Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κων/νος Θέος, 2 ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου Διαλύματα ισχυρών οξέων - βάσεων εύρεση pH.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κων/νος Θέος, 2 ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου Διαλύματα ισχυρών οξέων - βάσεων εύρεση pH."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr 2 ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου Διαλύματα ισχυρών οξέων - βάσεων εύρεση pH διαλύματος ισχυρού οξέος εύρεση pH διαλύματος ισχυρής βάσηςεύρεση pH διαλύματος ισχυρής βάσης αραίωση διαλύματος ισχυρού ηλεκτρολύτη προσθήκη καθαρής ουσίας σε διάλυμα ανάμειξη διαλυμάτων ίδιας ουσίας ανάμειξη διαλυμάτων δύο οξέων/βάσεων

2 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Υπολογισμός pH διαλύματος ισχυρού οξέος

3 Διάλυμα ισχυρού οξέος Ισχυρά οξέα είναι το HClO 4, HCl, HBr, HI, HNO 3 και το H 2 SO 4 (στο α΄ στάδιο). Έχουν πολύ μεγάλο βαθμό ιοντισμού, θεωρούμε ότι ιοντίζονται σε ποσοστό 100 %. Να βρεθεί το pH υδατικού διαλύματος Δ 1 που έχει όγκο 2 L και περιέχει 0,02 mol ΗΝΟ 3. Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση του διαλύματος. Από τον ιοντισμό του υπολογίζουμε τη συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου και στη συνέχεια το pH. αρχικές συγκεντώσεις0,01 Μ-- ιοντίζονται / παράγονται0,01 Μ ιοντική ισορροπία-0,01 Μ Από τον αυτοϊοντισμό του νερού σχηματίζονται ιόντα Η 3 Ο + και ιόντα ΟΗ − και η συγκέντρωση καθενός είναι μικρότερη από 10 -7 Μ. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η [Η 3 Ο + ] οφείλεται αποκλειστικά στον ιοντισμό του ΗΝΟ 3, επομένως: [Η 3 Ο + ] = 0,01 Μ και pH = 2 Επιστροφή στο μενού

4 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Υπολογισμός pH διαλύματος ισχυρής βάσης

5 Διάλυμα ισχυρής βάσης Ισχυρές βάσεις είναι τα ευδιάλυτα υδροξείδια των μετάλλων δηλ. LiOH, KOH, NaOH, Ca(OH) 2, Ba(OH) 2 (τα οποία διίστανται) και ορισμένα ιόντα όπως NH 2 -, O 2-, CH 3 O - Υδατικό διάλυμα (Δ), που έχει όγκο 100 mL, περιέχει 0,37 g υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH) 2 σε θερμοκρασία 25 °C. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος (Δ). Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Ca = 40, O = 16, H = 1 Υπολογίζουμε τη συγκέντρωσή του διαλύματος. Από τη διάσταση του υπολογίζουμε τη συγκέντρωση των ιόντων υδροξειδίου και στη συνέχεια το pH. αρχικές συγκεντώσεις0,05 Μ-- ιοντίζονται / παράγονται0,05 M 2·0,05 M ιοντική ισορροπία-0,05 M0,1 Μ Από τον αυτοϊοντισμό του νερού σχηματίζονται ιόντα Η 3 Ο + και ιόντα ΟΗ − και η συγκέντρωση καθενός είναι μικρότερη από 10 -7 Μ. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η [ΟΗ - ] οφείλεται αποκλειστικά στη διάσταση του Ca(OH) 2 άρα [OΗ - ] = 0,1 Μ οπότε pOH = 1. Στους 25 °C ισχύει pH + pOH = 14 άρα pH = 13. Επιστροφή στο μενού

6 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αραίωση διαλύματος ισχυρού οξέος - ισχυρής βάσης

7 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Αραίωση διαλύματος ισχυρού ηλεκτρολύτη Όταν αραιώνουμε ένα διάλυμα: - η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας δεν μεταβάλλεται - η συγκέντρωση του διαλύματος μειώνεται - το pH του διαλύματος μεταβάλλεται - τα όξινα διαλύματα γίνονται λιγότερο όξινα (το pH τους αυξάνεται) - τα βασικά διαλύματα γίνονται λιγότερο βασικά (το pH τους μειώνεται). Ισχύουν οι σχέσεις: n 1 = n 2 οπότε C 1 V 1 = C 2 V 2 όπου C 1 η συγκέντρωση του αρχικού διαλύματος και C 2 η συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος.

8 Αραίωση διαλύματος ισχυρού ηλεκτρολύτη Αραιώνουμε 300 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) HΒr συγκέντρωσης 0,1 Μ με 2,7 L νερό. Να υπολογίσετε το pH του αραιωμένου διαλύματος (Δ2) που σχηματίζεται. Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση του αραιωμένου διαλύματος. Ο όγκος του αραιωμένου διαλύματος είναι: V 2 = V 1 +V (H 2 O) = 0,3 + 2,7 = 3 L και η συγκέντρωσή του (C 2 ): Από τον ιοντισμό του υπολογίζουμε τη [Η 3 Ο + ] και στη συνέχεια το pH αρχικές συγκεντώσεις0,01 Μ-- ιοντίζονται / παράγονται0,01 Μ ιοντική ισορροπία-0,01 Μ Από τον αυτοϊοντισμό του νερού σχηματίζονται ιόντα Η 3 Ο + και ιόντα ΟΗ − και η συγκέντρωση καθενός είναι μικρότερη από 10 -7 Μ. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως η συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου οφείλεται αποκλειστικά στον ιοντισμό του ΗBr. άρα [Η 3 Ο + ] = 0,01 Μ και pH = 2 Επιστροφή στο μενού

9 Αραίωση διαλύματος ισχυρού ηλεκτρολύτη Γράφουμε τον ιοντισμό του οξέος Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε νερό και υδατικό διάλυμα ΗΝΟ 3 με pH = 1, ώστε να σχηματίσουμε διάλυμα με pH = 2; Από το pH υπολογίζουμε τη συγκέντρωση C 1 του αρχικού διαλύματος αρχικές συγκεντώσειςC1C1 -- ιοντίζονται / παράγονταιC1C1 C1C1 C1C1 ιοντική ισορροπία-C1C1 C1C1 Το αρχικό διάλυμα έχει pH = 1, άρα [Η 3 Ο + ] = 0,1 Μ, άρα C 1 = 0,1 Μ. Όμοια υπολογίζουμε τη συγκέντρωση C 2 του τελικού διαλύματος Το τελικό διάλυμα έχει pH = 2, άρα [Η 3 Ο + ] = 0,01 Μ, άρα C 2 = 0,01 Μ. Υπολογίζουμε την αναλογία όγκων που ζητείται Θεωρήσαμε ότι η [Η 3 Ο + ] οφείλεται αποκλειστικά στον ιοντισμό του ΗΝΟ 3. Ο αυτοϊοντισμός του νερού δεν λήφθηκε υπόψη ως αμελητέος. Επιστροφή στο μενού

10 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη διαλυμένης ουσίας σε διάλυμα Προσθήκη διαλυμένης ουσίας σε διάλυμα

11 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Προσθήκη διαλυμένης ουσίας σε διάλυμα Όταν προσθέτουμε καθαρή ουσία σε διάλυμα, αυξάνεται η μάζα της διαλυμένης ουσίας και η μάζα του διαλύματος. Συνήθως όταν προσθέτουμε μικρές ποσότητες ο όγκος παραμένει σταθερός. Το διάλυμα που προκύπτει έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση από το αρχικό διάλυμα, και την υπολογίζουμε ως εξής: n 1 + n προσθ = n 2 οπότε C 1 V 1 + n προσθ = C 2 V 2 Τα όξινα διαλύματα γίνονται πιο όξινα και το pH τους μειώνεται, αντίστοιχα τα βασικά διαλύματα γίνονται πιο βασικά καιτο pH τους αυξάνεται.

12 Προσθήκη διαλυμένης ουσίας σε διάλυμα Δ1: n 1 = C 1 ·V 1 = 0,2·0,5 = 0,1 mol Δ2: n 2 = n 1 + 0,4 = 0,5 mol. Σε 500 mL υδατικού διαλύματος (Δ1) ΚΟΗ 0,2 Μ διαλύουμε 0,4 mol καθαρό ΚΟΗ χωρίς μεταβολή του όγκου. Να υπολογίσετε το pH του διαλύματος (Δ2) που σχηματίζεται στους 25 °C. Υπολογίζουμε τον αριθμό mol του ΚΟΗ στο αρχικό διάλυμα, τον αριθμό mol του ΚΟΗ στο τελικό διάλυμα και τη συγκέντρωση C 2 του δ/τος Δ2. Από τη διάσταση του ΚΟΗ υπολογίζουμε τη συγκέντρωση των ιόντων υδροξειδίου και στη συνέχεια το pH αρχικές συγκεντώσεις1 Μ-- ιοντίζονται / παράγονται1 Μ ιοντική ισορροπία-1 Μ Από τον αυτοϊοντισμό του νερού σχηματίζονται ιόντα Η 3 Ο + και ιόντα ΟΗ − και η συγκέντρωση καθενός είναι μικρότερη από 10 -7 Μ. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως η συγκέντρωση των ιόντων OH - οφείλεται αποκλειστικά στη διάσταση του ΚΟΗ. άρα [ΟΗ - ] = 1 Μ και pΟH = 0, σε 25 °C: pH + pOH = 14, οπότε pH = 14 Επιστροφή στο μενού

13 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ανάμειξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας Ανάμειξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας

14 Ανάμειξη διαλυμάτων ίδιας ουσίας Όταν αναμειγνύονται διαλύματα της ίδιας ουσίας το τελικό διάλυμα περιέχει τη συνολική ποσότητα της ουσίας. Εφαρμόζουμε τις σχέσεις: n τελ = n 1 + n 2 ή C τελ ·V τελ = C 1 ·V 1 + C 2 ·V 2. Αναμειγνύουμε 200 mL υδατικού διαλύματος (Δ 1 ) ΗΝΟ 3 συγκέντρωσης 0,16 Μ με 300 mL υδατικού διαλύματος (Δ 2 ) ΗΝΟ 3 συγκέντρωσης 0,06 Μ. Να υπολογίσετε το pH του τελικού διαλύματος (Δ 3 ) που σχηματίζεται. Υπολογίζουμε πόσα mol από κάθε βάση περιέχει κάθε αρχικό διάλυμα Το Δ 1 περιέχει Το Δ 2 περιέχει Υπολογίζουμε τη συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Το Δ 3 περιέχει έχει όγκο Γράφουμε τον ιοντισμό του οξέος: To διάλυμα περιέχει [Η 3 Ο + ] = 0,1 Μ, άρα pH = 1. Από τον ιοντισμό υπολογίζουμε το pH αρχικές συγκεντώσεις0,1 M-- ιοντίζονται / παράγονται0,1 M ιοντική ισορροπία-0,1 M Ο ιοντισμός του νερού παραλείπεται ως αμελητέος.Επιστροφή στο μενού

15 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Ανάμειξη διαλυμάτων δύο ισχυρών οξέων ή δύο ισχυρών βάσεων Ανάμειξη διαλυμάτων δύο ισχυρών οξέων ή δύο ισχυρών βάσεων

16 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr kostasctheos@yahoo.gr Όταν αναμειγνύονται διαλύματα δύο ισχυρών οξέων ή δύο ισχυρών βάσεων, βρίσκουμε τις συγκεντρώσεις κάθε ουσίας στο τελικό διάλυμα. Κάνουμε όλους τους ιοντισμούς ή τις διαστάσεις, υπολογίζουμε τη συνολική συγκέντρωση των ιόντων οξωνίου ή των ιόντων υδροξειδίου του διαλύματος και από αυτή βρίσκουμε το pH. Ανάμειξη διαλυμάτων δύο ισχυρών οξέων

17 Αναμειγνύουμε 200 mL υδατικού διαλύματος (Δ 1 ) ΚΟΗ συγκέντρωσης 0,2 Μ με 400 mL υδατικού διαλύματος (Δ 2 ) ΝaΟΗ συγκέντρωσης 0,4 Μ, και αραιώνουμε το τελικό διάλυμα μέχρι όγκο 2 L. Να υπολογίσετε το pH του τελικού διαλύματος (Δ 3 ) στους 25 °C. Υπολογίζουμε πόσα mol από κάθε βάση περιέχει κάθε αρχικό διάλυμα Το Δ1 περιέχει Το Δ2 περιέχει Υπολογίζουμε τις συγκεντρώσεις στο τελικό διάλυμα ΚΟΗ → Κ + + ΟΗ − Αντιδρούν 0,02Μ σχημ. 0,02Μ ΝaΟΗ → Νa + + ΟΗ − Αντιδρούν 0,08Μ σχημ. 0,08Μ Από τις διαστάσεις υπολογίζουμε την ολική συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ - και το pH Η ολική συγκέντρωση των ιόντων υδροξειδίου είναι: [ΟΗ - ] = 0,02 Μ + 0,08 Μ = 0,1 Μ. Από τον αυτοϊοντισμό του νερού σχηματίζονται ιόντα Η 3 Ο + και ιόντα ΟΗ − και η συγκέντρωση καθενός είναι μικρότερη από 10 -7 Μ. Μπορούμε να θεωρήσουμε πως η συγκέντρωση των ιόντων ΟΗ - οφείλεται αποκλειστικά στις δύο διαστάσεις, άρα pOH = -log(0,1) = 1 και σε 25 °C το pH = 13. Επιστροφή στο μενού


Κατέβασμα ppt "Κων/νος Θέος, 2 ο κεφάλαιο Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου Διαλύματα ισχυρών οξέων - βάσεων εύρεση pH."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google