Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Διατμηματικό μάθημα δράσης «Οργάνωση & Λειτουργία Εκπαιδευτικής Στήριξης» κατ.πραξ.2.2.2α ΤΕΙ Κρήτης Ακαδ. Έτους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Διατμηματικό μάθημα δράσης «Οργάνωση & Λειτουργία Εκπαιδευτικής Στήριξης» κατ.πραξ.2.2.2α ΤΕΙ Κρήτης Ακαδ. Έτους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Διατμηματικό μάθημα δράσης «Οργάνωση & Λειτουργία Εκπαιδευτικής Στήριξης» κατ.πραξ.2.2.2α ΤΕΙ Κρήτης Ακαδ. Έτους 2005 - 2006 Ε. Χατζηγιάννη, Γεωλόγος ΑΠΘ, Δρ Πανεπιστημίου Κρήτης

2 Αναγκαιότητα – Χρησιμότητα του μαθήματος Το περιβάλλον ως αντικείμενο έρευνας σήμερα Προστασία του Περιβάλλοντος Έλεγχος δραστηριοτήτων & έργων που επιδρούν στο περιβάλλον Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων Διαχειριστικοί Οργανισμοί Ελεγκτικοί φορείς Ιδιώτες Μελετητές «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

3 Σε ποιους απευθύνεται Τμήματα ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων Μηχανολογίας Πολιτικών Δομικών έργων Φυτικής Παραγωγής Θερμοκ/κών Καλ/ργειών & Ανθοκομίας Φυσικών Πόρων & Περιβ/ντος Ηλεκτρονικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Συνεταιριστικών Οργανώσεων Γιατί? Συμμετοχή ιδιωτών επαγγελματιών στη διαχείριση του περιβάλλοντος Σπουδαστές ΤΕΙ >> αυριανοί επαγγελματίες Τεχνολογία περιβάλλοντος / προστασία περιβάλλοντος Σύνταξη & υποβολή ΜΠΕ Στελέχωση μελετητικών γραφείων Συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

4 Στόχοι του μαθήματος... Ενημέρωση των σπουδαστών / μεταφορά γνώσης σχετικά με: Οργανισμοί που εμπλέοκονται στη διαχείριση του Περιβάλλοντος (ρόλος & αρμοδιότητες) Περιφέρειες Νομαρχίες Δήμοι Αναπτυξιακές Εταιρείες Ερευνητικά Ιδρύματα ΑΕΙ & ΤΕΙ Κείμενη νομοθεσία Οδηγίες ΕΕ «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

5 Επαγγελματίες ιδιώτες μελετητές - Μελετητικά γραφεία Ρόλος – Δράση – Αρμοδιότητες Συμμετοχή - Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικές Υποχρώσεις Σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών Παρακολούθηση εξέλιξης Μελετών Αντικείμενο και διάφορες ειδικότητες ΤΕΙ Επαγγελματικά δικαιώματα Στελέχωση Μελετητικών Γραφείων...στόχοι του μαθήματος Ενημέρωση των σπουδαστών / μεταφορά γνώσης σχετικά με: «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

6 Περιεχόμενο διαλέξεων... Περιβάλλον και ΥΠΕΧΩΔΕ Περιβάλλον και Περιφέρεια Περιβάλλον και Νομαρχίες Περιβάλλον και Δήμοι Ελεγκτική αρχή Εκπόνηση μελετών Επίβλεψη μελετών Λήψη αποφάσεων Ανάθεση μελετών «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

7 Περιβάλλον και Αναπτυξιακές Εταιρείες Περιβάλλον και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί...περιεχόμενο διαλέξεων... Εκπόνηση μελετών Ανάθεση μελετών Περιβάλλον και Δημοτικές Εταιρείες Εκπόνηση μελετών Εκπαίδευση Περιβάλλον και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περιβάλλον και Ερευνητικά Ιδρύματα «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

8 Ιδιώτες Μελετητές – Μελετητικά γραφεία...περιεχόμενο διαλέξεων... Επαγγελματικά Δικαιώματα Προσόντα μελετητή Εκπόνησης – υποβολής μελετών Υπογραφή μελετών Νομοθεσία Μελετητικά Πτυχία Κατηγορίες Μελετών Τάξεις Μελετητικών πτυχίων Περιορισμοί Νομοθεσία Αγορά εργασίας... «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

9 Ιδιώτες Μελετητές – Μελετητικά γραφεία...περιεχόμενο διαλέξεων... (ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι...) (απαιτούμενος χρόνος ανάθεσης & εκπόνησης, στάδια, γραφειοκρατία) Εκπόνηση μελετών Ανάθεση μελετών από ιδιώτες Ανάθεση μελετών από Δημόσιο Διαδικασίες διαγωνισμών / ανάθεσης μελετών από το Δημόσιο Συνεργασία μελετητών – συμπράξεις μελετητών Συνεργασία μελετητών – σύνθεση μελετητικών γραφείων «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

10 ...περιεχόμενο διαλέξεων... Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Προ-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων • Περιεχόμενο Μελετών • Προδιαγραφές • Κατηγορίες Μελετών • Διαφορετικές Ειδικότητες Μελετητών και αντικείμενο ΜΠΕ • Διαφορετικές Τάξεις Μελετητικών Πτυχίων και ΜΠΕ • Νομοθεσία – Οδηγίες Ε.Ε. «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

11 ...περιεχόμενο διαλέξεων... • Ο ρόλος των ΔΕΥΑ • Διαχείριση αποβλήτων - Λύματα / απορρίματα • Βιολογικοί καθαρισμοί – Μονάδες • Τεχνογνωσία / Τεχνολογία Περιβάλλοντος • Άλλοι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του περιβάλλοντος • Ο κρατικός μηχανισμός σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος • Συνεργασία με τους φορείς και μεταξύ των φορέων • Διαχειριστικές μελέτες • Οικονομοτεχνικές μελέτες Ειδικότερα θέματα «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

12 Σημερινοί σπουδαστές ΤΕΙ – αυριανοί επαγγελματίες • Πτυχίο ΤΕΙ και επαγγελματικά δικαιώματα / σε σχέση με τους αποφοίτους ΑΕΙ?? •Πτυχίο ΤΕΙ και περιορισμοί •Ποικιλία στις κατηγορίες έργων με βάση το είδος •Μεγάλος αριθμός ΜΠΕ και διαφορετικά αντικείμενα •Διαφορετικές ειδικότητες σπουδαστών ΤΕΙ •Περιορισμοί στα Μελετητικά Πτυχία - Συνεργασία ειδικοτήτων «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»

13 Περιβάλλον... Προστασία Περιβάλλοντος.... Έργα που επηρεάζουν το περιβάλλον Διαχειριστικοί Οργανισμοί Ελεγκτικοί Οργανισμοί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αυστηρή νομοθεσία Ο ρόλος των εξωτερικών μελετητών - επαγγελματιών Στο άμεσο μέλλον??? Δεδομένη η σημασία θεμάτων όπως: «Περιβάλλον και Διαχειριστικοί Οργανισμοί»


Κατέβασμα ppt "«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Διατμηματικό μάθημα δράσης «Οργάνωση & Λειτουργία Εκπαιδευτικής Στήριξης» κατ.πραξ.2.2.2α ΤΕΙ Κρήτης Ακαδ. Έτους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google