Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις και αντενδείξεις Δ. Παπαδημητρίου Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

2 ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης Ασθενείς με ΑΚΑ > 5cm «αποδεκτού» εγχειρητικού κινδύνου Επεμβατική αντιμετώπιση (χειρουργική - ενδαγγειακή)

3 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης Α. Μέγεθος ανευρύσματος ≥ 50mm - σχέση διαμέτρου Ανευρύσματος/ παρακείμενης φυσιολογικής αορτής - διάμετρος Ο3 Β. Αύξηση διαμέτρου > 8mm/ έτος - > 10% αρχικής διαμέτρου Γ. Σακοειδές ανεύρυσμα Δ. Επιπλοκές ανευρύσματος (ΡΑΓΕΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ)

4 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης (Εκτίμηση κινδύνου ρήξης) Α. Μέγιστη εγκαρσία διάμετρος < 4cm0% 4-5cm0,5-5% 5-6cm3-15% 6-7cm10-20% 7-8cm20-40% > 8cm30-50%

5 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης (Εκτίμηση κινδύνου ρήξης) Α. Μέγιστη εγκαρσία διάμετρος Β. Συνοδοί κλινικοί παράγοντες ♀ οικογενειακό ιστορικό υπέρταση ΧΑΠ κάπνισμα

6 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις επεμβατικής αντιμετώπισης (Εκτίμηση κινδύνου ρήξης) Α. Μέγιστη εγκαρσία διάμετρος Β. Συνοδοί κλινικοί παράγοντες Γ. Μορφολογία ασσύμετρη διόγκωση μικρές τοπικές διογκώσεις (blisters) Δ. Άλλοι παράγοντες επίπεδα - ΜΜΡ-9 ↑ - α1 - αντιθρυψίνης ↓

7 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Αποκλειστική / απόλυτη ένδειξη σε: - ασθενείς «υψηλού» κινδύνου - ασθενείς με «εχθρική» κοιλιά

8 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Ασθενείς «υψηλού» κινδύνου Ασθενείς με σοβαρές συστηματικές νόσους με υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο α. Καρδιακές νόσους: i.Πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ii.Συμπιεστική καρδιακή ανεπάρκεια iii.Ασταθής στηθάγχη β. Νεφρικές νόσους: i.Χρόνια ουραιμία ii.Clearance κρεατινίνης < 40 < ml/min

9 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Ασθενείς «υψηλού» κινδύνου Ασθενείς με σοβαρές συστηματικές νόσους με υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο α. Καρδιακές νόσους β. Νεφρικές νόσους γ. Πνευμονικές νόσους: i.Εμφύσημα (δύσπνοια σε ανάπαυση) ii.FEV < 20% προσδοκώμενου δ. Παχυσαρκία: > 45 Kgr ή > 100%; άνω του ιδεατού βάρους ε. Ηλικία: > 80 ετών

10 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Ασθενείς με «εχθρική» κοιλιά α. Αορτικά προβλήματα i.Προηγηθείσα επέμβαση κάτωθεν των νεφρικών (θρομβενδαρτηρεκτομή) β. Φλεγμονώδεις παθήσεις: i.Φλεγμονώδης ενδοκοιλιακή νόσος ii.Ενδοκοιλιακό απόστημα ή συρίγγιο iii.Εντεροστομία/κολοστομία

11 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Ασθενείς με «εχθρική» κοιλιά α. Αορτικά προβλήματα β. Φλεγμονώδεις παθήσεις γ. Ουλώδεις εξεργασίες: i.Προηγηθείσες πολλαπλές ενδοκοιλιακές επεμβάσεις ii.Συμφύσεις iii.Ακτινοθεραπεία iv.Οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση δ. Κακοήθεις νόσοι: Ανεγχείρητες πρωτοπαθείς ή μεταστατικές εντοπίσεις (ενδοκοιλιακά ή οπισθοπεριτοναϊκά)

12 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Αντενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Μορφολογία ανευρύσματος (ανατομικά χαρακτηριστικά) I.Μήκος αυχένα < 10mm II.Διάμετρος υπονεφρικού αυχένα > 30mm - παρουσία κυκλοτερούς επασβέστωσης - παρουσία τοιχωματικού θρόμβου > 1/3 αορτ. περιμέτρου III.Γωνίωση κεντρικού αυχένα < 90º 96 ο

13 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Αντενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Μορφολογία ανευρύσματος (ανατομικά χαρακτηριστικά) I.Μήκος αυχένα < 10mm II.Διάμετρος υπονεφρικού αυχένα > 30mm III.Γωνίωση κεντρικού αυχένα < 90º IV.Λαγόνιες αρτηρίες -χωρίς πολύ μεγάλες ελικώσεις (>90º) και εκσεσημασμένες επασβεστώσεις V.Διάμετρος κοινών λαγονίων < 18mm Μήκος κοινών λαγονίων > 20mm VI.Διάμετρος έξω λαγονίων < 7mm (Αξονική τομογραφία ή δυνατόν με ανασύσταση εικόνας)

14 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Αντενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Κακοήθης παχυσαρκία Β.Σ. > 130 Kgr - ακτινοσκόπηση αναποτελεσματική - αδυναμία χρήσης/στήριξης ακτινοσκοπικής κλίνης Σοβαρή θρομβοφιλία Ενεργός συστηματική λοίμωξη

15 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Αντενδείξεις ενδαγγειακής αποκατάστασης Είναι αυτονόητο ότι οι ενδείξεις εξατομικεύονται σε σχέση με τα επιμέρους «χαρακτηριστικά» του ασθενούς και κατά την κρίση του θεράποντος αγγειοχειρουργού με την ανάλογη/ αντίστοιχη κατά περίπτωση τεκμηρίωση Είναι αυτονόητο ότι οι ενδείξεις εξατομικεύονται σε σχέση με τα επιμέρους «χαρακτηριστικά» του ασθενούς και κατά την κρίση του θεράποντος αγγειοχειρουργού με την ανάλογη/ αντίστοιχη κατά περίπτωση τεκμηρίωση

16 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ενδαγγειακή αποκατάσταση ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΝΔΟΜΟΣΧΕΥΜΑ Μικρή διάμετρος συστήματος εισαγωγής Εύχρηστο (ευχερής, ταχεία, ακριβής έκπτυξη) Εύκαμπτο και ανθεκτικό Στήριξη/συγκράτηση μόνιμη και ισχυρή Διασφάλιση μόνιμης «σφράγισης»

17 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Επεμβατική αντιμετώπιση Εξατομίκευση περιεγχειρητικής θνητότητας Προσδόκιμο επιβίωσης Προτίμηση ασθενούς

18 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Επεμβατική αντιμετώπιση Εξατομίκευση περιεγχειρητικής θνητότητας Θνητότητα σχετιζόμενη με το χειρουργό Θνητότητα (%): βαθμοί3-54-2506+28+512+10 Θνητότητα σχετιζόμενη με τον ασθενή Ηλικίαβαθμοί60-470080+4 Φύλο : βαθμοί♂+4♀0 Καρδιολογική συνοσηρότητα : βαθμοί“E”+3ΚΑ+8 ΗΚΓ / φική ισχαιμία +8 Νεφρική συνοσηρότητα : βαθμοίCreatinine>1.8mg/dl+12 Ανα π νευστική συνοσηρότητα : βαθμοίΧΑΠ+7 Σύνολο βαθμών -50510152025303540 Αναμενόμενη π εριεγχειρητική θνητότητα % 123581219283951

19 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Επεμβατική αντιμετώπιση Προσδόκιμο επιβίωσης (μετά από αποκατάσταση ΑΚΑ) ΗλικίαΆνδρεςΓυναίκες 601214 651112 70910 7589 8067 ≥8545

20 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Επεμβατική αντιμετώπιση Προτίμηση ασθενούς Υπεύθυνη ενημέρωση από αγγειοχειρουργό ικανό να προσφέρει «ανοικτή» και ενδαγγειακή αντιμετώπιση

21 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Ασθενείς με ΑΚΑ < 5cm μεγαλύτεροι των 60 ετών «υψηλού» εγχειρητικού κινδύνου παρακολούθηση/συντηρητική αντιμετώπιση

22 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Παρακολούθηση ασθενών με ΑΚΑ 4-5cm - ασφαλής -αντιμετώπιση επιβαρυντικών παραγόντων -φαρμακευτική υποστήριξη Ελάττωση ρυθμού αύξησης β-αποκλειστές (προπανολόλη) στατίνες (σεριβαστατίνη) κυτταρική θεραπεία (αντιπρωτεάσες) δοξυκυκλίνη ροξυθρομυκίνη

23 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Σύγχρονη θεωρητική γνώση/ κατάρτιση πρακτική δεξιότητα/ εμπειρία Επεμβατική αντιμετώπιση ΑΚΑ ενδαγγειακή - εξομοιωτές - νέα υλικά/ τεχνολογία χειρουργική Η πιθανότητα μετατροπής απώτερα της ενδαγγειακής επέμβασης σε ανοικτή ΑΠΑΙΤΕΙ άριστη εκπαίδευση/ εξοικείωση των αγγειοχειρουργών με την κλασσική χειρουργική

24 Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις


Κατέβασμα ppt "Γ. Ν. Θ. “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” - Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΑΟΡΤΗΣ: Ενδείξεις και αντενδείξεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google