Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πως δημιουργούμε την Κοινωνία της Γνώσης: Ο ρόλος της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πως δημιουργούμε την Κοινωνία της Γνώσης: Ο ρόλος της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως δημιουργούμε την Κοινωνία της Γνώσης: Ο ρόλος της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 1 η Ιουλίου 2010

2 ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-2 Κοινωνία της Γνώσης Δια βίου Μάθηση και Κινητικότητα Ισότητα Κοινωνική Συνοχή Ενεργοί Πολίτες Δημιουργικότητα Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Ποιότητα και Αποδοτικότητα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

3 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-3 Κινητήριες Δυνάμεις της Ευρώπης Προαιρετική Συμμετοχή Διαδικασία της Μπολόνια Διαδικασία της Κοπεγχάγης Στρατηγική της Λισαβόνας Ευρώπη 2020 Ανώτατη Εκπαίδευση Κατάρτιση Οικονομίες της Γνώσης Θέσεις Εργασίας - Ανάπτυξη Ολοκλήρωση Στόχων Έρευνα

4 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-4 Το Τρίγωνο της Γνώσης Ανώτατη Εκπαίδευση Έρευνα Καινοτομία Αξιοποίηση Καινοτομιών Σημαντικά Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη

5 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-5 Παρουσίαση Κύριοι δείκτες προόδου και benchmarks για εκπαίδευση και κατάρτιση –Πρόοδος της Κύπρου Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη Ποιότητα: Πόροι → Αποτελέσματα Συμπεράσματα

6 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-6 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1) Συμμετοχή στην προδημοτική εκπαίδευση Ειδική εκπαίδευση Πρόωρη σχολική εγκατάλειψη Στοιχειώδεις ικανότητες στην ανάγνωση, μαθηματικά και επιστήμη Δεξιότητες γλώσσας Δεξιότητες ICT Δεξιότητες του πολίτη Ικανότητες μάθησης – αυτοκατευθυνόμενη μάθηση Ποσοστά ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από νεαρά άτομα Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών

7 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-7 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2) Προσοντούχοι ανώτατης εκπαίδευσης Διακρατική κινητικότητα σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης Συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση Δεξιότητες ενηλίκων Μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση

8 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-8 Τα benchmarks της ΕΕ για το 2010 1.Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη να μη ξεπερνά το 10% 2.Μείωση κατά 20% τουλάχιστο των μαθητών που δεν έχουν βασικές ικανότητες ανάγνωσης 3.Τουλάχιστο 85% των νεαρών ατόμων να ολοκληρώνουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 4.Αύξηση κατά 15% τουλάχιστο των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, με παράλληλη μείωση της ανισορροπίας μεταξύ φύλων 5.12.5% του ενήλικου πληθυσμού να συμμετάσχει στη δια βίου μάθηση

9 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-9

10 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-10

11 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-11

12 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-12

13 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-13

14 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-14

15 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-15

16 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-16

17 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-17

18 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-18 Τα benchmarks της ΕΕ για το 2020 1.Τουλάχιστο το 95% των παιδιών προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν σε προδημοτική εκπαίδευση 2.Το ποσοστό πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση και κατάρτιση να είναι κάτω από το 10% 3.Το ποσοστό δεκαπεντάχρονων με χαμηλές επιδόσεις την ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη να είναι κάτω από 15% 4.Το ποσοστό ατόμων ηλικίας 30-34 ετών με ανώτατη εκπαίδευση να είναι τουλάχιστο 40% 5.Κατά μέσον όρο τουλάχιστο 15% των ενηλίκων να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση

19 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-19 Κύπρος: Ιδιωτική Εκπαίδευση Η παροχή ιδιωτικής εκπαίδευσης αυξάνεται ως αποτέλεσμα της αύξησης στη ζήτηση –7% των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης –17.5% των παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία

20 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-20

21 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-21 Bologna Process Stocktaking 2009- scorecard for Cyprus 1. Stage of implementation of the first and second cycle DEGREE SYSTEM 2. Access to the next cycle 3. Implementation of national qualifications framework 4. Stage of development of external QA system QUALITY ASSURANCE, ESG 5. Level of student participation in quality assurance 6. Level of international participation in QA 7. Stage of implementation of diploma supplement RECOGNITION 8. National implementation of the principles of the LRC 9. Stage of implementation of ECTS 10. Recognition of prior learning

22 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-22 CY overall score: 3.5

23 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-23 ΕCTS DS Διασφάλιση Ποιότητας - ESG Διεθνοποίηση Κινητικότητα Διασυνοριακή Εκπαίδευση EQF - NQF Λογοδοσία Δημιουργικότητα Εταίροι στον ΕΕΧΑΕ

24 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-24 Απώτερος Στόχος για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο Απόκτηση Αυτοδυναμίας με ορθολογισμό και σε εύλογο χρονικό διάστημα Κινητικότητα Ποιοτικοί Ξένοι Φοιτητές Ποιοτικό Προσωπικό

25 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-25 Χάσμα Ακαδημαϊκών Προσόντων – Αναγκών Βιομηχανίας Ειδική γνώση Αναγκαίες Μεταβιβάσιμες Ικανότητες και Δεξιότητες –ομαδική εργασία και συνεργασία –δημιουργικότητα –επίλυση σύνθετων προβλημάτων –κριτική σκέψη –επικοινωνία –αυτοκατευθυνόμενη μάθηση –διερεύνηση –διαχείριση πληροφοριών –ψηφιακό αλφαβητισμό Αμφίδρομο και συνεχές κανάλι επικοινωνίας πανεπιστημίων- βιομηχανίας

26 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-26 Έρευνα Καινοτομία και Ανάπτυξη

27 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-27 Ανώτατη Εκπαίδευση Έρευνα Καινοτομία Απαιτείται στενή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων Τρίγωνο της Γνώσης

28 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-28 Εταίροι στον ΕRA καινοτομία επιχειρηματικότητα περιφέρειες γνώσης ανάπτυξη τοπικών περιφερειών τεχνολογική ανάπτυξη χάρτα ερευνητή κινητικότητα δικαιώματα

29 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-29 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (1) Σύμφωνα με τη Eurostat το 2007 η Κύπρος κατείχε την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς τις δαπάνες/επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία: –0.45% ΑΕΠ (δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες) –Μέσος όρος EE: 1.85% ΑΕΠ –Στόχος Στρατηγικής της Λισαβόνας: 3% ΑΕΠ

30 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-30 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (2) Το 2008 καταγράφηκε ικανοποιητική πρόοδος σχεδόν σε όλους τους τομείς προτεραιότητας σε σχέση με την έρευνα –Αύξηση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη –Ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών –Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού –Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας Η συμβολή της βιομηχανίας στην Ε & Α παρουσίασε αύξηση αλλά τα ποσοστά παρέμειναν χαμηλά

31 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-31 Κύρια Πρόοδος στην Έρευνα Οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες στην Ε & Α αυξήθηκαν από € 61,3 εκ το 2006 σε €70,1 εκ το 2007 –Αύξηση κατά 14.2% Ανάμεσα στις υψηλότερες των EU27 –% αύξηση ήταν μόνο 0.02%, οδηγώντας στο 0.45% Ο ισοδύναμος αριθμός ερευνητών πλήρους απασχόλησης (FTE) αυξήθηκε κατά 1.5% –1244 το 2007, σε σύγκριση με 1226 το 2006 –Ο αριθμός των ερευνητών αυξήθηκε κατά 7% Το % των γυναικών που συμμετέχουν στην έρευνα παρέμεινε στα 38% του συνόλου των ερευνητών –Στόχος Στρατηγικής Λισαβόνας: 8 ερευνητές σε κάθε 1000 μέλη εργατικού δυναμικού

32 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-32 Καινοτομία Σύμφωνα με το “European Innovation Scoreboard 2008 (Strengths and Weaknesses Report)” η Κύπρος έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της από το 2008, μετακινούμενη από την 24 η στη 13 η θέση Αναμένεται ότι τα δύο μέτρα –Research and Technology Mediation System –Thematic and Innovation Networks θα βελτιώσουν σημαντικά τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους ερευνητικούς οργανισμούς και τον επιχειρηματικό κόσμο

33 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-33 Διασύνδεση Πανεπιστημίων με Βιομηχανία – ΕΤ Πάρκο Πρόσφατα λειτούργησαν στα έξι πανεπιστήμια της Κύπρου Γραφεία Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ Ως προς το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο –Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας –Αποκτήθηκε ο χώρος για τη στέγασή του και κατασκευάστηκε οδική πρόσβαση προς αυτό

34 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-34 Θεσμική Αναδόμηση Αναδόμηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας –Διοικητικό Συμβούλιο –Επιστημονικό Συμβούλιο –Εθνική Πολιτική Έρευνας Τομείς Προτεραιότητας για την Έρευνα

35 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-35 Έρευνα Καινοτομία Τεχνολογική Ανάπτυξη Η αλυσίδα έχει σημασία για χώρες που οραματίζονται να καταστούν οικονομίες της γνώσης Αναμφίβολα οι τεχνολογικά προηγμένες χώρες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

36 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-36 Βασική Έρευνα στοχεύει στην ανακάλυψη πολύ βασικών αληθειών για τον κόσμο μας που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές των σχετικών πεδίων Εφαρμοσμένη Έρευνα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας με υπαρκτό όφελος ως προς τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής

37 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-37 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (1) Μέσα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: Προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς (βιομηχανία, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς κτλ) Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και βιομηχανική ανάπτυξη Παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή βελτίωση υφιστάμενων Βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων

38 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-38 Αύξηση της συμμετοχής κυπριακών ΜΜΕ σε ερευνητικά προγράμματα Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας Ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στους πολίτες Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων της Κύπρου Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (2)

39 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-39 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (3) Βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Μείωση και επεξεργασία αποβλήτων Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης Ολοκληρωμένη διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και αντιμετώπιση λειψυδρίας Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία

40 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-40 Ποιότητα: Πόροι → Αποτελέσματα

41 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-41 ΠόροιΑποτελέσματαΑξιολόγηση ΑυξημένοιΑυξημέναΣωστή Επένδυση ΑυξημένοιΣτάσιμαΣπατάλη ΑυξημένοιΜειωμέναΜεγάλη Σπατάλη ΣτάσιμοιΑυξημέναΑποδοτικότητα ΣτάσιμοιΣτάσιμαΣτασιμότητα ΣτάσιμοιΜειωμέναΑπαιτείται Τόνωση/ Κορεσμός ΜειωμένοιΑυξημέναΑποτελεσματικότητα ΜειωμένοιΣτάσιμαΠλεονασμός Πόρων ΜειωμένοιΜειωμέναΜαρασμός

42 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-42 Κεντρικά Μηνύματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία να είναι και αποτελεσματικά και δίκαια Δημιουργία κουλτούρας της ποιότητας/αξιολόγησης Επένδυση στην προδημοτική εκπαίδευση Συστήματα αυτονομίας και λογοδοσίας προς βελτίωση της αποδοτικότητας Ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις προς επίτευξη ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Σαφείς κατευθύνσεις για την περαιτέρω μάθηση και την απασχόληση

43 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-43 Υψηλό επίπεδο αντίληψης της παροχής εκπαίδευσης και της διεξαγωγής έρευνας SOCIETY “input”“output” Process (education/ research) students resources achieved learning research results societal impact Interactivity with the surrounding social environment

44 1 η Ιουλίου 2010ΤΕΠΑΚ-ΟΠΕΚ-44 Συμπεράσματα Η εκπαίδευση και η έρευνα συνιστούν τους κεντρικούς πυλώνες μιας κοινωνίας της γνώσης Παρά την οικονομική κρίση οι συνολικοί προϋπολογισμοί της Κύπρου για την εκπαίδευση το 2009 και το 2010 παρουσιάζουν αύξηση –Όμως οι προϋπολογισμοί των δημόσιων πανεπιστημίων και της έρευνας για το 2010 παρουσιάζουν σημαντική μείωση και η εικόνα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι θετική –Οι περικοπές θα επηρεάσουν την ανάπτυξη Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται, σε ορισμένα ζητήματα με χαμηλότερους ρυθμούς Υπάρχει πρόοδος σε σχέση με την έρευνα και καινοτομία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε

45 Σε εποχές οικονομικών κρίσεων Η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου – Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι δύο πυλώνες για την οικοδόμηση της ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "Πως δημιουργούμε την Κοινωνία της Γνώσης: Ο ρόλος της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google