Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως δημιουργούμε την Κοινωνία της Γνώσης: Ο ρόλος της Έρευνας και της Εκπαίδευσης
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 1η Ιουλίου 2010

2 Κοινωνία της Γνώσης Δια βίου Μάθηση και Κινητικότητα Ποιότητα και
Αποδοτικότητα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δημιουργικότητα Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Ισότητα Κοινωνική Συνοχή Ενεργοί Πολίτες 1η Ιουλίου 2010

3 Κινητήριες Δυνάμεις της Ευρώπης Προαιρετική Συμμετοχή
Στρατηγική της Λισαβόνας Ευρώπη 2020 Διαδικασία της Κοπεγχάγης Διαδικασία της Μπολόνια Έρευνα Οικονομίες της Γνώσης Θέσεις Εργασίας - Ανάπτυξη Ανώτατη Εκπαίδευση Κατάρτιση Ολοκλήρωση Στόχων Προαιρετική Συμμετοχή 1η Ιουλίου 2010

4 Αξιοποίηση Καινοτομιών Σημαντικά Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη
Το Τρίγωνο της Γνώσης Έρευνα Καινοτομία Ανώτατη Εκπαίδευση Αξιοποίηση Καινοτομιών Σημαντικά Κοινωνικο-οικονομικά οφέλη 1η Ιουλίου 2010

5 Παρουσίαση Κύριοι δείκτες προόδου και benchmarks για εκπαίδευση και κατάρτιση Πρόοδος της Κύπρου Έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη Ποιότητα: Πόροι → Αποτελέσματα Συμπεράσματα 1η Ιουλίου 2010

6 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (1)
Συμμετοχή στην προδημοτική εκπαίδευση Ειδική εκπαίδευση Πρόωρη σχολική εγκατάλειψη Στοιχειώδεις ικανότητες στην ανάγνωση, μαθηματικά και επιστήμη Δεξιότητες γλώσσας Δεξιότητες ICT Δεξιότητες του πολίτη Ικανότητες μάθησης – αυτοκατευθυνόμενη μάθηση Ποσοστά ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από νεαρά άτομα Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 1η Ιουλίου 2010

7 Κύριοι Δείκτες Προόδου για Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2)
Προσοντούχοι ανώτατης εκπαίδευσης Διακρατική κινητικότητα σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης Συμμετοχή ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση Δεξιότητες ενηλίκων Μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 1η Ιουλίου 2010

8 Τα benchmarks της ΕΕ για το 2010
Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη να μη ξεπερνά το 10% Μείωση κατά 20% τουλάχιστο των μαθητών που δεν έχουν βασικές ικανότητες ανάγνωσης Τουλάχιστο 85% των νεαρών ατόμων να ολοκληρώνουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Αύξηση κατά 15% τουλάχιστο των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, με παράλληλη μείωση της ανισορροπίας μεταξύ φύλων 12.5% του ενήλικου πληθυσμού να συμμετάσχει στη δια βίου μάθηση 1η Ιουλίου 2010

9 1η Ιουλίου 2010

10 1η Ιουλίου 2010

11 1η Ιουλίου 2010

12 1η Ιουλίου 2010

13 1η Ιουλίου 2010

14 1η Ιουλίου 2010

15 1η Ιουλίου 2010

16 1η Ιουλίου 2010

17 1η Ιουλίου 2010

18 Τα benchmarks της ΕΕ για το 2020
Τουλάχιστο το 95% των παιδιών προσχολικής ηλικίας να συμμετέχουν σε προδημοτική εκπαίδευση Το ποσοστό πρόωρης αποχώρησης από την εκπαίδευση και κατάρτιση να είναι κάτω από το 10% Το ποσοστό δεκαπεντάχρονων με χαμηλές επιδόσεις την ανάγνωση, τα μαθηματικά και την επιστήμη να είναι κάτω από 15% Το ποσοστό ατόμων ηλικίας ετών με ανώτατη εκπαίδευση να είναι τουλάχιστο 40% Κατά μέσον όρο τουλάχιστο 15% των ενηλίκων να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση 1η Ιουλίου 2010

19 Κύπρος: Ιδιωτική Εκπαίδευση
Η παροχή ιδιωτικής εκπαίδευσης αυξάνεται ως αποτέλεσμα της αύξησης στη ζήτηση 7% των παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης 17.5% των παιδιών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία 1η Ιουλίου 2010

20 1η Ιουλίου 2010

21 Bologna Process Stocktaking 2009- scorecard for Cyprus
DEGREE SYSTEM 1. Stage of implementation of the first and second cycle 2. Access to the next cycle RECOGNITION 7. Stage of implementation of diploma supplement 3. Implementation of national qualifications framework 8. National implementation of the principles of the LRC QUALITY ASSURANCE, ESG 4. Stage of development of external QA system 9. Stage of implementation of ECTS 5. Level of student participation in quality assurance 10. Recognition of prior learning 6. Level of international participation in QA 1η Ιουλίου 2010

22 CY overall score: 3.5 1η Ιουλίου 2010

23 ΕCTS DS Διασφάλιση Ποιότητας - ESG Κινητικότητα Διεθνοποίηση
Εταίροι στον ΕΕΧΑΕ Διασυνοριακή Εκπαίδευση EQF - NQF Λογοδοσία Δημιουργικότητα 1η Ιουλίου 2010

24 Απόκτηση Αυτοδυναμίας εύλογο χρονικό διάστημα Ποιοτικοί Ξένοι Φοιτητές
Απώτερος Στόχος για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο Απόκτηση Αυτοδυναμίας με ορθολογισμό και σε εύλογο χρονικό διάστημα Ποιοτικό Προσωπικό Κινητικότητα Ποιοτικοί Ξένοι Φοιτητές 1η Ιουλίου 2010

25 Χάσμα Ακαδημαϊκών Προσόντων – Αναγκών Βιομηχανίας
Ειδική γνώση Αναγκαίες Μεταβιβάσιμες Ικανότητες και Δεξιότητες ομαδική εργασία και συνεργασία δημιουργικότητα επίλυση σύνθετων προβλημάτων κριτική σκέψη επικοινωνία αυτοκατευθυνόμενη μάθηση διερεύνηση διαχείριση πληροφοριών ψηφιακό αλφαβητισμό Αμφίδρομο και συνεχές κανάλι επικοινωνίας πανεπιστημίων-βιομηχανίας 1η Ιουλίου 2010

26 Έρευνα Καινοτομία και Ανάπτυξη
Έρευνα Καινοτομία και Ανάπτυξη 1η Ιουλίου 2010

27 Απαιτείται στενή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων
Έρευνα Καινοτομία Τρίγωνο της Γνώσης Ανώτατη Εκπαίδευση Απαιτείται στενή αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των παραγόντων 1η Ιουλίου 2010

28 καινοτομία επιχειρηματικότητα περιφέρειες γνώσης Εταίροι στον ανάπτυξη
ΕRA ανάπτυξη τοπικών περιφερειών τεχνολογική ανάπτυξη κινητικότητα χάρτα ερευνητή δικαιώματα 1η Ιουλίου 2010

29 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (1)
Σύμφωνα με τη Eurostat το 2007 η Κύπρος κατείχε την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς τις δαπάνες/επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία: 0.45% ΑΕΠ (δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες) Μέσος όρος EE: 1.85% ΑΕΠ Στόχος Στρατηγικής της Λισαβόνας: 3% ΑΕΠ 1η Ιουλίου 2010

30 Κύπρος: Επενδύσεις στην Έρευνα (2)
Το 2008 καταγράφηκε ικανοποιητική πρόοδος σχεδόν σε όλους τους τομείς προτεραιότητας σε σχέση με την έρευνα Αύξηση επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη Ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας Η συμβολή της βιομηχανίας στην Ε & Α παρουσίασε αύξηση αλλά τα ποσοστά παρέμειναν χαμηλά 1η Ιουλίου 2010

31 Κύρια Πρόοδος στην Έρευνα
Οι ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες στην Ε & Α αυξήθηκαν από € 61,3 εκ το 2006 σε €70,1 εκ το 2007 Αύξηση κατά 14.2% Ανάμεσα στις υψηλότερες των EU27 % αύξηση ήταν μόνο 0.02%, οδηγώντας στο 0.45% Ο ισοδύναμος αριθμός ερευνητών πλήρους απασχόλησης (FTE) αυξήθηκε κατά 1.5% 1244 το 2007, σε σύγκριση με 1226 το 2006 Ο αριθμός των ερευνητών αυξήθηκε κατά 7% Το % των γυναικών που συμμετέχουν στην έρευνα παρέμεινε στα 38% του συνόλου των ερευνητών Στόχος Στρατηγικής Λισαβόνας: 8 ερευνητές σε κάθε 1000 μέλη εργατικού δυναμικού 1η Ιουλίου 2010

32 Καινοτομία Σύμφωνα με το “European Innovation Scoreboard 2008 (Strengths and Weaknesses Report)” η Κύπρος έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της από το 2008, μετακινούμενη από την 24η στη 13η θέση Αναμένεται ότι τα δύο μέτρα Research and Technology Mediation System Thematic and Innovation Networks θα βελτιώσουν σημαντικά τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους ερευνητικούς οργανισμούς και τον επιχειρηματικό κόσμο 1η Ιουλίου 2010

33 Διασύνδεση Πανεπιστημίων με Βιομηχανία – ΕΤ Πάρκο
Πρόσφατα λειτούργησαν στα έξι πανεπιστήμια της Κύπρου Γραφεία Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία αξιοποιώντας τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ Ως προς το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας Αποκτήθηκε ο χώρος για τη στέγασή του και κατασκευάστηκε οδική πρόσβαση προς αυτό 1η Ιουλίου 2010

34 Θεσμική Αναδόμηση Αναδόμηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνική Πολιτική Έρευνας Τομείς Προτεραιότητας για την Έρευνα 1η Ιουλίου 2010

35 Έρευνα Καινοτομία Η αλυσίδα έχει σημασία για χώρες που οραματίζονται να καταστούν οικονομίες της γνώσης Τεχνολογική Ανάπτυξη Αναμφίβολα οι τεχνολογικά προηγμένες χώρες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 1η Ιουλίου 2010

36 Εφαρμοσμένη Έρευνα Βασική Έρευνα
αξιοποιεί τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας με υπαρκτό όφελος ως προς τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής Βασική Έρευνα στοχεύει στην ανακάλυψη πολύ βασικών αληθειών για τον κόσμο μας που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές των σχετικών πεδίων 1η Ιουλίου 2010

37 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (1)
Μέσα από την Εφαρμοσμένη Έρευνα, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: Προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς (βιομηχανία, επιχειρήσεις, τοπικοί φορείς κτλ) Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας Νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και βιομηχανική ανάπτυξη Παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών ή βελτίωση υφιστάμενων Βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 1η Ιουλίου 2010

38 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (2)
Αύξηση της συμμετοχής κυπριακών ΜΜΕ σε ερευνητικά προγράμματα Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας Ανάπτυξη νέων μοντέλων παροχής υπηρεσιών στους πολίτες Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των φυσικών πόρων της Κύπρου 1η Ιουλίου 2010

39 Αναγκαιότητα Εφαρμοσμένης Έρευνας για την Κύπρο (3)
Βελτίωση των μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Μείωση και επεξεργασία αποβλήτων Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανακύκλωσης Ολοκληρωμένη διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και αντιμετώπιση λειψυδρίας Πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία 1η Ιουλίου 2010

40 Ποιότητα: Πόροι → Αποτελέσματα
Ποιότητα: Πόροι → Αποτελέσματα 1η Ιουλίου 2010

41 Απαιτείται Τόνωση/ Κορεσμός
Πόροι Αποτελέσματα Αξιολόγηση Αυξημένοι Αυξημένα Σωστή Επένδυση Στάσιμα Σπατάλη Μειωμένα Μεγάλη Σπατάλη Στάσιμοι Αποδοτικότητα Στασιμότητα Απαιτείται Τόνωση/ Κορεσμός Μειωμένοι Αποτελεσματικότητα Πλεονασμός Πόρων Μαρασμός 1η Ιουλίου 2010

42 Δημιουργία κουλτούρας της ποιότητας/αξιολόγησης
Κεντρικά Μηνύματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την επίτευξη υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία να είναι και αποτελεσματικά και δίκαια Δημιουργία κουλτούρας της ποιότητας/αξιολόγησης Επένδυση στην προδημοτική εκπαίδευση Συστήματα αυτονομίας και λογοδοσίας προς βελτίωση της αποδοτικότητας Ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις προς επίτευξη ισότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Σαφείς κατευθύνσεις για την περαιτέρω μάθηση και την απασχόληση 1η Ιουλίου 2010

43 Interactivity with the surrounding social environment
Υψηλό επίπεδο αντίληψης της παροχής εκπαίδευσης και της διεξαγωγής έρευνας Interactivity with the surrounding social environment “input” “output” Process (education/ research) students resources achieved learning research results societal impact SOCIETY 1η Ιουλίου 2010

44 Συμπεράσματα Η εκπαίδευση και η έρευνα συνιστούν τους κεντρικούς πυλώνες μιας κοινωνίας της γνώσης Παρά την οικονομική κρίση οι συνολικοί προϋπολογισμοί της Κύπρου για την εκπαίδευση το 2009 και το 2010 παρουσιάζουν αύξηση Όμως οι προϋπολογισμοί των δημόσιων πανεπιστημίων και της έρευνας για το 2010 παρουσιάζουν σημαντική μείωση και η εικόνα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι θετική Οι περικοπές θα επηρεάσουν την ανάπτυξη Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση συνεχίζεται, σε ορισμένα ζητήματα με χαμηλότερους ρυθμούς Υπάρχει πρόοδος σε σχέση με την έρευνα και καινοτομία, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε 1η Ιουλίου 2010

45 Σε εποχές οικονομικών κρίσεων
Η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης σε βάθος χρόνου – Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι οι δύο πυλώνες για την οικοδόμηση της ανάπτυξης


Κατέβασμα ppt "Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google