Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.1 Διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.1 Διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.1 Διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών

2 Α νάλυση αναγκών Κάθε πρόγραμμα κινητικότητας θα πρέπει να ξεκινά από:  την ανάλυση του περιβάλλοντος υλοποίησης  την ανάλυση των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί στη γεωγραφική περιοχή υλοποίησης

3 Α νάλυση αναγκών Πληροφορίες για το περιβάλλον Οι πληροφορίες για το περιοχή υλοποίησης αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την αξιόπιστη εξατομίκευση της περιοχής και την σωστή διάσταση μιας παρέμβασης κινητικότητας. υποστηρίζουν τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του προγράμματος επιτρέπουν την κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της περιοχής αλλά και των πολιτισμικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων που το καθιστούν μοναδικό

4 Α νάλυση αναγκών Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της περιοχής, οι δημιουργοί των προγραμμάτων κινητικότητας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη :  την κοινωνικό-οικονομική και πολιτισμική κατάσταση της περιοχής  την τοπική αγορά εργασίας και τις σχετικές δυναμικές  τις οδηγίες που έχουν δοθεί  τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους  άτομα/φορείς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή και ενδεχομένως εμπλέκονται στο πρόγραμμα

5 Α νάλυση αναγκών Αυτή η προκαταρκτική ανάλυση ολοκληρώνεται με πληροφορίες οικονομικής, νομικής και κοινωνικής φύσης από πολλαπλές πηγές:  Ιντερνέτ  ειδικές θεματικές εκδόσεις  ερευνητικές μελέτες για τον τομέα  ιδρύματα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε αυτό τον τομέα  διάφορα έντυπα που εκδίδονται από δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ερευνών

6 Α νάλυση αναγκών Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των αναγκών της περιοχής, απαιτείται ακόμα : η περιοδική σύσταση ομάδων εστίασης ή συνεντεύξεις Αυτά τα μέτρα εξαρτώνται από την σχολαστικότητα των σχεδιαστών, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια λεπτομερή εικόνα της περιοχής, ώστε η πρόταση να έχει μεγαλύτερη επιτυχία.

7 Α νάλυση αναγκών Ο σχεδιαστής του προγράμματος πραγματοποιεί κάποιες ακριβείς και πειστικές αναλύσεις των πληροφοριών για την περιοχή και κατ' αυτό τον τρόπο μπορεί να εντοπίζει επακριβώς τις εκπαιδευτικές ανάγκες και την ομάδα στην οποία απευθύνεται το πρόγραμμα. Η έλλειψη επάρκειας και δεξιοτήτων συμπληρώνεται μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εμπειρία της κινητικότητας και της μαθητείας αναπτύσσει τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των ελλείψεων.

8 Α νάλυση αναγκών Στην περίπτωση των παρεμβάσεων κινητικότητας τύπου IVT και PLM, η ανάλυση του περιβάλλοντος θα πρέπει να υπογραμμίζει τη διαφορά ανάμεσα στις προσωπικές δεξιότητες και σε εκείνες που απαιτούνται από τον επαγγελματικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι, κατά τη υποβολή ενός προγράμματος, θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό των επαγγελματικών προφίλ, των εργαζομένων και των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων για την κάλυψη της ζήτησης στην περιοχή αναφοράς.

9 Α νάλυση αναγκών Μεταξύ των διάφορων μεθοδολογιών για την ανάλυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επακριβή κάλυψη μιας θέσης εργασίας, υπάρχουν δύο κύριες κατευθυντήριες οδηγίες – αρχές:  να συντάσσεται ένας χάρτης των επαγγελματικών προφίλ,  εξατομίκευση των εργασιακών αναγκών και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή

10 Α νάλυση αναγκών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Οι εμπορικές και επιχειρηματικές επιτροπές, οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, οι τράπεζες εργασίας αποτελούν έγκυρα ιδρύματα για την ανάλυση των επαγγελματικών και εργασιακών προφίλ. Η γνώση που συγκεντρώνεται και οι περιγραφές που δίδονται μπορούν να αναπαρασταθούν και να οπτικοποιηθούν μέσω ενός κύριου πλαισίου που ορίζεται ως:  Επαγγελματικά προφίλ Περιγραφή του προφίλ Προσόντα, γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορά

11 Α νάλυση αναγκών ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Μια διαδικασία καθορίζει τη λογική ακολουθία της εργασίας (τι θα πρέπει να γίνεται και γιατί). Όλες οι εργασιακές διαδικασίες έχουν ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών: έναν πελάτη, όρια (μια αρχή και ένα τέλος) και ένα άτομο που είναι υπεύθυνο γι αυτές. Ξεκινώντας από τη διαδικασία μεταποίησης αγαθών και υπηρεσιών, αυτό το μοντέλο οδηγεί στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων (βασικές, κύριες και συμπληρωματικές) στις οποίες αναλύεται η εν λόγω διαδικασία. Ο παραπάνω προσδιορισμός επιτρέπει τον σχηματισμό μονάδων επάρκειας με βάση της διαδικασία εκπαίδευσης / κατάρτισης.

12 Α νάλυση αναγκών Οι δύο διαφορετικές πρακτικές αξιολόγησης των αναγκών που αναφέρονται παραπάνω ισχύουν για όλους τους τύπους κινητικότητας. (Όσον αφορά τα VETPRO προγράμματα, η αξιολόγηση των αναγκών πραγματοποιείται από τον προτείνοντα οργανισμό (σχολείο/σχολή, εκπαιδευτικός φορέας) κατ' αποκλειστικότητα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.) «Κίνδυνοι» που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν οι σχεδιαστές του προγράμματος κατά την πραγματοποίηση της ανάλυσης αναγκών και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών.  οι περιγραφές της περιοχής και των οργανισμών γίνονται πάντα με αρνητικό τρόπο, αγνοώντας έτσι τις θετικές πλευρές και την προσδοκώμενη ανάπτυξη που είναι πράγματα σημαντικά για τον εντοπισμό των πιθανών ευκαιριών.  οι περιγραφές των περιβαλλόντων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και η αξιολόγηση των αναγκών δεν θα πρέπει να είναι ποτέ ασαφής ή μπερδεμένη  τα στατιστικά στοιχεία κατά την περιγραφή του περιβάλλοντος προσθέτουν μια ρεαλιστική διάσταση στην ανάλυση

13 Α νάλυση αναγκών ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Οι αποδέκτες που συμμετέχουν στα προγράμματα κινητικότητας για Δια Βίου Μάθηση θα πρέπει να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  νέοι σπουδαστές που ξεκινούν την επαγγελματική τους κατάρτιση, ανειδίκευτοι εργαζόμενοι, μαθητευόμενοι, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στην Ανώτερη/Ανώτατη Εκπαίδευση (VET: αρχική επαγγελματική κατάρτιση)  άνεργοι εργαζόμενοι (εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, άτομα διαθέσιμα για μια θέση εργασίας, πτυχιούχοι σπουδαστές που αναζητούν επαγγελματική κατάρτιση) (LMP: πρόγραμμα αγοράς εργασίας)  δάσκαλοι/καθηγητές, εκπαιδευτές, άτομα που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση, σύμβουλοι καθοδήγησης, διευθυντές, σχεδιαστές και σύμβουλοι επαγγελματικής καθοδήγησης και κατάρτισης που εργάζονται σε επιχειρήσεις, διευθυντές τμημάτων ανθρώπινων πόρων (VETPRO).

14 Α νάλυση αναγκών Περιεχόμενα:  Αναλύσεις των εκπαιδευτικών αναγκών  Αναλύσεις των τοπικών κοινωνικών και οικονομικών αναγκών  Πηγές για την ανάλυση του περιβάλλοντος  Χαρτογράφηση των επαγγελματικών προφίλ  Παρατήρηση των εργασιακών διαδικασιών  Μακροοικονομικός τρόπος προσδιορισμού των αποδεκτών


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 2.1 Διεξαγωγή ανάλυσης αναγκών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google