Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013 572 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Καρδιοχειρουργικά περιστατικά: 350 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά: 170 Διάφορα άλλα περιστατικά: 52

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 350 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 242/350 (69.1%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 240 Isolated CABG 2 CABG + LV Remodeling 78/350 (22.3%) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ 14/78 (18%) πλαστικές διορθώσεις 41 AVR 13 AVR + CABG 5 MVR 5 MV plasty 3 ΜVR + CABG 1 MVR + AVR 5 ΜV plasty + CABG 1 αφαίρεση θρόμβου προσθετικής βαλβίδας 1 MV plasty + AVR 1 MV plasty + πλαστική TV με δακτύλιο 1 δακτύλιος τριγλώχινας 1 MV plasty + LV remodeling

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 5/350 ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 2 σύγκλειση ASD 2 αφαίρεση μυξώματος ΑΡ κόλπου 1 Αφαίρεση βηματοδότη

5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΑΣ 29/350 (8.2%) ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΟΡΤΗ 7 Bentall 4 Bentall + CABG 10 Αντικατάσταση ανιούσης αορτής με ευθύ μόσχευμα 1 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + CABG 4 Αντικατάσταση ανιούσης με ευθύ μόσχευμα + AVR 1 Αντικατάσταση ανιούσης και τόξου με ευθέα μοσχεύματα 1 Εκτομή στένωσης ανιούσης αορτής 1 Αποκατάσταση θωρακοκοιλιακού ανευρύσματος

6 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 64.6  10.4 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

7 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 10.1 ± 9.6 ώρες Διάμεσος 8 ώρες (39% <6h) ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.6  5.6 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

9 Καρδιοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών •ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ κατά EuroSCORE Ι 5.1% κατά EuroSCORE ΙI 2.1% •ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 8/350 (2.3%)

10 ΚΑΡΔΙΑ – ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ (ανά κατηγορίες επεμβάσεων) •Isolated CABG 2/240 0.8% •VALVES + VALVES/CABG •ΣΥΝΟΛΟ ΑΟΡΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ •1 θάνατος σε CABG + LV remodeling 2/78 2.6% 3/29 10.3%

11 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages, 30-d mortality isolated CABG

12 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages, 30-d mortality CABG, VALVES, CABG+VALVES

13 Νοσηρότητα •Συνολική νοσηρότητα: 27/350 (7.7%) •Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: 3/350 (0.9%) [1-2%] Eur J Vasc Endovasc Surg. 2002 Apr;23(4):283-94. •Εν τω βάθει λοιμώξεις στερνοτομής: 10/350 (2.9%) [0,5-5%] Ann Thorac Surg. 1987 Aug;44(2):173-9. •Αναπνευστική ανεπάρκεια: (επαναδιασωλήνωση ή αδυναμία/δυσχέρεια αποδέσμευσης από μηχ. αερισμό) 9/350 (2.6%) [2-10%] Ann Thorac Surg. 2013 Mar;95(3):1122-9.

14 Νοσηρότητα •Acute Kidney Injury: 51/350 (14.5%) [10-20%] –Stage 1: 24/51 (45%) –Stage 2: 16/51 (31.4%) –Stage 3: 9/51 (17.6%) –Stage 4: 2/51 (3.9%) •Renal failure: 11/350 (3.1%) •Renal Replacement therapy: –7/11 (63.6%) –7/350 (2%) [1-2%] Kidney Int. 2007 Sep;72(5):624-31. Epub 2007 Jul 11.

15 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages On-pump isolated CABG, major complications or operative mortality observed rate

16 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages On-pump isolated CABG Renal failure observed rate

17 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS averages Perioperative MI 4/350 cardiac operations (1.1%) 3/240 isolated CABG (1.2%) 2011 STS data •Elevation of biomarkers (CK or Troponine) to > 5 of the normal during the first 72h after a CABG plus •i. new Q waves or LBBB or •ii. Angiographically documented or •iii. Imaging evidence of new loss of viable myocardium

18 Cardiothoracic surgery Dept “G. Papanikolaou” vs STS national averages Reoperation for bleeding •Σύνολο: 18/350 – 5.1% •Isol. CABG: 7/240 2.9%

19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ 13 ΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ (2 sleeve) 5 ΔΙΛΟΒΕΚΤΟΜΕΣ 12 ΠΝΕΥΜΟΝΕΚΤΟΜΕΣ 1 ΤΜΗΜΑΤΕΚΤΟΜΗ 14 ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΥΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ 18 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΒΙΟΨΙΑ 3 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΖΑΣ 9 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ – ΕΚΤΟΜΗ ΕΜΦΥΣΗΜ. ΚΥΣΤΕΩΝ 3 ΣΥΡΡΑΦΗ ΡΗΞΗΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ 1 ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ 1 ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ 1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ 2 ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΗ ΕΚΤΟΜΗ ΜΑΖΑΣ 2 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΝΟΥ 5 ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 1 ΕΚΤΟΜΗ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 1 ΘΩΡΑΚΟΤΟΜΗ - ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ 114 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

20 56 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΑ (32.9%) 9 VATS ΛΟΒΕΚΤΟΜΗ 4 VATS ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΕΚΤΟΜΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 9 VATS ΒΙΟΨΙΑ 11 VATS ΕΚΤΟΜΗ AEP ΚΥΣΤΕΩΝ 2 VATS ΕΚΤΟΜΗ ΚΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ 1 VATS ΘΥΜΕΚΤΟΜΗ 15 ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΒΙΟΨΙΑ 4 ONE - PORT– ΒΙΟΨΙΑ 1 ONE - PORT– ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ

21 ΗΛΙΚΙΑ ασθενών (μέσος όρος σε έτη) 55.2  17.8 ετών ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

22 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 92 / 170 ΜΗΧ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΝ 9.2 ± 15.6 ώρες Διάμεσος 4.5 ώρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ • 78/170 (45.9%) ΑΝΑΝΗΨΗ ΣΤΟ Χ/Ο 86/92 MΟΝΑΔΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΡΧ 6/92 A’MEΘ / MAA

23 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 6.7  6.2 ημέρες ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

24 Θωρακοχειρουργικά περιστατικά ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ημερών •ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 2.23% •ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 1/170 (0.58%)


Κατέβασμα ppt "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2013 Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΔΝΤΗΣ Γ.Ε. ΔΡΟΣΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google