Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση: "Ανασκόπηση, προτεραιότητες και προοπτικές.Το ΕΠΕΑΕΚ και οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις" Ημέρες Σταδιοδρομίας, Γραφείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση: "Ανασκόπηση, προτεραιότητες και προοπτικές.Το ΕΠΕΑΕΚ και οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις" Ημέρες Σταδιοδρομίας, Γραφείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση: "Ανασκόπηση, προτεραιότητες και προοπτικές.Το ΕΠΕΑΕΚ και οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις" Ημέρες Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΚΠΑ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2006 Κώστας Κατσόγιαννος

2 2 Το γιατί : Αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα •Έρευνα και καινοτομία •Σχετική θέση ως προς ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ασία γενικότερα •Έρευνα+Καινοτομία, νέες δυναμικές επιχειρήσεις. Νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας •Κινητικότητα στο χώρο της εργασίας •Δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη χώρα ή από άλλη χώρα •Βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 Τα στοιχεία προέρχονται από το European Scoreboard of Innovation.

9 9 Οι Οκτώ βασικές δεξιότητες-ομάδες προσόντων για τους πολίτες. Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη Δια Βίου Μάθηση και τα εκπαιδευτικά συστήματα.Eκπαίδευση & Κατάρτιση 2010 1.Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 2.Επικοινωνία στις ξένες γλώσσες 3.Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία 4.Ψηφιακή ικανότητα 5.Μεθοδολογία της μάθησης 6.Διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές και κοινωνικές ικανότητες και ικανότητα του πολίτη 7.Επιχειρηματικότητα 8.Πολιτιστική έκφραση Η παρακολούθηση της πορείας αφορά τρία επίπεδα σαφώς καθορισμένα: Γνώσεις-δεξιότητες/ικανότητες-συμπεριφορές

10 10 Δράσεις των Ε.Π στο Γ ΚΠΣ για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας •ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ, Ερευνητικά Ινστιτούτα(spinoffs, incubators etc) •ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ •Υπ.Απασχόλησης •Υπ.Γεωργίας •Υπ.Τουρισμού •Άλλοι φορείς και δομές, διακρατικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ(FP V, FP VI etc)

11 11 Πολιτική Λισσαβώνας 2010 •Aνοικτή μέθοδος συντονισμού OMC.Διασφάλιση της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.Διαβούλευση με κοιν εταίρους •Ευρώπη=Πρώτη παγκόσμια οικονομία στη γνώση •Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, ελκυστικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας, ελαστικότητα και ευελιξία στην αγορά εργασίας •Οκτώ βασικές δεξιότητες για όλους τους νέους ευρωπαίους πολίτες.Μια από αυτές είναι η επιχειρηματικότητα

12 12 •Aνοικτή πρόσβαση σε όλους, η εκπαίδευση να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο και όχι το σύστημα, ευέλικτοι τρόποι και μεθοδολογίες εκπαίδευσης και κατάρτισης •Συγκεκριμένοι στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» •Μεταφορά καλών πρακτικών •Ενδιάμεση παρακολούθηση, αξιολόγηση της πορείας, συγκριτική αξιολόγηση – benchmarking •Ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη •e-government, ICT, local authorities, local goverment

13 13 Τι είναι η επιχειρηματικότητα για την εκπαίδευση; •Η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού, αυτογνωσίας, ανάπτυξη της συλλογικότητας – teamworking •αποδοχή του άλλου, γνώση των ορίων μας, ανάληψη ευθύνης και επιλογών ρίσκου •Χαρά της προσωπικής δημιουργίας, αλλά και το δικαίωμα στην αποτυχία της πρώτης προσπάθειας •Σε ανώτερα επίπεδα είναι και οι οικονομικές και διοικητικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με μεγάλες πιθανότητες βιωσιμότητας (μελετημένη εκ των προτέρων)

14 14 Συνιστώσες της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση •Αυτογνωσία – self assessment •Μεθοδικότητα - methodology •Πρωτοβουλία – initiative •Συνεργατικότητα- collaborativeness •Δημιουργικότητα – creativity •«Πλάγια σκέψη» •καινοτομικότητα– Innovativeness •Εφευρετικότητα – inventiveness

15 15 Πόροι από το ΕΠΕΑΕΚ για την επιχειρηματικότητα(2000-2006) •Άμεσοι πόροι 19 +2 εκατ € = 21 εκατ € •Έμμεσες δράσεις –Γραφεία διασύνδεσης και πρακτικής άσκησης –Γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού –Δράσεις για γυναίκες που σπουδάζουν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα

16 16 Επιχειρηματικές δράσεις από το ΕΠΕΑΕΚ •Μαθήματα επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στα ΤΕΕ και ΙΕΚ •Γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας •Θυρίδες και παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας για νέους που θέλουν να ξεκινήσουν δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης •Βραβεία σε ομάδες φοιτητών και ευνοϊκοί όροι ένταξής τους σε προγράμματα του ΥΠΑΝ

17 17 Για την Νέα Προγραμματική περίοδο 2007-2013 •Αποτελεί Προγραμματική προτεραιότητα •Μεγαλύτερη ένταση και διάχυση δράσεων επιχειρηματικότητας και σε περιφερειακό επίπεδο •Ευρύτερη και βαθύτερη εμπλοκή των Επιχειρησιακών προγραμμάτων •Περισσότερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, τοπικών αρχών, θεσμικών εκπροσώπων

18 18 Σας ευχαριστώ! www.epeaek.gr ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, Μονάδα Α΄ Κων.Κατσόγιαννος katsogi@epeaek.gr τηλ 210 3278084 www.epeaek.gr katsogi@epeaek.gr


Κατέβασμα ppt "1 Επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση: "Ανασκόπηση, προτεραιότητες και προοπτικές.Το ΕΠΕΑΕΚ και οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις" Ημέρες Σταδιοδρομίας, Γραφείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google