Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος
Γεωχωρικά δεδομένα στην Ε.Υ.Ε.Π. (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος

2 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Νομοθετικό Πλαίσιο Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ. ) Ν. 3818/2010 Τμήμα της Ε.Υ.Ε.Π. (Ν. 2947/2001) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

3 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Νομοθετικό Πλαίσιο Αρμοδιότητα Ε.Υ.Κ.: Εντοπισμός αυθαίρετων κατασκευών εντός του περιγράμματος της παρ. 1, άρθρου 1, Ν. 3818/2010 (πυρκαϊά 08/2009, ΒΑ Αττική) Συντονισμός και παρακολούθηση αρμόδιων υπηρεσιών για έκδοση πράξεων κατεδάφισης (Δασαρχεία, Πολεοδομίες) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

4 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Νομοθετικό Πλαίσιο Μετονομασία της Ε.Υ.Κ. σε Ε.Υ.Ε.Κ.Α. Ν. 4014/2011, Άρθρο 28 Ν. 4030/2011, Άρθρο 49 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

5 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Νομοθετικό Πλαίσιο Χωρική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.: Όλες οι αρμοδιότητες της Ε.Υ.Κ. επεκτείνονται σε: δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις αιγιαλό-παραλία ποτάμια, λίμνες και ευαίσθητα οικοσυστήματα αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

6 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Νομοθετικό Πλαίσιο Διοικητική αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.: α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες β)την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξεων γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

7 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Κτηματολόγιο Α.Ε.: Ν. 3818/2010 Σύστημα τηλεπισκοπικής περιοδικής παρακολούθησης (change detection) Εντοπισμός νέων κτισμάτων εντός της περιοχής ενδιαφέροντος Ενημέρωση της Ε.Υ.Κ. εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα / δίμηνο Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

8 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Ψηφιοποίηση ορίων εγκεκριμένων σχεδίων και οικισμών Συντονισμό εμπλεκομένων υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής Δ/νσης Δασών Δασαρχείων Πεντέλης και Καπανδριτίου Πολεοδομικών Υπηρεσιών Οργανισμού Κτηματογράφησης – Χαρτογράφησης Ελλάδος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

9 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Συνδυαστική απεικόνιση σε ορθοφωτοχάρτες: του περιγράμματος της παρ. 1, άρθρου 1, Ν. 3818/2010 (πυρκαϊά 08/2009, ΒΑ Αττική) των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων και οικισμών (προ του 1923 και κατοίκων < 2000) των εντοπισμένων μεταβολών ανά περίοδο ελέγχου Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

10 Συνδυαστική απεικόνιση χωρικών πληροφοριών στην περιοχή ενδιαφέροντος
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

11 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

12 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

13 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Περίοδος Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2010: 8 καταστάσεις μεταβολών 230 εντοπισμένες μεταβολές 10 μεταβολές των δύο πρώτων περιόδων ήταν εκτός ορίων περιοχής ανίχνευσης, λόγω μη καθορισμού ακριβούς ορίου 28 μεταβολές αφορούσαν μεταβολές προηγούμενων περιόδων (εξέλιξη μεταβολών) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

14 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Περίοδος Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2011: 5 καταστάσεις μεταβολών 54 νέες εντοπισμένες μεταβολές 13 μεταβολές αφορούσαν μεταβολές προηγούμενων περιόδων (εξέλιξη μεταβολών) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

15 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Αυτοψίες: Διαπιστωμένες κατασκευές εντός & εκτός σχεδίου οικοδομές με οικοδομική άδεια οικοδομές χωρίς οικοδομική άδεια μεταβολές επί του εδάφους (εκχέρσωση, άρωση-καλλιέργεια ή διαμορφώσεις πλατειών, δρόμων, ή κοινοχρήστων χώρων από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές, έργα ΧΥΤΑ) μικροκατασκευές (πλαστικές πισίνες, υπαίθριες ψησταριές κλπ) υδραυλικά έργα για αντιπλημμυρική προστασία Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

16 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Δραστηριότητα Παρακολούθηση μεταβολών: Τήρηση βάσης δεδομένων (Microsoft Access) Ενημέρωση αμέσως μετά από κάθε έλεγχο Αύξων αριθμός μεταβολής με συντεταγμένες χ και ψ σε ΕΓΣΑ 87, διεύθυνση/περιοχή, τοπωνύμιο, διαστάσεις κτίσματος, περιγραφή και είδος μεταβολής, συνημμένες φωτογραφίες και χάρτη, στοιχεία ταυτότητας φερόμενου ιδιοκτήτη, ημερομηνία αυτοψίας και υπάλληλοι που την πραγματοποίησαν κ.ά. Ενημέρωση αρμόδιας υπηρεσίας για δικές της ενέργειες στην περιοχή ευθύνης της (π.χ. Πολεοδομία) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

17 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Αποτελέσματα Μειούμενο πλήθος παρατηρούμενων μεταβολών Μεγάλο ποσοστό των ανωτέρω ήταν εξέλιξη παλαιότερων εντοπισμένων μεταβολών Το σύστημα παρακολούθησης λειτούργησε αποτρεπτικά, ελαχιστοποιώντας τις επεμβάσεις Επίτευξη στόχου (αποτροπή και όχι καταστολή) Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

18 Μελλοντικές Εφαρμογές
Ν. 4014/2011 Συνεργασία της ΕΥΕΚΑ με την ανάθεση τηλεπισκόπησης σε περιοχές προτεραιότητας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μεταβολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές Δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3882/2010, συνεργασία της ΕΥΕΚΑ για την αξιοποίηση των αρχείων αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων και χαρτογραφικού υλικού στην κατοχή φορέων του Δημοσίου, προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

19 Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)
Προτάσεις Δημιουργία εργαλείου για τον εθνικό σχεδιασμό κατεδαφίσεων: Ψηφιοποίηση των θεσμοθετημένων γραμμών αιγιαλού και παραλίας, σε περιοχές προτεραιότητας Ψηφιοποίηση θεματικών χαρτών (δασικών, αρχαιολογικών κτλ) και απόδοσή τους σε ορθοφωτοχάρτες με τις προστατευόμενες περιοχές Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)

20 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας!
Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.)


Κατέβασμα ppt "Δρ. Παναγιώτης Μέρκος Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google