Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΑ (HD, CAPD, CAVH) Ε. Καλογιαννίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΑ (HD, CAPD, CAVH) Ε. Καλογιαννίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΑ (HD, CAPD, CAVH) Ε. Καλογιαννίδου

2 Εργαστηριακές 1. Ουρία ορού >300 mg% 2. Κρεατινίνη ορού >10 mg% 3. Κάλιο ορού >7 mEq/L 4. Διττανθρακικά αίματος <12 mEq/L Κλινικές 1. Ουραιμία, οξέωση 2. Έμετοι, θόλωση διάνοιας 3. Πνευμονικό οίδημα 4. Υπερυδάτωση 5. Περικαρδίτιδα 6. Αιμορραγικές εκδηλώσεις 7. Ηπατικό κώμα - Δηλητηριάσεις 8. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές (Κ+, Νa+, Ca++) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΕ ΟΝΑ

3 ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ α. Συμβατική αιμοκάθαρση ή αιμοδιήθηση β. Οξεία περιτοναϊκή κάθαρση γ. Συνεχής αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ ή ΣΑΦΑΚ)

4  Γενική κατάσταση και τα ιδιαίτερα προβλήματα του ασθενούς  Δυνατότητες και περιορισμοί εφαρμογής της κάθε μεθόδου  Αίτια που προκάλεσαν την ΟΝΑ  Δυνατότητες νεφρολόγου ή ΜΤΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΝΑ

5 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ - ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ

6 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ca++ Mg++ K+ P--- Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη

7 ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ K+=5,5 P---=6,5 Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη K+=5,5 Ουραιμικές τοξίνες Ουρία, κρεατινίνη P---=6,5 Ca++=8,5

8 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ - ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ Χρειάζεται για την εφαρμογή τους : 1. Ειδικό μηχάνημα 2. Αγγειακή προσπέλαση (καθετήρας ή shunt) 3. Εξωσωματικό κύκλωμα (γραμμές, φίλτρο) 4. Αντιπηκτική αγωγή 5. Χρειάζεται ειδικό διάλυμα κάθαρση (αιμοκάθαρση) ή υποκατάστασης (αιμοδιήθηση) 6. Μπορούν να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα

9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 1. Η αιμοκάθαρση χρειάζεται ειδικό διάλυμα αιμοκάθαρσης 2. Η αιμοδιήθηση χρειάζεται ειδικό υγρό αντικατάστασης 3. Η αιμοκάθαρση καθαίρει καλύτερα τοξίνες μικρού Μ.Β. 4. Η αιμοδιήθηση καθαίρει καλύτερα τοξίνες μέσου Μ.Β.

10 Προτιμάται σε:  Υπερκαταβολικούς ασθενείς (ταχύτερη διόρθωση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και της οξεοβασικής ισορροπίας)  Ασθενείς με ενεργό λοίμωξη (επιτρέπει την κινητοποίησή τους)  Χειρουργημένοι στην κοιλιά ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

11 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Πλεονεκτήματα -Είναι 10-20 φορές αποτελεσματικότερη από CAVH και περιτοναϊκή -Μπορεί να εφαρμοστεί για μακρύ διάστημα χωρίς προβλήματα Μειονεκτήματα -Καρδιαγγειακή αστάθεια -Ανάγκη αντιπηκτικής αγωγής

12 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1.Καρδιαγγειακή αστάθεια 2.Αιμορραγική διάθεση

13 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1.Υπόταση-αρρυθμίες, προκάρδιο άλγος 2.Σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας 3.Αιμορραγία (αντιπηκτικά, ουραιμία) 4.Αλλεργική αντίδραση σε μεμβράνη (σύνδρομο πρώτης χρήσης) 5.Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 6.Υποξαιμία (οξικά διαλύματος, ενεργοποίηση συμπληρώματος)

14 Η ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Σε ασθενείς με : n Αγγειοκινητική αστάθεια n Μεγάλη ηλικία n Σακχαρώδη διαβήτη n Βαριά υπέρταση

15 ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ n Καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης n Καλύτερη ανοχή στην θεραπεία n Μείωση υποτασικών επεισοδίων, λιγότερες κράμπες, κεφαλαλγία, έμετοι.

16 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ n Η αφαίρεση υγρών n Η εξωνεφρική κάθαρση n Η διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

17 CAVH (ΣΑΦΑ) - CAVHD (ΣΑΦΑΚ)

18 ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ n Συνεχής αρτηριοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΑΦΑ) n Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοδιήθηση (ΣΦΦΑ) n Συνεχής βραδεία υπερδιήθηση (ΣΥΒΥ) n Συνεχής αρτηριοφλεβική αιμοκάθαρση (ΣΑΦΑΚ) n Συνεχής φλεβοφλεβική αιμοκάθαρση (ΣΦΦΑΚ)

19 Ηπαρίνη Υπερδιήθημα Φίλτρο Αρτηρία Φλέβα ΣΑΦΑ Υγρό αντικατάστασης

20 Ηπαρίνη Περιτοναϊκό διάλυμα 1.5% Υπερδιήθημα Φίλτρο Αρτηρία Φλέβα ΣΑΦΑΚ Υγρό αντικατάστασης

21 1. Δεν απαιτείται ειδικό μηχάνημα για την εφαρμογή τους 2. Υπάρχει συνεχής κάθαρση (αιμοδιήθηση) 3. Χρειάζεται μικρός εξωσωματικός όγκος αίματος 4. Υπάρχει πολύ καλή βιοσυμβατότητα 5. Δεν επιβαρύνει την λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος 6. Μπορεί να λειτουργήσει σε ασθενείς με πολύ χαμηλή Α.Π. (μέχρι 75-80 mmHg) ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗ (ΣΑΦΑ, ΣΦΦΑ, ΣΦΦΑΚ)-Ι

22 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ CAVH (ΣΑΦΑ) - CAVHD (ΣΑΦΑΚ)-ΙΙ 7. Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης μεγάλων ποσοτήτων υγρών (παρεντερική κλπ) 8. Διατηρείται σταθερή υδρική ισορροπία στο 24ωρο 9. Μπορεί να αποκατασταθεί κάθε ηλεκτρολυτική και οξεοβασική διαταραχή 10. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της σήψης ασθενών με ΟΝΑ

23 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΦΑ – ΣΑΦΑΚ-ΙΙΙ 11. Εφαρμόζονται σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς 12. Παρέχουν ικανοποιητική κάθαρση (μέχρι 15-30 ml/min) συνεχώς 13. Βελτιώνουν τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου 14. Δεν προκαλούν σύνδρομο ρήξης ωσμωτικής ισορροπίας 15. Δεν προκαλούν υποξαιμία

24 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΑΦΑ - ΣΑΦΑΚ 1. Ανάγκη χορήγησης ηπαρίνης (αιμορραγίες) 2. Λάθη στο ισοζύγιο υγρών και ηλεκτρολυτών 3. Δεν καθαίρουν καλά τις τοξίνες μικρού Μ.Β. (καθαίρει καλύτερα τις μέσου Μ.Β. ουσίες) 4. Απομακρύνουν φάρμακα μικρού Μ.Β. 5. Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς 6. Είναι απαραίτητη η νοσηλεία σε ΜΕΘ

25 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΑΦΑ-ΣΑΦΑΚ 1. Αιμορραγίες (ηπαρίνη) (πρωταμίνη-πλύσιμο φίλτρου) 2. Μη σωστή αναπλήρωση υγρών 3. Υπόταση 4. Υποθερμία 5. Υπεργλυκαιμία (ΣΑΦΑΚ) 6. Γαλακτική οξέωση 7. Υπασβεστιαιμία (χρειάζεται 1 amp Ca ++ για κάθε 2-3 Lit υπεριηθήματος 8. Υπομαγνησιαιμία 9. Θρόμβωση φίλτρων (επί υπότασης, χαμηλής ροής αίματος, υψηλό Hct)

26 ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

27  Είναι απλή και εύκολη  Μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα και χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό  Γίνεται καλύτερα ανεκτή σε σχέση με την αιμοκάθαρση (  Α.Π., ασταθής κυκλοφορία) ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ

28 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΣΕ ΟΝΑ 1. Σε παγκρεατίτιδα με ΟΝΑ 2. Σε αιμορραγία ανώτερου πεπτικού 3. Σε αυξημένη ενδοπεριτοναϊκη πίεση 4. Σε ασταθές καρδιαγγειακό σύστημα 5. Σε νεογνά, βρέφη και μικρά παιδιά

29 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1. Η εύκολη και γρήγορη προσπέλαση 2. Η απλή εφαρμογή της 3. Δεν χρειάζεται αντιπηκτικά 4. Δεν επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα 5. Υπάρχει δυνατότητα ενδοπεριτοναϊκής χορήγησης αντιβιοτικών

30 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 1. Υπερκαταβολική ΟΝΑ 2. Διάτρηση κοίλου οργάνου 3. Επικοινωνία περιτοναϊκης κοιλότητας και οπισθοπεριτοναίου 4. Αδιάγνωστη ενδοκοιλιακή πάθηση 5. Λοίμωξη κοιλιακού τοιχώματος 6. Ενδοπεριτοναϊκές συμφύσεις 7. Πρόσφατη επέμβαση στο έντερο 8. Βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια

31 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 1. Teschan JDAnn Int Med 1960βελτιώνει 2. Parsons FMLancet 1961βελτιώνει 3. Whelton DJ Hosp J Med 1969αδιάφορη 4. Kleinkenecht DKidney Int 1972βελτιώνει 5. Hodson EMJ Pediatr 1978βελτιώνει ΠΡΩΪΜΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 1. Conger JDJ Trauma 1975βελτιώνει 2. Eliahou HEAm J Epid 1975βελτιώνει ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ 1.Gillum MDClin Nephrol 1986αδιάφορη


Κατέβασμα ppt "ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΑ (HD, CAPD, CAVH) Ε. Καλογιαννίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google