Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Ημερίδα με θέμα « Τα Συστήματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο» Ομιλητές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Ημερίδα με θέμα « Τα Συστήματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο» Ομιλητές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Ημερίδα με θέμα « Τα Συστήματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο» Ομιλητές : Ιωάννης Αργυρός Παναγιώτα Βαγενά

2 Συνοπτική παρουσίαση Συστήματος  Το Σύστημα έχει νομική μορφή Ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  Το Σύστημα έλαβε έγκριση λειτουργίας από το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) τον Φεβρουάριο 2009  Η εμβέλεια και δράση του Συστήματος εκτείνεται Πανελλαδικά και καλύπτει τόσο την Ηπειρωτική χώρα σε όλες τις περιφέρειες καθώς και τη νησιωτική χώρα σε πολλά σημεία.  Το Σύστημα σήμερα έχει 205 συμβεβλημένους κατασκευαστές – εισαγωγείς λαμπτήρων, LED, φωτιστικών & μικροσυσκευών  Το Σύστημα διαθέτει πιστοποίηση από την TUV HELLAS κατά ISO 9001/08 και κατά ISO 14001. Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 20132

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Το Σύστημα ξεκίνησε και πραγματοποίησε : • Σχεδιασμό και τοποθέτηση των ειδικών κάδων για συλλογή Λαμπτήρων, και ειδικών κάδων για συλλογή Φωτιστικών και μικροσυσκευών, διασπαρμένων σε όλη τη χώρα • Διανομή εντύπου υλικού (περίπου 500.000 φυλλάδια) • Σχεδιασμό και καθιέρωση αφισών με λογότυπο και κοινωνικό μήνυμα του ΣΕΔ • Το σύστημα ελέγχει μέσω της TUV HELLAS όλους τους συνεργάτες του, ανακυκλωτές, συλλέκτες και μεταφορείς. • Ήδη διαθέτει 6.000 σημεία συλλογής (κάδους) τοποθετημένους στα περισσότερα καταστήματα λιανικής και τις επιχειρήσεις των ειδών αυτών, καθώς και, σε: Πανεπιστήμια, Σχολές, Δικαστήρια, Τράπεζες, Super Market, Δημοτικούς χώρους, Υπουργεία, Αλυσίδες καταστημάτων, οργανισμούς δημοσίους ή ιδιωτικούς. • Ελέγχει με Ορκωτούς Λογιστές τις Δηλωθείσες ποσότητες εγγεγραμμένων • Απευθύνθηκε εξωδίκως σε 105 ανένταχτες επιχειρήσεις καλώντας τους να τηρήσουν το Ν. 2939/01 • Υπέβαλε προτάσεις για την οργάνωση του Μητρώου Παραγωγού και τις τροποποιήσεις νομοθεσίας και υπομνήματα στα Υπουργεία Εσωτερικών (που ανήκουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες), Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών και στο ΕΒΕΑ για τον έλεγχο τήρησης του Ν. 2939/01 3 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

4 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 20134 Για την ενημέρωση των χρηστών – καταναλωτών, το ΣΕΔ : • Δημιούργησε και ενημερώνει την ιστοσελίδα του • Προωθεί με τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα την δραστηριότητά του και την αξία της ανακύκλωσης • Σχεδίασε και παρουσιάζει ενημερωτικό εκπαιδευτικό DVD σε σχολεία, οργανισμούς, φορείς, συλλόγους και τηλεοπτικά μέσα • Συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, σχετικές εκδηλώσεις σε Δήμους και εν γένει σε περιβαλλοντικές και εθελοντικές δράσεις εντός και εκτός Αττικής • Είναι ενεργό μέλος στο Ευρωπαϊκό φόρουμ ανακύκλωσης WEEE και σε ελληνικούς φορείς διαχείρισης απόβλητων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α. κλπ) • Πραγματοποιεί συστηματική και τακτική ενημέρωση σχολείων σε όλη την χώρα και στα νησιά κατά τη διάρκεια κάθε έτους (ήδη έχουν ενημερωθεί 300 και πλέον σχολεία) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Για την συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων το ΣΕΔ: • Έχει οργανώσει κατάλληλα τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και την «αποστολή των αποβλήτων σε μονάδες ανακύκλωσης» κατά είδος αποβλήτου • Επιβλέπει και συλλέγει τακτικά τα σημεία συλλογής στην Αττική, στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά, και συλλέγει πληροφορίες, για δυσκολίες ή προβλήματα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν • Εξασφάλισε άδειες μεταφοράς – συλλογής και για τις 13 περιφέρειες και άδεια αποθήκευσης στην Αττική • Διαθέτει 2 μεταφορικά μέσα μικρού μεγέθους για την καλύτερη επίβλεψη και άμεση εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής εντός των πόλεων • Συλλέγει στοιχεία ποσοτήτων των αποβλήτων που συλλέγονται, που αποθηκεύονται και που ανακυκλώνονται και καταγράφει τα παραστατικά των συλλεκτών, μεταφορέων και ανακυκλωτών Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 20135

6 6 Πίνακας διασποράς κάδων (σημείων συλλογής) ανά νομό

7 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 20137 Πίνακας διασποράς κάδων (σημείων συλλογής) ανά νομό

8 Νησιωτικά - απομακρυσμένα σημεία Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 20138

9 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 20139 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

10 (1)Κάδος λαμπτήρων – (2)φωτιστικών- μικροσυσκευών Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 201310

11 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 201311

12 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 201312

13 Σκοπός  Η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των χρησιμοποιημένων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών  Η προώθηση των αποβλήτων αυτών στην ανακύκλωση  Η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού  Η μείωση και εν τέλει η κατάργηση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων  Η χωριστή απόρριψη των αποβλήτων αυτών από τα οικιακά απόβλητα  Η συμβολή στην επίτευξη των Εθνικών στόχων  Η αύξηση της συλλογής αποβλήτων από οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες  Η συνεργασία με άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων  Η καταγραφή ποσοτήτων και στοιχείων συλλογής – ανακύκλωσης και εν γένει «χάρτη αποβλήτων» 13 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 2013

14 Στόχοι Στόχοι του ΣΕΔ παραμένουν : • Η χωρική ανάπτυξη και διασπορά των σημείων συλλογής περαιτέρω • Αύξηση των συμμετεχόντων υ πόχρεων παραγωγών στο Σύστημα • Αύξηση των ποσοτήτων συλλεγομένων αποβλήτων • Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης επί των συλλεγομένων • Τακτική εξυπηρέτηση των σημείων συλλογής • Συνεργασία με άλλους φορείς και με Δήμους • Συνέχιση ενημέρωσης του κοινού και χρηστών και ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης κάθε μέλους της κοινωνίας • Συμβολή στην έρευνα και στις νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με τα απόβλητα • Βελτιστοποίηση των πρακτικών συλλογής, μεταφοράς, ανακύκλωσης και εν γένει διαχείρισης των αποβλήτων κατά είδος και ειδικά για τα απόβλητα των λαμπτήρων 14 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ - 2013

15 Ποσότητες που Συλλέχθηκαν Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 201315

16 Ποσότητες που Ανακυκλώθηκαν Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 201316

17 Συμπερασματικά Από την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης από το 2009 έως σήμερα και από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι :  το ΣΕΔ πέτυχε να κάνει γνωστή και να συνειδητοποιηθεί από την κοινωνία η «ανακύκλωση του λαμπτήρα»  να συλλεχθούν σε 4 χρόνια περισσότεροι από 2.500.000 λαμπτήρες που θα κατέληγαν στην χωματερή  να γίνει γνωστό το όνομα του ΣΕΔ τουλάχιστον στην συλλογή λάμπας, χωρίς ιδιαίτερα οικονομικά μέσα και χωρίς προβολή στα ΜΜΕ και  παρά τη συνολική πτώση της αγοράς στα μέταλλα το ΣΕΔ έχει ανοδική πορεία στη συλλογή φωτιστικών, των οποίων η βασική ύλη είναι το μέταλλο Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 201317

18 Προβλέψεις για το έτος 2014  Οι προβλέψεις για το έτος 2014 θα είναι στα επίπεδα του 2013 με μικρή ανοδική απόκλιση - Σημαντικός παράγοντας, για την επίτευξη των στόχων, είναι η ευαισθητοποίηση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (πολίτες, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, Ε.Ο.ΑΝ. κλπ). - Για αυτό μέλημα μας είναι η ενημέρωση του κοινού σε μόνιμη βάση, η προβολή της δραστηριότητας του ΣΕΔ και η διασπορά των μηνυμάτων της ανακύκλωσης, καθώς και η καλή συνεργασία με την πολιτεία. 18 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

19 Γενικά Προβλήματα  Αδιαφορία των υπόχρεων να τηρήσουν τον Ν. 2939/01  Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ήδη έχει πάρει μεγάλη έκταση)  Ορφανά απόβλητα  Δυσκολία Συμβάσεων με Δήμους (οι οποίοι ζητούν αντίτιμο για να τηρήσουν την νόμιμη υποχρέωση τους)  Απουσία ελέγχων από την πλευρά της πολιτείας – των μη εγγεγραμμένων υπόχρεων – των διακινητών – των καταγγελθέντων από ΣΕΔ – της επιβολής εισφοράς ανακύκλωσης στα υπόχρεα προϊόντα  Αδυναμία οργάνωσης και εφαρμογής του Α.Μ.Π.  Έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης από τον Ε.Ο.ΑΝ. στα αιτήματα των Συστημάτων  Αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων που καταγγέλλονται – διαγράφονται από ένα ΣΕΔ  Προϊόντα ετικέτας  Μείωση συλλεγομένων ποσοτήτων λόγω ομάδων «ρομά»  Αντιμετώπιση συλλογής αποβλήτων από μεγάλους χρήστες (Ο.Τ.Α., ΔΕΚΟ, οργανισμούς κλπ)  Νομιμότητα ή μη, καταβολής αντιτίμου στα «σημεία συλλογής» π.χ. Super market, ιδιώτες κλπ  Διαδοχικές τροποποιήσεις των νόμων είτε λόγω παραλήψεων, είτε λόγω εισαγωγής νέων οδηγιών της Ε.Ε. 19 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 2013

20 Ειδικά Προβλήματα του ΣΕΔ  Αδιαφορία των συμμετεχόντων να υποβάλλουν δηλώσεις πωληθέντων ποσοτήτων  Εγγεγραμμένοι που δεν πληρώνουν  Αδιαφορία των συμμετεχόντων να ανανεώσουν τον Αριθμό Μητρώου Παραγωγού  Δυσκολία επαλήθευσης των πραγματικών ποσοτήτων  Δυσκολίες της μεταφοράς των λαμπτήρων από νησιά και απομακρυσμένα σημεία  Το υψηλό κόστος εναλλακτικής διαχείρισης των λαμπτήρων  Έλλειψη συνειδητοποίησης από τους πολίτες της αναγκαιότητας για ανακύκλωση των αποβλήτων, της «ατομικής ευθύνης» και της «εταιρικής ευθύνης» στο θέμα αυτό. Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ - 201320

21 Παρουσίαση Συστήματος ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- 201321. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΨΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΔΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΟΥ ΚΑΗΚΕ ‘Η ΤΟ ΑΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ή ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. Ημερίδα με θέμα « Τα Συστήματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης έχουν το λόγο» Ομιλητές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google