Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΕΡΓΟΥ Το Κτηματολόγιο είναι η γενική, ενιαία, συστηματική και διαρκώς ενημερωμένη καταγραφή της κτηματικής περιουσίας. Περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε και σκοπεύει να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα μεταγραφών και τα Υποθηκοφυλακεία.

3 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

4 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΕΡΓΟΥ •Μέχρι τον Ιούνιο 2008 έχουν καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο 8,4 εκατ. στρέμματα, έχουν καταγραφεί 6,0 εκατ. δικαιώματα και λειτουργούν 97 Κτηματολογικά Γραφεία. •Από τις 17 Ιουνίου 2008 είναι σε εξέλιξη η νέα γενιά κτηματογραφήσεων σε 107 Δήμους, Κοινότητες και τοπικά διαμερίσματα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στις πρωτεύουσες των νομών, που δεν είχαν κτηματογραφηθεί με τα προηγούμενα προγράμματα. Θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα γιατί θα κτηματογραφηθούν 3,1 εκατ. στρέμματα, θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας. Το έργο αυτό εκπονείται σε 2 βήματα: –Μελέτες Ενεργών Τίτλων: Υποβολή των δηλώσεων από τους πολίτες. Ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008. Μέσα σε έξι (6) μήνες περίπου 2,8 εκατομμύρια πολίτες δήλωσαν περίπου 5,1 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτησίας στις περιοχές αυτές. Επίσης, 17.000 νομικά πρόσωπα (οργανισμοί, τράπεζες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.) δήλωσαν άλλα 700.000 δικαιώματα ιδιοκτησίας. –Μελέτες Κτηματογράφησης: Σύνταξη των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Δημιουργία της Κτηματολογικής Βάσης Δεδομένων. Προϋπολογισμός 212.000.000 ευρώ. Εξελίσσονται: •Πέντε (5) έχουν συμβασιοποιηθεί (Νοέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010) •Δεκαέξι (16) βρίσκονται σε καθεστώς αξιολόγησης

5 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

6 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

7 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

8 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ των ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

9 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ •Άμεσες : Επάνδρωση γραφείων για την εκπόνηση των 16 μελετών: 1.200 – 1.400 τεχνικοί •Βραχυπρόθεσμες : Σύνταξη τοπογραφικών κλπ για ενστάσεις, μεταβολές κλπ στις παραπάνω μελέτες : 500 – 800 τεχνικοί •Μεσοπρόθεσμες : Σύνταξη τοπογραφικών κλπ για μεταβολές στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου : 2.000 – 3.000 τεχνικοί •Επάνδρωση Γραφείων Κτηματολογίου : 200 – 500 τεχνικοί, ανάλογα με το μοντέλο ανάπτυξης (ανάθεση μελετών ή αυτεπιστασία)

10 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 10 Εργασίες Κτηματογράφησης •Επάνδρωση γραφείων για την εκπόνηση των 16 μελετών: 1200 – 1400 τεχνικοί. –Στα Γραφεία Κτηματογράφησης για την παραλαβή των Δηλώσεων των Πολιτών : •Εντοπισμό και οριοθέτηση του γεωτεμαχίου •Καταχώρηση της δήλωσης •Αναρτήσεις •Παραλαβή ενστάσεων –Στα Γραφεία Επεξεργασίας για: •Ψηφιοποίηση από ορθοφωτοχάρτες (VLSO / LSO) •Κατάρτιση του τοπογραφικού υποβάθρου •Μετρήσεις υπαίθρου •Επεξεργασία Δηλώσεων •Επεξεργασία ενστάσεων •Μέση διάρκεια μελέτης : 45 μήνες: –1ο Στάδιο 12 μήνες: Δημιουργία της ψηφιακής κτηματολογικής βάσης δεδομένων της Ανάρτησης –2ο Στάδιο 26 μήνες: Δημιουργία της τελικής κτηματολογικής βάσης δεδομένων –Ενδιάμεσοι χρόνοι εγκρίσεων, επαναϋποβολών κλπ 7 μήνες.

11 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 11 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ http://www.ktimatologia.gr

12 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Παραλαβή Δηλώσεων Συμπληρωμένο έντυπο δήλωσης με επισυναπτόμενα: α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια). β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.) http://www.ktimatologio.gr/ktima/index.php?ID=Kgcwbcv5d1GNBJFO

13 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 13 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Καταχώρηση Δηλώσεων – On Line Εφαρμογή της ΚΤ Εφαρμογή ΚΤ Front και Back Office

14 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 14 ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Προσεγγιστική Γεωαναφορά Ακινήτων – Εφαρμογή ΚΤ

15 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 15 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Οριοθέτηση γεωτεμαχίων •Ψηφιοποίηση ορίων γεωτεμαχίων και θέσεων κτισμάτων από ορθοφωτοχάρτες (VLSO / LSO )

16 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 16 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλείσιμο γεωτεμαχίων - δηλώσεων • Δημιουργία πολυγώνων γεωτεμαχίων – ταυτοποίηση δηλώσεων / γεωτεμαχίων – έλεγχοι εμβαδών

17 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 17 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλείσιμο γεωτεμαχίων – δηλώσεων • Δημιουργία πολυγώνων γεωτεμαχίων – ταυτοποίηση δηλώσεων / γεωτεμαχίων – έλεγχοι εμβαδών

18 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κλείσιμο γεωτεμαχίων - δηλώσεων • Δημιουργία πολυγώνων γεωτεμαχίων – ταυτοποίηση δηλώσεων / γεωτεμαχίων – έλεγχοι εμβαδών

19 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλεγχοι • Έλεγχοι Βάσης Δεδομένων Δηλώσεων και Γεωγραφικής Βάσης Γεωτεμαχίων

20 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλεγχοι • Έλεγχοι Βάσης Δεδομένων Δηλώσεων και Γεωγραφικής Βάσης Γεωτεμαχίων

21 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 21 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ •Γνώση λήψης μετρήσεων υπαίθρου: –Σύστημα HEPOS - Ρύθμιση GPS –Μετρήσεις με GPS •RTK Πολλές περιπτώσεις •Statik : Λίγες έως ελάχιστες περιπτώσεις –Μετρήσεις με όργανο –Μετρήσεις με κορδέλα –ΚΡΟΚΙ •Φωτοερμηνεία για αναγνώριση αντικειμένων (όρια, κτίσματα κλπ)

22 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 22 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μετρήσεις υπαίθρου για: • Έλεγχο υποβάθρου (Φωτοσταθερά) •Εντοπισμό ορίων που δεν φαίνονται στου Ο/Χ •Έλεγχο ακρίβειας γεωμετρίας ορίων γεωτεμαχίων

23 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 23 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ •Γνώση χειρισμού εργαλείων για Ψηφιοποίηση – Επεξεργασία Γεωτεμαχίων: –AutoCad (2004 – 2009) Πολλές περιπτώσεις –AutoDesk Map (2009) Λίγες περιπτώσεις –ArcGIS (ArcMap) (9.3.1) Μεσαίες περιπτώσεις •Κατανόηση εννοιών και χειρισμού: –πολυγώνου (για τα γεωτεμάχια), γραμμής και σημείων –Τοπολογικών συσχετίσεων: επικαλύψεις, κενά •Κατανόηση των εννοιών: shapefile, dwg, dxf

24 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 24 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ •Γνώση χειρισμού Excell για –Στήσιμο Φύλλων Λίγες περιπτώσεις –Συμπλήρωση Φύλλων Όλες οι περιπτώσεις Για: •την καταχώρηση στοιχείων (ημερολόγια, εργασίες, αναφορές σφαλμάτων) •υπολογισμών (συναρτήσεις, μερικά – συνολικά αθροίσματα κλπ) •Βάσεων Δεδομένων (Access) για: – την καταχώρηση δεδομένων μέσα από φόρμες (add, append, insert κλπ) Όλες οι περιπτώσεις –τρέξιμο αναφορών (reports) ‘Όλες οι περιπτώσεις –δημιουργία πινάκων Λίγες περιπτώσεις –δημιουργία φορμών Πιο λίγες περιπτώσεις, –δημιουργία αναφορών Πιο λίγες περιπτώσεις •Κατανόηση των εννοιών : Καταχώρηση στην βάση, Ποιοτικός Έλεγχος, Φύλλα Ελέγχου, Συμπλήρωση ημερολογίου εργασιών, Πρωτόκολλο

25 Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 25 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ •Επαφή / Γνώση με: –Έννοιες κτηματολογίου όπως : Δήλωση, Δικαίωμα, Ακίνητο, Γεωτεμάχιο, Παρακολούθημα –Εφαρμογής On Line Κτηματολογίου Α.Ε. •www.ktimatologio.gr/ktima/uploads/docs/472.ppt –Πρακτικές Νομοθεσίας και Κανονισμών Κτηματολογίου


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση ΤΕΙ 1/6/2010 - ΣΑΛΑΧΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google