Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προώθηση Καινοτομίας Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Κρίσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προώθηση Καινοτομίας Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Κρίσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προώθηση Καινοτομίας Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Κρίσης
Προώθηση Καινοτομίας Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Κρίσης

2 Καινοτομία σε ευρεία έννοια σημαίνει: 
Νέα ποιοτικά προϊόντα Νέες ποιοτικές υπηρεσίες Νέο μοντέλο Διοίκησης και Οργάνωσης Νέες δομές, θεσμούς και διαδικασίες, που?? στις Επιχειρήσεις, στο Κράτος στην ευρεία Δημόσια Διοίκηση αλλά και στην Κοινωνία.

3 Προϋποθέσεις για την προώθηση της Καινοτομίας
Η Καινοτομία δεν προωθείται «κατά παραγγελία». Χρειάζεται ένα γενικότερο κλίμα (περιβάλλον), στο οποίο η γνώση, ο πλούτος ιδεών, η δημιουργικότητα, η διάθεση για ρίσκο, το θάρρος θα μπορούν να αναπτύξουν το «Νέο» Ο άνθρωπος αποτελεί τον παράγοντα «κλειδί». Ήδη έχει γίνει κατανοητό στις προηγμένες οικονομίες, ότι οι υπολογιστές και τα robots στερούνται φαντασίας και δημιουργικότητας. Ο άνθρωπος, οι εργαζόμενοι, στον Δημόσιο Τομέα ή στις επιχειρήσεις, αποτελούν το επίκεντρο της Δημιουργίας και της Επιτυχίας. Το κυριότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι καλοί συνεργάτες, παρά το γεγονός ότι δεν επετεύχθη ακόμη να εμφανισθεί αυτό στον ισολογισμό μιας επιχείρησης. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα, στην οποία θα αναπτυχθούν οι δεξιότητες, η εξειδίκευση (qualification) και η έμπνευση (motivation) σ΄όλη την κοινωνική και ιεραρχική δομή των Οργανισμών, των ΕΚ, των ΑΕΙ, των Επιχειρήσεων, των Δημ. Υπηρεσιών και της Οικονομίας γενικότερα. Η καινοτομία πρέπει όμως να είναι Ανθρωποκεντρική

4 Προώθηση καινοτομίας Ενδεικτικά μεγέθη
Προώθηση καινοτομίας Ενδεικτικά μεγέθη Η παραγωγή Νέας Γνώσης δηλ. Επιστήμη – Έρευνα Τεχνολογία. Η διαμόρφωση ενός Καινοτόμου περιβάλλοντος. Η εφευρετικότητα μιας κοινωνίας (καταγράφεται και από τον αριθμό των ευρεσιτεχνιών). Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. (Ευρεία διεπιστημονική εκπαίδευση αλλά και εξειδίκευση. Συνθετική – Κριτική σκέψη και βαθειά γνώση μεθοδολογίας). Ηγετικά στελέχη με ε ξειδίκευση, επικοινωνιακές, συνθετικές ικανότητες και κοινωνικές ευαισθησίες.

5 Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας.
Αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος – προσαρμογή στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης. Έμπνευση του ανθρώπινου δυναμικού – δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση, προσήλωση σε στόχους (Το νέο ενέχει την ευκαιρία της επιτυχίας, την ικανοποίηση της δημιουργίας αλλά και το ρίσκο της αποτυχίας) Προώθηση Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας με συγκεκριμένα μέτρα. Ορισμός εθνικών αναπτυξιακών στόχων – μεσοπρόθεσμο όραμα.

6 Διαμόρφωση Καινοτομικού Περιβάλλοντος
Προώθηση υποδομών, επιδότησης, διάθεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων. Προώθηση της εξωστρέφειας με διεθνείς συμφωνίες. Προώθηση τομέων με προβλεπόμενη μελλοντική ανάπτυξη. Αξιοκρατική ειδική στελέχωση Δημόσιας Διοίκησης. (υποχρεωτική δια βίου κατάρτιση - με αξιολόγηση, ως κριτήριο προαγωγής) Ευρεία συζήτηση – εμπέδωση των εθνικών – περιφερειακών αναπτυξιακών στόχων.

7 Καινοτομία = Συνεχής Προσπάθεια
«Η Έρευνα αποτελεί την μετατροπή του χρήματος σε Νέα Γνώση. Η Καινοτομία μετατρέπει την Γνώση σε πλούτο» Καινοτομία = δημιουργική καταστροφή --Schumpeter

8 Παραγωγικότητα ΑΕΠ / απασχολούμενο ΑΕΠ / ώρα εργασίας
Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης της Παραγωγικότητας. Διαρροή (αποχωρήσεις) συνεργατών (επίπεδο ικανοποίησης συνεργατών) Χρόνος απουσίας Σχετικότητα εργασίας με τις γνώσεις και δεξιότητες του εργαζόμενου Αποδοτικότητα εργασίας (επίτευξη στόχων με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια/ εργασία/κόστος) – Effectiveness Αποτελεσματικότητα εργασίας (επίτευξη στόχων ανεξάρτητα χρόνου εργασίας/ προσπάθειας/κόστους) – Efficiency “Efficiency is doing things right, while Effectiveness is doing the right things” in the right time.  Έμπνευση προσωπικού Επικοινωνία Βαθμός ικανοποίησης πελατών (συναλλασσόμενων ) (ποιότητα προϊόντων ή και υπηρεσιών)

9 Παραγωγικότητα Συγκριτικά μεγέθη (ΕΕ 27)

10 Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο), Φθίνουσα κατάταξη χωρών, 2010

11 Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο), Κύπρος, 2005 – 2010, Βάση: ΕΕ-27=100

12 Ρυθμός μεταβολής της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούμενο), Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, Φθίνουσα κατάταξη χωρών, 2011.

13 Παραγωγικότητα Εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας), Φθίνουσα κατάταξη χωρών, 2010 Βάση: ΕΕ-27=100

14 Ρυθμός μεταβολής της Παραγωγικότητας Εργασίας (ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας), Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, Φθίνουσα κατάταξη χωρών, 2011.

15 Ρυθμός μεταβολής του Μοναδιαίου Εργατικού Κόστους Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος Φθίνουσα κατάταξη χωρών, 2011.


Κατέβασμα ppt "Προώθηση Καινοτομίας Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Κρίσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google