Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

2 Επισκόπηση Ανάλυση προοπτικών εξέλιξης της Χαρτογραφίας αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την χαρτογραφική απεικόνιση: της γεωμετρικής ακρίβειας στα κτηματολογικά διαγράμματα Της γεωμετρικής ακρίβειας, της ασάφειας (fuzziness) και της διαχρονικότητας στους δασικούς χάρτες Της γεωμετρικής ακρίβειας και της ασάφειας στους χάρτες αιγιαλού Εκτιμούμενων μεγεθών και στατιστικής σημαντικότητας σε θεματικούς χάρτες υψηλής χωρικής ανάλυσης Κτηματολογικό διάγραμμα αστικής περιοχής (Κλίμακα 1:1.000) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

3 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα
Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση Κτηματολογικό διάγραμμα αστικής περιοχής (Κλίμακα 1:1.000) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

4 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα
Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση Αγροτικό ακίνητο σε κτηματογραφημένη περιοχή «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

5 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα
Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

6 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα
Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του και της γεωμετρικής ακρίβειας αυτών «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

7 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα
Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα Προσέγγιση απεικόνισης της γεωμετρικής ακρίβειας στα κτηματολογικά διαγράμματα Αναγραφή του διαστήματος εμπιστοσύνης του μήκους κάθε πλευράς του Αναγραφή του διαστήματος εμπιστοσύνης του εμβαδού του γεωτεμαχίου Η εν λόγω προσέγγιση καλύπτει κυρίως τα σφάλματα μετρήσεων και εκτιμήσεων Δεν καλύπτει θέματα ασάφειας στον προσδιορισμό των ορίων Δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απεικόνισης της ακρίβειας με χαρτογραφικό τρόπο Απαιτεί, κανονικά, χρησιμοποίηση στοχαστικού λογισμού στη χρήση των παρατιθέμενων στοιχείων στην πράξη Γεωτεμάχιο αστικής περιοχής στο οποίο αναγράφονται ρητά οι τιμές και τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μηκών των πλευρών του και του εμβαδού του «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

8 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες
Τυπική περιοχή της Ελλάδος με εναλλασσόμενες δασικές/αγροτικές χρήσεις γης «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

9 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες
Απόσπασμα δασικού χάρτη σε περιοχή με εναλλασσόμενες χρήσεις γης (αγροτική/ δασική) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

10 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες
Απόσπασμα δασικού χάρτη αγροτικής περιοχής με ασάφεια κατά μήκος των ορίων διαφόρων τύπων δασικών περιοχών «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

11 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, Ασάφειας και Διαχρονικότητας στους Δασικούς Χάρτες
Απόσπασμα δασικού χάρτη αστικής περιοχήςμε ασάφεια κατά μήκος των ορίων διαφόρων τύπων δασικών περιοχών «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

12 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, Ασάφειας και Διαχρονικότητας στους Δασικούς Χάρτες
Χάρτης του 1945 Γεωμετρική ακρίβεια μικρότερη από την ακρίβεια πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών Ύπαρξη ασάφειας και σφαλμάτων φωτοερμηνείας στον καθορισμό των οριογραμμών Αδυναμία για overlay ορθοφωτοχαρτών διαφορετικών περιόδων Όρια δασικών εκτάσεων απεικονισμένα σε ορθοφωτοχάρτη του 1945 «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

13 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού
Η απεικόνιση του αιγιαλού στα διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου ακολουθεί τις προδιαγραφές απεικόνισης γεωτεμαχίων Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Χανίων στο οποίο απεικονίζεται και ο αιγιαλός (περιοχές με μπεζ χρώμα) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

14 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού
Θέματα ασάφειας και ακρίβειας υπεισέρχονται και στον αιγιαλό και μάλιστα με έντονο τρόπο Ο αιγιαλός καθορίζεται με χρησιμοποίηση μίας σειράς δεικτών που έχουν χωρική διασπορά Η χάραξη πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με τον ορισμό του αιγιαλού Ενδεικτική απεικόνιση γραμμών ακτογραμμής και αιγιαλού «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

15 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού
Θέματα ασάφειας και ακρίβειας υπεισέρχονται και στον αιγιαλό Ο αιγιαλός καθορίζεται με χρησιμοποίηση μίας σειράς δεικτών που έχουν χωρική διασπορά Η χάραξη πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση και με τον ορισμό του αιγιαλού Ανάγκη απεικόνισης της ασάφειας και ακρίβειας στους χάρτες που απεικονίζουν τον αιγιαλό Χάραξη προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Έργο: Κτηματολόγιο Α.Ε.) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

16 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης Παραδοσιακά οι μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρησιμοποιούσαν στατιστικά στοιχεία ή καταγραφές σε γενικευμένο επίπεδο (π.χ. επίπεδο νομού) για να εξετάσουν ένα φαινόμενο (π.χ. ανάλυση γενετικών ανωμαλιών σε νεογέννητα, επιδημιολογικές αναλύσεις κλπ.) Χωροπληθικός χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

17 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης Με τη διαθεσιμότητα δεδομένων με υψηλή χωρική ανάλυση (π.χ. επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου) οι παραδοσιακές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρειάζονται προσαρμογή, επέκταση ή και αντικατάσταση Χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι κόκκινες γραμμές απεικονίζουν σημεία ίσου ρυθμού γενετικών ανωμαλιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με χρησιμοποίηση «χωρικών φίλτρων» (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

18 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης Με τη διαθεσιμότητα δεδομένων με υψηλή χωρική ανάλυση (π.χ. επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου) οι παραδοσιακές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρειάζονται προσαρμογή, επέκταση ή και αντικατάσταση Χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι κόκκινες γραμμές απεικονίζουν σημεία ίσου ρυθμού γενετικών ανωμαλιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με τη χρησιμοποίηση «χωρικών φίλτρων» (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

19 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης Πέραν του προσδιορισμού αξιόπιστων εκτιμήσεων δεικτών για τη μέτρηση χωρικών φαινομένων, στο νέο περιβάλλον δεδομένων και πληροφορικής απαιτείται και η ανάλυση της στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμήσεων αυτών Χάρτης ανάλυσης στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμηθέντων γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι ισοπληθείς περιοχές απεικονίζουν σημεία συγκεκριμένου επιπέδου στατιστικής συμμαντικότητας (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012

20 Συμπεράσματα Η υποδομή χωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου δίνει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Χαρτογραφίας στη Χώρα Η ύπαρξη ευρείας κλίμακας και υψηλής χωρικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων παρέχει την ευχέρεια για εξελίξεις στον τομέα χαρτογραφικής απεικόνισης της γεωμετρικής ακρίβειας, ασάφειας ή και ιστορικότητας: στα κτηματολογικά διαγράμματα στους δασικούς χάρτες στους χάρτες οριοθέτησης αιγιαλού Στους χάρτες απεικόνισης χωρικών αναλύσεων υψηλής ανάλυσης Εναπόκειται στους ειδικούς της Χαρτογραφίας να μελετήσουν το αντικείμενο και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους χαρτογραφικής απεικόνισης των εν λόγω φαινομένων Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του και της γεωμετρικής ακρίβειας αυτών «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων ... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, Οκτ. 2012


Κατέβασμα ppt "Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google