Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών
ΙΣΤΑΜΕ – Ανδρέας Παπανδρέου «ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» Φίλιππος Σαχινίδης Υφυπουργός Οικονομικών

2 Στόχοι Ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης, Πρωτογενούς Ελλείμματος
Πηγή: Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2011, Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής

3 Μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για την εξέλιξη του Δημόσιου χρέους
Πηγή: Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2011, Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής

4 Συνολική Δαπάνη Υγείας ως % ΑΕΠ, Χώρες ΟΟΣΑ, 2007
Πηγή: OECD, Health Statistics

5 Δημόσια Δαπάνη Υγείας και ποσοστό (%) Δημόσιας Δαπάνης στο σύνολο της δαπάνης για Υγεία
Εκατ. Ευρώ Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί

6 Ποσοστό (%) Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης /
Σύνολο Φαρμακευτικής Δαπάνης Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί

7 Ποσοστό (%) Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης /
Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης για Υγεία Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εθνικοί Λογαριασμοί

8 Ρυθμίσεις χρεών Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις ρυθμίσεις χρεών των νοσοκομείων σε διάστημα 13 ετών. Αυτό καταδεικνύει την αδυναμία ριζικής αντιμετώπισης του προβλήματος συσσώρευσης των χρεών των νοσοκομείων. 1η ρύθμιση 1997 : 578 εκατ. € 2η ρύθμιση 2001 : 1,05 δισ. € 3η ρύθμιση : 2,7 δισ. € 4η ρύθμιση : 6,2 δισ. €

9 Σύνθεση ημερήσιου κόστους νοσηλείας ανά
κατηγορία δαπάνης σε € ( ) Πηγή: Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Έρευνα για τις Σπατάλες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και αφορά 26 νοσοκομεία της Αττικής

10 Ποσοστιαία (%) σύνθεση ημερήσιου κόστους νοσηλείας ανά
κατηγορία δαπάνης σε € ( ) Πηγή: Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Έρευνα για τις Σπατάλες στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, και αφορά 26 νοσοκομεία της Αττικής

11 Βασικές διαπιστώσεις Προκύπτει φανερή αδυναμία συγκράτησης του κόστους των υλικών και των φαρμάκων. Το 2005 αποτελούσαν το 48,6% των συνολικών δαπανών, ενώ το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 57,7% Η αύξηση του μέσου ημερήσιου κόστους νοσηλείας μεταξύ 2005 και 2008 ανέρχεται σε 33% και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για προμήθειες καθώς η αντίστοιχη αύξηση στο κόστος μισθοδοσίας είναι μόλις 11% Η ελάχιστη αύξηση στις ημέρες νοσηλείας (0,42%) καταδεικνύει πως η συνολική αύξηση του μέσου ημερήσιου κόστους νοσηλείας ουσιαστικά οφείλεται σε σπατάλη στις ποσότητες ή σε υπερτιμολόγηση των ειδών καθώς, δεν αυξήθηκε ο όγκος των παρεχόμενων φροντίδων

12 Ευροβαρόμετρο, Απρίλιος 2010 :
«Πως εκτιμάτε τη συνολική κατάσταση της περίθαλψης στη χώρα;» Μόνον το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η περίθαλψη στη χώρα είναι καλή

13 Ευροβαρόμετρο, Απρίλιος 2010 :
«Με βάση τα όσα γνωρίζετε, πως εκτιμάτε τη συνολική κατάσταση της περίθαλψης στη χώρα σας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;» Το 77% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η περίθαλψη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι καλύτερη από την Ελλάδα

14 Κρίσιμα ευρήματα και προτάσεις
Κύρια πηγή προβλημάτων και συσσώρευσης χρεών αποτελεί η αναποτελεσματική οργανωτική δομή του συστήματος παροχής υγείας. Βασικά προβλήματα εντοπίζονται σε τομείς: Ελλιπής μηχανογράφηση και λογιστική διαχείριση Έλεγχος της συνταγογράφησης Παρακολούθηση των εργαστηριακών εξετάσεων Εκκρεμότητες των ασφαλιστικών ταμείων Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

15 Κρίσιμα ευρήματα και προτάσεις
Επέκταση του διπλογραφικού συστήματος και λειτουργία των νοσοκομείων με άρτια διαχείριση. Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου από τις διοικήσεις. Ορθή αποτύπωση των δεδομένων κόστους – οφέλους. Δυνατότητα προγραμματισμού και κατάρτισης ουσιαστικών προϋπολογισμών. Επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Αποφυγή της υπερβολικής συνταγογράφησης, τόσο εντός των νοσοκομείων όσο και εκτός με προφανή οφέλη στις σχετικές δαπάνες των ταμείων. Έτσι οι μειώσεις που επιτυγχάνονται στις τιμές των φαρμάκων θα μπορέσουν να μεταφερθούν και στην πραγματική δαπάνη για φάρμακα.

16 Κρίσιμα ευρήματα και προτάσεις
Έλεγχος των αποθεμάτων υλικών και ορθή διαχείριση αποθήκης. Εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών κατά την παραγγελία, παραλαβή και ανάλωση. Ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών και εφαρμογή της διαδικασίας προμηθειών μέσω αναδόχου εταιρείας. Ομαλοποίηση των εκκαθάρισης των υποχρεώσεων μεταξύ Ταμείων – νοσοκομείων. Έγκαιρη αποστολή υποβολών στα ασφαλιστικά ταμεία. Αυξημένη ρευστότητα στο κύκλωμα: ταμεία - νοσοκομεία - προμηθευτές


Κατέβασμα ppt "Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google