Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οι προοπτικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οι προοπτικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οι προοπτικές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οι άξονες δράσης

3 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα • Κρίση της κοινωνίας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα  Ανεξαρτησία σε συνδυασμό με λογοδοσία • Διεθνή (ευρωπαϊκά) προτάγματα • Διεθνή (ευρωπαϊκά) προτάγματα (π.χ. EC documents ‘Common European Principles for Teacher Competence and Qualifications’, ‘Improving the Quality of TE’)  Προσαρμογή, σε συνδυασμό με αναζήτηση ιδιαίτερης φυσιογνωμίας • Διεπιστημονικότητα  Απαίτηση για συνεργασίες

4 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Η λήψη αποφάσεων Οι δεδομένες συνθήκες και τα περιθώρια για: 1) Καταλληλότητα των αποκεντρωμένων λύσεων για τον καθορισμό του πλαισίου της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και των επιδιωκόμενων ικανοτήτων τους. 2) Αναπλαισίωση των σχέσεων με το εποπτεύον Υπουργείο και με τις ενδιάμεσες δομές.

5 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Άξονες προοπτικών 1) Προγράμματα σπουδών και ποιότητα διδασκαλίας 2) Έρευνα (επίδοση και δράση) 3) Σύνδεση με την κοινότητα, άμεση (επαγγελματίες εκπαιδευτικοί) και έμμεση

6 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 1) Προγράμματα σπουδών και ποιότητα διδασκαλίας (1/2)  Αναδόμηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Συγκρότηση κεντρικών αντικειμένων και ανανέωση των μαθημάτων (εκπαίδευση ενηλίκων, διά βίου μάθηση κ.ά.).  Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Συντονισμένη συζήτηση για τη σκοπιμότητα ύπαρξης αυτόνομου Τμήματος εκπαίδευσης δασκάλων.  Αντιστοίχιση των μαθημάτων με τον πραγματικό φόρτο εργασίας των φοιτητών σε αυτά και με τις μεταφερόμενες μονάδες τους (ECTS).  Ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

7 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 1) Προγράμματα σπουδών και ποιότητα διδασκαλίας (2/2)  Ενίσχυση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας των μαθημάτων και αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών.  Διερεύνηση της σκοπιμότητας παροχής ψηφιακών και εξ αποστάσεως μαθημάτων  Διεύρυνση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και mentoring που προσφέρει το Τμήμα στους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.  Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή κύκλων μαθημάτων στα αγγλικά.

8 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 2) Έρευνα: επίδοση και δράση  Επανασχεδιασμός της ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος, μέσω της ενίσχυσης διεπιστημονικών διατμηματικών, διαπανεπιστημιακών και διεθνών συνεργασιών (Erasmus+, FP και άλλων).  Επιδίωξη για εντονότερη διεθνή παρουσία των καθηγητών και των άλλων ερευνητών του Τμήματος, με περισσότερες δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και φόρα.  Συστηματικότερη πλαισίωση των φοιτητών που εκπονούν πτυχιακές, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές στο Τμήμα.  Εντατικοποίηση της έρευνας σε σχέση με τομείς αιχμής και ικανότητες-κλειδιά (παιδαγωγική ικανότητα, ετερογενείς ομάδες μαθητών, έρευνα-δράση – κριτική – αλλαγή).

9 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Σύνδεση με την κοινότητα, άμεση & έμμεση (1/2)  Ενδυνάμωση των σχέσεων του Τμήματος με κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς και με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.  Ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τον κοινωνικό ρόλο τους, για τη σημασία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.  Ενθάρρυνση της κινητικότητας και της συνεργασιμότητας των φοιτητών  Ανάπτυξη σχέσεων του Τμήματος με πρώην αποφοίτους του, με ενημέρωση τόσο για την επαγγελματική και κοινωνική πορεία τους μετά τις σπουδές, όσο και για την αναζήτηση συνεργειών προς όφελος του Τμήματος και των αποφοίτων.

10 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Σύνδεση με την κοινότητα, άμεση & έμμεση (2/2)  Εστίαση στην προσωπική ανάπτυξη των μελλοντικών εκπαιδευτικών, στις ηθικές και δεοντολογικές αρχές του επαγγέλματος, καθώς και στην επαγγελματική και κοινωνική συνειδητότητα ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική παρουσία των εκπαιδευτικών.  Διερεύνηση των βέλτιστων τρόπων για παροχή διά βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, σε σχέση και με τις εργασιακές ανάγκες τους, μέσω της συγκρότησης δομής συνεχιζόμενης κατάρτισης εκπαιδευτικών.

11 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 «Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολία σε κάθε ευκαιρία. Ο αισιόδοξος βλέπει ευκαιρία σε κάθε δυσκολία.» Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εξωτερική Αξιολόγηση – 2013.12.16-18 Οι προοπτικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google