Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, χορήγηση αντιγράφων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, χορήγηση αντιγράφων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, χορήγηση αντιγράφων εγγράφων – σχεδίων, θεωρήσεις: Εισερχόμενα 11.300 / Εξερχόμενα 6.500 - Διενέργεια δημοσιεύσεων Διοικητικών πράξεων – εφαρμογή 400 - Συνεδριάσεις Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 10

2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, χορήγηση αντιγράφων εγγράφων – σχεδίων, θεωρήσεις: Εισερχόμενα 5.013 / Εξερχόμενα 5.281 - Διενέργεια δημοσιεύσεων Διοικητικών πράξεων – εφαρμογή 203 - Συνεδριάσεις Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 11

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -5έλεγχοι Κατασκευών για την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων οικοδομικών αδειών. -210 συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφελείας (ηλεκτροδοτήσεις - υδροδοτήσεις). -45καταγραφές και χαρακτηρισμοί αυθαιρέτων κτισμάτων (εκθέσεις αυτοψιών). -170 βεβαιώσεις προστίμων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές. -12 έλεγχοι οικοδομών για Επικινδυνότητα και Υγρασία. -6χορηγήσεις αδειών διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (μη επικινδύνων). -50 Βεβαιώσεις χώρων κυρίας χρήσης.

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -1500 παροχές Υπηρεσιών Γραμματείας του Τμήματος (πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων φωτοαντίγραφα κειμένων και σχεδίων). -Καταχώρηση και αρχειοθέτηση 650 εγγράφων. -1488 έλεγχοι πληρότητας φακέλων για ρύθμιση ημιυπαιθρίων χώρων (Ν3843/10) και εγγραφές στο ηλεκτρονικό βιβλίο καταχώρησης. -1150 περαιώσεις ημιυπαιθρίων χώρων. -1150 καταχωρήσεις περαιώσεων ημιυπαιθρίων χώρων στο ηλεκτρονικό βιβλίο. -29 συνεδριάσεις επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων κατασκευών. -160 απαντήσεις σε αιτήσεις. -200 αυτοψίες (επιτόπιοι έλεγχοι).

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -Διαλογή αρχείων του Τμήματος για αποστολή τους στους Δήμους Ασπροπύργου,Φυλής και Μεγάρων. Καταγραφή και αποστολή - 1280 φακέλων (Αυθαιρέτων, Επικινδύνων και Υγρασιών) στο Δήμο Ασπροπύργου. Καταγραφή και αποστολή: - 230 φακέλων (Αυθαιρέτων, Επικινδύνων και Υγρασιών) -46φακέλων ημιυπαιθρίων χώρων στο Δήμο Μεγάρων.

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -5 έλεγχοι Κατασκευών για την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων οικοδομικών αδειών. -135 συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφελείας (ηλεκτροδοτήσεις - υδροδοτήσεις). -155 καταγραφές και χαρακτηρισμοί αυθαιρέτων κτισμάτων (εκθέσεις αυτοψιών). -150 βεβαιώσεις προστίμων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές -4 έλεγχοι οικοδομών για Επικινδυνότητα και Υγρασία. -1 χορήγηση άδεια διάθεσης Υγρών Αποβλήτων (μη επικινδύνων). -8 Βεβαιώσεις χώρων κυρίας χρήσης.

7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -670 παροχές Υπηρεσιών Γραμματείας του Τμήματος (πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων φωτοαντίγραφα κειμένων και σχεδίων). -Καταχώρηση και αρχειοθέτηση 490 εγγράφων. -503 περαιώσεις ημιυπαιθρίων χώρων. -503 καταχωρήσεις περαιώσεων ημιυπαιθρίων χώρων στο ηλεκτρονικό βιβλίο. -11 συνεδριάσεις επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων αυθαιρέτων κατασκευών. -138 απαντήσεις σε αιτήσεις. -150 αυτοψίες (επιτόπιοι έλεγχοι). -Διαλογή, καταγραφή και αποστολή 184 φακέλων ημιυπαιθρίων χώρων στον Δήμο Ασπροπύργου

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 -2 έλεγχοι ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής -10 έλεγχοι τοπογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη πράξεων αναλογισμού -Σύνταξη 58 διορθωτικών πράξεων για Πράξεις Εφαρμογής -585 Επιβολές εισφορών σε χρήμα -Μέριμνα για σύνταξη 32 Πράξεων Αναλογισμού -Εξέταση / έκδοση 8 Οικοδομησιμοτήτων σε εκτός σχεδίου περιοχές -Έλεγχος 480 Τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών -480 Παροχή πληροφοριών / βεβαιώσεις Όρων Δόμησης / Χρήσεις Γης

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -Χορήγηση 700 Τεχν. Εκθέσεων / Διαγραμμάτων Εφαρμογής & Σχεδίων -Διενέργεια 30 αυτοψιών -Έκδοση 10 βεβαιώσεων αρτιότητας -14 καθορισμοί προσωρινής οριογραμμής ρέματος -63 γνωμοδοτήσεις για παρέκκλιση Όρων Δόμησης για ειδικά κτίρια -Επιμέλεια μεταγραφής 1 Πράξης Εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο -3 Αναγνωρίσεις υφιστάμενων οδών προ του έτους 1923 -Εισήγηση - διαδικασία για έκδοση 3 Αποφάσεων για χαρακτηρισμό αποκλεισμένων οικοπέδων ως οικοδομήσιμων -Συνεχής τήρηση και ενημέρωση αρχείου εγγράφων και χαρτών

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -Διαχωρισμός αρχείου για αποστολή του στους Δήμους Ασπροπύργου. Μεγάρων, Φυλής -Καταγραφή και Αποστολή στο Δήμο Ασπροπύργου 1079 φακέλων που αφορούν Διορθωτικές πράξεις, Πράξεις Αναλογισμού, Αποκεκλεισμένα οικόπεδα, Τροποποιήσεις -Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια. Πράξεις Εφαρμογής, όρους Δόμησης, Χρήσεις γης κ.λ.π -Καταγραφή και Αποστολή στο Δήμο Μεγάρων 1842 φακέλων που αφορούν Διορθωτικές πράξεις. -Πράξεις Αναλογισμού, Αποκεκλεισμένα οικόπεδα, Τροποποιήσεις, Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, Πράξεις Εφαρμογής, όρους Δόμησης. Χρήσεις γης κ.λ.π -Καταγραφή και Αποστολή στο Δήμο Φυλής 456 φακέλων που αφορούν Διορθωτικές πράξεις, Πράξεις Αναλογισμού. Αποκεκλεισμένα οικόπεδα, Τροποποιήσεις. Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, Πράξεις Εφαρμογής, όρους Δόμησης, Χρήσεις γης κ.λ.π

11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 -Έλεγχοι τοπογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη 10 πράξεων αναλογισμού -Σύνταξη 3 Πράξεων Αναλογισμού Αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας -Έλεγχος 36 φακέλων για σύνταξη διορθωτικών πράξεων -Σύνταξη 24 διορθωτικών πράξεων για Πράξεις Εφαρμογής -585 Επιβολές εισφορών σε χρήμα -Έλεγχος 250 Τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση οικοδομικών αδειών -Παροχή πληροφοριών / βεβαιώσεις Όρων Δόμησης / Χρήσεις Γης 1150 -Χορήγηση 669 Τεχν. Εκθέσεων / Διαγραμμάτων Εφαρμογής & Ρυμοτομικών Σχεδίων -Διενέργεια 15 αυτοψιών -Έκδοση 1 βεβαίωσης αρτιότητας

12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ -Καθορισμοί 5 προσωρινών οριογραμμών ρέματος -14 γνωμοδοτήσεις για παρέκκλιση Όρων Δόμησης για ειδικά κτίρια -Επιμέλεια μεταγραφής 2 Πράξεων Εφαρμογής στο Υποθηκοφυλακείο -Εξέταση δυνατότητας οικοδόμησης σε νεοεισαχθείσες περιοχές 11 -Καταγραφή & Αρχειοθέτηση 120 παλαιών φακέλων Τακτοποιήσεων, Αναλογισμού, Αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας και Αποκεκλεισμένων Οικοπέδων, που διαβιβάστηκαν από την Πολεοδομία Αιγάλεω. -21 Εφαρμογές πολεοδομικών σχεδίων και Συναφών εκτελεστέων πράξεων που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. -Συνεχής τήρηση και ενημέρωση αρχείου εγγράφων και χαρτών

13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 – 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 - Πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση, χορήγηση αντιγράφων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google