Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωχωρικά δεδομένα στην Ε.Υ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωχωρικά δεδομένα στην Ε.Υ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωχωρικά δεδομένα στην Ε.Υ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) Νομοθετικό Πλαίσιο  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ. ) – Ν. 3818/2010 – Τμήμα της Ε.Υ.Ε.Π. (Ν. 2947/2001)

3 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Αρμοδιότητα Ε.Υ.Κ.: – Εντοπισμός αυθαίρετων κατασκευών εντός του περιγράμματος της παρ. 1, άρθρου 1, Ν. 3818/2010 (πυρκαϊά 08/2009, ΒΑ Αττική) – Συντονισμός και παρακολούθηση αρμόδιων υπηρεσιών για έκδοση πράξεων κατεδάφισης (Δασαρχεία, Πολεοδομίες) Νομοθετικό Πλαίσιο

4 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Μετονομασία της Ε.Υ.Κ. σε Ε.Υ.Ε.Κ.Α. – Ν. 4014/2011, Άρθρο 28 – Ν. 4030/2011, Άρθρο 49 Νομοθετικό Πλαίσιο

5 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Χωρική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.: – Όλες οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Κ. επεκτείνονται σε:  δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις  δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις  αιγιαλό-παραλία  ποτάμια, λίμνες και ευαίσθητα οικοσυστήματα  αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας Νομοθετικό Πλαίσιο

6 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Διοικητική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.: – α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες – β)την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξεων – γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά Νομοθετικό Πλαίσιο

7 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Κτηματολόγιο Α.Ε.: – Ν. 3818/2010 – Σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής παρακολούθησης (change detection) – Εντοπισμός νέων κτισμάτων εντός της περιοχής ενδιαφέροντος – Ενημέρωση της Ε.Υ.Κ. εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα / δίμηνο Δραστηριότητα

8 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Ψηφιοποίηση ορίων εγκεκριμένων σχεδίων και οικισμών  Συντονισμό εμπλεκομένων υπηρεσιών – Περιφέρειας Αττικής – Δ/νσης Δασών – Δασαρχείων Πεντέλης και Καπανδριτίου – Πολεοδομικών Υπηρεσιών – Οργανισμού Κτηματογράφησης – Χαρτογράφησης Ελλάδος – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Δραστηριότητα

9 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Συνδυαστική απεικόνιση σε ορθοφωτοχάρτες: – του περιγράμματος της παρ. 1, άρθρου 1, Ν. 3818/2010 (πυρκαϊά 08/2009, ΒΑ Αττική) – των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων και οικισμών (προ του 1923 και κατοίκων < 2000) – των εντοπισμένων μεταβολών ανά περίοδο ελέγχου Δραστηριότητα

10 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) Συνδυαστική απεικόνιση χωρικών πληροφοριών στην περιοχή ενδιαφέροντος

11 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) Δραστηριότητα

12 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

13 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2010: – 8 καταστάσεις μεταβολών – 230 εντοπισμένες μεταβολές – 10 μεταβολές των δύο πρώτων περιόδων ήταν εκτός ορίων περιοχής ανίχνευσης, λόγω μη καθορισμού ακριβούς ορίου – 28 μεταβολές αφορούσαν μεταβολές προηγούμενων περιόδων (εξέλιξη μεταβολών) Δραστηριότητα

14 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Περίοδος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011: – 5 καταστάσεις μεταβολών – 54 νέες εντοπισμένες μεταβολές – 13 μεταβολές αφορούσαν μεταβολές προηγούμενων περιόδων (εξέλιξη μεταβολών) Δραστηριότητα

15 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Αυτοψίες: – Διαπιστωμένες κατασκευές  εντός & εκτός σχεδίου  οικοδομές με οικοδομική άδεια  οικοδομές χωρίς οικοδομική άδεια  μεταβολές επί του εδάφους (εκχέρσωση, άρωση- καλλιέργεια ή διαμορφώσεις πλατειών, δρόμων, ή κοινοχρήστων χώρων από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές, έργα ΧΥΤΑ)  μικροκατασκευές (πλαστικές πισίνες, υπαίθριες ψησταριές κλπ)  υδραυλικά έργα για αντιπλημμυρική προστασία Δραστηριότητα

16 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Παρακολούθηση μεταβολών: – Τήρηση βάσης δεδομένων (Microsoft Access) – Ενημέρωση αμέσως μετά από κάθε έλεγχο – Αύξων αριθμός μεταβολής με συντεταγμένες χ και ψ σε ΕΓΣΑ 87, διεύθυνση/περιοχή, τοπωνύμιο, διαστάσεις κτίσματος, περιγραφή και είδος μεταβολής, συνημμένες φωτογραφίες και χάρτη, στοιχεία ταυτότητας φερόμενου ιδιοκτήτη, ημερομηνία αυτοψίας και υπάλληλοι που την πραγματοποίησαν κ.ά. – Ενημέρωση αρμόδιας υπηρεσίας για δικές της ενέργειες στην περιοχή ευθύνης της (π.χ. Πολεοδομία) Δραστηριότητα

17 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Μειούμενο πλήθος παρατηρούμενων μεταβολών  Μεγάλο ποσοστό των ανωτέρω ήταν εξέλιξη παλαιότερων εντοπισμένων μεταβολών  Το σύστημα παρακολούθησης λειτούργησε αποτρεπτικά, ελαχιστοποιώντας τις επεμβάσεις  Επίτευξη στόχου (αποτροπή και όχι καταστολή) Αποτελέσματα

18 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Ν. 4014/2011 – Συνεργασία της ΕΥΕΚΑ με την ανάθεση τηλεπισκόπησης σε περιοχές προτεραιότητας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές – Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3882/2010, συνεργασία της ΕΥΕΚΑ για την αξιοποίηση των αρχείων αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και χαρτογραφικού υλικού στην κατοχή φορέων του Δημοσίου, προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση Μελλοντικές Εφαρμογές

19 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)  Δημιουργία εργαλείου για τον εθνικό σχεδιασμό κατεδαφίσεων: – Ψηφιοποίηση των θεσμοθετημένων γραμμών αιγιαλού και παραλίας, σε περιοχές προτεραιότητας – Ψηφιοποίηση θεματικών χαρτών (δασικών, αρχαιολογικών κτλ) και απόδοσή τους σε ορθοφωτοχάρτες με τις προστατευόμενες περιοχές Προτάσεις

20 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) Ευχαριστώ για τη προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Γεωχωρικά δεδομένα στην Ε.Υ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google