Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»

2 ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΡΑ LSO/VLSO ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Μουραφέτης Γεώργιος Υποδιευθυντής Πληροφορικής Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων e-mail: gmourafe@ktimatologio.gr

3 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Το σύστημα πληροφορικής ξεκίνησε να αναπτύσσεται στο τέλος του 2002 όπου εγκαταστάθηκε η πρώτη βάση δεδομένων   Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ξεκίνησε την ανάπτυξή του στο τέλος του 2002 βασιζόμενο στο ArcSDE, ArcIMS και ArcGIS 8.2   Οι περισσότερες εφαρμογές αναπτύσσονται εσωτερικά στην εταιρεία από τα στελέχη της   Στο τέλος του 2008 η Κτηματολόγιο Α.Ε. συνέλεξε περίπου 7.2 εκατομμύρια δικαιώματα χρησιμοποιώντας διαδικτυακές εφαρμογές που η ίδια ανέπτυξε και διέθεσε στους αναδόχους της   Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί πολλές εφαρμογές ακολουθώντας την ίδια αρχή της λειτουργίας πάνω από το διαδίκτυο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

4 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

6 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

7 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Ασφάλεια δεδομένων και καταγραφή κινήσεων χρηστών   Διαδικασίες με αυτόματα βήματα ώστε να περιορίζονται τα ανθρώπινα σφάλματα   Αυτόματες μαζικές διαδικασίες (ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης) και αύξηση της παραγωγικότητας   Δημιουργία χαρακτηριστικών που δεν υποστηρίζονται από την έκδοση 8.2 του ArcGIS   Δημιουργία καινούργιων προϊόντων ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ TOY ARCGIS

8 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ TOY ARCGS

9 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

10 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» Σκοπός του έργου Συλλογή δικαιωμάτων και προσδιορισμός της ιδιοκτησίας στον χάρτη Η Κτηματολόγιο ανέπτυξε:   On line εφαρμογή για την λειτουργία των Γραφείων Κτηματογράφησης   Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης για τους πολίτες ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

11 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Το λογισμικό υποστήριξε:   96 γραφεία Κτηματογράφησης ανά την Ελλάδα   2500 ταυτόχρονους χρήστες   μέχρι και 100 χρήστες ανά γραφείο   δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλό εύρος ζώνης δικτύου (64 KBps)   Προέβλεπε:   Μηχανισμούς / διαδικασίες για offline λειτουργία   Εισαγωγή των δεδομένων σε κεντρικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο (live)   Δυνατότητα εντοπισμού με βάση οδικούς άξονες, σημεία ενδιαφέροντος κ.α. ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

12 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» WEB SERVICES NTLM AUTHENTICATION IPSEC VPN OVER INTERNET (ADSL) ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

14 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ορθοφωτοχαρτών   Περιορισμένο εύρος ζώνης (bandwidth)   Κριτήριο για την επιτυχή λειτουργία των γραφείων η ταχύτητα   Ανάγκη φόρτωσης άλλων χωρικών δεδομένων πάνω στο βασικό υπόβαθρο της ΚΤ (π.χ. Πράξεις εφαρμογής) ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

15 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Η Κτηματολόγιο ανέπτυξε εξ’ ολοκλήρου τη δική της GIS πλατφόρμα (KTGIS) χρησιμοποιώντας τεχνολογία.NET και C++   Τα υπόβαθρα δόθηκαν στα Γρ. Κτ. σε συμπιεσμένη κρυπτογραφημένη μορφή που μπορούσε να αναγνωστεί μόνον από το KTGIS   Το KTGIS χρησιμοποιούσε ένα δυναμικό κρυπτογραφικό κλειδί για την αποκρυπτογράφηση του υποβάθρου   Η σύνδεση του KTGIS με το κεντρικό σύστημα γίνονταν μέσω custom made web services βασισμένες στον ArcGIS Server για την αναζήτηση, γεωκωδικοποίηση, εισαγωγή, επεξεργασία δεδομένων κλπ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ

16 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ

17 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Υποστήριξη μέσω Διαδικτύου για κάθε πολίτη   Ταυτοποίηση χρήστη με username και password   Δυνατότητα φόρτωσης τίτλων και συνοδευτικών εγγράφων μέσω της ιστοσελίδας και πληρωμής του αντίστοιχου τέλους μέσω πιστωτικής κάρτας   Εντοπισμός της ιδιοκτησίας σε χάρτη με δυνατότητες αναζήτησης δρόμου, σημείων ενδιαφέροντος και με γεωκωδικοποίηση ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

18 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

19 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»   Πάνω από 140.000 δικαιώματα δηλώθηκαν μέσω διαδικτύου   Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού 20.000   Ο διαδικτυακός τόπος συνεχίζει να υποστηρίζει τις νέες Κτηματογραφήσεις ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

20 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για τον πολίτη:   Υπηρεσία θέασης Ορθοφωτογραφιών   Ανάρτηση δασικού χάρτη   Ανάρτηση Κτηματογράφησης Για τον επαγγελματία:   Διαβαθμισμένη υπηρεσία θέασης   Υπηρεσία WMS   Προγραμματιστικές διεπαφές (API)

21 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

22 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

23 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (ARCGIS)

24 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΑΣΗΣ (AUTOCAD)

25 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ WMS

26 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. COM ΔΙΕΠΑΦΕΣ

27 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. COM ΔΙΕΠΑΦΕΣ

28 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. WEB API

29 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. WEB API (2)

30 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» Όλα τα λογισμικά / προγράμματα διατίθενται μέσω αδειοδότησης μεταξύ των:   License Manager   USB Token   Login   Domain ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ /ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

31 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία» Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

32 20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»


Κατέβασμα ppt "20/12/2011 «Από τα βασικά υπόβαθρα LSO/VLSO σε εξειδικευμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τον επαγγελματία»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google