Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MICROFINANCE IN GREECE ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MICROFINANCE IN GREECE ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MICROFINANCE IN GREECE ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Διεθνές Συνέδριο Προγράμματος DIFASS Σεπτεμβρίου 2014 KOZANH ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΣΤΑΜΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

2 Παρουσίαση ΚΕΠΑ Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) είναι Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1991 από : το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Φορέας Διάχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και ειδικότερα ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ

3 Η λειτουργία του ΚΕΠΑ ως Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του, το ΚΕΠΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων είτε αυτόνομα, είτε μέσω συνεργασιών (της ΑΝΕΜ και της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ) είναι υπεύθυνο για μια σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν κυρίως: στην τεχνική προετοιμασία των υπό προκήρυξη προγραμμάτων και δράσεων ευθύνης του σε συνεργασία με τις Αναθέτουσες Αρχές(Υπουργεία, Περιφέρειες, κ.λ.π.) στη δημοσιοποίηση και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στην παραλαβή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος και στην υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους, με την ανάπτυξη και χρήση ειδικών μηχανογραφικών εργαλείων (π.χ ΠΣΚΕ) που εξυπηρετούν την αξιολόγηση και διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια αυτής,

4 Η λειτουργία του ΚΕΠΑ ως Φορέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
στην παρακολούθηση και στον έλεγχο (project management) των έργων τόσο σε φυσικό όσο και σε οικονομικό αντικείμενο, με τη χρήση καινοτόμων & ολοκληρωμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την επιτυχή υλοποίηση των έργων τους, στην εκταμίευση της Δημόσιας Χρηματοδότησης στους Τελικούς Αποδέκτες, στην ενημέρωση των αρμοδίων Φορέων (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ε.Ε., κ.λ.π.) για την πορεία υλοποίησης του έργου του μέσω κατάλληλων τεχνικών αναφορών(reports) και με χρήση σύγχρονων μηχανογραφικών εργαλείων (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε.)

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΠΣ+ΕΣΠΑ) 1993-2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΠΣ+ΕΣΠΑ) ΚΠΣ Αριθμός Προγραμμάτων και Δράσεων Αριθμός Διαχειριζόμενων έργων Προϋπολογισμός (€) Δημόσια Χρηματοδότηση (€) Α’ ΚΠΣ 1 44 ,96 ,22 Β’ ΚΠΣ 28 2520 ,10 ,67 Γ’ ΚΠΣ (ΕΠΑΝ) 20 3859 ,00 ,00 Γ’ ΚΠΣ (ΠΕΠ) 8 3621 ,71 ,12 ΕΣΠΑ (ΕΠΑΝ) 13 4843 ,14 ,58 ΕΣΠΑ (ΠΕΠ) 2 1529 ,65 Σύνολο 70 16.416 ,56 ,09

6 Στόχοι του φορέα στις Βρυξέλλες
Τον Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε η λειτουργία γραφείου του ΚΕΠΑ στις Βρυξέλλες Προσδιορισμός εργαλείων δυνητικής ανάπτυξης ΜΜΕ Δημιουργία και ανάπτυξη διακρατικών δικτύων Διαπίστευση στα όργανα και φορείς της κοινότητας Ανάπτυξη προτάσεων προς τις Ελληνικές Αρχές Eύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων

7 Βασικά Project Μικροπιστώσεις
Μη τεχνολογική καινοτομία – Ανάπτυξη κέντρου Design Κοινωνική οικονομία Ευφυής Τουρισμός Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για ΜΜΕ

8 Γιατί Μικροπίστωση; Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης (Business Development Services - BDS) μαζί με χρηματοδότηση Μόνιμος μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων Επιτυχής εφαρμογή σε γειτονικές χώρες Δημιουργία «καλών επιχειρηματιών» Θετική ανταπόκριση από policy makers Διαθεσιμότητα funds για επενδύσεις Χωρίς καπέλωμα της επιχειρηματικότητας και χωρίς να γίνεται κάτι από τους φορείς που δεν ακούν τι θέλουν οι επιχειρήσεις

9 Γιατί Μικροπίστωση;

10 Θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Μικροπίστωση *
Η Επιτροπή επιδιώκει να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις περιφέρεις να βελτιώσουν την παροχή μικροπιστώσεων με την ανάπτυξη πολιτικών και με την διάδοση καλών πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μικροπίστωσης με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξη και της απασχόλησης που προσπαθεί να βελτιώσει την διαθεσιμότητα των μικροδανείων για μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικά αποκλεισμένους που θέλουν να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, έχει τέσσερα σκέλη: βελτίωση του νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος στα κράτη μέλη· περαιτέρω αλλαγή του κλίματος υπέρ της επιχειρηματικότητας· προώθηση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης παροχή πρόσθετου χρηματοοικονομικού κεφαλαίου για τα μικροπιστωτικά ιδρύματα. * A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment , 20/12/2007

11 Ιστορική αναδρομή 2002-2006 Προγράμματα EQUAL (π.χ. ChaBaL.EU)
2007 – Εγγυήσεις 6 εκ.€ από ΕΤΕπ σε ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ για μικροδάνεια 11/2013: Συμφωνία ΕΤΕπ και ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ για χρηματοδότηση μικροδανείων 05/ 2014: Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις τράπεζες (Ν4261/2014 08/2014: Συνεργασία ACTION AID και ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

12 Ενέργειες του ΚΕΠΑ για τις Μικροπιστώσεις
10/2011 – Πρώτη επαφή με τον θεσμό σε παρουσίαση στα Open Days στις Βρυξέλλες 06-08/2012: Συνάντηση με την TASK FORCE 10-11/2012: Συναντήσεις με ΥΠΑΝ, ΕΤΕΑΝ, ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11/2012: Υποστήριξη ADIE στην αποστολή της στην Ελλάδα 12/2012: STUDY VISIT στο Παρίσι σε υποκατάστημα και στα κεντρικά της ADIE 01/2013 : Αναφορά ADΙΕ για την Ελλάδα και σχολιασμός 02/2013: Έρευνα για νέες επιχειρήσεις – ανέργους για το είδος των BDS υπηρεσιών που επιθυμούν

13 Ενέργειες του ΚΕΠΑ για τις Μικροπιστώσεις
03/2013: Συνάντηση με τον ΣΕΒΕ και την ΤτΕ για το θεσμικό πλαίσιο και παρουσίαση των προτάσεων της ΤτΕ για τον θεσμό 04/2013: Έγκριση του ΚΕΠΑ για παροχή τεχνικής βοήθειας στα πλαίσου του JASMINE 06/2013: Αξιολόγηση από την MICROFINANZA 10-12/2013: Εκπαίδευση από το ΜFC 04/2014: Ενημέρωση Επιτρόπου ANTOR για τις μικροπιστώσεις 06/2014: Συμμετοχή του ΚΕΠΑ στα ετήσια συνέδρια του EMN και του MFC 07/2014: ΕΓΚΡΙΣΗ MICROSTARS

14 Φορείς που στηρίζουν τον θεσμό
Task Force Greece Niarxos Foundation Open Society Foundation EIF Υπουργείο Εργασίας – Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία Πανευρωπαϊκά Δίκτυα Φορέων Μικροπιστώσεων (EMN, MFC)

15 Προκλήσεις για το μέλλον
Νέο θεσμικό πλαίσιο Πρόσκληση VENTURE CAPITALS – FUNDS για επενδύσεις Χρήση ΕΠΑνΕΚ – ΣΕΣ Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση + εγγυήσεις Καθορισμός ομάδων στόχου και του τι ανάγκες έχουν Επιλογή κριτηρίων δανεισμού Σκοπός χρήσης δανείων (για παραγωγικούς σκοπούς και όχι για εξώφληση φόρων) Επιτοκιακή πολιτική Αρνητική διαφήμιση

16 Προκλήσεις για το μέλλον

17 Microstars Ο σκοπός του έργου MICROSTAR, είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη δομή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, που θα υποστηρίξει μικρο-επιχειρηματίες και θα διευκολύνει τη σύσταση επιχειρήσεων. Ανάπτυξη απαιτούμενων BDS – ορισμός ομάδας στόχου Ανάπτυξη προϊόντων μικροπίστωσης Πιλοτική εφαρμογή Αξιολόγηση δομής

18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΑΜΚΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ Project Manager- Προϊστάμενος Λογιστηρίου KEΠΑ (www.e-kepa.gr) tel: fax: mob: skype name: stamkos.neoklis 6o χιλ. Χαριλάου-Θέρμης, Οικισμος Λήδα Μαρία, Κτίριο Ερμής, ΤΚ Θεσσαλονίκη Brussels bureau: 3 Rue du Luxembourg, 1000, Brussels tel, fax:


Κατέβασμα ppt "MICROFINANCE IN GREECE ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google