Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

2 Οι πτυχιούχοι Βιολογίας ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο που αφορά
στην προέλευση, στη λειτουργία και στην εξέλιξη–από το επίπεδο των μορίων έως το επίπεδο των κοινωνιών- των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφής ζωής εν γένει στους αβιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή, το περιβάλλον, καθώς και με τις μεταξύ τους σχέσεις.

3 Τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας
Α. Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας τη βιολογία, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη βιολογία. Β. Στην έρευνα κάθε γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπάγεται στον ευρύτερο τομέα της βιολογίας και είτε έχει αμιγώς θεωρητική − επιστημονική κατεύθυνση είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή Γ. Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με ποικίλα αντικείμενα (Υγεία – Περιβάλλον)

4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το πτυχίο Βιολογίας ορίζεται μεταξύ άλλων ως προσόν διορισμού στον κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος για τον δημόσιο τομέα [άρθρο 8 του Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 39/5-3-01), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/ )] Υπουργεία Δήμοι Νομαρχίες Περιφέρειες Υπηρεσίες (ΕΥΔΑΠ) - μικροβιολογικές αναλύσεις ποιότητας πόσιμου νερού

5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εκπόνηση μελετών κατηγορίας 27 "Περιβαλλοντικές μελέτες" (Π.Δ. 256/1998) Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων (ΚΥΑ 69269/5387/1990) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΚΥΑ 69269/5387/1990) Μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων, θορύβων, δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και γενικότερα συνόλων και στοιχείων της φύσης) Μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εδάφους)

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Kατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) Επί συνόλου 1858 μελετητών διαφόρων ειδικοτήτων (Μηχανικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωλόγοι, Χημικοί κλπ) περί τα 99 άτομα είναι Βιολόγοι (ποσοστό 5,3%).

7 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο πτυχιούχος Βιολόγος πληροί τα προσόντα του Περιβαλλοντικού Επιθεωρητή ή Διακριβωτή (άρθρο 6 του Κανονισμού 1869/93 της Ε.Ε.) που ορίζονται ως εξής:  Τίτλος σπουδών ΑΕΙ – ΤΕΙ και μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις Μεταπτυχιακός τίτλος στη περιβαλλοντική διαχείριση ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την προστασία περιβάλλοντος Υπεύθυνος συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιχείρηση για διάστημα τουλάχιστον 1 έτους Σύμβουλος συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε μια τουλάχιστον επιχείρηση, η οποία στην συνέχεια πιστοποιήθηκε και είναι κάτοχος πτυχίου μελετητή στην κατηγορία 27

8 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εργασία σε:  Μελετητικά γραφεία (σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών) Εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων (συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης) Υπηρεσίες και τμήματα περιβάλλοντος του δημόσιου τομέα (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία) Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών στα πλαίσια της οδηγίας Φύση 2000.

9 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εργασία σε:  Διαγνωστικά εργαστήρια Μοριακή Διάγνωση Γενετικών παθήσεων και Βιοχημική Γενετική Μοριακή Διάγνωση Μολυσματικών Νόσων Κυτταρογενετική και Μοριακή Κυτταρογενετική Γενετική Συμβουλευτική Κλινική Εμβρυολογία Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (Ο απόφοιτος βιολογικών επιστημών (άρθρο 17 1γ - ΠΔ 26/2008) μπορεί να είναι επιστημονικός υπεύθυνος σε τράπεζες Ιστών και Κυττάρων, Ιδιωτικές Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και Τράπεζες Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος) Εργαστήρια Δημόσιων και Ιδιωτικών Νοσοκομείων


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google