Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημερωτική Συνάντηση Οκτώβριος 2009 WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημερωτική Συνάντηση Οκτώβριος 2009 WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημερωτική Συνάντηση Οκτώβριος 2009 WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ

2 Νομοθεσία  Βάση της Νομοθεσίας είναι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2003/95/ΕΚ  Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμος (215(Ι)/2002) και ο Κανονισμός για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΚΔΠ 668/2004)

3 Νομοθεσία Σημαντικά νέα στοιχεία  Ευθύνη Παραγωγού (αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει)  Συνυπευθυνότητα οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με την παραγωγή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών (τοποθέτηση στην αγορά)  Την σημαντική ευθύνη αναλαμβάνουν οι παραγωγοί και εισαγωγείς Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών οι οποίοι:  « Υποχρεούνται να εγκαθιδρύσουν συστήματα επεξεργασίας των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ατομική ή συλλογική βάση εφαρμόζοντας για το σκοπό αυτό τις βέλτιστες δυνατές τεχνικές επεξεργασίας αξιοποίησης και ανακύκλωσης»

4 Ποιοι είναι υπόχρεοι για τα WEEE Ορισμός Υπόχρεου Οργανισμού «Παραγωγός» θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πώλησης χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης και της εξ΄ αποστάσεως επικοινωνίας: – Κατασκευάζει και πωλεί Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη μάρκα του – Μεταπωλεί με τη δική του μάρκα ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Εξοπλισμό που παράγεται από άλλους προμηθευτές – Εισάγει ή εξάγει κατ’ επάγγελμα Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταφέρει στην Κύπρο Ηλεκτρικό ή Ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε επαγγελματική βάση, από άλλο κράτος μέλος.

5 Στόχοι για τη διαχείριση των WEEE Στόχος Συλλογής Μέχρι την 31/12/2008 να συλλέγονται ξεχωριστά τουλάχιστον 4 κιλά Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο της Δημοκρατίας ανά έτος (δηλαδή περίπου 3,000 τόνοι ανά έτος). Παρόλο που πρέπει να συλλέγονται και τα εμπορικά ΑΗΗΕ, δεν προσμετρούνται στους στόχους Προτεραιότητες Τίθεται ως προτεραιότητα η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων των συσκευών, ενώ όπου αυτό δεν είναι εφικτό καθορίζονται στόχοι ανακύκλωσης Στόχοι Ανακύκλωσης Τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι ανακύκλωσης ανά κατηγορία εξοπλισμού σύμφωνα με τις κατηγορίες εξοπλισμού που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού

6 WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd  Το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών  Αδειοδοτήθηκε την 1 η Μαΐου 2008  Σήμερα εκπροσωπεί 178 εταιρείες

7 Υποχρέωση Μελών και Μετόχων  Να δηλώνουν στο σύστημα τις συσκευές που έχουν πωλήσει και να πληρώνουν το ανάλογο τέλος  Σε περίπτωση που έχουν σημεία λιανικής πώλησης να δέχονται πίσω την παλιά συσκευή για κάθε νέα συσκευή που θα πωλήσουν

8 Χρεώσεις ανά κατηγορία

9 Βασικές Αρχές του συστήματος  Ο καθορισμός του τι αποτελεί οικιακό Α.Η.Η.Ε. και τι εμπορικό Α.Η.Η.Ε. είναι πολύ σημαντικός αλλά αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ούτε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Σύστημα έχει προτείνει τη χρήση ειδικού καταλόγου που έχει ετοιμαστεί στην Αυστρία και επικαιροποιείται συστηματικά.  Το Σύστημα εγγράφει παραγωγούς και τους καλύπτει τόσο για τα «ιστορικά» τους Α.Η.Η.Ε., όσο και για αυτά που τοποθετούν τώρα στην αγορά. Δεν δέχεται παραγωγούς μόνο για τα ιστορικά τους Α.Η.Η.Ε.. Υπάρχει ένας ενιαίος κατάλογος τελών ο οποίος θα εφαρμόζεται στον Η.Η.Ε. που τοποθετεί ο παραγωγός σήμερα στην αγορά.

10 Βασικές Αρχές του συστήματος  Οι παραγωγοί που εγγράφονται στο Σύστημα θα είναι υπόχρεοι να Δηλώνουν στο Σύστημα και να καταβάλλουν τέλη για όλο τον οικιακό Η.Η.Ε. που τοποθετούν στην αγορά. Δεν θα ισχύει όμως το ίδιο με τον εμπορικό/ βιομηχανικό Η.Η.Ε.. Σε αυτή την κατηγορία Η.Η.Ε. οι παραγωγοί θα έχουν δύο επιλογές: – Να δηλώνουν τον εμπορικό/βιομηχανικό Η.Η.Ε. που τοποθετούν στην αγορά στο Σύστημα και να καταβάλλουν τα τέλη που τους αντιστοιχούν στο Σύστημα. Το Σύστημα σε αυτή την περίπτωση θα έχει υποχρέωση να δέχεται Α.Η.Η.Ε. εμπορικού/βιομηχανικού τύπου από αυτούς τους παραγωγούς για διαχείριση, όταν αυτός θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις του Συστήματος. – Να μην δηλώνουν τον εξοπλισμό αυτόν στο Σύστημα και να διευθετούν οι ίδιοι απευθείας με διαχειριστές Α.Η.Η.Ε. την διαχείριση τέτοιων Α.Η.Η.Ε. χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή του Συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση οι αναφορές στο κράτος θα είναι υποχρέωση του Παραγωγού.

11 Βασικές Αρχές του συστήματος  Το Σύστημα θα διατηρεί πάντα ξεχωριστά στοιχεία για τη συλλογή και διαχείριση των οικιακών Α.Η.Η.Ε. από τα υπόλοιπα, ώστε να τηρείται η σχετική πρόνοια του Νόμου για συλλογή και αξιοποίηση 4kg ανά κάτοικο ανά έτος Α.Η.Η.Ε. οικιακού τύπου.  Η εκτέλεση των έργων θα γίνεται με εργολάβους οι οποίοι θα επιλέγονται μέσα από διαδικασίες προσφορών

12 Υπεργολάβοι του συστήματος  Συλλογή και μεταφορά στα περιφερικά κέντρα ταξινόμησης – WEEE Cyprus Recycling SA  Αποδοχή, ταξινόμηση και αποθήκευση σε υποκατηγορίες – Economides Metal Recycling Ltd

13 Υπεργολάβοι του συστήματος  Διαχείριση – Economides Metal Recycling Ltd  Μεγάλες Συσκευές >50cm  Κλιματιστικών – WEEE Cyprus Recycling Ltd  Μικρών Ηλεκτρικών Συσκευών <50cm  Οθόνες και τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές  Ψυγείων  Συλλογή, Μεταφορά και διαχείριση λαμπτήρων φθορισμού – Advance MWM Ltd

14 Συλλογή  Προσωρινές μεθόδοι συλλογής  Κινητές μονάδες συλλογής  Συνεργασία με τοπικές αρχές και αξιοποίηση των εκστρατειών συλλογής ογκωδών αποβλήτων  Καθορισμός προγράμματος επισκέψεων των μονάδων σε Δήμους και Κοινότητες  Συλλογή των επιστρεφόμενων ποσοτήτων στα εμπορικά καταστήματα των μελών  Συλλογή ιστορικών αποβλήτων  Μακροπρόθεσμα θα γίνει αξιοποίηση του δικτύου «Πράσινων Δημοτικών Σημείων» που θα αναπτύξει το κράτος

15 Πράσινα Σημεία  Θα σχεδιαστούν και θα κατασκευαστούν με πρωτοβουλία του κράτους (Υπ. Εσωτερικών)  Οι εργολάβοι κατασκευής θα έχουν για μεγάλη χρονική περίοδο και τη διαχείριση τους. Η λειτουργία θα είναι ελεγχόμενη  Τα υλικά που θα συλλέγονται θα παραδίδονται στο Σύστημα

16 Στέλιος Αθανασίου – 8 Μαΐου 2008 Περιφεριακά κέντρα ταξινόμησης και αποθήκευσης των ΑΗΗΕ  Δημιουργία σταδιακά δύο ΠΚΤΑ των ΑΗΗΕ για το διαχωρισμό και την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ

17 Στέλιος Αθανασίου – 8 Μαΐου 2008 Διαχείριση των ΑΗΗΕ  Η διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. θα γίνεται σε πέντε κατηγορίες: α. Μεγάλες συσκευές (συσκευές που η μέγιστη διάσταση τους υπερβαίνει τα 50εκ). β. Μικρές συσκευές (συσκευές που η μέγιστη διάσταση τους δεν υπερβαίνει το 50εκ.) γ. Οθόνες και τηλεοράσεις δ. Ψυγεία και κλιματιστικά ε. Λαμπτήρες φθορισμού  Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες είναι οι πιο δύσκολες όσον αφορά τη διαχείρισή τους.

18 Μεγάλες Συσκευές Πλυντήρια, μαγειρικές εστίες, φούρνοι, πλυντήρια πιάτων, στεγνωτήρια, αποσμητήρες κτλ.  Η διαχείριση τους στην Κύπρο θα είναι δυνατή σε συνδυασμό με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους  Οι συσκευές θα αποσυναρμολογούνται αρχικά και θα αλέθονται και διαχωρίζονται στη συνέχεια αυτόματα ώστε να καταλήγουμε σε καθαρά ρεύματα υλικών

19 Μεγάλες Συσκευές Μονάδες τεμαχισμού και διαχωρισμού υλικών

20 Μικρές Συσκευές Μίξερς, καφετιέρες, τοστιέρες, τηλέφωνα κτλ.  Και αυτές οι συσκευές αναμένεται να μπορούν να τύχουν διαχείρισης στην Κύπρο  Θα αποσυναρμολογούνται και θα αλέθονται και διαχωρίζονται αυτόματα  Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνεται αυτόματα ή με το χέρι ανάλογα με τις ποσότητες.

21 Στέλιος Αθανασίου – 8 Μαΐου 2008 21 Μικρές Συσκευές Εγκαταστάσεις διαχείρισης μικρών συσκευών

22 Οθόνες και Τηλεοράσεις  Δύσκολη η διαχείριση τους στην Κύπρο λόγω των επικινδύνων ουσιών ειδικά στα παλιά μοντέλα τύπου CRT  Μερική αποσυναρμολόγηση μπορεί να γίνεται και στην Κύπρο

23 Ψυγεία και Συστήματα Κλιματισμού  Δύσκολη η διαχείριση τους λόγω των φθορανθράκων στο σύστημα ψύξης και στην περιμετρική μόνωση (ειδικά των ψυγείων)  Διαχείριση Step 1 (απορρύπανση συστήματος ψύξης) στην Κύπρο πριν την αποθήκευση.  Στην αρχή και μέχρι να αυξηθούν οι ποσότητες θα αποστέλλονται στην Ελλάδα για περεταίρω διαχείριση. Όταν αυξηθούν οι ποσότητες η διαχείριση τους θα γίνεται στην Κύπρο με την επίσκεψη κινητής μονάδας

24 Ψυγεία και Συστήματα Κλιματισμού Μονάδα Διαχείρισης των ψυγείων

25 Λαμπτήρες Φθορισμού  Μικρή κατηγορία απορριμμάτων  Δύσκολη η συλλογή τους (εύκολα πετιούνται)  Σημαντική κατηγορία λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν (υδράργυρος)  Η διαχείριση και η ανακύκλωση τους είναι πιο εύκολο να γίνεται εκτός Κύπρου ειδικά λόγω των μικρών τους ποσοτήτων.

26 Λαμπτήρες Φθορισμού Μονάδα διαχείρισης λαμπτήρων φθορισμού

27 Υπογραφή Συμφωνιών με μέλη  Σύντομα θα σας αποσταλούν οι συμφωνίες μέλους τις οποίες θα πρέπει να υπογράψετε και να επιστρέψετε το ένα αντίγραφο σε εμάς

28 Καταληκτικό σχόλιο  Αναμένεται ότι η Κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το σχετικό Μητρώο εγγραφής παραγωγών Η.Η.Ε. στο οποίο θα έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνον οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα ή διατηρούν εγκεκριμένο ατομικό σύστημα διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.. Εισήγησή μας είναι να συνδεθεί η εγγραφή στο μητρώο με την άδεια εισαγωγής Η.Η.Ε. στην Κύπρο, ώστε να επιτευχθεί η καθολική εφαρμογή του Νόμου και να εμπεδωθεί το αίσθημα του δικαίου μεταξύ των παραγωγών Δεν είναι δυνατόν σε ένα ευνομούμενο κράτος να επιβραβεύονται έμμεσα οι παρανομούντες και να τιμωρούνται οι τηρούντες το Νόμο.

29 WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Ερωτήσεις;

30 Δηλώσεις  Τέσσερεις δηλώσεις τον χρόνο – Παραδίνονται στο σύστημα 10 μέρες μετά την λήξη του κάθε τριμήνου  10 Απριλίου η δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Ιανουαρίου - Μαρτίου  10 Ιουλίου η δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Απριλίου – Ιουνίου  10 Οκτωβρίου η δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Ιουλίου – Σεπτεμβρίου  10 Ιανουαρίου η δήλωση που αναφέρεται στις πωλήσεις Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου

31 Δηλώσεις  Στόχος είναι σύντομα οι περισσότερες εταιρείες να κάνουν δήλωση μόνο μια φορά τον χρόνο  Η πρώτη δήλωση θα γίνει στις 10 Απριλίου 2010 και θα αναφέρεται στις πωλήσεις Ιανουαρίου – Μαρτίου 2010

32 Τι πρέπει να γνωρίζετε για να συμπληρώσετε την δήλωση  Τις ηλεκτρικές συσκευές που έχετε πωλήσει ( δικής σας εισαγωγής ή κατασκευής)  Το βάρος τους σε κιλά  Σε πια κατηγορία από τις 12 ανήκουν. – Στο εγχειρίδιο που σας έχει δοθεί αναφέρονται οι κατηγορίες και ποιες συσκευές περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία

33 Κατηγορίες ΑΗΗΕ

34 Πως υπολογίζω το κόστος για κάθε συσκευή  Κόστος ανακύκλωσης = Βάρος (κιλά) * Τέλος κατηγορίας (ευρώ)  Παράδειγμα Πλυντήριο – Μεγαλύτερη Διάσταση > 50 cm – Κατηγορία: Οικιακές Συσκευές > 50 cm Κόστος ανακύκλωσης = 70 κιλά * 84.51 ευρώ / 1000 = 5.9 ευρώ

35 Δήλωση Α Β

36  Συμπληρώνω μόνο τα κίτρινα κουτάκια – Στο πρώτο μέρος συμπληρώνω τα στοιχεία της εταιρείας, το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό ΦΠΑ, την περίοδο αναφοράς, την ημερομηνία συμπλήρωσης, το άτομο επικοινωνίας, το τηλέφωνο και οι πωλήσεις της εταιρείας για την περίοδο αναφοράς

37 Δήλωση – Στο δεύτερο μέρος σε κάθε κίτρινο κουτάκι συμπληρώνω το βάρος σε τόνους των συσκευών που η εταιρεία έχει πωλήσει και περιλαμβάνονται στην συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία – Το πρόγραμμα από μόνο του υπολογίζει αυτόματα την εισφορά για την συγκεκριμένη κατηγορία, το ΦΠΑ και την ολική εισφορά.

38 Δήλωση  Για να συμπληρώσω τα κουτάκια του β’ μέρους της δήλωσης πρέπει να κάνω το εξής – Από το sales report διαγράφω τις συσκευές τις οποίες έχω προμηθευτεί από την κυπριακή αγορά. Διαχωρίζω μετά τις συσκευές που ανήκουν σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία. – Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία πολλαπλασιάζω το βάρος κάθε συσκευής επί την ποσότητα που πωλήθηκε και μετά αθροίζω τα αποτελέσματα. Ο αριθμός που προκύπτει είναι το ολικό βάρος σε κιλά των συσκευών που έχουν πωληθεί ανά κατηγορία και υποκατηγορία.

39 Δήλωση – Διαιρώντας τον πιο πάνω αριθμό δια 1000 μετατρέπω το ολικό βάρος σε τόνους το οποίο μεταφέρω στο κίτρινο κουτάκι της συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας – Είναι σημαντικό να φυλάσσονται οι πιο πάνω υπολογισμοί για να μπορείτε να δικαιολογήσετε τους αριθμούς σας σε περίπτωση ελέγχου.

40 Δήλωση  Παράδειγμα – Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει το sales report μιας εταιρείας

41 Δήλωση  Βρίσκω σε ποια κατηγορία και υποκατηγορία ανήκει η κάθε συσκευή καθώς και το βάρος της

42 Δήλωση  Για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία υπολογίζω το ολικό βάρος πολλαπλασιάζοντας τα τεμάχια κάθε συσκευής που πωλήθηκαν επί το βάρος της και προσθέτω τα αποτελέσματα. Διαιρώντας δια 1000 μετατρέπω το βάρος σε τόνους και το μεταφέρω στην δήλωση στο κίτρινο κουτάκι της συγκεκριμένης κατηγορίας ή υποκατηγορίας.

43 Δήλωση  Οικιακές συσκευές > 50cm (πλυντήρια και στεγνωτήρια) 500 * 85 +70 * 80 = 48100 κιλά / 1000 = 48,1 τόνοι  Οικιακές συσκευές <50 cm (ηλεκτρικά μαχαίρια) 150 *2 =300 κιλά / 1000 = 0.3 τόνοι  Οθόνες και τηλεοράσεις 500 * 80 + 200 * 40 = 48000 κιλά / 1000 = 48 τόνοι  Ψυγεία και κλιματιστικά 1000 * 70 = 70000 κιλά / 1000 = 70 τόνους

44 Δήλωση

45 Προσοχή!!!!  Για συσκευές οι οποίες χρησιμοποιούν μπαταρίες το βάρος της συσκευής ΔΕΝ πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το βάρος της μπαταρίας  Από την 1 η Ιανουαρίου πρέπει να μετακυλήσετε το τέλος ανακύκλωσης στον καταναλωτή

46 Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Ενημερωτική Συνάντηση Οκτώβριος 2009 WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google