητών ποσού 780,00 € από το Δήμο Καισαριανής.

6 Ο προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης έγινε βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2009 Για τη διαμόρφωση της Καθαρής Θέσης ήταν απαραίτητη η κεφαλαιοποίηση από το Δήμο Βύρωνα του ποσού των 14.980.204,06 € (348/23.10.2010 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

7 Η ανάλυση του ποσού των 14.980.204,06 € έχει ως ακολούθως: ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ Τ.Π. & Δ.: 8.064.227,63€ (Για εξόφληση φορολογικών εκκρεμοτήτων) Ι.Κ.Α. Ρυθμισμένες Υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2009: 3.595.319,78 Υποχρεώσεις προς Δήμο Βύρωνα: 3.320.656,65€

8 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υπηρεσίες κυλικείου για τελετές. Λειτουργία ανθοπωλείου για τις τελετές και πωλήσεις στους επισκέπτες του νεκροταφείου. Κατασκευή μαρμάρινων μνημείων. Παροχή υπηρεσιών εντός του νεκροταφείου. Εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης. Υπηρεσίες κυλικείου σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς, παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

9 Ο προσδιορισμός της Καθαρής Θέσης έγινε βάσει του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31/12/2009 Στο ποσό της κεφαλαιοποίησης δεν είχαν περιληφθεί οι προσαυξήσεις του ποσού των 3.320.656,65€, ύψους 655.000,00€ (σχετική παρατήρηση ορκωτού στην έκθεση ελέγχου του Ισολογισμού για τη χρήση 1/1-31/12/2010)

10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 02/10/2014 40 - 42 ΑΤΟΜΑ 23 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. 17 - 19 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. 02/10/2014 23 ΑΤΟΜΑ –13 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –9 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ –1 ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

12 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 3 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 3 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 3 ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

13 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2 ΑΤΟΜΑ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. 2 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 1 ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ 1 ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 2 ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

14 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε. 02/10/2014 17 - 19 ΑΤΟΜΑ –8 - 10 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ –3 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ –1 ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ –3 ΑΤΟΜΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ –2 ΑΤΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

15 ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.5 ΕΚ ΕΥΡΩ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 500.000€ ΩΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ (ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ) 600.000€ ΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. 500.000€ ΩΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

17 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΙΚΑ 2003 – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 10.707,50€ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΜΗΔΕΝ. 2012 – ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 50.356,87€ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 24.000,00€ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

18

19

20

21

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google