Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.
Ημερίδα με θέμα « Τα Συστήματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο»

2 Συνοπτική παρουσίαση Συστήματος
Το Σύστημα έχει νομική μορφή Ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Το Σύστημα έλαβε έγκριση λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) τον Φεβρουάριο 2009 Η εμβέλεια και δράση του Συστήματος εκτείνεται Πανελλαδικά και καλύπτει τόσο την Ηπειρωτική χώρα σε όλες τις περιφέρειες καθώς και τη νησιωτική χώρα σε πολλά σημεία. Το Σύστημα σήμερα έχει 205 συμβεβλημένους κατασκευαστές – εισαγωγείς λαμπτήρων, LED, φωτιστικών & μικροσυσκευών Το Σύστημα διαθέτει πιστοποίηση από την TUV HELLAS κατά ISO 9001/08 και κατά ISO Συνοπτική παρουσίαση Συστήματος Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το Σύστημα ξεκίνησε και πραγματοποίησε :
Σχεδιασμό και τοποθέτηση των ειδικών κάδων για συλλογή Λαμπτήρων, και ειδικών κάδων για συλλογή Φωτιστικών και μικροσυσκευών, διασπαρμένων σε όλη τη χώρα Διανομή εντύπου υλικού (περίπου φυλλάδια) Σχεδιασμό και καθιέρωση αφισών με λογότυπο και κοινωνικό μήνυμα του ΣΕΔ Το σύστημα ελέγχει μέσω της TUV HELLAS όλους τους συνεργάτες του, ανακυκλωτές, συλλέκτες και μεταφορείς. Ήδη διαθέτει σημεία συλλογής (κάδους) τοποθετημένους στα περισσότερα καταστήματα λιανικής και τις επιχειρήσεις των ειδών αυτών, καθώς και, σε: Πανεπιστήμια, Σχολές, Δικαστήρια, Τράπεζες, Super Market, Δημοτικούς χώρους, Υπουργεία, Αλυσίδες καταστημάτων, οργανισμούς δημοσίους ή ιδιωτικούς. Ελέγχει με Ορκωτούς Λογιστές τις Δηλωθείσες ποσότητες εγγεγραμμένων Απευθύνθηκε εξωδίκως σε 105 ανένταχτες επιχειρήσεις καλώντας τους να τηρήσουν το Ν. 2939/01 Υπέβαλε προτάσεις για την οργάνωση του Μητρώου Παραγωγού και τις τροποποιήσεις νομοθεσίας και υπομνήματα στα Υπουργεία Εσωτερικών (που ανήκουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες), Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών και στο ΕΒΕΑ για τον έλεγχο τήρησης του Ν. 2939/01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Για την ενημέρωση των χρηστών – καταναλωτών, το ΣΕΔ :
Δημιούργησε και ενημερώνει την ιστοσελίδα του Προωθεί με τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα την δραστηριότητά του και την αξία της ανακύκλωσης Σχεδίασε και παρουσιάζει ενημερωτικό εκπαιδευτικό DVD σε σχολεία, οργανισμούς, φορείς, συλλόγους και τηλεοπτικά μέσα Συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, σχετικές εκδηλώσεις σε Δήμους και εν γένει σε περιβαλλοντικές και εθελοντικές δράσεις εντός και εκτός Αττικής Είναι ενεργό μέλος στο Ευρωπαϊκό φόρουμ ανακύκλωσης WEEE και σε ελληνικούς φορείς διαχείρισης απόβλητων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α. κλπ) Πραγματοποιεί συστηματική και τακτική ενημέρωση σχολείων σε όλη την χώρα και στα νησιά κατά τη διάρκεια κάθε έτους (ήδη έχουν ενημερωθεί 300 και πλέον σχολεία) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Για την συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων το ΣΕΔ:
Έχει οργανώσει κατάλληλα τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και την «αποστολή των αποβλήτων σε μονάδες ανακύκλωσης» κατά είδος αποβλήτου Επιβλέπει και συλλέγει τακτικά τα σημεία συλλογής στην Αττική, στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, και συλλέγει πληροφορίες, για δυσκολίες ή προβλήματα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν Εξασφάλισε άδειες μεταφοράς – συλλογής και για τις 13 περιφέρειες και άδεια αποθήκευσης στην Αττική Διαθέτει 2 μεταφορικά μέσα μικρού μεγέθους για την καλύτερη επίβλεψη και άμεση εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής εντός των πόλεων Συλλέγει στοιχεία ποσοτήτων των αποβλήτων που συλλέγονται, που αποθηκεύονται και που ανακυκλώνονται και καταγράφει τα παραστατικά των συλλεκτών, μεταφορέων και ανακυκλωτών ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

6 Πίνακας διασποράς κάδων (σημείων συλλογής) ανά νομό
Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

7 Πίνακας διασποράς κάδων (σημείων συλλογής) ανά νομό
Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

8 Νησιωτικά - απομακρυσμένα σημεία
Νησιωτικά - απομακρυσμένα σημεία Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

9 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

10 (1)Κάδος λαμπτήρων – (2)φωτιστικών- μικροσυσκευών
(1)Κάδος λαμπτήρων – (2)φωτιστικών μικροσυσκευών Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

11 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 2013

12 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 2013

13 Η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των χρησιμοποιημένων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών
Η προώθηση των αποβλήτων αυτών στην ανακύκλωση Η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού Η μείωση και εν τέλει η κατάργηση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων Η χωριστή απόρριψη των αποβλήτων αυτών από τα οικιακά απόβλητα Η συμβολή στην επίτευξη των Εθνικών στόχων Η αύξηση της συλλογής αποβλήτων από οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες Η συνεργασία με άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων Η καταγραφή ποσοτήτων και στοιχείων συλλογής – ανακύκλωσης και εν γένει «χάρτη αποβλήτων» Σκοπός Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

14 Στόχοι Στόχοι του ΣΕΔ παραμένουν :
Η χωρική ανάπτυξη και διασπορά των σημείων συλλογής περαιτέρω Αύξηση των συμμετεχόντων υπόχρεων παραγωγών στο Σύστημα Αύξηση των ποσοτήτων συλλεγομένων αποβλήτων Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης επί των συλλεγομένων Τακτική εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής Συνεργασία με άλλους φορείς και με Δήμους Συνέχιση ενημέρωσης του κοινού και χρηστών και ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης κάθε μέλους της κοινωνίας Συμβολή στην έρευνα και στις νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με τα απόβλητα Βελτιστοποίηση των πρακτικών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και εν γένει διαχείρισης των αποβλήτων κατά είδος και ειδικά για τα απόβλητα των λαμπτήρων Στόχοι Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

15 Ποσότητες που Συλλέχθηκαν
Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

16 Ποσότητες που Ανακυκλώθηκαν
Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

17 Από την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης από το 2009 έως σήμερα και από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι : το ΣΕΔ πέτυχε να κάνει γνωστή και να συνειδητοποιηθεί από την κοινωνία η «ανακύκλωση του λαμπτήρα» να συλλεχθούν σε 4 χρόνια περισσότεροι από λαμπτήρες που θα κατέληγαν στην χωματερή να γίνει γνωστό το όνομα του ΣΕΔ τουλάχιστον στην συλλογή λάμπας, χωρίς ιδιαίτερα οικονομικά μέσα και χωρίς προβολή στα ΜΜΕ και παρά τη συνολική πτώση της αγοράς στα μέταλλα το ΣΕΔ έχει ανοδική πορεία στη συλλογή φωτιστικών, των οποίων η βασική ύλη είναι το μέταλλο Συμπερασματικά Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

18 Οι προβλέψεις για το έτος 2014 θα είναι στα επίπεδα του 2013 με μικρή ανοδική απόκλιση
- Σημαντικός παράγοντας, για την επίτευξη των στόχων, είναι η ευαισθητοποίηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (πολίτες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, Ε.Ο.ΑΝ. κλπ). - Για αυτό μέλημα μας είναι η ενημέρωση του κοινού σε μόνιμη βάση, η προβολή της δραστηριότητας του ΣΕΔ και η διασπορά των μηνυμάτων της ανακύκλωσης, καθώς και η καλή συνεργασία με την πολιτεία. Προβλέψεις για το έτος 2014 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

19 Γενικά Προβλήματα Αδιαφορία των υπόχρεων να τηρήσουν τον Ν. 2939/01
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ήδη έχει πάρει μεγάλη έκταση) Ορφανά απόβλητα Δυσκολία Συμβάσεων με Δήμους (οι οποίοι ζητούν αντίτιμο για να τηρήσουν την νόμιμη υποχρέωση τους) Απουσία ελέγχων από την πλευρά της πολιτείας – των μη εγγεγραμμένων υπόχρεων – των διακινητών – των καταγγελθέντων από ΣΕΔ – της επιβολής εισφοράς ανακύκλωσης στα υπόχρεα προϊόντα Αδυναμία οργάνωσης και εφαρμογής του Α.Μ.Π. Έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης από τον Ε.Ο.ΑΝ. στα αιτήματα των Συστημάτων Αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων που καταγγέλλονται – διαγράφονται από ένα ΣΕΔ Προϊόντα ετικέτας Μείωση συλλεγομένων ποσοτήτων λόγω ομάδων «ρομά» Αντιμετώπιση συλλογής αποβλήτων από μεγάλους χρήστες (Ο.Τ.Α., ΔΕΚΟ, οργανισμούς κλπ) Νομιμότητα ή μη, καταβολής αντιτίμου στα «σημεία συλλογής» π.χ. Super market, ιδιώτες κλπ Διαδοχικές τροποποιήσεις των νόμων είτε λόγω παραλήψεων, είτε λόγω εισαγωγής νέων οδηγιών της Ε.Ε. Γενικά Προβλήματα Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

20 Ειδικά Προβλήματα του ΣΕΔ
Αδιαφορία των συμμετεχόντων να υποβάλλουν δηλώσεις πωληθέντων ποσοτήτων Εγγεγραμμένοι που δεν πληρώνουν Αδιαφορία των συμμετεχόντων να ανανεώσουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού Δυσκολία επαλήθευσης των πραγματικών ποσοτήτων Δυσκολίες της μεταφοράς των λαμπτήρων από νησιά και απομακρυσμένα σημεία Το υψηλό κόστος εναλλακτικής διαχείρισης των λαμπτήρων Έλλειψη συνειδητοποίησης από τους πολίτες της αναγκαιότητας για ανακύκλωση των αποβλήτων, της «ατομικής ευθύνης» και της «εταιρικής ευθύνης» στο θέμα αυτό. Ειδικά Προβλήματα του ΣΕΔ Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ

21 . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΔΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ‘Η ΤΟ ΑΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ή ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013


Κατέβασμα ppt "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google