Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ LIFE 04 ENV/PT/716 ‘Starting.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ LIFE 04 ENV/PT/716 ‘Starting."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ LIFE 04 ENV/PT/716 ‘Starting with the promotion of IPP approach in Mediterranean countries’’

2 Έκθεση για την Ελλάδα •Δυνατότητα Εφαρμογής •Πρόοδος •Εφαρμοζόμενα εργαλεία •Περιορισμοί Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

3 Περιεχόμενα Έκθεσης Εφαρμογή της ΟΠΠ στην Ελλάδα Σημαντικά Προϊόντα – Υπηρεσίες – Τομείς για την ΟΠΠ στην Ελλάδα Ανάλυση Ερωτηματολογίων Αποτελέσματα Ερευνητικών και Εθνικών Προγραμμάτων Οικονομική Ανάλυση Περιβαλλοντική Ανάλυση Κείμενα Στρατηγικής Η Άποψη των Ενδιαφερόμενων Φορέων

4 Εφαρμογή της ΟΠΠ στην Ελλάδα •Εφαρμογή μεμονωμένων εθελοντικών εργαλείων, όπως η οικολογική σήμανση (eco-label) και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS •Εντοπισμός τομέων με στοιχεία καινοτομίας στην Ελλάδα και δυνατότητες εφαρμογής της ΟΠΠ, όπως ο τουρισμός και η βιομηχανία τροφίμων

5 Νομοθεσία για τα Προϊόντα •Καλύπτει τις φάσεις του σχεδιασμού, της παραγωγής, της διανομής, της χρήσης, της συντήρησης και της τελικής εναπόθεσης •Περισσότερη έμφαση δίνεται στην παραγωγή και στην τελική εναπόθεση, ενώ η μικρότερη έμφαση δίνεται στην φάση της συντήρησης και στην φάση της διανομής

6 Σημαντικά Προϊόντα – Υπηρεσίες - Τομείς Έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων α) Εργαλεία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων β) Δράσεις προώθησης της θεώρησης του Κύκλου Ζωής γ) Εργαλεία προσανατολισμένα στον καταναλωτή Ταυτότητα Έρευνας Ιδιωτικοί και Δημόσιοι φορείς, oι οποίοι παράγουν προϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες, σε τομείς όπως: τουρισμός, βιομηχανίες τροφίμων, χημικών, καλλυντικών, χαρτοβιομηχανία, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική

7 Συμπεράσματα από τα Ερωτηματολόγια Εργαλεία σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων •Φορολογικές ελαφρύνσεις για περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα •Εφαρμογή περιβαλλοντικών συστημάτων - προτύπων •Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται για την περιβαλλοντική διάσταση Δράσεις προώθησης της θεώρησης του Κύκλου Ζωής •Μικρή εμπειρία σε Αναλύσεις Κύκλου Ζωής •Η νομοθεσία και ο καταναλωτής αποτελούν τους εξωτερικούς παράγοντες πίεσης για ένα οικολογικά σχεδιασμένο προϊόν •Η καινοτομία και η καλύτερη ποιότητα του προϊόντος αποτελούν τους εσωτερικούς παράγοντες πίεσης Εργαλεία προσανατολισμένα στον καταναλωτή •Περιβαλλοντικά φιλικές προμήθειες •Οικολογική σήμανση •Περιβαλλοντική δήλωση

8 Ερευνητικά και Εθνικά Προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα •Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στον Τηλεπικοινωνιακό Τομέα / IPP-TEL •Περιβαλλοντικά Φιλικές Προμήθειες σε Τοπικούς Φορείς της Μεσογείου / GREENMED •Αειφόρος Κατασκευή στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα μέσω της ΟΠΠ / SUSCON Ερευνητικά Προγράμματα Αφορούν κυρίως μελέτες σχετικές με την ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων, την βασικότερη ερευνητική ανάλυση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων •Ανάλυση Κύκλου Ζωής κατά την παραγωγή μπύρας •Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής ενός θερμοσιφωνικού συστήματος ηλιακής θέρμανσης νερού σε σύγκριση με ηλεκτρικά συστήματα και συστήματα φυσικού αερίου Παραδείγματα

9 Οικονομικά Δεδομένα Οικονομικοί Δείκτες •Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία •Κύκλος εργασιών •Δείκτες παραγωγής •Χρηματοδοτήσεις •Εισαγωγές και εξαγωγές Με βάση τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα, ξεχώρισαν οι παρακάτω τομείς: 1.Μεταποίηση (χημικά, τρόφιμα, καπνός, μεταλλικά προϊόντα, υφάσματα, καύσιμα, κ.α.) 2.Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες 3.Κατασκευές 4.Τουρισμός 5.Γεωργία

10 Περιβαλλοντικά Δεδομένα Εκπομπές στο Περιβάλλον (European Pollutant Emission Register) •Αέριες εκπομπές •Υγρά απόβλητα •Στερεά απόβλητα Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν ξεχώρισαν οι παρακάτω τομείς: 1.Εγκαταστάσεις καύσης (παραγωγή CO 2 ) (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή τσιμέντου) 2.Εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων (υγρά απόβλητα) (σφαγεία, παραγωγή γάλακτος, γεωργικών προϊόντων) 3.Παραγωγή ειδικών στερεών αποβλήτων (ΑΗΗΕ, συσκευασίες)

11 Δεδομένα Καινοτομίας Ελιά και Ελαιόλαδο •3 η παραγωγός χώρα παγκοσμίως •2200 ελαιοτριβεία σε όλη της Ελλάδα Λάδια και Λιπαντικά Στρώματα ύπνου •Αναγέννηση λιπαντικών •Καταλυτική υδρογόνωση •Τα κριτήρια οικολογικής σήμανσης αναπτύχθηκαν με πρωτοβουλία της Ελλάδας •Το οικολογικό σήμα έχει απονεμηθεί σε 14 προϊόντα στρωματοποιίας

12 Εθνική Στρατηγική Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ΥΠΕΧΩΔΕ, 2002 Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εθνική Στρατηγική για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ελληνική Κυβέρνηση, Δεκέμβριος 2004 (Νόμος 1931/2004) ΥΠΕΧΩΔΕ (Νόμος 2939/2001) Συσκευασίες, ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, Λιπαντικά, Ελαστικά, Μπαταρίες, ΑΕΚΚ, Έντυπο υλικό

13 Η Άποψη των Ενδιαφερόμενων Φορέων Συναντήσεις των Ενδιαφερόμενων Φορέων 1 η συνάντηση: Αθήνα, Ξενοδοχείο Grecotel 2 η συνάντηση: Καμάρι Βοιωτίας, Εγκαταστάσεις ΤΙΤΑΝ Συμμετέχοντες: ΥΠΕΧΩΔΕ,ΕΒΕΑ, INTRACOM, ΒΙΒΕΧΡΩΜ, GRECOTEL, INTERSYS, TITAN, ΜΕΛ, CYCLON Βασικά σημεία •Οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών σχεδίων •Διαρκή ενημέρωση για τις αλλαγές στη περιβαλλοντική νομοθεσία •Μετάβαση από τις τεχνολογίες αντιρρύπανσης στις περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες •Κενό στα συστήματα παρακολούθησης


Κατέβασμα ppt "Έκθεση για την Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Αντώνιος Μουντούρης Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ LIFE 04 ENV/PT/716 ‘Starting."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google