Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. e-mail: plolonis@ktimatologio.gr

2 Επισκόπηση Ανάλυση προοπτικών εξέλιξης της Χαρτογραφίας αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την χαρτογραφική απεικόνιση: •της γεωμετρικής ακρίβειας στα κτηματολογικά διαγράμματα •Της γεωμετρικής ακρίβειας, της ασάφειας (fuzziness) και της διαχρονικότητας στους δασικούς χάρτες •Της γεωμετρικής ακρίβειας και της ασάφειας στους χάρτες αιγιαλού •Εκτιμούμενων μεγεθών και στατιστικής σημαντικότητας σε θεματικούς χάρτες υψηλής χωρικής ανάλυσης «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Κτηματολογικό διάγραμμα αστικής περιοχής (Κλίμακα 1:1.000)

3 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα •Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς •Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον •Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν •Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Κτηματολογικό διάγραμμα αστικής περιοχής (Κλίμακα 1:1.000)

4 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα •Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς •Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον •Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν •Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Αγροτικό ακίνητο σε κτηματογραφημένη περιοχή

5 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα •Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς •Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον •Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν •Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του

6 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα •Τα υπάρχοντα κτηματολογικά διαγράμματα δεν απεικονίζουν ρητά την γεωμετρική ακρίβεια αλλά μόνο εμμέσως (βάσει της κλίμακας) και μερικώς •Αποτέλεσμα είναι ότι δίνεται ψευδής αίσθηση ακρίβειας, ιδιαίτερα όταν η επισκόπηση και η διαχείριση γίνεται σε ψηφιακό περιβάλλον •Τα κτηματολογικά διαγράμματα, ως αποτελέσματα εφαρμογής μετρητικών μεθόδων, εμπεριέχουν αναγκαστικά σφάλματα μέτρησης και εκτίμησης στα γεωμετρικά στοιχεία που απεικονίζουν •Τα σφάλματα αυτά οφείλονται εγγενώς είτε στις μεθόδους μέτρησης των διαφόρων μεγεθών είτε στην ασάφεια που υπάρχει στον προσδιορισμό του αντικειμένου για το οποίο γίνεται η μέτρηση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του και της γεωμετρικής ακρίβειας αυτών

7 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας στα Κτηματολογικά Διαγράμματα •Προσέγγιση απεικόνισης της γεωμετρικής ακρίβειας στα κτηματολογικά διαγράμματα oΑναγραφή του διαστήματος εμπιστοσύνης του μήκους κάθε πλευράς του oΑναγραφή του διαστήματος εμπιστοσύνης του εμβαδού του γεωτεμαχίου •Η εν λόγω προσέγγιση oκαλύπτει κυρίως τα σφάλματα μετρήσεων και εκτιμήσεων oΔεν καλύπτει θέματα ασάφειας στον προσδιορισμό των ορίων oΔεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της απεικόνισης της ακρίβειας με χαρτογραφικό τρόπο oΑπαιτεί, κανονικά, χρησιμοποίηση στοχαστικού λογισμού στη χρήση των παρατιθέμενων στοιχείων στην πράξη «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Γεωτεμάχιο αστικής περιοχής στο οποίο αναγράφονται ρητά οι τιμές και τα διαστήματα εμπιστοσύνης των μηκών των πλευρών του και του εμβαδού του

8 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Τυπική περιοχή της Ελλάδος με εναλλασσόμενες δασικές/αγροτικές χρήσεις γης

9 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Απόσπασμα δασικού χάρτη σε περιοχή με εναλλασσόμενες χρήσεις γης (αγροτική/ δασική)

10 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας και Ασάφειας στους Δασικούς Χάρτες «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Απόσπασμα δασικού χάρτη αγροτικής περιοχής με ασάφεια κατά μήκος των ορίων διαφόρων τύπων δασικών περιοχών

11 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, Ασάφειας και Διαχρονικότητας στους Δασικούς Χάρτες «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Απόσπασμα δασικού χάρτη αστικής περιοχήςμε ασάφεια κατά μήκος των ορίων διαφόρων τύπων δασικών περιοχών

12 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, Ασάφειας και Διαχρονικότητας στους Δασικούς Χάρτες «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Όρια δασικών εκτάσεων απεικονισμένα σε ορθοφωτοχάρτη του 1945 Χάρτης του 1945 •Γεωμετρική ακρίβεια μικρότερη από την ακρίβεια πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών • Ύπαρξη ασάφειας και σφαλμάτων φωτοερμηνείας στον καθορισμό των οριογραμμών •Αδυναμία για overlay ορθοφωτοχαρτών διαφορετικών περιόδων

13 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού •Η απεικόνιση του αιγιαλού στα διαγράμματα του Εθνικού Κτηματολογίου ακολουθεί τις προδιαγραφές απεικόνισης γεωτεμαχίων «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος Χανίων στο οποίο απεικονίζεται και ο αιγιαλός (περιοχές με μπεζ χρώμα)

14 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού •Θέματα ασάφειας και ακρίβειας υπεισέρχονται και στον αιγιαλό και μάλιστα με έντονο τρόπο •Ο αιγιαλός καθορίζεται με χρησιμοποίηση μίας σειράς δεικτών που έχουν χωρική διασπορά •Η χάραξη πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με τον ορισμό του αιγιαλού «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Ενδεικτική απεικόνιση γραμμών ακτογραμμής και αιγιαλού

15 Η Απεικόνιση της Γεωμετρικής Ακρίβειας, και Ασάφειας στους Χάρτες Οριοθέτησης του Αιγιαλού •Θέματα ασάφειας και ακρίβειας υπεισέρχονται και στον αιγιαλό •Ο αιγιαλός καθορίζεται με χρησιμοποίηση μίας σειράς δεικτών που έχουν χωρική διασπορά •Η χάραξη πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση και με τον ορισμό του αιγιαλού •Ανάγκη απεικόνισης της ασάφειας και ακρίβειας στους χάρτες που απεικονίζουν τον αιγιαλό «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Χάραξη προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Έργο: Κτηματολόγιο Α.Ε.)

16 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης •Παραδοσιακά οι μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρησιμοποιούσαν στατιστικά στοιχεία ή καταγραφές σε γενικευμένο επίπεδο (π.χ. επίπεδο νομού) για να εξετάσουν ένα φαινόμενο (π.χ. ανάλυση γενετικών ανωμαλιών σε νεογέννητα, επιδημιολογικές αναλύσεις κλπ.) «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Χωροπληθικός χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”)

17 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης •Με τη διαθεσιμότητα δεδομένων με υψηλή χωρική ανάλυση (π.χ. επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου) οι παραδοσιακές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρειάζονται προσαρμογή, επέκταση ή και αντικατάσταση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι κόκκινες γραμμές απεικονίζουν σημεία ίσου ρυθμού γενετικών ανωμαλιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με χρησιμοποίηση «χωρικών φίλτρων» (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”)

18 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης •Με τη διαθεσιμότητα δεδομένων με υψηλή χωρική ανάλυση (π.χ. επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου) οι παραδοσιακές μέθοδοι χωρικής ανάλυσης χρειάζονται προσαρμογή, επέκταση ή και αντικατάσταση «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Χάρτης ανάλυσης γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι κόκκινες γραμμές απεικονίζουν σημεία ίσου ρυθμού γενετικών ανωμαλιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με τη χρησιμοποίηση «χωρικών φίλτρων» (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”)

19 Απεικόνιση Εκτιμούμενων Μεγεθών και Στατιστικής Σημαντικότητας σε Θεματικούς Χάρτες Υψηλής Χωρικής Ανάλυσης •Πέραν του προσδιορισμού αξιόπιστων εκτιμήσεων δεικτών για τη μέτρηση χωρικών φαινομένων, στο νέο περιβάλλον δεδομένων και πληροφορικής απαιτείται και η ανάλυση της στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμήσεων αυτών «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Χάρτης ανάλυσης στατιστικής σημαντικότητας των εκτιμηθέντων γενετικών ανωμαλιών, Des Moines, IA. Οι ισοπληθείς περιοχές απεικονίζουν σημεία συγκεκριμένου επιπέδου στατιστικής συμμαντικότητας (Υιοθετημένο από G. Rushton, 1996, “Improving Public Health…”)

20 Συμπεράσματα •Η υποδομή χωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου δίνει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Χαρτογραφίας στη Χώρα •Η ύπαρξη ευρείας κλίμακας και υψηλής χωρικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων παρέχει την ευχέρεια για εξελίξεις στον τομέα χαρτογραφικής απεικόνισης της γεωμετρικής ακρίβειας, ασάφειας ή και ιστορικότητας: oστα κτηματολογικά διαγράμματα oστους δασικούς χάρτες oστους χάρτες οριοθέτησης αιγιαλού oΣτους χάρτες απεικόνισης χωρικών αναλύσεων υψηλής ανάλυσης •Εναπόκειται στους ειδικούς της Χαρτογραφίας να μελετήσουν το αντικείμενο και να αναπτύξουν αποτελεσματικούς τρόπους χαρτογραφικής απεικόνισης των εν λόγω φαινομένων «Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων... Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης Χαρτογραφίας στη Χώρα», Π. Λολώνης, 12 ο Εθνικό Συνέδριο ΧΕΕΕ, Κοζάνη, 10-12 Οκτ. 2012 Αγροτικό ακίνητο με απεικόνιση των ορίων του και της γεωμετρικής ακρίβειας αυτών


Κατέβασμα ppt "Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου και ο Ρόλος της στις Προοπτικές Περαιτέρω Ανάπτυξης της Χαρτογραφίας στη Χώρα Παναγιώτης Λολώνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google