Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Καινοτομικό Πρόγραμμα RI-SE ΕΚΕΠΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Καινοτομικό Πρόγραμμα RI-SE ΕΚΕΠΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Καινοτομικό Πρόγραμμα RI-SE ΕΚΕΠΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Καθηγητής Ν. Κόνσολας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

2 2 Στρατηγική Κατεύθυνση 2007-2013 α) η αντιμετώπιση της πρόκλησης για επανεξέταση της αλληλεγγύης στο πλαίσιο της διευρυμένης Ένωσης των 25 κρατών- μελών, β) η υιοθέτηση νέας, πιο δυναμικής και πιο αποτελεσματικής, πολιτικής για την προώθηση της οικονομίας και κοινωνίας της γνώσης και γ) η ενίσχυση της παρουσίας της Ένωσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργεί η παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

3 3 Προγραμματικές αρχές «Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης» «Εθνικά Πλαίσια Στρατηγικής Αναφοράς»

4 4 Προγραμματικές αρχές Νέος προγραμματικός Κανονισμός «Ένα Ταμείο, ένα Πρόγραμμα» Απλουστεύσεις και αποκεντρωτικές διαδικασίες στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων

5 5 Νέοι στόχοι προτεραιότητας των διαρθρωτικών δράσεων Σύγκλιση Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

6 6 Σύγκλιση78,5% (264 δις ΕUR) Ανταγωνιστικότητα17,2% (57,9 δις EUR) Συνεργασία3,94% (13,2 δις EUR) Σύνολο100% (336,1 δις EUR)

7 7 Περιφέρειες «Φυσικής επίδρασης» Κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο του μ.ο. της Ε.Ε. των 25 μελών Στερεά Ελλάδα (108,8%) Νότιο Αιγαίο (91,5%) Αττική (82,4%) Δυτική Μακεδονία (80,7%) Βόρειο Αιγαίο (79,4%) Κεντρική Μακεδονία (79,1%) Πελοπόννησος (77,4%) Κρήτη (75,3%)

8 8 Οι αρχές της Λισσαβώνας - Ανταγωνιστικότητα Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους Καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής περιοχής Έρευνας και Καινοτομίας Δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος για νέο- ιδρυθείσες επιχειρήσεις στον χώρο της καινοτομίας Αποτελεσματικές χρηματαγορές Εκπαίδευση και κατάρτιση στην οικονομία της γνώσης Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για την Ευρώπη Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής πρόνοιας Ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης

9 9 Οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ – Βιώσιμη Ανάπτυξη Βιοκλιματικές αλλαγές: φαινόμενο του θερμοκηπίου, συνθήκη του Κυότο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Βιώσιμες μεταφορές: Φιλικά προς το περιβάλλον μεταφορικά μέσα Δημόσια Υγεία Διαχείριση Φυσικών Πόρων

10 10 Καινοτομικές Προτάσεις ΠΕΠ 2000-2006 Δημιουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Κέντρου Παρακολούθησης Βιομηχανικών Αποβλήτων Δημιουργία Πάρκου Βιολογικών Προϊόντων στη Στερεά Ελλάδα και Εργαστηρίου Ποιότητας στην Βιολογική Καλλιέργεια Δημιουργία Κέντρου Επενδύσεων για την προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και την προσέλκυση επενδύσεων στην Στερεά Ελλάδα

11 11 Καινοτομικές Προτάσεις ΠΕΠ 2000-2006 Αναβάθμιση και Επέκταση της Έκθεσης Λαμίας Σχέδιο για την καινοτομία του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας Δημιουργία Θεματικού Πάρκου σχετικά με την Ιστορία και την Ανάπτυξη του Θερμαλισμού στην Αιδηψό Καινοτομικό Μουσείο Θερμοπυλών: Ανάπτυξη εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

12 12 Καινοτομικές Προτάσεις ΠΕΠ 2000-2006 Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Σχηματάρι με στόχο την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στη Στερεά Ελλάδα Δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Ανάδειξης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Ευρυτανίας με στόχο την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και την Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού Δημιουργία Κέντρου Εκπαιδευτικού και Συνεδριακού Τουρισμού στην Άμφισσα


Κατέβασμα ppt "1 Καινοτομικό Πρόγραμμα RI-SE ΕΚΕΠΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google