Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 3 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 3 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 3 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ Διευθυντής Προσωπικού Τελωνείων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009

2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  1833: Ίδρυση του πρώτου Τελωνείου της Ελλάδος στη Σύρο  1918: Αναδιοργάνωση Τελωνειακής Υπηρεσίας, θέσπιση Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918)  1977: Σύσταση (ανεξάρτητης) Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων  1993: Μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων σε Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.  2001: ‘Εκδοση Νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001)

3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩ Ν  ΠΑΤΑΞΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Εφαρμογή διατάξεων Εθνικού και Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα  Διαχείριση ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Έλεγχος σημείων εισόδου - εξόδου  Παρακολούθηση προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.  Έλεγχος πρόδρομων ουσιών  ‘Έλεγχος αποσκευών – εμπορευματοκιβωτίων - προσώπων – μεταφορικών μέσων  Έλεγχος παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, πρόδρομων ουσιών – όπλων, εκρηκτικών – πολιτιστικών αγαθών – προϊόντων απομίμησης  Προστασία δημόσιας υγείας  Προστασία κοινωνικού συνόλου

5 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του ΥΠ.Ο.Ο.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 17 Η Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ 18 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 33 Η Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

7 3 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  Χειρίζεται θέματα διοικητικά, οικονομικά και υπηρεσιακής κατάστασης των τελωνειακών υπαλλήλων 17 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ  Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της δασμολογικής νομοθεσίας 18 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ως προς τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα

8 19 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ως προς τις τελωνειακές διαδικασίες 33 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας σε θέματα λαθρεμπορίου και τελωνειακών παραβάσεων του Τελωνειακού Κώδικα

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ  Κατευθύνει και συντονίζει την υποστήριξη των λειτουργιών των εφαρμογών του ΟΠΣΤ και την βελτίωση αυτών, την προώθηση μηχανοργάνωσης των διαδικασιών που προτείνονται από τις Διευθύνσεις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  Παρακολουθεί, κατευθύνει και συντονίζει την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας για τους ΕΦΚ και το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων και οχημάτων

10 ; ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Τελωνειακές Περιφέρειες (10)  Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής  Διεύθυνση Τελωνείων Θεσσαλονίκης  Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙΠΕΑΚ)  Διεύθυνση Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων Πειραιά (ΔΙΠΑΕ Πειραιά)  Διεύθυνση Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης (ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης)  Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)  Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων : - ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής - ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης, (παράρτημα): Τμήμα Ζ: Εκ των Υστέρων Ελέγχου (με έδρα την Αλεξ/πολη) - ΕΛ.Υ.Τ. Πάτρας, (παράρτημα):Τμήμα Ζ: Εκ των Υστέρων Ελέγχου (με έδρα την Ηγουμενίτσα) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Τελωνεία Α’ Τάξης (επιπέδου Διεύθυνσης) : 61  Τελωνεία Β΄ Τάξης (επιπέδου Τμήματος) : 63  Τελωνεία Γ΄ Τάξης (επιπέδου Αυτοτελούς Γραφείου) : 14  Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία : 48

11 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚατηγορίαΠΕΤΕΔΕΥΕΣύνολο Οργανικές θέσεις 2013491194404448 Υπηρετούντες14473681346363224  Με το Π.Δ 174/25-11-08 (ΦΕΚ 235 Α), συστάθηκαν 135 θέσεις κλάδων πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου (πλοιάρχων 35, μηχανικών 35, τηλεπικοινωνιακών 15 και ναυτών 50)

12 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  Προστασία δημόσιας υγείας  Προστασία δημόσιας ασφάλειας  Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας  Προστασία περιβάλλοντος  Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

13 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων  Πρωτοβουλία SECI  Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ναρκωτικών  Οργανισμός Συνεργασία Χωρών Ευξείνου Πόντου  Europol και Interpol  Επιτροπή Ελέγχου TIR  Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ε.Ε. όπως «Τελωνεία 2013» και «Fiscalis 2013»

14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Ευχαριστώ για την προσοχή σας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ Διευθυντής Προσωπικού Τελωνείων


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. 3 Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google