Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ANDI Technical Diving. •Το 1989 η ANDI International λειτουργεί ήδη ένα χρόνο ως : «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός» «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ANDI Technical Diving. •Το 1989 η ANDI International λειτουργεί ήδη ένα χρόνο ως : «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός» «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ANDI Technical Diving

2 •Το 1989 η ANDI International λειτουργεί ήδη ένα χρόνο ως : «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός» «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός» •Αλλάζει την εικόνα της ψυχαγωγικής κατάδυσης Διεθνώς, έχοντας αναπτύξει ένα πολύπλευρο σύστημα στην εκπαίδευση των αυτοδυτών, με κατάλληλα διαμορφωμένα προγράμματα, βασισμένα στην: « Τεχνολογία βέλτιστου αναπνεύσιμου αερίου » « Τεχνολογία βέλτιστου αναπνεύσιμου αερίου » τα γνωστά σε όλους σήμερα ως: τα γνωστά σε όλους σήμερα ως: «SafeAir » ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving» 

3 Ονοματολογία Αερίων Το SafeAir  είναι Εμπλουτισμένος σε Οξυγόνο Αέρας από 21%-50%, ο οποίος είναι σύμφωνος με τα πρότυπα «διαχείρισης» και «καθαρότητας» αερίων της ANDI.

4 ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving» Πρότυπα Διαχείρισης Αερίων  Ο Αναπνεύσιμος αέρας παράγεται από σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με τη χρήση σωστών συστημάτων παραγωγής αερίων, τα οποία είναι πιστοποιημένα. χρήση σωστών συστημάτων παραγωγής αερίων, τα οποία είναι πιστοποιημένα.  Τα συστήματα συντηρούνται τακτικά με τα αυστηρότερα Διεθνή Πρότυπα και διανέμουν αέρια με την υψηλότερη καθαρότητα, είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα. διανέμουν αέρια με την υψηλότερη καθαρότητα, είναι ελεγμένα και εγκεκριμένα.  Τα μίγματα διατίθονται μόνο, αφού έχει γίνει η κατάλληλη ανάλυση αερίων και έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ανάλυσης Αερίων. έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ανάλυσης Αερίων.

5 ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving» • Η ANDI παράλληλα, εισάγει Διεθνώς στην καταδυτική βιομηχανία τις «εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης», δημιουργώντας «πρακτικές» και «εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης», δημιουργώντας «πρακτικές» και «διαδικασίες» για την διαχείριση αυτών των «καταδύσεων». «διαδικασίες» για την διαχείριση αυτών των «καταδύσεων». • Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι «ερασιτεχνικές καταδύσεις» έχουν ένα «όριο βάθους» αυτό των 40 μέτρων, όσες καταδύσεις υπερβαίνουν αυτό «όριο βάθους» αυτό των 40 μέτρων, όσες καταδύσεις υπερβαίνουν αυτό το βάθος απαιτούν κάποιο είδος «αποσυμπίεσης» και εφόσον αυτές το βάθος απαιτούν κάποιο είδος «αποσυμπίεσης» και εφόσον αυτές εκτελούνται σωστά, “απαιτούν περισσότερα από ένα αναπνεύσιμα αέρια”. εκτελούνται σωστά, “απαιτούν περισσότερα από ένα αναπνεύσιμα αέρια”.

6 Οι «Καταδύσεις αναψυχής»:  Δεν προϋποθέτουν προγραμματισμένες στάσεις αποσυμπίεσης,  Δεν πραγματοποιούνται σε περιβάλλον με οροφή. ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving»

7 • Ο όρος «Τεχνική κατάδυση» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Michael Menduno στις πρώτη φορά από τον Michael Menduno στις δημοσιεύσεις του περιοδικού aquaCorps του δημοσιεύσεις του περιοδικού aquaCorps του οποίου ήταν και εκδότης. οποίου ήταν και εκδότης. • Ο όρος «τεχνική κατάδυση» έγινε Παγκόσμια αποδεκτός και αναφέρεται στις τεχνικές και στις αποδεκτός και αναφέρεται στις τεχνικές και στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τους αυτοδύτες προχωρημένου επιπέδου για να αυτοδύτες προχωρημένου επιπέδου για να εκτελέσουν προφίλ κατάδυσης τα οποία θεωρούνται εκτελέσουν προφίλ κατάδυσης τα οποία θεωρούνται «σχετικά ακραία» από τους περισσότερους «σχετικά ακραία» από τους περισσότερους αυτοδύτες της «ψυχαγωγικής κατάδυσης». αυτοδύτες της «ψυχαγωγικής κατάδυσης». ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving»

8 Από την ANDI ορίζεται ως «Τεχνική Κατάδυση»: H κατάδυση που απαιτεί: H κατάδυση που απαιτεί:  Υψηλού επιπέδου Θεωρητική κατάρτιση.  Eιδικό εξοπλισμό.  Yψηλού επιπέδου δεξιότητες και πειθαρχία.  Προγραμματισμένες στάσεις αποσυμπίεσης.  Τη χρήση περισσότερων του ενός μίγματος αερίων. Η σπηλαιοκατάδυση και η ναυαγιοκατάδυση (με ή χωρίς διείσδυση) συμπεριλαμβάνονται στον όρο, «Τεχνική Κατάδυση». ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving»

9

10

11 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, πριν προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μιας «Τεχνικής Κατάδυσης» είναι:  Εκπαίδευση και άνεση για την προγραμματισμένη κατάδυση.  Το ιδανικότερο πλάνο κατάδυσης και “σχεδιασμός μιγμάτων αποσυμπίεσης”.  Διαχείριση αερίων και αντιστοιχία όγκου αερίων.  Υπολογισμός Ο2, όλοι οι μεταβλητοί παράγοντες (%CNS, OTU κλπ).  Προγραμματισμός Αποσυμπίεσης.  Προγραμματισμός εξοπλισμού και “περιβαλλοντικές συνθήκες”.  Σχέδιο για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Τι θα κάνουμε αν………  Γενικός σχεδιασμός - Οργάνωση ομάδας.

12 ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving» Η ANDI απαιτεί σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ο ικανός αυτοδύτης να διαθέτει τα ακόλουθα πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Εξοπλισμός •Εκπαίδευση •Νοοτροπία •Γνώση •Εμπειρία

13  Αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για ασφαλείς «Καταδύσεις». «Καταδύσεις».  Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας ή σε οποιοδήποτε άλλον να επηρεάσει την σωστή νοοτροπία που άλλον να επηρεάσει την σωστή νοοτροπία που έχετε αναπτύξει για τις «Καταδύσεις». έχετε αναπτύξει για τις «Καταδύσεις». Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν πράττοντας. Το ζητούμενο είναι να σας δοθούν οι σωστές πληροφορίες. Νοοτροπία ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving»

14 Δεν υπάρχει κάτι πιο απερίσκεπτο από το να θεωρήσουμε ότι η Βιομηχανία της Ψυχαγωγικής Κατάδυσης, μπορεί να δημιουργήσει απλοποιημένες πρακτικές και διαδικασίες εκπαίδευσης για την «Τεχνική Κατάδυση». ANDI NTERNATIONAL «Technical Diving» Σας ευχαριστώ…... Η ANDI δεσμεύεται ότι ποτέ δεν θα κάνει «εκπτώσεις» όσον αφορά τα πρότυπα και τις διαδικασίες εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσει ένα «εμπορικό» πρόγραμμα. «Προτεραιότητα μας θα είναι πάντα η ασφάλεια και η άνεση του αυτοδύτη» «Προτεραιότητα μας θα είναι πάντα η ασφάλεια και η άνεση του αυτοδύτη»


Κατέβασμα ppt "ANDI Technical Diving. •Το 1989 η ANDI International λειτουργεί ήδη ένα χρόνο ως : «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός» «Διεθνής Εκπαιδευτικός Οργανισμός»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google