Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της πρόληψης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων: Από τις πολιτικές στην καθημερινή πράξη ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.ΑΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της πρόληψης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων: Από τις πολιτικές στην καθημερινή πράξη ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.ΑΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της πρόληψης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων: Από τις πολιτικές στην καθημερινή πράξη ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.ΑΝ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2 Ιεραρχία διαχείρισης αποβλήτων ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

3 Άξονες βιώσιμης κατανάλωσης Πρόληψη Επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

4 Από την αποκτηθείσα γνώση... • Οι τρέχουσες τακτικές διαχείρισης των αποβλήτων ελλοχεύουν σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. • Οι τάσεις στην παραγωγή αποβλήτων, καθώς και οι σχετικές πολιτικές, είναι σύμπτωμα της αναποτελεσματικής, μη βιώσιμης χρήσης των πόρων. • Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα (2008/98/EC – Ν. 4042/2012) • Η Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για την Πρόληψη Αποβλήτων (COM(2005)666... στη χάραξη στρατηγικής ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων Πρόληψη Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση - κομποστοποίηση Άλλη ανάκτηση Διάθεση

5 Αποφυγή Μείωση Επαναχρησιμοποίηση ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ανακύκλωση Καύση ΟΡΙΣΜΟΙ • η μείωση των αποβλήτων ενσωματώνει την καύση και την ανακύκλωση • η πρόληψη αποβλήτων την αποφυγή (μέσω απαγόρευσης ή περιορισμών), τη μείωση στην πηγή και την επαναχρησιμοποίηση (OECD, 2002). ΜΕΙΩΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

6 Πρόληψη των αποβλήτων ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

7 Τι είναι η πρόληψη αποβλήτων; • Πρόληψη σημαίνει: «τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστεί απόβλητο» και τα οποία αποσκοπούν: • (α) Στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή της παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων • (β) Στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. • (γ) Στη μείωση της περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες σε υλικά και προϊόντα.

8 Βιώσιμη κατανάλωση Εκτρεπόμενες ροές αποβλήτων Εκτρεπόμενες ροές αποβλήτων Μείωση στην Πηγή Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων Πρόληψη των αποβλήτων Αποτρεπόμενες ροές αποβλήτων Αποτρεπόμενες ροές αποβλήτων Διαχείριση των αποβλήτων Παραγωγή Μεταφορά Διανομή Χρήση Επαναχρησιμο- ποίηση Διαλογή στην πηγή Ανακύκλωση Άλλες επεξεργασίες & ανάκτηση ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

9 Ανακύκλωση αποβλήτων: Ανακύκλωση αποβλήτων: το εργαλείο της Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

10 Εναλλακτική διαχείριση Δ. Παραλιμνίου, 4/10/2012 • Η εφαρμογή στην Ελλάδα της «διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» • Γενική αρχή που κατευθύνει όλη την Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για τα απόβλητα (Επιμέρους Οδηγίες+ Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα, 2008/98/ΕΚ). • Ενσωμάτωση περιβαλλοντικού κόστους - καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και της τελικής διαχείρισης των αποβλήτων τους - στην τιμή πώλησής τους.

11 Διευρυμένη ευθύνη παραγωγού (ΔΕΠ) ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων • Οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνει το φιλικό προς το περιβαλλον σχεδιασμό προϊόντων, καθιστώντας τους παραγωγούς υπεύθυνους για το κόστος διαχείρισής τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. • Ανακουφίζει την Τ.Α. από το κόστος διαχείρισης ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων προτεραιότητας • Προωθεί και ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση, την εγγυοδοσία, την ανακύκλωση και την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων • Η ευθύνη του παραγωγού μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα συλλογικό οργανισμό – Σύστημα, έναντι αντιτίμου που συνδέεται με την παραγόμενη ποσότητα προϊόντων.

12 ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

13 Η ΔΕΠ στην Ελλάδα- Εναλλακτική Διαχείριση • ΝΟΜΟΣ 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν.3854/2010) • Κατ΄ επιταγή του Νόμου εκδίδονται Προεδρικά Διατάγματα και πλέον ΚΥΑ • ΝΟΜΟΣ 4042/2012 – Ενσωμάτωση Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΕ) – Μετονομασία του ΕΟΕΔΣΑΠ σε ΕΟΑΝ ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

14 ΕΟΑΝ (ΓΕΔΣΑΠ – ΕΠΕΔ) ΕΟΑΝ (ΓΕΔΣΑΠ – ΕΠΕΔ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΤΑ επεξεργασία αξιοποίηση (ανακύκλωση – ανάκτηση ενέργειας) Νόμος 2939/01 ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

15 Ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση • Συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001) • Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ, (ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81Α/5.3.04). • Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, (ΠΔ 117/2004, ΦΕΚ 82Α/5.3.04). • Απόβλητα λιπαντικών ελαίων – ΑΛΕ, (ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04). • Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΠΔ 115/2004, ΦΕΚ 80Α/5.3.04 το οποίο αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β). • Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04). • Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010). ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

16 Το έργο LIFE 10 ENV/GR/622 WASP Tool ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

17 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (συντονιστής) ΔΕΔΙΣΑ / ΕΣΔΑΚ / ΕΠΕΜ / ENVITECH /Δήμος Παραλίμνιου ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 01/10/2011 - 30/09/2014 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL

18 Το Πρόγραμμα «WASP-Tool» δημιουργεί το έδαφος για την ανάδειξη του δυναμικού των διάφορων ενεργειών πρόληψης των αποβλήτων στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχοι του έργου «WASP-Tool» • Η αξιοποίηση στην Ελλάδα και την Κύπρο, των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή επιτυχημένων δραστηριοτήτων για την πρόληψη αποβλήτων. • Η διευκόλυνση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) μέσω του σχεδιασμού ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για τις τοπικές αρχές, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάγκη ελαχιστοποίησης των αποβλήτων. ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

19 Κύριες Δράσεις του έργου : • Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων. • Ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για τα μέτρα πρόληψης αποβλήτων (WASP-Tool) • Εφαρμογή του WASP-Tool σε τρεις διαχειριστικές αρχές αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης • Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τεσσάρων καταλληλότερων δράσεων πρόληψης αποβλήτων (δύο εκ των οποίων θα είναι η οικιακή κομποστοποίηση και τη μείωση των τροφικών υπολειμμάτων) σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες τοπικές αρχές. • Επικοινωνία και διάδοση του WASP-Tool και των αποτελεσμάτων του έργου.

20

21 http://wasptool.hua.gr

22 Εκδόσεις

23 WASP Tool – Δραστηριότητες ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων

24 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την ΠΡΟΣΟΧΗ σας ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΠΕ Δραπετσώνας Τροιζήνας –Μεθάνων


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της πρόληψης στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων: Από τις πολιτικές στην καθημερινή πράξη ΚΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.ΑΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google