Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ Η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ δραστηριοποιείται από την 1η Ιουλίου 2004 ως Εγκεκριμένο ΣΕΔ Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων βάσει της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ : Αρ. απόφασης 105135 /10 Ιουνίου 2004 ΦΕΚ Νο 905 Β / 17 Ιουνίου 2004 και

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ της ΕΛΤΕΠΕ Η ανάπτυξη του ΣΕΔ διέπεται από τις εξής κυρίαρχες αρχές:  Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.  Ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.  Εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος  Παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.  Αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των ΑΛΕ και των ΑΣΛ.

5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Έχει συμβληθεί με εταιρείες που καλύπτουν άνω του 95 % της συνολικής αγοράς λιπαντικών.  Συνεργάζεται με όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες αναγέννησης ΑΛΕ στην Ελλάδα.  Λειτουργεί 7 Κέντρα Συλλογής & Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες Συλλογής των ΑΛΕ στην Ηπειρωτική και Νησιωτική χώρα.

6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Έχει συμβληθεί σχεδόν με το σύνολο των επιχειρήσεων του Δημοσίου τομέα.  Η ΔΕΗ ΑΕ ήταν από τις πρώτες σημαντικές συνεργασίες του ΣΕΔ με σημαντικά αποτελέσματα και απετέλεσε το έναυσμα για την γρήγορη επέκταση του ΣΕΔ στη Νησιωτική Ελλάδα.

7 ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΛΕ 60% 70% 80%

9 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ Όλες οι συλλεγόμενες από την ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ ποσότητες ΑΛΕ έχουν οδηγηθεί σε αναγέννηση με αποτέλεσμα ο στόχος αναγέννησης να έχει υπερκαλυφθεί.

10 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΔ ΕΛΤΕΠΕ

11

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η τριετής λειτουργία του ΣΕΔ ΑΛΕ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ, έχει επιτευχθεί ήδη το 90% του στόχου Συλλογής ενώ έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος αναγέννησης. Η λειτουργία του ΣΕΔ ΑΛΕ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ κατόρθωσε να οδηγήσει το 100% των συλλεγομένων ΑΛΕ σε αναγέννηση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η λειτουργία της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ είχε ως αποτέλεσμα το 2006 η Ελλάδα να κατατάσσεται στις 2 πρώτες θέσεις του καταλόγου των χωρών της Ε.Ε., σε ποσοστό αναγέννησης ΑΛΕ.

13 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  Η έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών ως προς : - Εταιρείες εμπορίας λιπαντικών. Υπόχρεοι Διαχειριστές οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με την νομοθεσία. - Κάτοχοι ΑΛΕ Σημεία Παραγωγής ΑΛΕ, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις, Οργανισμοί κλπ. - Εφαρμογή νομοθεσίας για τα ΑΛΕ στις λιμενικές εγκαταστάσεις.


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google