Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογές πληροφορικής στο πλαίσιο της α’ φάσης κτηματογράφησης (Ενεργοί Τίτλοι) Θεοδώρα Αργυράκη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογές πληροφορικής στο πλαίσιο της α’ φάσης κτηματογράφησης (Ενεργοί Τίτλοι) Θεοδώρα Αργυράκη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογές πληροφορικής στο πλαίσιο της α’ φάσης κτηματογράφησης (Ενεργοί Τίτλοι) Θεοδώρα Αργυράκη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Έργων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. dargyrak@ktimatologio.gr

2 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Στόχος: •Η δημιουργία ενιαίας κεντρικής κτηματολογικής βάσης δεδομένων (δικαιώματα, δικαιούχοι, τίτλοι) και η σύνδεσή τους με τα σαρωμένα αρχεία των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Αξιοποιώντας: 1.Την εμπειρία από τη σύνταξη των μελετών κτηματογράφησης των πιλοτικών προγραμμάτων. 2.Την ανάγκη για άμεση, ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ασφάλεια των συναλλαγών. 3.Την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων.

3 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ και συγκεκριμένα κατά την εκπόνηση των μελετών των «ενεργών τίτλων», σχεδίασε και ανέπτυξε συγκεκριμένες εφαρμογές. Ο σχεδιασμός των εφαρμογών αφορούσε:  στη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε 106 περιοχές της χώρας μέσω εφαρμογής που θα ήταν απ΄ ευθείας συνδεδεμένη με την κεντρική βάση - on line  στην επεξεργασία και στην οριστική καταχώρηση των στοιχείων των δηλώσεων (προσώπων, δικαιωμάτων, εγγράφων κλπ.) - on line  στην πλήρη σύνδεση των σαρωμένων αρχείων των δηλώσεων και των εγγράφων με τις καταχωρισθείσες εγγραφές των δικαιωμάτων στην κεντρική κτηματολογική βάση.

4 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ •Υλοποίηση διαγραμμάτων ροής με τις σημαντικότερες λειτουργίες ενός Γραφείου Κτηματογράφησης όπως: –Διαδικασία για την παραλαβή – πρωτοκόλληση δηλώσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες στο Γραφείο Κτηματογράφησης με διαφορετικούς τρόπους (πχ. ταχυδρομική και ηλεκτρονική υποβολή, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις κλπ). –Διαδικασία για την πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφησης –Διαδικασία για την παραλαβή αιτήσεων από τους πολίτες (οι αιτήσεις αφορούν διόρθωση στοιχείων δήλωσης, συμπληρωματικά στοιχεία, χορήγηση αντιγράφων κλπ).

5 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ •Συγγραφή κειμένων που καθόριζαν λεπτομερώς τις εργασίες που θα λάμβαναν χώρα εντός του Γραφείου και παράλληλα περιέγραφαν τη λειτουργία των εφαρμογών σε κάθε στάδιο των εργασιών.

6 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ολοκλήρωση του Παραρτήματος Α των Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο περιλάμβανε: I.την τεκμηρίωση του σχήματος της κεντρικής κτηματολογικής βάσης δεδομένων II.τους πίνακες κωδικοποίησης (look up tables – LUT), III.τον τρόπο κωδικοποίησης των βασικών στοιχείων της κεντρικής βάσης (πρόσωπα-δικαιούχοι, δικαιώματα, έγγραφα- τίτλοι, εισερχόμενες δηλώσεις) IV.την περιγραφή της δομημένης πληροφορίας ως «παραδοτέο» από τους μελετητές.

7 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η υλοποίηση των εφαρμογών ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Ε. Εκτός από την on line εφαρμογή στο Γραφείο κτηματογράφησης), υλοποιήθηκαν : • εφαρμογή για υποβολή δήλωσης μέσω διαδικτύου από τους πολίτες (Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης), • εφαρμογή για «Μεγάλους Πελάτες» δηλαδή για δικαιούχους μεγάλου αριθμού δικαιωμάτων όπως οι τράπεζες.

8 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”8 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η on line εφαρμογή αποτελείται από δύο τμήματα: •το πρώτο αφορά στην καταχώρηση της περιγραφικής πληροφορίας και •το δεύτερο στην προσεγγιστική γεωαναφορά ακινήτων (προκειμένου να γίνει ο εντοπισμός τους). Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε κάθε έκδοση της εφαρμογής εντός της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθούν είτε αστοχίες (bugs), είτε μη ορθή υλοποίηση των κανόνων.

9 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – FRONT OFFICE Τα κύρια χαρακτηριστικά του front office της on line εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:  Παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας – απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου υποβολής από το σύστημα.  Καταχώρηση των στοιχείων πληρωμής του παγίου κτηματογράφησης (παραστατικό).  Υπολογισμός από την εφαρμογή του παγίου τέλους  Έλεγχος της καταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια του νόμου.  Απόδοση από την εφαρμογή κωδικού προσώπου, κωδικού ιδιοκτησίας και κωδικού δικαιώματος.  Εντοπισμός ακινήτων μέσω της εφαρμογής προσεγγιστικής γεωαναφοράς κατά την παραλαβή της δήλωσης.  Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης.

10 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

11 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

12 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

13 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

14 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - BACKOFFICE Κύρια χαρακτηριστικά του δεύτερου μέρους της εφαρμογής που ονομάζεται backoffice και αφορά στην καταχώρηση όλων των υπολοίπων στοιχείων της δήλωσης:  Η καταχώρηση on line όλων των πεδίων της δήλωσης ( τα αντίστοιχα πεδία που εμφανίζονται στη δήλωση Δ.2.).  Η χρήση των pull down menus με τα στοιχεία των πινάκων κωδικοποίησης ώστε να αποφευχθούν τα λάθη πληκτρολόγησης.  Η απόδοση από την εφαρμογή ειδικών κωδικών σάρωσης με barcode, μετά την καταχώρηση των στοιχείων των συνυποβαλλόμενων τίτλων ή εγγράφων  Οι έλεγχοι «κλειδώματος». Πριν την οριστική καταχώρηση των δικαιωμάτων μιας δήλωσης - πριν το «κλείδωμά» τους, η εφαρμογή επιβάλλει στον χρήστη να «τρέξει» μια σειρά από νομικούς ελέγχους και κανόνες.

15 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΚΑΝΟΝΕΣ  Το είδος του ακινήτου δεν είναι συμπληρωμένο.  Στην Αιτία κτήσης «τροποποίηση/ κατάργηση διηρημένης ιδιοκτησίας» ο εκδότης του τίτλου θα είναι «Συμβολαιογράφος» ή «Δικαστήριο».  Το ποσοστό του δικαιώματος δεν είναι ίσο με το άθροισμα των ποσοστών που αναγράφονται στα έγγραφα.  Μη συμπληρωμένη Αιτία Κτήσης σε δικαίωμα Κυριότητας, Δουλείας ή Μεταλλειοκτησίας.  Δεν είναι αποδεκτή η καταχώριση δικαιώματος χωρίς την καταχώριση εγγράφου.

16 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”16 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ -ΚΑΝΟΝΕΣ Οι κανόνες που πρέπει να ισχύουν προκειμένου να κλειδωθεί ένα δικαίωμα στην εφαρμογή αφορούν στην ορθότητα των παρακάτω συνδυασμών:  εγγράφου- δικαιώματος,  εγγράφου-εκδότη,  εγγράφου-εκδότη-μεταγραφής,  εγγράφου- αιτίας κτήσης

17 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”17 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

18 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

19 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”19 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

20 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

21 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επιπρόσθετες λειτουργίες: •Πρωτοκόλληση αιτήσεων, καταχώρηση σε ξεχωριστό menu των απαραίτητων στοιχείων τους και έκδοση αποδεικτικών. •Αναζήτηση δηλώσεων, δικαιωμάτων, προσώπων, ακινήτων με διάφορα κριτήρια και ανάκτηση της πληροφορίας στην οθόνη. •Δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση offline. •Άμεση σύνδεση των σαρωμένων αρχείων των εγγράφων και των δηλώσεων με τις καταχωρισθείσες εγγραφές

22 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πλεονεκτήματα από τη δημιουργία κεντρικής βάσης: •Ορθότερη παρακολούθηση της διαδικασίας καταχώρησης των δηλώσεων ιδιοκτησίας στα Γραφεία Κτηματογράφησης. •Ενιαίος τρόπος καταχώρησης και ελέγχου των δεδομένων. •Δυνατότητα εξαγωγής δείγματος εγγραφών προκειμένου να διενεργηθούν με ταχύτητα νομικοί και τεχνικοί έλεγχοι. •Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων μέσω ερωτημάτων στην κεντρική βάση με ταχύτητα και ασφάλεια. •Ορθότερη ταυτοποίηση προσώπων, εγγράφων, εκδοτών εγγράφων. •Δημιουργία προϋποθέσεων για ψηφιακή παραγωγή προϊόντων Κτηματολογίου.

23 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”23 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ •Περιορισμός λαθών πληκτρολόγησης •Ευκολίες διενέργειας αναζητήσεων. •Σύνδεση των ψηφιοποιημένων έγγραφων με την ψηφιακή κτηματολογική κεντρική βάση αντί της αποθήκευσης εγγράφων σε αναλογική μορφή. • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας των στελεχών της εταιρείας

24 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”24 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αδυναμίες: •Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε η ανάγκη για προσθήκη νέων τιμών στους πίνακες κωδικοποίησης (Look up Tables) που «χρησιμοποιούσαν» οι εφαρμογές (π.χ. Πίνακας έγγραφων) με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις •Οι διακοπές (ή/και οι καθυστερήσεις) στο δίκτυο σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούσε προβλήματα παρόλο που υπήρχε πρόβλέψη για λειτουργία του συστήματος offline, ειδικά στη διάρκεια της συλλογής δηλώσεων.

25 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”25 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι στόχοι για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. επιτεύχθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους: 1.Διαχείριση ενιαίας κεντρικής κτηματολογικής βάσης. 2.Σάρωση και κωδικοποίηση των δηλώσεων και των συνυποβαλλόμενων σε αυτές εγγράφων 3.Σύνδεση των ψηφιακών αρχείων των σαρωμένων εγγράφων και δηλώσεων με τις εγγραφές καταχωρισμένων δικαιωμάτων 4.Διενέργεια έγκαιρων παρεμβάσεων για την αποτροπή προβλημάτων, («κρίσεων»), είτε κατά την υποβολή των δηλώσεων, είτε κατά την επεξεργασία τους. 5.Μείωση του χρόνου ελέγχων και ανάκτησης στοιχείων. 6.Άμεση εξαγωγή στατιστικών στοιχείων μέσω συνδυαστικών ερωτημάτων στην κεντρική βάση.

26 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”26 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα αυτού του πρωτοποριακού εγχειρήματος είναι σημαντικά τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πολίτες και τον τεχνικό και νομικό κόσμο που ενεπλάκη σε αυτό. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και καταχωρίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου των Ενεργών Τίτλων ενημερώνονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της β΄ φάσης κτηματογράφησης. Οι εφαρμογές λειτουργούν στα Γραφεία Κτηματογράφησης και χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους με κάποιες επιπλέον βελτιώσεις.

27 Θεσσαλονίκη 12-16 Απρίλιου 2010 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας Σεμινάριο “Εθνικό Κτηματολόγιο”27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ «ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» Η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα εξυπηρετήσουν τη διαδικασία της Ανάρτησης: •τόσο στο Γραφείο κτηματογράφησης (παραλαβή ενστάσεων, αιτήσεων πρόδηλου σφάλματος, διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κλπ), •όσο και στο διαδίκτυο προκειμένου οι πολίτες να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της δήλωσής τους ή για την παρακολούθηση της ένστασής τους με ασφάλεια και ταχύτητα χωρίς μετακινήσεις.


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογές πληροφορικής στο πλαίσιο της α’ φάσης κτηματογράφησης (Ενεργοί Τίτλοι) Θεοδώρα Αργυράκη Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google