Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)

2 Αστικά Στερεά Απόβλητα-ΑΣΑ  Ολοι παράγουμε τα ΑΣΑ  Κανείς δεν τα θέλει δίπλα του Σύνδρομο NIMBY (Not in My BackYard= όχι στην αυλή μου)  Έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού  Οι χωματερές τελείωσαν …  ως χώρος τελικής διάθεσης και  ως μέθοδος τελικής διάθεσης.  ΧΑΔΑ ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ

3 Κατευθυντήριες Αρχές της ΕΕ  Ευθύνη του παραγωγού  Εγγύτητα και Αυτάρκεια  Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων (P-3R-L)

4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ανάκτηση υλικών και ενέργειας  Μείωση του όγκου των αποβλήτων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος  Οικονομία στην κατανάλωση πρώτων υλών που προέρχονται από φυσικούς πόρους  Οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας από συμβατικά καύσιμα 500 kg αστικά απόβλητα προέρχονται από κατανάλωση 50.000 kg φυσικών πόρων (χωρίς το νερό)

5 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ %

6

7 ΝΟΜΟΣ 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) βασικός νόμος για την ανακύκλωση (εναλλακτική διαχείριση) των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  Οχήματα τέλους κύκλου ζωής  Ελαστικά οχημάτων  Λιπαντικά έλαια & συσκευασίες τους  Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές  Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  Υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

8 Εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  Συσκευασιών •ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση (ΦΕΚ 391 Β/4.4.03) (65% ΕΕΑΑ, 35% ΚΕΔΚΕ) •Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΑΕ, ΚΕΠΕΔ (ΦΕΚ 391 Β/4.4.03) •ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΦΕΚ 1108 Β/22.7.04)  Αλλων Προϊόντων •Λιπαντικά Έλαια ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ 17.6.04) •Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ΕΔΟΕ Α.Ε (ΦΕΚ 907 Β /17.6.04) •Ηλ. Στήλες και Συσσωρευτές ΣΣΕΔΦΗΣΣ-ΑΦΗΣ (ΦΕΚ 1056 Β/ 14.7.04) ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (ΦΕΚ 1124 Β/ 23.7.04) •Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ (ΦΕΚ 905 Β/ 17.6.04) •Ελαστικά Οχημάτων ECO – ELASTIKA (ΦΕΚ 1145 Β/ 28.7.04) •Υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδάφισης-ΑΕΚΚ •Έντυπο Υλικό

9 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟ ΚΛΑΣΜΑ (99/31/ΕΚ, κυα 29407/3508/2002) Αρθρο 7: “… σε χώρους υγειονομικής ταφής να πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία …” •Μ•Μέχρι 16.7.2010 προς ταφή το 7 77 75% της ποσότητας του 1995 •Μ•Μέχρι 16.7.2013 προς ταφή το 5 55 50% της ποσότητας του 1995 •Μ•Μέχρι 16.7.2020 προς ταφή το 35% της ποσότητας του 1995

10 Ετήσιες ποσότητες παραγομένων ΑΣΑ και ποσότητες που μπορούν να διατεθούν απ’ ευθείας σε ΧΥΤΑ, ανά 100 τον/έτος ΑΣΑ παραγόμενα στο έτος αναφοράς 2006

11 Ποσότητες βιοαποδομησίμων προς εκτροπή (ΚΕΔΚΕ, ΙΤΑ-2007)

12 ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Πρώτα η ανακύκλωση και μετά …  Βιολογική επεξεργασία - αερόβια (ανοικτή, κλειστή) - Αναερόβια (ξηρή, υγρή)  ΜΒΤ-Μηχανική & Βιολογική επεξεργασία  Θερμική επεξεργασία  Ταφή σε ΧΥΤΥ

13 Μονάδες τελικής διάθεσης στην Ε.Ε. Μονάδεςεκ.τον/ετος Τοννοι/μον.,έτος ΘΕΡΜ. ΕΠΕΞ. 40947,7116.626 ΛΙΠΑΣΜΑΤ 1.8001810.000 Βιοαποδ. 11 Πράσινα 7 ΜΒΕ Λειτουργούν 808,5106.250 Υπό κατασκ 4313302.326

14 Κλιματική αλλαγή; ΚΕΔΚΕ-ΙΤΑ 2007


Κατέβασμα ppt "Γενικές Αρχές Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google