Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης

2 Περιβαλλοντική διαχείριση Πρωτογενείς Απόβλητα ύλες δραστηριοτήτων Νερό Υγρά απόβλητα Έδαφος Στερεά απόβλητα Αέρας Αέρια απόβλητα Θόρυβος Ραδιενεργά απόβλητα

3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Μέτρα και όροι για τη διαχείριση  στερεών αποβλήτων  επικινδύνων αποβλήτωνΚοινοτικό δίκαιο  Αποτέφρωση επικινδύνων αποβλήτων  Αποτέφρωση αποβλήτων  ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031/03 (ΦΕΚ 1419 Β) : ¨Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών ¨Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες¨ αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες¨

4 Ορισμοί  Υγειονομικές μονάδες: Δημόσια και Ιδιωτικά θεραπευτήρια, Διαγνωστικά και κτηνιατρικά διαγνωστικά εργαστήρια εμβαδού>200m2 ή με προσωπικό > 5 ατόμων  Ιατρικά Απόβλητα (ΙΑ): Τα απόβλητα, που παράγονται από Υγειονομικές μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΚ  Εξαίρεση: Άλλα ιατρικά απόβλητα: ρυθμίζονται Ραδιενεργά, μπαταρίες, από ειδικές συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, κ.ά. Διατάξεις Υγρά ιατρικά απόβλητα

5 Ορισμοί Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα με ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα Άλλα ιατρικά απόβλητα

6 Διαχείριση Ιατρικών αποβλήτων Συλλογή Μεταφορά Προσωρινή αποθήκευση ΕπεξεργασίαΤελική Διάθεση Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης

7 Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης ΕΙΑ  Υποχρέωση κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης ΕΙΑ από κάθε ΥΜ, ο οποίος θα εγκρίνεται από την αρμόδια ΔΥΠΕ.  Αναφέρεται στη λήψη συγκεκριμένων ενεργειών, μέτρων, όρων και περιορισμών, σχεδίου έκτακτης ανάγκης και στα υπεύθυνα πρόσωπα εποπτείας των μέτρων

8  Συλλογή: Διαχωρισμός, συγκέντρωση και τοποθέτηση των ΙΑ σε κατάλληλη συσκευασία στους χώρους παραγωγής  Μεταφορά : από τους χώρους παραγωγής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης  Προσωρινή αποθήκευση: σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο

9  Επεξεργασία: Η εφαρμογή ή ο συνδυασμός φυσικών, θερμικών και βιολογικών διεργασιών, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των ΙΑ, έτσι ώστε να περιορίζεται ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους.  Τελική διάθεση: Η ελεγχόμενη απόθεση των ιατρικών αποβλήτων ή των προϊόντων επεξεργασίας τους σε κατάλληλους γι’ αυτό το σκοπό χώρους

10 Συλλογή  Διαχωρισμός ανάλογα με την επεξεργασία που θα ακολουθήσει και τοποθέτηση σε υποδοχείς αντίστοιχου χρώματος  Προς αποστείρωση : κίτρινο χρώμα  Προς αποτέφρωση: κόκκινο χρώμα, όχι από PVC  Προς αποτέφρωση ελάχιστης θερμοκρασίας 1100 0 C, όταν περιέχουν> 1% αλογονούχες ουσίες  Αιχμηρά: άκαμπτη και ανθεκτική συσκευασία μιας χρήσεως

11 Μεταφορά, Προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ  Όχημα μεταφοράς : κλειστό, στεγανό, με δυνατότητα ψύξης <8 0 C, με δυνατότητα ψύξης <8 0 C, χωρίς μηχανισμό συμπίεσης χωρίς μηχανισμό συμπίεσης Συνοδεύονται από έγγραφο έντυπο, με στοιχεία αναγνώρισης  Προσωρινή αποθήκευση ΕΙΑ εντός/εκτός ΥΜ Παραμονή σε κατάλληλους χώρους, υπό θερμοκρασία < 5 0 C και για χρονικό διάστημα <5 ημερών

12 Επεξεργασία ΕΙΑ εντός και εκτός ΥΜ  Μέθοδοι: Αποτέφρωση ή αποστείρωση Αποστείρωση μόνον για αμιγώς μολυσματικά απόβλητα  Άδεια συλλογής-μεταφοράς-προσωρινής αποθήκευσης  Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΙΑ  Χορήγηση από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, με εισήγηση Δ/νσεων ΠΕΧΩ και Υγείας  Διάρκεια ισχύος 5 έτη

13  Αποτέφρωση : Διαδικασία ξηράς οξείδωσης των ΙΑ, που μειώνει το οργανικό και δυνάμενο να καεί κλάσμα των αποβλήτων, αλλά και η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσματος Αποστείρωση : Η υγρά ή ξηρά θερμική επεξεργασία των ΙΑ, ώστε το μικροβιακό φορτίο τους να εξομοιωθεί με αυτό των οικιακών απορριμμάτων

14 Διαχείριση υγρών αποβλήτων  Οδηγία 91/271 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων: ΚΥΑ 5673 /400/97  Στόχος της Ε.Ε------> Καθαρισμός των επιφανειακών και παράκτιων υδάτων από την οργανική ρύπανση μέχρι το τέλος του 2010  Για την επίτευξη του στόχου απαιτούνται ---> μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας των λυμάτων την επόμενη δεκαετία

15 Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΙΑ  Χορηγείται από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, με εισήγηση Δ/νσεων ΠΕΧΩ και Υγείας  Διάρκεια ισχύος 5 έτη.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google