Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ.) Φερονίκη Λιόντα Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Επιβλέπουσα Συμβάσεων – Διεύθυνση Έργων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ.) Φερονίκη Λιόντα Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Επιβλέπουσα Συμβάσεων – Διεύθυνση Έργων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ.) Φερονίκη Λιόντα Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Επιβλέπουσα Συμβάσεων – Διεύθυνση Έργων Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. flionta@ktimatologio.gr

2 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”2 ΣΤΟΧΟΣ Aνασκόπηση και η αξιολόγηση των έργων Διαδικασίες ενημέρωσης των εμπλεκομένων και αξιολόγησης και αξιοποίησης του παραγόμενου προϊόντος από μεριάς τους Βασικοί εμπλεκόμενοι στο έργο της κτηματογράφησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο –Φορείς με την ιδιότητα του δικαιούχου κυριότητας –Φορείς αρμόδιοι για τη σύνταξη διοικητικών πράξεων –Φορείς με την ιδιότητα του αποδέκτη της πληροφορίας για αναπτυξιακούς σκοπούς –Ελληνικό Δημόσιο ως δικαιούχος κυριότητας –Πολίτες – δικαιούχοι –Επαγγελματίες ή δημόσιοι λειτουργοί που σχετίζονται με τις δικαιοπραξίες επί των ακινήτων: Υποθηκοφύλακες Δικηγόροι Τοπογράφοι –Μέλη των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων

3 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”3 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος είναι μέσω της περιγραφής: των τεχνικών προδιαγραφών, των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν  Αλλαγές στη μεθοδολογία κτηματογράφησης για το εθνικό κτηματολόγιο  Συμβολή εμπλεκομένων στην επίλυση των προβλημάτων

4 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”4 ΓΕΝΙΚΑ Πιλοτικά Προγράμματα – χωρική κατανομή: Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές Περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Ιδιαιτερότητες ιδιοκτησιακού καθεστώτος: Διεκδικήσεις μεταξύ Κράτους και πολιτών σχετικά με δασικές εκτάσεις Ειδικά ιδιοκτησιακά καθεστώτα Ελλείψεις τίτλων ιδιοκτησίας για το μεγαλύτερο κομμάτι τους. Διοικητικές πράξεις σε τμήματά τους που καθόριζαν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας (π.χ. πράξεις αναδασμού και διανομών ιδιοκτησιών, πράξεις εφαρμογής κλπ)

5 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”5 ΓΕΝΙΚΑ Συμβάσεις Πιλοτικών Προγραμμάτων: Μικρό γεωγραφικό εύρος εφαρμογής και Υψηλό βαθμό καθετοποίησης στις απαιτούμενες εργασίες Πιλοτικά Προγράμματα – Ποσοτικά στοιχεία 95 συμβάσεις 8500 χλμ2 330 ΟΤΑ 6 εκ δικαιώματα

6 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”6 ΣΤΑΔΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σύνταξη υποβάθρων Συλλογή δηλώσεων Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων & πινάκων αναρτήσεων Αναρτήσεις Α & Β Επεξεργασία αποφάσεων επιτροπών – Αναμόρφωση κτηματολογικών στοιχείων

7 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”7 Σύνταξη Υποβάθρων 1.Πύκνωση υφιστάμενου τριγωνομετρικού δικτύου 2.Ίδρυση τοπογραφικών σημείων ελέγχου 3.Δημιουργία φωτογραμμετρικών υποβάθρων ορθοφωτοχάρτες φωτογραμμετρικά διαγράμματα για τις αστικές περιοχές  Ενιαίος και προδιαγεγραμμένος έλεγχος υποβάθρων  Πληρότητα υποβάθρων  Αυξημένο κόστος δημιουργίας των υποβάθρων

8 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”8 Κτηματογράφηση 4.Κτηματογράφηση αστικών περιοχών –Τα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα –Τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με επίγειες τοπογραφικές μεθόδους –Υπάρχοντα αξιόπιστα τοπογραφικά διαγράμματα –Υπάρχοντα αξιόπιστα κτηματολογικά διαγράμματα που συντάχθηκαν στα πλαίσια συναφών κτηματογραφήσεων 5.Κτηματογράφηση αγροτικών περιοχών –Ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες –Υπάρχοντα αξιόπιστα τοπογραφικά διαγράμματα –Υπάρχοντα αξιόπιστα κτηματολογικά διαγράμματα

9 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”9 Κτηματογράφηση 6.Αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων Ποια είναι τα υπάρχοντα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα Ποια από τα παραπάνω είναι αξιόπιστα με ποιο τρόπο τα αξιολογώ Πως τα ενσωματώνω στην κτηματογράφηση 6.1Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων Συστηματική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες

10 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”10 Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων  Επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με : Απαλλοτριώσεις που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Απαλλοτριώσεις που είχαν συντελεστεί πριν την έναρξη της κτηματογράφησης Ανταλλάξιμα και δημόσια κτήματα Διαθέσιμα του τέως Υπ. Γεωργίας Πράξεις εφαρμογής που κυρώνονται κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης Εκτάσεις κοινόχρηστες Δημοτική περιουσία Στρατόπεδα

11 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”11 Συλλογή υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων Πράξεις τακτοποίησης Νομή από αναδασμό Κτηματογραφήσεις που διενεργούνται από φορείς στα πλαίσια μιας μελέτης για τη κύρωση-συντέλεση κάποιας διοικητικής πράξης Όρια κτηματογράφησης

12 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”12 Αξιολόγηση - Ενσωμάτωση υπαρχόντων κτηματολογικών στοιχείων Ύπαρξη διαφορετικών ακριβειών και απαιτήσεων Εποπτεία από διαφορετικές υπηρεσίες-φορείς  Μεθοδολογία αξιολόγησης,  Μεθοδολογία επεξεργασίας  Μεθοδολογία ενσωμάτωσης Βασική αρχή είναι ότι οι διοικητικές πράξεις, καθώς είτε δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα είτε τα μεταβάλλουν, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτούσιες σε ότι αφορά τα χωρικά και περιγραφικά κτηματολογικά στοιχεία.

13 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”13 Συλλογή Δηλώσεων 7.Προκαταρκτικό υπόβαθρο για τη συλλογή των δηλώσεων ιδιοκτησίας 8.Γραφεία Κτηματογράφησης – χώροι υποβολής δηλώσεων 9.Γραφεία Κτηματογράφησης – πληροφοριακό σύστημα συλλογής δηλώσεων Προϋποθέσεις  Πλήρες προκαταρκτικό υπόβαθρο  Κατάλληλοι χώροι για τη λειτουργία των γραφείων κτηματογράφησης  Προδιαγεγραμμένος έλεγχος των δηλωθέντων δικαιωμάτων – ορθή ενημέρωση του δηλούντα και καταχώριση ελάχιστων στοιχείων σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα

14 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”14 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης Δηλώσεις ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων Κληρονόμοι χωρίς αποδοχή κληρονομιάς Έλεγχος νομιμότητας κτηματολογικών εγγραφών Πληροφοριακό Σύστημα Γεωμετρική Συμβατότητα

15 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”15 Δηλώσεις ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων Διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας - εξασφάλιση των δασικών εκτάσεων από τους καταπατητές Οριοθέτηση Δασικών εκτάσεων – Θεώρηση Δασικών χαρτών –Δήλωση Ελ. Δημοσίου –Εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας κατά την επεξεργασία  Πολυπλοκότητα σχετικής νομοθεσίας για εντός σχεδίου περιοχές – τροποποίηση ν.2308/95  Έγκαιρη ενημέρωση Επιτροπών Ενστάσεων  Έγκαιρη ενημέρωση δικαιούχων

16 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”16 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης Κληρονόμοι χωρίς αποδοχή κληρονομιάς –Αναγκαιότητα καταγραφής τρέχουσας πληροφορίας –Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου Έλεγχος νομιμότητας κτηματολογικών εγγραφών –Αναγκαιότητα αποσαφήνισης διαδικασίας νομικού ελέγχου –Αλλαγές νομοθετικού πλαισίου Πληροφοριακό Σύστημα –Πιλοτικός χαρακτήρας προηγούμενων προγραμμάτων –Αναγκαιότητα κάλυψης νέων αναγκών - Σταδιακές προσθήκες

17 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”17 Βασικά Θέματα κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης Γεωμετρική Συμβατότητα –Ακρίβεια Υποβάθρων – Κτηματογράφησης –Περιγραφή ακινήτων στους τίτλους κτήσης – Θεωρητική οριοθέτηση ακινήτων –Αναγκαιότητα καθορισμού αποδεκτής απόκλισης εμβαδού –Αναγκαιότητα καθορισμού αποδεκτής απόκλισης σχήματος – θέσης –Ενημέρωση εμπλεκομένων (δικαιούχων, επαγγελματιών κλπ)

18 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”18 Συμπεράσματα Προδιαγεγραμμένες όλες οι επιμέρους εργασίες Επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με αδυναμίες του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου Συνεργασία με φορείς Έγκαιρη ενημέρωση και συνεργασία με εμπλεκομένους


Κατέβασμα ppt "ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΤΗΜ/ΣΗΣ (τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες κλπ.) Φερονίκη Λιόντα Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Επιβλέπουσα Συμβάσεων – Διεύθυνση Έργων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google